Đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết rất cao tay: vừa khéo léo, vừa kiên quyết, lại hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc. Hãy phân tích để làm sáng tỏ điều đó


Các bài văn mẫu lớp 11

Đoạn mở đầu Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết rất hay: vừa khéo léo, kiên quyết, vừa hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc. Hãy cùng phân tích để làm rõ điều đó

Đoạn mở đầu Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh viết rất hay: vừa khéo léo, kiên quyết, vừa hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc. Hãy cùng phân tích để làm rõ điều đó

Dạy


TRIỂN KHAI CHI TIẾT

I. Giới thiệu

Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh được coi là mẫu mực của thể loại văn chính luận. Điều đó được thể hiện rõ ở đoạn mở đầu được viết rất hay: vừa khéo léo, kiên quyết lại mang nhiều ý nghĩa sâu sắc.

II. Thân hình

1. Nhiệm vụ của phần mở bài trong một bản Tuyên ngôn là nêu những nguyên tắc làm cơ sở tư tưởng cho toàn bài. Tôn chỉ của Tuyên ngôn độc lập là khẳng định quyền tự do và độc lập của dân tộc. Nhưng ở đây Bác không trực tiếp nêu nguyên tắc đó mà dựa vào hai bản Tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776 và Tuyên ngôn về quyền con người và quyền công dân của Cách mạng Pháp năm 1791 để khẳng định “quyền sống, quyền công dân”. quyền sung sướng và tự do” của tất cả các dân tộc trên thế giới. Đây là nghệ thuật “gậy ông đập lưng ông”.

2. Bác Hồ khẳng định quyền độc lập, tự do của dân tộc ta với lời của tổ tiên Mỹ và Pháp được ghi trong hai bản Tuyên ngôn đã làm vẻ vang truyền thống tư tưởng và văn hóa của dân tộc đó. Cách viết này vừa điêu luyện vừa kiên quyết:

Xem thêm: Trong bài Đây thu tới, Xuân Diệu dùng hình ảnh liễu để chỉ mùa thu, có gì khác so với thơ truyền thống: “Cây liễu đứng đưa tang, tóc buồn rơi ngàn giọt lệ”. Sự sáng tạo đó đã mang lại hiệu quả nghệ thuật như thế nào cho bài thơ?

– Tài tình vì họ tỏ ra rất trân trọng những câu nói bất hủ của người Pháp và người Mỹ để “bịt miệng” bọn đế quốc Pháp và Mỹ đang âm mưu xâm lược và can thiệp vào nước ta (thực tế lịch sử đã chứng minh điều này).


– Kiên quyết nhắc nhở chúng đừng phản bội tổ tiên, đừng bôi nhọ lá cờ nhân đạo của các cuộc cách mạng vĩ đại của Pháp và Mỹ, nếu chúng quyết tâm xâm lược Việt Nam.

3. Đoạn mở đầu cũng chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc:

– Mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam mà nhắc đến hai bản Tuyên ngôn nổi tiếng trong lịch sử nhân loại của hai nước vĩ đại như vậy, cũng có nghĩa là đặt ba cuộc cách mạng ngang nhau, ba người bình đẳng, ba bản Tuyên ngôn ngang nhau (và thực ra, Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã giải quyết đúng đắn nhiệm vụ của hai cuộc cách mạng Mỹ (1776) và Pháp (1791)).

– Sau khi dẫn lại câu nói bất hủ trong Tuyên ngôn độc lập của Mỹ, Bác Hồ viết: “Nói rộng ra, câu đó có nghĩa là: tất cả các dân tộc trên thế giới đều sinh ra bình đẳng; dân tộc nào cũng có quyền sống, quyền sung sướng. và quyền tự do”. Ý kiến ​​“chích chọt” ấy quả thực là một đóng góp có ý nghĩa của Bác đối với phong trào giải phóng dân tộc thế giới, nó như phát súng mở đầu cho cơn bão táp cách mạng ở các thuộc địa sẽ ập đến. chủ nghĩa thực dân trên thế giới nửa sau thế kỷ XX (lịch sử cũng đã chứng minh điều này).

Xem thêm: Nghị luận xã hội: Bài học từ thiên nhiên

III. Kết thúc

Đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn độc lập của Bác chứa đựng một tư tưởng lớn, nhiều ý nghĩa sâu sắc, được viết với một nghệ thuật điêu luyện, có sức thuyết phục mạnh mẽ. Đó là đoạn mở đầu mẫu mực trong một bản Tuyên ngôn bất hủ.

Thu Trang


Bạn thấy bài viết Đoạn mở đầu bản Tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh được viết rất cao tay: vừa khéo léo, vừa kiên quyết, lại hàm chứa nhiều ý nghĩa sâu sắc. Hãy phân tích để làm sáng tỏ điều đó có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

Chuyên mục: Văn Mẫu Lớp 11

Nguồn: Họa Mi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button