Giải bài 8 Định luật tuần hoàn. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học

I. Định luật tuần hoàn

Câu hỏi 1. Nêu một số tính chất của các chất đơn giản biến đổi tuần hoàn để minh họa cho nội dung của định luật tuần hoàn.

Hồi đáp:

  • Chẳng hạn, theo chiều điện tích hạt nhân tăng dần, trong một chu kỳ tính kim loại giảm dần, tính phi kim tăng dần, trong một nhóm thì tính kim loại tăng dần, tính phi kim giảm dần.

II. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn

Câu 2. Nguyên tố magie thuộc ô 12, chu kì 3, nhóm IIA của bảng tuần hoàn.

a) Viết cấu hình electron của magie, nêu một số tính chất cơ bản của nguyên tố và oxit, hiđroxit chứa magie.

b) So sánh tính kim loại của magie với các nguyên tố lân cận trong bảng tuần hoàn.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3. Kali là nguyên tố dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng và con người. Nguyên tử kali có cấu hình electron lớp ngoài cùng là 4s.Đầu tiên.

a) Nêu vị trí của kali trong bảng tuần hoàn.

b) Nêu một số tính chất cơ bản của nguyên tố và hợp chất chứa kali.

=> Xem hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài viết Giải bài 8 Định luật tuần hoàn. Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

TỔNG HỢP Bài Tập Hóa Học Lớp 10 : Hóa Học Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button