Giải bài 32 Lực hướng tâm và gia tốc hướng tâm

I. Lực hướng tâm

Sử dụng một sợi dây nhẹ, không giãn để buộc nó vào một cục tẩy. Xoay sợi dây sao cho cục tẩy chuyển động tròn đều trong mặt phẳng nằm ngang có tâm là đầu sợi dây mà tay cầm (Hình 32.1).

Câu hỏi 1. Lực nào sau đây làm cho cục tẩy chuyển động tròn?

  • Trọng lực tác dụng lên cục tẩy.
  • Sức cản không khí.
  • Lực căng dây hướng vào tâm quỹ đạo của cục tẩy.

hướng dẫn giải :

Đó là lực căng của sợi dây hướng vào tâm quỹ đạo của cục tẩy.

Câu hỏi 2. Nếu cục tẩy đang chuyển động và ta buông tay thì:

  • Cục tẩy tiếp tục chuyển động tròn của nó.
  • Cục tẩy sẽ rơi xuống đất theo phương thẳng đứng.
  • Cục tẩy bật ra tiếp tuyến với quỹ đạo theo hướng của vận tốc tại điểm đó.

hướng dẫn giải :

Cục tẩy bật ra tiếp tuyến với quỹ đạo theo hướng của vận tốc tại điểm đó.

Câu 3. Lực nào duy trì chuyển động tròn của Trái đất quanh Mặt trời?

hướng dẫn giải :

Lực duy trì chuyển động tròn đều của Trái Đất quanh Mặt Trời là: Lực hút của Mặt Trời lên Trái Đất

Tìm ví dụ về lực hướng tâm

câu hỏi 1. Tìm ví dụ về lực hướng tâm

=> Xem hướng dẫn giải

Tính gia tốc hướng tâm của vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều…

II. gia tốc hướng tâm

Câu hỏi 1. Tính gia tốc hướng tâm của một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn đều quanh trái đất với bán kính quỹ đạo là 7 000 km và vận tốc 7,57 km/s

=> Xem hướng dẫn giải

Tính gia tốc hướng tâm của Mặt Trăng trên quỹ đạo của nó…

Câu hỏi 2. Tính gia tốc hướng tâm của Mặt Trăng trên quỹ đạo của nó quanh Trái Đất (coi Mặt Trăng chuyển động tròn đều quanh Trái Đất). Khoảng cách từ Mặt trăng đến tâm Trái đất là 3,84x $10^{8}$m và chu kỳ quay là 27,2 ngày.

=> Xem hướng dẫn giải

Kim phút của một đồng hồ dài 8cm. Tính gia tốc hướng tâm của …

Câu 3. Kim phút của một đồng hồ dài 8 cm. Tính gia tốc hướng tâm của mũi kim

=> Xem hướng dẫn giải

Vẽ hợp lực của lực căng trong sợi dây $\overrightarrow{T}$ và lực hấp dẫn , từ đó…

III. Công thức tính độ lớn của lực hướng tâm

Phần thảo luận:

Vẽ hợp lực của lực căng dây $\overrightarrow{T}$ và trọng lực , từ đó xác định lực hướng tâm trong Hình 32.4.

Vẽ hợp lực của vectơ lực căng dây T và vectơ lực P, từ đó xác định lực hướng tâm

=> Xem hướng dẫn giải

Trong hình 32.4, dây dài 0,75m a. Bạn A nói rằng tốc độ…

Câu hỏi 1. Trong trường hợp của hình 32.4, dây là 0,75m. dài

Một. Bạn A nói rằng tốc độ quay càng cao thì góc lệch của sợi dây so với phương thẳng đứng càng lớn. Chứng minh điều đó.

b. Tính tần số quay để dây treo lệch góc 60 so với hương dọc. lấy $g= 9,8m/s^{2}$

=> Xem hướng dẫn giải

Hình 32.5 mô tả một vệ tinh nhân tạo quay quanh Trái Đất. Ah….

Câu hỏi 2. Hình 32.5 mô tả một vệ tinh nhân tạo quay quanh Trái Đất.

Một. Lực nào là lực hướng tâm?

b. Nếu vệ tinh trên là vệ tinh địa tĩnh (nằm ở xích đạo của Trái đất và có tốc độ góc bằng tốc độ góc của chu kì quay của Trái đất quanh trục). Tìm gia tốc hướng tâm của vệ tinh. Bán kính gần đúng của Trái đất là 6 400 km và độ cao của vệ tinh so với mặt đất là 35 780 km.

=> Xem hướng dẫn giải

Hình 32.6 mô tả một ô tô chuyển động theo quỹ đạo tròn trong hai trường…

Thảo luận: Hình 32.6 mô tả một ô tô chuyển động trên quỹ đạo tròn trong hai trường hợp: mặt đường nằm ngang (hình 32.6a) và mặt đường nghiêng một góc θ (hình 32.6b).

Hãy thảo luận và cho biết:

a) Lực nào là lực hướng tâm trong mỗi trường hợp.

b) Sở dĩ ở trong các khúc cua là để làm cho mặt đường nghiêng về tâm.

c) Tại sao khi vào bùng binh các phương tiện phải giảm tốc độ?

Hình 32.6 mô tả một ô tô chuyển động trên quỹ đạo tròn trong hai trường hợp: mặt đường nằm ngang

=> Xem hướng dẫn giải

Giải thích vì sao trong xiếc mô tô bay, người biểu diễn xiếc có thể đi…

Phần bạn có thể biết

Giải thích tại sao trong xiếc mô tô bay, người biểu diễn xiếc có thể đi mô tô bay trong thành lồng quay mà không bị ngã (hình 32.7).

Giải thích tại sao trong xiếc mô tô bay, diễn viên xiếc có thể đi mô tô bay

=> Xem hướng dẫn giải

Một vật được đặt trên một bàn xoay. Nếu tăng tốc độ góc của bàn…

Câu hỏi 2. chuyển động ly tâm

Một vật được đặt trên một bàn xoay. Nếu tăng tốc độ góc của bàn xoay đến một giá trị nào đó thì lực ma sát nghỉ cực đại nhỏ hơn lực hướng tâm ( ) cần thiết để giữ cho vật chuyển động tròn đều. Sau đó vật trượt trên bàn ra khỏi tâm quay, rồi bật ra khỏi bàn theo phương tiếp tuyến với quỹ đạo. Chuyển động như vậy của vật gọi là chuyển động li tâm (hình 32.8).

Một vật được đặt trên một bàn xoay.  Nếu tăng tốc độ góc omega của bàn xoay lên một

Giải thích tại sao lồng giặt có nhiều lỗ trên thành xung quanh.

=> Xem hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài viết Giải bài 32 Lực hướng tâm và gia tốc hướng tâm Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

TỔNG HỢP Bài Tập Vật Lý Lớp 10 Sách KẾT NỐI TRI THỨC : Vật Lý Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button