Giải thích câu tục ngữ: Rước voi giày mả tổ

Hướng dẫn

Trong tâm thức của người Việt Nam, mồ mả tổ tiên là một chứng tích thiêng liêng mà con cháu có nghĩa vụ phải giữ gìn bảo vệ. Vì thế, kẻ nào động chạm đến mồ mả tổ tiên thì là kẻ đã gây ra một sự xúc phạm không thể tha thứ. Nếu kẻ xúc phạm ấy lại chính là con cháu thì đó là kẻ bất nghĩa là kẻ phản bội tổ tiên, nòi giống. Cho nên “rước voi giày mả tổ” là hành vi biểu trưng cho sự phản bội Tổ quốc, phản bội đồng bào ruột thịt của mình.


Cùng nghĩa với rước voi giày mả tổ trong tiếng Việt còn có thành ngữ cõng rắn cắn gà nhà. Song nghĩa của thành ngữ này có phần không mạnh mẽ và sâu sắc bằng thành ngữ “rước voi giày mả tổ”.

Truyengiaoduc.com tổng hợpXem thêm:  Giải thích câu tục ngữ: Nước mắt cá sấu

Ghi Nguồn bài viết: Giải thích câu tục ngữ: Rước voi giày mả tổ – Tại – Hoami.edu.vn

Chuyên Mục Ca Dao Tục Ngữ

Xem Thêm:   Cuộc Hành Trình Xuống Thế Giới Âm Phủ Của Thần Hadès