Giải bài 7 Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì

I. Thành phần oxit và hiđroxit

Câu hỏi 1. Nguyên tố gali thuộc nhóm IIIA và nguyên tố selen thuộc nhóm VIA của bảng tuần hoàn. Viết công thức hóa học của oxit, hiđroxit (ứng với hóa trị cao nhất) của 2 nguyên tố trên.

Hồi đáp:

  • Công thức hóa học của oxit, hiđroxit của gali là: Ga2Ô3Ga(OH)3.
  • Công thức hóa học của selen oxit, hydroxit là: SeO3h2SeO4.

II. Tính chất của oxit và hiđroxit

Câu 2. Chất nào sau đây có tính axit yếu nhất?
A. HỌ2VÌ THẾ4 B. HClO4

C. GIA ĐÌNH3PO4 D. GIA ĐÌNH2SiO3

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3. Dãy các chất có tính bazơ tăng dần là:

A. Al(OH)3Mg(OH)2NaOH.

B. NaOH, Mg(OH)2Al(OH)3.

C. Mg(OH)2Al(OH)3NaOH.

D. Al(OH)3NaOH, Mg(OH)2.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4. Đại lượng và tính chất nào sau đây của nguyên tố hóa học không biến đổi tuần hoàn theo chiều tăng điện tích hạt nhân nguyên tử?

A. Tính kim loại và tính phi kim.

B. Tính axit-bazơ của hiđroxit.

C. Khối lượng nguyên tử.

D. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử.

=> Xem hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài viết Giải bài 7 Xu hướng biến đổi thành phần và một số tính chất của hợp chất trong một chu kì Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

TỔNG HỢP Bài Tập Hóa Học Lớp 10 : Hóa Học Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button