Giải bài 3 Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử

I. Chuyển động của electron trong nguyên tử

Câu hỏi 1. Làm thế nào để mô hình hiện đại mô tả sự chuyển động của các electron trong nguyên tử?

Hồi đáp:

  • Theo mô hình hiện đại. Electron trong nguyên tử chuyển động rất nhanh và không theo những quỹ đạo xác định.

Câu 2. Quỹ đạo s có dạng

A. Hình tròn, B. Hình số tám chạm nổi C. Hình cầu D. Hình bầu dục

Hồi đáp:

  • Câu trả lời đúng: C

câu 3. Quan sát hình 3.3 và nêu sự định hướng của các p AO trong không gian.

=> Xem hướng dẫn giải

II. Lớp electron và lớp con

Câu 4. Cho tổng số electron tối đa có trong:

a) Phân lớp p. b) Phân lớp d.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5. Lớp electron có số electron tối đa được gọi là lớp electron bão hòa. Tổng số electron tối đa có trong lớp vỏ L và M lần lượt là:

A. 2 và 8 B. 8 và 10 C. 8 và 18 D. 18 và 32.

=> Xem hướng dẫn giải

III. Cấu hình electron của nguyên tử

Câu 6. Cấu hình electron của nguyên tử có Z = 16 là:

A. $1S^{2}$ $2S^{2}$ $2P^{6}$ $3S^{2}$ $3P^{3}$

B. $1S^{2}$ $2S^{2}$ $2P^{6}$ $3S^{2}$ $3P^{5}$

C. $1S^{2}$ $2S^{2}$ $2P^{6}$ $3S^{2}$ $3P^{4}$

D. $1S^{2}$ $2S^{2}$ $2P^{5}$ $3S^{2}$ $3P^{4}$

=> Xem hướng dẫn giải

câu 7. Biểu diễn cấu hình electron của các nguyên tử có Z = 8 và Z = 11 trên đồ thị obitan.

=> Xem hướng dẫn giải

câu 8. Silic được ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp: gốm sứ, tráng men, thủy tinh, luyện thép, vật liệu bán dẫn, v.v. Hãy biểu thị cấu hình electron của nguyên tử silic (Z = 14) theo quỹ đạo, nêu ứng dụng của nguyên lí bền, nguyên lí Pauli, nguyên lí Hund luật lệ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 9. Clo (Z=17) thường được dùng để khử trùng nước máy trong sinh hoạt. Viết cấu hình electron của nguyên tử clo và nêu tại sao clo là phi kim.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 10. Nguyên tố canxi giúp xương chắc khỏe. Cấu hình electron lớp ngoài cùng của nguyên tử canxi là $4s^{2}$. Viết cấu hình electron đầy đủ của nguyên tử canxi và cho biết nguyên tố canxi là kim loại, phi kim hay khí hiếm.

=> Xem hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài viết Giải bài 3 Cấu trúc lớp vỏ electron nguyên tử Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

TỔNG HỢP Bài Tập Hóa Học Lớp 10 : Hóa Học Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button