Chẳng hay tôi có tội gì,

Mà người đem xẻo tai đi thế này?

Hình-dung trơ-trẽn, ô hay!

Mặt này thôi dám từ rày nhìn ai?

Giống người tàn-bạo kia ơi!

Đang tay độc-địa cùng tôi làm gì?

Chó Xù kêu vậy một khi,

Thì ra chủ cắt tai đi mất rồi.

Xù kia đã tưởng thiệt-thòi,

Rồi ra mới biết cụt tai lợi nhiều.

Xưa nay Xù vốn tiếng liều,

Cướp đường để chúng chạy theo đuổi cùng;

Hai tai thường rách tứ-tung,

Hay gì cái bướu lòng-thòng đôi bên,

Ở đời là chốn cạnh-chen,

Nơi nào dễ nắm không nên để thừa.

Chổ nguy đừng có hở cơ.

Mấy câu sau tưởng không cần phải dịch. Vả ông La Fontaine lại lầm: Chó rừng thường vồ chó đồng ở cổ, không vồ ở tai. (Nguyễn Văn Vĩnh)


Theo Truyengiaoduc.comXem thêm:  Các Thầy Lang

Ghi Nguồn bài viết: Con Chó Bị Chủ Xẻo Tai – Tại – Hoami.edu.vn

Chuyên Mục Thơ Hay

Xem Thêm:   Sự tích hoa đại

Bài viết được đề xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *