Giải bài 17 Trọng lực và lực căng

I. Trọng lực

Bàn luận : Tình huống nêu ở hình 17.1: Tại sao khi buông tay các vật xung quanh ta lại rơi xuống đất?

hướng dẫn giải :

Vì khi ta thả chỉ có trọng lực tác dụng lên vật và lực cản của không khí rất nhỏ nên vật được thả hướng xuống đất.

Câu hỏi 1. Lực kế ở hình 17.2 đang chỉ vào vạch 1N.

Một. Tính trọng lượng và khối lượng của vật bằng lực kế. Lấy g= 9,8 $m/s^{2}$

b. Biểu diễn các lực tác dụng lên vật

hướng dẫn giải :

Trọng lượng của vật là 1N. Khối lượng của vật là:

m=P/g = 1/9,8=0,102 kg

Một vật chịu tác dụng của hai lực cùng phương: trọng lực của trái đất hướng từ trên xuống và lực kéo của lò xo hướng từ dưới lên.

Câu hỏi 2. Đo trọng lượng của một vật tại một nơi trên trái đất có gia tốc rơi tự do là 9,8 $m/s^{2}$, ta được P=9,8N. Nếu vật này được đưa đến một vị trí khác với gia tốc rơi tự do là 9,78 m/s^{2}$ thì khối lượng và trọng lượng của nó đo được là bao nhiêu?

hướng dẫn giải :

  • Khối lượng của vật là : m=P/g = 9,8 : 9,8 =1 (kg)
  • Trọng lượng của vật có gia tốc là 9,78 $m/s^{2}$ là :P= mg = 1×9,78=9,78 (N)

II. Căng thẳng

Bàn luận:

Đầu tiên. Dựa vào hình 17.4, thảo luận và phân tích để làm rõ các luận điểm sau:

Vật nào chịu lực căng dây?

Phương và chiều của lực căng là gì?

Từ đó, nêu đặc điểm (phương, chiều, điểm đặt) của lực căng dây

2. Cho biết điểm đặt, phương, chiều của lực căng dây trên hình 17.5a và 17.5b

=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi 1. Một bóng đèn có khối lượng 500g được treo thẳng đứng vào trần nhà bằng một sợi dây và ở trạng thái cân bằng.

Một. Hãy chỉ ra các lực tác dụng lên bóng đèn

b. Tính độ lớn của lực căng

c. Nếu dây treo chỉ chịu được lực căng giới hạn là 5,5N thì nó có bị đứt không?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu hỏi 2. Một con khỉ biểu diễn trong rạp xiếc. Nó dùng sợi dây nắm vào tay để nó đứng yên và treo mình như hình 17.7. Trong hai lực căng dây tác dụng lên dây, lực nào lớn hơn? Tại sao ?

=> Xem hướng dẫn giải

Phần tôi có thể

Giải thích tại sao các vệ tinh nhân tạo của Trái đất cuối cùng lại rơi xuống Trái đất.

=> Xem hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài viết Giải bài 17 Trọng lực và lực căng Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

TỔNG HỢP Bài Tập Vật Lý Lớp 10 Sách KẾT NỐI TRI THỨC : Vật Lý Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button