Chuyên đề toán tính nhanh lớp 5 – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 5

Bạn đang xem:
Chuyên đề toán tính nhanh lớp 5 – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 5
tại hoami.edu.vn

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

Với mong muốn mang đến cho các em học sinh thêm nhiều tài liệu học tập, chiase24.com xin giới thiệu đến các em Chuyên đề tính nhanh lớp 5 .

Đây là chuyên đề vô cùng bổ ích, giúp các em học sinh lớp 5 nắm được cách tính nhanh giá trị của các biểu thức ở mỗi dạng. Mời các bạn tham khảo cách tính nhanh trong bài viết dưới đây.

chuyên đề toán nhanh lớp 5

I. MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Bổ sung:

1.1. Tính chất giao hoán: Tổng không thay đổi khi đổi chỗ các số hạng.

Tổng quát: a + b + c + d = a + c + b + d = b + c + d + a = …

1.2. Tính chất kết hợp: Tổng không thay đổi khi ta thay hai hay nhiều số hạng của tổng bằng tổng của chúng.

Tổng quát: a + b + c + d = a + (b + c) + d = a + b + (c + d) = …..

1.3. Tổng không thay đổi khi ta cộng bao nhiêu đơn vị vào một số hạng và trừ bao nhiêu đơn vị cho số hạng kia.

Tổng quát: a + b = (a–n) + (b + n) = (a + n) + (b–n)

2. Phép trừ:

2.1. Hiệu của hai số không thay đổi nếu ta cộng (hoặc trừ) cho hai số cùng một số.

Tổng quát: a – b = (a – n ) – (b – n) = (a + n) – (b + n)

2.2. Trong phép trừ:

Số bị trừ = số trừ + hiệu.

Trừ = số bị trừ – hiệu.

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 12: Nghị luận về lòng tự trọng

Hiệu = số bị trừ – số bị trừ.

3. Phép nhân

3.1. Tổng các số hạng bằng nhau có thể được chuyển đổi thành phép nhân, trong đó một thừa số là một số hạng và số hạng thứ hai là số các số hạng của tổng.

Tổng quát: a + a + a +…+ a + a = an (Có n số hạng a)

3.2. Tính chất giao hoán: Tích không đổi khi ta đổi thừa số.

Tổng quát: axbxcxd = axcxbxd = bxdxaxc = …

…………

II. MỘT SỐ BÀI TẬP

Bài 1: Tính nhanh:

a) 237 + 357 + 763

b) 2345 + 4257 – 345

c) 5238 – 476 + 3476

đ) 1987 – 538 – 462

e) 4276 + 2357 + 5724 + 7643

g) 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

h) 2376 + 3425 – 376 – 425

i) 3145 – 246 + 2347 – 145 + 4246 – 347

k) 4638 – 2437 + 5362 – 7563

l) 3576 – 4037 – 5963 + 6424

Bài 2: Tính nhanh:

a) 5+ 5 + 5 + 5+ 5 + 5 +5+ 5 + 5 +5

b) 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 +25 + 25

c) 45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15

d) 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

e) 125 + 125 + 125 + 125 – 25 – 25 – 25 – 25

Bài 3: Tính nhanh:

a) 425 x 3475 + 425 x 6525

b) 234 x 1257 – 234 x 257

c) 3876 x 375 + 375 x 6124

đ) 1327 x 524 – 524 x 327

đ) 257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214

g) 325 x 1574 – 325 x 325 – 325 x 24

h) 312 x 425 + 312 x 574 + 312

i) 175 x 1274 – 175 x 273 – 175

Bài 4: Tính nhanh

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 12: Nghị luận về giá trị bản thân (13 bài văn mẫu)

a) 4 x 125 x 25 x 8

b) 2x8x50x25x125

c) 2x3x4x5x50x25

d) 25 x 20 x 125 x 8 – 8 x 20 x 5 x 125

Bài 5: Tính nhanh

a) 8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4

b) 6 x 1235 x 20 – 5 x 235 x 24

c) (145 x 99 + 145) – (143 x 102 – 143)

đ) 54 x 47 – 47 x 53 – 20 – 27

Bài 6: Tính nhanh

a) 10000 – 47 x 72 – 47 x 28

b) 3457 – 27 x 48 – 48 x 73 + 6543

Bài 7: Tính nhanh

a) 326 x 728 + 327 x 272

b) 2008 x 867 + 2009 x 133

c) 1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

d) (m : 1 – mx 1): (mx 2008 + m + 2008)

………….

