Giải bài 24 Xâu kí tự

khởi động

Mình đã biết đến dữ liệu chuỗi (gọi tắt là chuỗi) từ bài 16 và chúng ta có thể tạo biến chuỗi ký tự theo nhiều cách khác nhau như sau:

Có lệnh trích xuất từng ký tự của chuỗi không? Đếm số ký tự trong một chuỗi?

Hướng dẫn giải:

Có thể lặp lại các ký tự của một chuỗi bằng câu lệnh for, tương tự như một danh sách.

Để đếm số ký tự trong một chuỗi, hãy sử dụng lệnh len().

1. Xâu là một dãy các ký tự

Câu hỏi 1. Các chuỗi ký tự sau có hợp lệ không?

a) “123&*()+-ABC” b) “1010110&0101001”

c) “Tây Nguyên” d) 11111111 = 256

Hướng dẫn giải:

Chuỗi hợp lệ là a – b – c

Câu 2. Độ dài của mỗi chuỗi hợp lệ trong Câu hỏi 1 là bao nhiêu?

Hướng dẫn giải:

a) Chiều dài là 12

b) Độ dài bằng 15

c) Độ dài là 10.

2. Lệnh duyệt ký tự của chuỗi

Câu hỏi 1. Sau khi thực hiện các lệnh sau, giá trị của biến skq sẽ là bao nhiêu?

Giải bài 24 Xâu kí tự

Câu 2. Cho s1 = “abc”, s2 = “ababcabca”. Các biểu thức logic sau đúng hay sai?

a) s1 trong s2 b) s1 + s1 trong s2

c) “abcabca” trong s2 d) “abc123” trong s2

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập

Câu hỏi 1. Cho xâu S, hãy viết câu lệnh rút ra xâu con của S gồm 3 ký tự đầu của S.

Câu 2. Viết chương trình kiểm tra xâu S có chữ số hay không. Thông báo “S chứa chữ số” hoặc “S không chứa chữ số”

=> Xem hướng dẫn giải

Vận dụng

Câu hỏi 1. Cho hai xâu s1, s2. Viết chương trình chèn chuỗi s1 vào giữa chuỗi s2, tại vị trí len(s2)//2. In kết quả ra màn hình.

Câu 2. Viết chương trình nhập mã số sinh viên và tên sinh viên. Sau đó đếm xem trong danh sách có bao nhiêu bạn có tên là “Hương”.

=> Xem hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài viết Giải bài 24 Xâu kí tự Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

TỔNG HỢP Bài Tập Tin Học Lớp 10 : Tin Học Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button