Giải bài 2 Nguyên tố hóa học

I. Nguyên tố hóa học

Câu hỏi 1. Cho các nguyên tử sau: B (Z=8, A=16), D (Z=9, A=19), E (Z=8, A=18), G (Z=7, A=15). Trong các nguyên tử trên, nguyên tử nào thuộc cùng một nguyên tố hóa học?

Hồi đáp:

  • Các nguyên tử của cùng một nguyên tố hóa học là: B và E vì chúng có cùng số hiệu nguyên tử Z.

II. ký hiệu nguyên tử

câu 2. Biểu tượng cho một nguyên tử đại diện cho cái gì? Ví dụ.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3. Cho kí hiệu của một số nguyên tử sau:

a) Nitơ (proton = 7 và nơtron = 7).

b) Photpho (Số proton = 15 và số nơtron = 16).

c) Đồng (Proton = 29 và neutron = 34).

=> Xem hướng dẫn giải

III. Đồng vị:

Câu 4. Xác định thành phần nguyên tử (số proton, nơtron, electron) của mỗi đồng vị sau:

a) $_{28}^{14}\textrm{Si}$; $_{29}^{14}\textrm{Si}$; $_{30}^{14}\textrm{Si}$

b) $_{54}^{26}\textrm{Fe}$; $_{56}^{26}\textrm{Fe}$; $_{57}^{26}\textrm{Fe}$; $_{58}^{26}\textrm{Fe}$

=> Xem hướng dẫn giải

IV. khối nguyên tử

Câu 5. Phần trăm số nguyên tử của các đồng vị của neon (Ne) được xác định bằng phương pháp quang phổ khối. Tính khối lượng nguyên tử trung bình của Ne.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6. Tại sao trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, giá trị khối lượng nguyên tử của crom (Cr) không phải là số nguyên mà là 51,996?

=> Xem hướng dẫn giải

câu 7. Đồng (đồng) được dùng làm chất dẫn điện, huy chương, trống đồng,… Nguyên tử khối trung bình của đồng là 63,546. Đồng tồn tại trong tự nhiên dưới dạng hai đồng vị $_{29}^{63}\textrm{Cu}$ và $_{29}^{65}\textrm{Cu}$. Tính phần trăm số nguyên tử của đồng vị 6329Cu tồn tại trong tự nhiên.

=> Xem hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài viết Giải bài 2 Nguyên tố hóa học Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

TỔNG HỢP Bài Tập Hóa Học Lớp 10 : Hóa Học Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button