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

5/5 – (324 phiếu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Chuyên đề toán tính nhanh lớp 5 – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 5

Chuyên đề toán tính nhanh lớp 5 – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 5

Hình Ảnh về:
Chuyên đề toán tính nhanh lớp 5 – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 5

Video về:
Chuyên đề toán tính nhanh lớp 5 – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 5

Wiki về
Chuyên đề toán tính nhanh lớp 5 – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 5


Chuyên đề toán tính nhanh lớp 5 – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 5 -

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

Với mong muốn mang đến cho các em học sinh thêm nhiều tài liệu học tập, chiase24.com xin giới thiệu đến các em Chuyên đề tính nhanh lớp 5 .

Đây là chuyên đề vô cùng bổ ích, giúp các em học sinh lớp 5 nắm được cách tính nhanh giá trị của các biểu thức ở mỗi dạng. Mời các bạn tham khảo cách tính nhanh trong bài viết dưới đây.

chuyên đề toán nhanh lớp 5

I. MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN

1. Bổ sung:

1.1. Tính chất giao hoán: Tổng không thay đổi khi đổi chỗ các số hạng.

Tổng quát: a + b + c + d = a + c + b + d = b + c + d + a = …

1.2. Tính chất kết hợp: Tổng không thay đổi khi ta thay hai hay nhiều số hạng của tổng bằng tổng của chúng.

Tổng quát: a + b + c + d = a + (b + c) + d = a + b + (c + d) = .....

1.3. Tổng không thay đổi khi ta cộng bao nhiêu đơn vị vào một số hạng và trừ bao nhiêu đơn vị cho số hạng kia.

Tổng quát: a + b = (a–n) + (b + n) = (a + n) + (b–n)

2. Phép trừ:

2.1. Hiệu của hai số không thay đổi nếu ta cộng (hoặc trừ) cho hai số cùng một số.

Tổng quát: a – b = (a – n ) – (b – n) = (a + n) – (b + n)

2.2. Trong phép trừ:

Số bị trừ = số trừ + hiệu.

Trừ = số bị trừ – hiệu.

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 12: Nghị luận về lòng tự trọng

Hiệu = số bị trừ – số bị trừ.

3. Phép nhân

3.1. Tổng các số hạng bằng nhau có thể được chuyển đổi thành phép nhân, trong đó một thừa số là một số hạng và số hạng thứ hai là số các số hạng của tổng.

Tổng quát: a + a + a +…+ a + a = an (Có n số hạng a)

3.2. Tính chất giao hoán: Tích không đổi khi ta đổi thừa số.

Tổng quát: axbxcxd = axcxbxd = bxdxaxc = …

…………

II. MỘT SỐ BÀI TẬP

Bài 1: Tính nhanh:

a) 237 + 357 + 763

b) 2345 + 4257 – 345

c) 5238 – 476 + 3476

đ) 1987 – 538 – 462

e) 4276 + 2357 + 5724 + 7643

g) 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

h) 2376 + 3425 – 376 – 425

i) 3145 – 246 + 2347 – 145 + 4246 – 347

k) 4638 – 2437 + 5362 – 7563

l) 3576 – 4037 – 5963 + 6424

Bài 2: Tính nhanh:

a) 5+ 5 + 5 + 5+ 5 + 5 +5+ 5 + 5 +5

b) 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 +25 + 25

c) 45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15

d) 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

e) 125 + 125 + 125 + 125 – 25 – 25 – 25 – 25

Bài 3: Tính nhanh:

