Giải bài 16: Ôn tập chương 4

I. Hệ thống hóa kiến ​​thức

Câu hỏi 1. Hoàn thành các mục còn thiếu sau:

Hồi đáp:

(1) năng suất

(2) nhận

(3) chất khử

(4) chất oxy hóa

(5) bằng

II. Luyện tập

Câu hỏi 1. Trong phản ứng oxi hóa – khử, chất oxi hóa là

A. nhận electron B. nhường proton

C. nhường electron D. nhận proton.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 2. Trong phản ứng hóa học: Fe+$H_{2}$$SO_{4}$→Fe$SO_{4}$+$H_{2}$, mỗi nguyên tử Fe là:

A. nhường 2 electron B. nhận 2 electron

C. nhường 1 electron D. nhận 1 electron.

=> Xem hướng dẫn giải

câu 3. Trong phản ứng hóa học: 2Na+2H2O→2NaOH+H2, chất oxi hóa là:

A. H2O B. NaOH C. Na D. H2

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 4: Đối với nước Cl2 Trong dung dịch NaBr xảy ra phản ứng hóa học:

tôi2+2PHỤ NỮMộtDI DỜIr2PHỤ NỮMộttôi+DI DỜIr2

Sự oxi hóa chất nào xảy ra trong phản ứng hóa học trên?

A. NaCl B. Br2 C.Cl2 D.NaBr.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 5: Xét các phản ứng hóa học xảy ra trong các quá trình sau:
a) Gang từ quặng hematit đỏ:

Nêu các phản ứng oxi hóa khử, viết phương trình hóa học của các phản ứng theo phương pháp cân bằng electron và chỉ rõ chất oxi hóa, chất khử.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 6. Hãy xem xét phản ứng trong giai đoạn đầu của quá trình Ostwald:

PHỤ NỮh3+Ô2PHỤ NỮÔ+h2Ô

Trong công nghiệp, 1 thể tích khí amoniac cần trộn với bao nhiêu thể tích không khí để thực hiện phản ứng trên? Cho rằng không khí chứa 21% thể tích khí oxi và các thể tích khí đo ở cùng điều kiện về nhiệt độ và áp suất.

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 7. Đồng(II) sunfat dùng để diệt rêu, tảo trong nước bể bơi; Dùng để pha chế thước Bordaux (trừ bệnh sương mai trên cây cà chua, khoai tây; bệnh thối thân trên cây ăn quả, cây công nghiệp)…

Trong công nghiệp, đồng(II) sunfat thường được sản xuất bằng cách nhúng đồng phế liệu vào dung dịch axit dusunfuric loãng và sục khí:

Cu+O2+H2SO4→CuSO4+H2O(1)

a) Viết phương trình hóa học của phản ứng (1) theo phương pháp thăng bằng electron, chỉ rõ chất oxi hóa, chất khử.

b) Đồng(II) sunfat cũng được điều chế bằng cách cho đồng phế liệu phản ứng với axit sunfuric đặc, nóng:

Cu+H2SO4(dac)$\overset{t}{\rightarrow}$CuSO4+SO2+H2O (2)

Hai phương pháp trên phương pháp nào dùng ít axit sunfuric, ít gây ô nhiễm môi trường hơn?

=> Xem hướng dẫn giải

Bạn đang xem bài viết Giải bài 16: Ôn tập chương 4 Tại : hoami.edu.vn

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

TỔNG HỢP Bài Tập Hóa Học Lớp 10 : Hóa Học Lớp 10

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button