Giải bài 5 Dữ liệu lôgic

1. Giá trị chân lý và phép toán logic

Câu hỏi 1. Gọi mệnh đề p là “Hùng khéo tay”, q là “Hùng chăm chỉ”. Hãy giải thích bằng lời các mệnh đề “p AND NOT q”; ” p OR q” và đề xuất một tình huống phù hợp để phát biểu mệnh đề. Ví dụ, tiêu đề “NOT p” có nghĩa là “Hùng không giỏi dùng tay”.

Câu 2. Cho bảng 5.3 như sau. Phương án nào có kết quả sai?

Hướng dẫn giải:

Câu hỏi 1.

  • “p AND NOT q”: Hùng thông minh nhưng không chăm chỉ
  • “p OR q”: Hùng khéo tay hay chăm chỉ

Câu 2. Lựa chọn D có một kết quả sai

2. Biểu diễn dữ liệu logic

Tìm một số ví dụ về thông tin có hai giá trị đối lập, có thể được rút gọn thành một loại logic

Hướng dẫn giải:

Ví dụ: thông tin có hai giá trị đối lập có thể được giảm xuống một loại hợp lý:

  • Câu trả lời đúng / Câu trả lời sai
  • Tối sáng
  • Không mùi / Không mùi

Luyện tập

Câu hỏi 1. Một hình được tạo bởi một hình bán nguyệt đơn nhất và một hình chữ nhật trong mặt phẳng tọa độ như trong Hình 5.4. Viết biểu thức logic mô tả hình vẽ.

Câu 2. Tại sao p AND NOT p luôn là 0 và p OR NOT p luôn là 1.

=> Xem hướng dẫn giải

Vận dụng

Trong một mạch điện có công tắc và bóng đèn, theo quy ước, công tắc đóng biểu thị logic 0; Đèn sáng hiển thị logic 1 và đèn tắt hiển thị logic 0.

a) Xét mạch điện nối tiếp có hai công tắc K1, K2 mắc vào một bóng đèn như hình 5.5. Giá trị logic của đèn được tính như thế nào thông qua giá trị logic của công tắc K1 và K2?

Giải bài 5 Dữ liệu logic

b) Cho đoạn mạch mắc song song như hình 5.6. Giá trị logic của đèn được tính như thế nào thông qua giá trị của công tắc K1 và K2?

Giải bài 5 Dữ liệu logic

=> Xem hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài viết Giải bài 5 Dữ liệu lôgic Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

TỔNG HỢP Bài Tập Tin Học Lớp 10 : Tin Học Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button