Đội ngũ giáo viên
  • Chương trình giáo dục được thực hiện bởi đội ngũ giáo viên chuyên nghiệp được đào tạo chính quy, chuyên sâu, yêu nghề, yêu trẻ, có kinh nghiệm lâu năm với tinh thần trách nhiệm cao. 
  • Giáo viên của chúng tôi đóng vai trò người hướng dẫn, hỗ trợ trẻ trong suốt quá trình học tập. Chúng tôi giúp trẻ hình thành những tính cách quan trọng như sự tôn  trọng lẫn nhau, tính trung thực, lòng tốt, sự trung thành, tính kỷ luật, độc lập và bao dung…, để trở thành những công dân quốc tế trong tương lai, biết cách học hỏi để có trách nhiệm và biết cách thể hiện cảm xúc, suy nghĩ và những ý tưởng của mình một cách rõ ràng nhất.

  • Trong quá trình công tác, giáo viên sẽ được luân phiên cử tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, các khóa tập huấn để không ngừng cập nhật và nâng cao kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ, đưa ra các ý tưởng, sáng tạo trong phương pháp giảng dạy nhằm thu hút trẻ.
© Copyright by HOAMI since 2010 - All rights reserved
02438737798