Giải bài 19 Câu lệnh rẽ nhánh if

khởi động

Trong cuộc sống, chúng ta thường gặp những tình huống một việc có thành hay không là do nhân duyên. Ví dụ, tôi lên kế hoạch, nếu ngày mai trời không mưa, tôi sẽ đi chơi với bạn bè, nếu trời mưa, tôi sẽ ở nhà làm bài tập. Những tình huống như vậy trong lập trình được gọi là forking. Hãy điền thông tin trong tình huống trên vào ô trống vị trí và lệnh tương ứng trong sơ đồ cấu trúc rẽ nhánh ở hình 19.1.

Hướng dẫn giải:

Giải pháp 19 Câu lệnh rẽ nhánh nếu

1. Biểu thức logic

Hoạt động 1. Khái niệm biểu thức logic

Biểu thức nào sau đây có thể thay thế cho trong một tuyên bố: Nếu sau đó của ngôn ngữ lập trình bậc cao?

A. m, n = 1, 2 B. a + b > 1 C. a* b < a + b D. 12 + 15 > 2*13

Hướng dẫn giải:

Đáp án B,C,D.

Câu hỏi. Mỗi biểu thức sau đây Đúng hay Sai?

a) 100%4==0 b)111//5 != 20 hoặc 20%3 != 0

Hướng dẫn giải:

a) Đúng

b) Đúng

2. Nếu . yêu cầu

Hoạt động 2. Cấu trúc câu lệnh If trong Python

Cho số tự nhiên n (được gán hoặc nhập từ bàn phím). Đoạn chương trình sau kiểm tra n > 0 thì thông báo “n là số lớn hơn 0”.

Giải pháp 19 Câu lệnh rẽ nhánh nếu

Bạn có nhận xét gì về cấu trúc câu lệnh if? Nhân vật nào sau nếu tuyên bố? Lệnh print() được viết như thế nào?

=> Xem hướng dẫn giải

=> Xem hướng dẫn giải

Luyện tập

Câu hỏi 1. Viết biểu thức logic cho mỗi câu sau:

a) Số x thuộc khoảng (0;10).

b) Số y nằm ngoài đoạn [1; 2].

c) Số z nằm trong đoạn [0; 1] hoặc [5; 10].

Câu 2. Tìm một số giá trị của m, n thỏa mãn các biểu thức sau:

a) 100%m == 0 và n%5 != 0

b) m%100 == 0 và m%400 != 0

c) n%3 == 0 hoặc (n%3 != 0 và n%4 ==0)

=> Xem hướng dẫn giải

Vận dụng

Câu hỏi 1. Giá bán cam tại siêu thị được tính như sau: nếu mua với khối lượng dưới 5kg thì giá bán là 12 000 đồng/kg, nếu mua với khối lượng lớn hơn hoặc bằng 5kg thì tính theo giá bán. là 10 000 đ/kg. Viết chương trình nhập số lượng mua (kg) rồi tính số tiền phải trả.

Câu 2. Năm n là năm nhuận nếu giá trị n thỏa mãn các điều kiện sau: n chia hết cho 400 hoặc n chia hết cho 4 và không chia hết cho 100. Viết chương trình nhập vào số năm n và xác định xem n có phải là năm nhuận hay không hay không. Không?

=> Xem hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài viết Giải bài 19 Câu lệnh rẽ nhánh if Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

TỔNG HỢP Bài Tập Tin Học Lớp 10 : Tin Học Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button