a) 425 x 3475 + 425 x 6525

b) 234 x 1257 – 234 x 257

c) 3876 x 375 + 375 x 6124

đ) 1327 x 524 – 524 x 327

đ) 257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214

g) 325 x 1574 – 325 x 325 – 325 x 24

h) 312 x 425 + 312 x 574 + 312

i) 175 x 1274 – 175 x 273 – 175

Bài 4: Tính nhanh

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 12: Nghị luận về giá trị bản thân (13 bài văn mẫu)

a) 4 x 125 x 25 x 8

b) 2x8x50x25x125

c) 2x3x4x5x50x25

d) 25 x 20 x 125 x 8 – 8 x 20 x 5 x 125

Bài 5: Tính nhanh

a) 8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4

b) 6 x 1235 x 20 – 5 x 235 x 24

c) (145 x 99 + 145) – (143 x 102 – 143)

đ) 54 x 47 – 47 x 53 – 20 – 27

Bài 6: Tính nhanh

a) 10000 – 47 x 72 – 47 x 28

b) 3457 – 27 x 48 – 48 x 73 + 6543

Bài 7: Tính nhanh

a) 326 x 728 + 327 x 272

b) 2008 x 867 + 2009 x 133

c) 1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

d) (m : 1 – mx 1): (mx 2008 + m + 2008)

………….

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

5/5 - (324 phiếu)

[rule_{ruleNumber}]

#Chuyên #đề #toán #tính #nhanh #lớp #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #lớp

[rule_3_plain]

#Chuyên #đề #toán #tính #nhanh #lớp #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #lớp

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

2 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

5 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

5 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

5 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

5 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

5 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

Chuyên đề toán tính nhanh lớp 5I. MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢNII. MỘT SỐ BÀI TẬPRelated posts:

Với mong muốn đem đến cho các em học sinh có thêm nhiều tài liệu học tập, chiase24.com xin giới thiệu đến các bạn Chuyên đề toán tính nhanh lớp 5.
Đây là chuyên đề vô cùng hữu ích, giúp học sinh lớp 5 nắm được cách tính nhanh các giá trị của biểu thức theo từng dạng. Mời các bạn tham khảo cách tính nhanh trong bài viết dưới đây.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Chuyên đề toán tính nhanh lớp 5
I. MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Phép cộng:
1.1. Tính chất giao hoán: Tổng không thay đổi khi ta đổi chỗ các số hạng.
Tổng quát: a + b + c + d = a + c + b + d = b + c + d + a = …
1.2. Tính chất kết hợp: Tổng không thay đổi, khi ta thay hai hay nhiều số hạng của tổng bằng tổng của chúng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tổng quát: a + b + c + d = a + (b + c) + d = a + b +(c + d) = …..
1.3. Tổng không thay đổi, khi ta thêm số hạng này bao nhiêu đơn vị và bớt đi số hạng kia bấy nhiêu đơn vị.
Tổng quát: a + b = (a – n) + (b + n) = (a + n) + (b – n)
2. Phép trừ:
2.1. Hiệu hai số không thay đổi, nếu ta cùng thêm (hoặc cùng bớt) ở hai số cùng một số như nhau.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tổng quát: a – b = (a – n ) – (b – n) = (a + n) – (b + n)
2.2. Trong phép trừ thì:
Số bị trừ = số trừ + hiệu số.
Số trừ = số bị trừ – hiệu số.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.ue5a1f72d8b552cb3ce10859807fe18c3 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ue5a1f72d8b552cb3ce10859807fe18c3:active, .ue5a1f72d8b552cb3ce10859807fe18c3:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ue5a1f72d8b552cb3ce10859807fe18c3 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ue5a1f72d8b552cb3ce10859807fe18c3 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ue5a1f72d8b552cb3ce10859807fe18c3 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ue5a1f72d8b552cb3ce10859807fe18c3:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về tự hoàn thiện bản thânHiệu số = số bị trừ – số trừ.
3. Phép nhân
3.1. Tổng các số hạng bằng nhau, có thể chuyển thành phép nhân, trong đó một thừa số là một số hạng còn thừa số thứ hai bằng số lượng số hạng của tổng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tổng quát: a + a + a +…+ a + a = a n ( Có n số hạng là a)
3.2. Tính chất giao hoán: Tích không thay đổi, khi ta đổi cổ các thừa số.
Tổng quát: a x b x c x d = a x c x b x d = b x d x a x c = …
…………
II. MỘT SỐ BÀI TẬP
Bài 1: Tính nhanh:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a) 237 + 357 + 763
b) 2345 + 4257 – 345
c) 5238 – 476 + 3476

