Giải bài 26 Cơ năng và định luật bảo toàn năng lượng

I. Sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng

Câu hỏi 1. Khi nước chảy xuống từ thác nước:

Một. Lực nào làm cho nước chảy từ đỉnh thác xuống đáy?

b. Lực nào hoạt động trong quá trình này?

c. Động năng và thế năng của nó thay đổi như thế nào?

đ. Hãy dự đoán về mối quan hệ giữa độ tăng của động năng và độ giảm của thế năng.

Hướng dẫn giải:

Khi nước chảy xuống từ thác nước:

a) Lực hấp dẫn của Trái đất làm nước chảy từ đỉnh thác xuống đáy.

b) Lực sinh công trong quá trình này là lực hút của Trái Đất.

c) Động năng của nước tăng, thế năng giảm.

d) Dự đoán: Độ tăng của động năng bằng độ giảm của thế năng.

Câu hỏi 2. Từ một điểm có độ cao h so với mặt đất, người ta ném một vật có khối lượng m với vận tốc ban đầu là $v_{0}$.

Một. Lực nào tác dụng lên vật khi nó chuyển động lên? Lực đó sinh ra công hay sinh điện trở?

b. Khi một vật đi lên và đi xuống thì dạng năng lượng nào tăng, dạng nào giảm? Hãy dự đoán về mối quan hệ giữa độ tăng của động năng và độ giảm của thế năng.

hướng dẫn giải :

Một. Khi vật đi lên thì vật chịu tác dụng của trọng lực trái đất, lực tác dụng của tay, lực cản của không khí.

  • Lực đẩy của tay tạo ra công
  • Lực cản của không khí và lực hút của trái đất tạo ra lực cản

b. Khi một vật chuyển động lên, thế năng tăng và động năng giảm.

Câu hỏi 1. Hình 26.1 là đường đi của tàu lượn. Hãy phân tích sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng của tàu lượn trên mỗi đường ray.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi 2. Trong quá trình hoạt động của tàu lượn, ngoài động năng và thế năng, các dạng năng lượng nào khác tham gia chuyển hóa?

=> Xem hướng dẫn giải

II. Định luật bảo toàn cơ năng

Câu hỏi 1. Khi vật chuyển động trên cung AO thì:

Một. Những lực nào làm công việc? Công chúng nào là người thúc đẩy, công chúng nào là rào cản?

b. Động năng và thế năng của một vật thay đổi như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi 2. Trả lời các câu hỏi trên về chuyển động của vật trên cung OB

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3. Nếu bỏ qua ma sát thì A và B ở cùng một độ cao. Hiện tượng này chứng tỏ điều gì?

=> Xem hướng dẫn giải

2. Định luật bảo toàn cơ năng

Câu hỏi 1. Hình 26.3 mô tả một vận động viên trượt băng trong máng trượt. Bỏ qua mọi ma sát, hãy phân tích sự bảo toàn cơ năng của vận động viên này.

=> Xem hướng dẫn giải

Phần thảo luận:

Tạo mô hình minh họa định luật bảo toàn cơ năng.

  • Dụng cụ: một viên bi, hai thanh kim loại nhẵn, hai giá đỡ có vít điều chỉnh độ cao.
  • Chế tạo: Dùng hai thanh kim loại uốn thành thanh ray và gắn vào giá đỡ để tạo thành mô hình như hình 26.6.

Tạo mô hình minh họa định luật bảo toàn cơ năng

Cuộc thí nghiệm:

  • Thả viên bi từ điểm A trên đường chạy.
  • Viên bi có thể di chuyển đến điểm D không? Tại sao? Làm một thí nghiệm để kiểm tra.
=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi 1. Một vật được thả rơi tự do từ độ cao h=10m so với mặt đất. Bỏ qua mọi ma sát, ở độ cao nào vật có động năng bằng thế năng?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi 2. Thả một vật có khối lượng m= 0,5kg từ độ cao $h_{1}$= 0,8m so với mặt đất. Xác định động năng và thế năng của vật ở độ cao $h_{2}$= 0,6m. Lấy g= 9,8 m/$s^{2}$

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tôi có thể

Câu hỏi 1. Vận dụng định luật bảo toàn cơ năng để giải thích một số tình huống trong đời sống và kĩ thuật.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi 2. Giải thích vì sao vận động viên nhảy sào có thể nhảy xa hơn 6 m, trong khi vận động viên nhảy cao chỉ nhảy được hơn 2 m.

=> Xem hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài viết Giải bài 26 Cơ năng và định luật bảo toàn năng lượng Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

TỔNG HỢP Bài Tập Vật Lý Lớp 10 Sách KẾT NỐI TRI THỨC : Vật Lý Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button