Giải bài 17 Biến thiên enthalpy trong các phản ứng hóa học

I. Phản ứng tỏa nhiệt, phản ứng thu nhiệt

Câu hỏi 1. Khi đun nóng ống nghiệm chứa KmnO4 (màu tím), sức nóng của ngọn lửa tạo ra KMnO4

Nhiệt phân, hỗn hợp bột màu đen:

KMnO4→K2MnO4+MnO2+O2

Hồi đáp:

  • Phản ứng tỏa nhiệt.

II. Sự thay đổi entanpi của phản ứng

Câu 2. Đối với các phương trình nhiệt hóa học:

Trong các phản ứng trên, phản ứng nào tỏa nhiệt, phản ứng nào thu nhiệt?

=> Xem hướng dẫn giải

câu 3. Biết phản ứng đốt cháy khí cacbon monoxit (CO) như sau:

Ô(g)+$\frac{1}{2}$Ô2Ô2 Δr$H_{298}^{0}$=851,5kJ

Ở điều kiện tiêu chuẩn, nếu đốt cháy hoàn toàn 2,479 lít khí CO thì nhiệt lượng tỏa ra là bao nhiêu?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4. Phản ứng vôi tỏa ra nhiều nhiệt, có thể đun sôi nước. Hãy nêu các biện pháp đảm bảo an toàn khi thực hiện quá trình bón vôi.

=> Xem hướng dẫn giải

câu hỏi 5. Đối với phản ứng:

C(kim cương) → C(than chì) Δr $H_{298}^{0}$=−1,9kJ

a) Ở điều kiện tiêu chuẩn, kim cương hay than chì có mức năng lượng thấp hơn?

b) Trong phản ứng xác định nhiệt tạo thành của CO2(g): C(s) +O2 → CO2(g). carbon ở dạng kim cương hay than chì?

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6. Từ bảng 17.1, hãy xác định độ biến thiên entanpi chuẩn của phản ứng đốt cháy etan:

=> Xem hướng dẫn giải

IV. Tính gradient entanpy của phản ứng đối với năng lượng liên kết

Câu 7.

a) Cho năng lượng liên kết của O . phân tử2nữ giới2 và NO lần lượt là 494kJ/mol, 945 kJ/mol và 607 kJ/mol. Tính độ biến thiên entanpi chuẩn của phản ứng:
PHỤ NỮ2(g) + Ô2(g) 2NO(g)

b) Giải thích tại sao nitơ chỉ phản ứng với oxi ở nhiệt độ cao hoặc khi có tia lửa điện.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 8. Từ số liệu về năng lượng liên kết trong bảng 12.2, hãy tính độ biến thiên entanpi của phản ứng đốt cháy butan đối với năng lượng liên kết, biết rằng các sản phẩm của phản ứng đều ở thể khí.

=> Xem hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài viết Giải bài 17 Biến thiên enthalpy trong các phản ứng hóa học Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

TỔNG HỢP Bài Tập Hóa Học Lớp 10 : Hóa Học Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button