Ve sầu kêu ve ve,

………..Suốt mùa hè,


Đến kỳ gió bấc thổi,

Nguồn cơn thật bối-rối.

Một miếng cũng chẳng còn,

Ruồi bọ không một con.

Vác miệng chịu khúm-núm,

Sang chị Kiến hàng-xóm.


Xin cùng chị cho vay,

Dăm ba hạt qua ngày.

– Từ nay sang tháng hạ,

Em lại xin đem trả.

Trước thu, thề Đất Trời!

Xin đủ cả vốn lời.

Tính Kiến ghét vay cậy;

Thói ấy chẳng hề chi.

– Nắng ráo chú làm gì?

Kiến hỏi Ve như vậy.

Ve rằng:

….. – Luôn đêm ngày,

Tôi hát, thiệt gì bác.

Kiến rằng:

….. – Xưa chú hát!

Nay thử múa coi đây.

(Đông Dương Tạp Chí – 1914)

Theo Truyengiaoduc.comXem thêm:  Sáo Mượn Lông Công

Ghi Nguồn bài viết: Con Ve Và Con Kiến – Tại – Hoami.edu.vn

Chuyên Mục Thơ Hay

Xem Thêm:   Giải thích câu tục ngữ: Một mất mười ngờ

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *