Category: HOẠT ĐỘNG CỦA BÉ

Vườn Trường chúng mình đẹp lắm! Có nhiều hoa đẹp và có cô với các bạn rất vui. Năm nay có Cúc Họa Mi trong vườn trường chúng mình nhé!

Oa… Những chiếc bánh trôi tròn tròn, trắng xinh tự tay chúng mình năn lên thật thích. Hôm nay chắc chắn chúng mình sẽ có những đĩa bánh thật ngon, thật đẹp đấy.

© Copyright by HOAMI since 2010 - All rights reserved
02438737798