Giải bài 20 Ôn tập chương 6

I. Hệ thống hóa kiến ​​thức

Câu hỏi 1. Hoàn thành các mục còn thiếu sau:

Xét một phản ứng hóa học có dạng tổng quát: aA+bB → cC + dD.

Biểu thức tốc độ trung bình của phản ứng :vbệnh lao = …?…..

Nếu phản ứng trên là phản ứng đơn giản thì tốc độ phản ứng được biểu thị bằng hằng số tốc độ: v = …..?…..

Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

Hồi đáp:

Xét một phản ứng hóa học có dạng tổng quát: aA+bB → cC + dD.

Biểu thức tốc độ trung bình của phản ứng

Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng:

(1) nồng độ chất tan

(2) áp lực

(3) nhiệt độ

(4) diện tích tiếp xúc bề mặt

(5) chất xúc tác

II. Luyện tập

Câu hỏi 1. Phản ứng nào sau đây nhanh, phản ứng nào chậm?

(a) Đốt cháy nhiên liệu

(b) Sắt bị gỉ.

(c) Trung hòa axit-bazơ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2. Thêm khoảng 2 g kẽm dạng hạt vào cốc đựng H . giải pháp2VÌ THẾ4 2M (dư) ở nhiệt độ phòng. Nếu chỉ thay đổi một trong các điều kiện sau (các điều kiện khác giữ nguyên) thì tốc độ của phản ứng sẽ thay đổi như thế nào (tăng, giảm hay giữ nguyên)?

(a) Thay kẽm dạng hạt bằng kẽm dạng bột có cùng khối lượng khuấy đều.

(b) Thay dung dịch H2VÌ THẾ4 2M với dung dịch H2VÌ THẾ4 1M có cùng thể tích.

(c) Tiến hành phản ứng ở nhiệt độ cao hơn (khoảng 50oC).

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3. Hydrogen peroxide bị phân hủy theo phản ứng: 2H2Ô2 2 gia đình2Ô + Ô2.

Đo thể tích oxi thu được theo thời gian, kết quả ghi bảng sau:

a) Vẽ đồ thị mô tả sự phụ thuộc của thể tích khí oxi theo thời gian.

b) Tính tốc độ trung bình của phản ứng (theo cm3/ phút) trong khoảng thời gian:

– Từ 0 ÷ 15 phút – Từ 15 ÷ 30 phút;

– Từ 30 ÷ 45 phút – Từ 45 ÷ 60 phút.

Lưu ý sự thay đổi tốc độ trung bình theo thời gian.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4. Thiết kế thí nghiệm chứng minh ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng của kẽm và axit sunfuric loãng.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5. Phản ứng ở 45oC có tỷ lệ 0,068 mol/(L.min). Phải giảm nhiệt độ bao nhiêu để tốc độ phản ứng là 0,017 mol/(L.min). Giả sử trong khoảng nhiệt độ thí nghiệm, hệ số nhiệt độ Van’t Hof của phản ứng là 2.

=> Xem hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài viết Giải bài 20 Ôn tập chương 6 Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

TỔNG HỢP Bài Tập Hóa Học Lớp 10 : Hóa Học Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button