Có ý kiến cho rằng: “Trong thời đại khoa học – kỹ thuật phát triển, Công nghệ thông tin bùng nổ, chỉ cần học những môn tự nhiên là đủ.” Ý kiến của em…


Các bài văn mẫu lớp 11

Có ý kiến ​​cho rằng: “Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, công nghệ thông tin bùng nổ thì chỉ cần học các môn tự nhiên là đủ”. Quan điểm của tôi…

Có ý kiến ​​cho rằng: “Trong thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, công nghệ thông tin bùng nổ thì chỉ cần học các môn tự nhiên là đủ”. Quan điểm của tôi…

Hướng dẫn


ĐỀ CƯƠNG

I. Giới thiệu:

-Giới thiệu bài phát biểu

-Khẳng định đây là suy nghĩ thiển cận không bao che.

II. Thân bài:

1. Giải thích câu nói & khẳng định giá trị của câu nói.

một. Giải thích:

– Thời đại bùng nổ thông tin là gì? Thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, máy móc thay thế con người làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm. Đó là một bước tiến của sự phát triển khoa học kỹ thuật nhờ trí tuệ con người.

– Chính vì những lợi ích trên mà người ta có quan niệm sai lầm: chỉ phát triển khoa học mà không chú trọng giáo dục nhân học

b. Xác nhận sự thật hay sai của một câu

– Đây là câu nói sai của một số ít.


– Chúng ta phải phát triển cả nhân học để xây dựng con người những đức tính tốt, phát huy tính sáng tạo trong công việc, yêu lao động, coi đó là vinh quang và cũng là bổn phận.

– Nếu chỉ chú trọng phát triển khoa học mà quên nhân học sẽ làm cho xã hội mất trật tự, phát sinh nhiều tệ nạn xã hội.

Xem thêm: Phân tích và nêu cảm nhận của em về đoạn trích “Cha con nghĩa nặng” trong tác phẩm cùng tên của Hồ Biểu Chánh

– Con người thụ động vì phải phụ thuộc vào máy móc.

2.Chứng minh

– Khi khoa học ngày càng phát triển kéo theo đó là các tệ nạn xã hội như nhậu nhẹt, cờ bạc, lười lao động, không tự mình tư duy sáng tạo.

-Người không được giáo dục cách nhìn nhận sẽ sống thiếu tình thương, nhiều vụ giết người dã man xảy ra

–> Cần hướng các em đến cảm giác yêu thích tác phẩm văn học.

3. Rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân.

– Trong khi tiếp thu những tiến bộ của khoa học kỹ thuật thì đồng thời phải nuôi dưỡng tâm hồn.

Tích cực học tập các môn tự nhiên và xã hội để hoàn thiện bản thân.

III. Kết thúc

Cảm xúc của chính bạn.

trăng sáng


Bạn thấy bài viết Có ý kiến cho rằng: “Trong thời đại khoa học – kỹ thuật phát triển, Công nghệ thông tin bùng nổ, chỉ cần học những môn tự nhiên là đủ.” Ý kiến của em… có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

Chuyên mục: Văn Mẫu Lớp 11

Nguồn: Họa Mi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button