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

d) 1987 – 538 – 462
e) 4276 + 2357 + 5724 + 7643
g) 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

h) 2376 + 3425 – 376 – 425
i) 3145 – 246 + 2347 – 145 + 4246 – 347
k) 4638 – 2437 + 5362 – 7563

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

l) 3576 – 4037 – 5963 + 6424
Bài 2: Tính nhanh:
a) 5+ 5 + 5 + 5+ 5 + 5 +5+ 5 + 5 +5

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b) 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 +25 + 25
c) 45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15
d) 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

e) 125 + 125 + 125 + 125 – 25 – 25 – 25 – 25
Bài 3: Tính nhanh:
a) 425 x 3475 + 425 x 6525

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b) 234 x 1257 – 234 x 257
c) 3876 x 375 + 375 x 6124
d) 1327 x 524 – 524 x 327

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

e) 257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214
g) 325 x 1574 – 325 x 325 – 325 x 24
h) 312 x 425 + 312 x 574 + 312

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

i) 175 x 1274 – 175 x 273 – 175
Bài 4: Tính nhanh
.u030c30a5961f5444feb33762dac56840 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u030c30a5961f5444feb33762dac56840:active, .u030c30a5961f5444feb33762dac56840:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u030c30a5961f5444feb33762dac56840 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u030c30a5961f5444feb33762dac56840 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u030c30a5961f5444feb33762dac56840 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u030c30a5961f5444feb33762dac56840:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về giá trị của bản thân (13 mẫu)a) 4 x 125 x 25 x 8

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b) 2 x 8 x 50 x 25 x 125
c) 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25
d) 25 x 20 x 125 x 8 – 8 x 20 x 5 x 125

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 5: Tính nhanh
a) 8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4
b) 6 x 1235 x 20 – 5 x 235 x 24

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

c) (145 x 99 + 145) – (143 x 102 – 143)
d) 54 x 47 – 47 x 53 – 20 – 27
Bài 6: Tính nhanh

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a) 10000 – 47 x 72 – 47 x 28
b) 3457 – 27 x 48 – 48 x 73 + 6543
Bài 7: Tính nhanh

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a) 326 x 728 + 327 x 272
b) 2008 x 867 + 2009 x 133
c) 1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

d) (m : 1 – m x 1) : (m x 2008 + m + 2008)
………..
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (324 bình chọn)

Related posts:Chuyên đề đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 11
Bài tập toán lớp 6: Chuyên đề tập hợp – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 6
Chuyên đề hình học giải tích không gian – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12
Chuyên đề giới hạn của dãy số – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 11

#Chuyên #đề #toán #tính #nhanh #lớp #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #lớp

[rule_2_plain]

#Chuyên #đề #toán #tính #nhanh #lớp #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #lớp

[rule_2_plain]

#Chuyên #đề #toán #tính #nhanh #lớp #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #lớp

[rule_3_plain]

#Chuyên #đề #toán #tính #nhanh #lớp #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #lớp

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

2 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

5 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

5 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

5 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

5 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

5 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

Chuyên đề toán tính nhanh lớp 5I. MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢNII. MỘT SỐ BÀI TẬPRelated posts:

Với mong muốn đem đến cho các em học sinh có thêm nhiều tài liệu học tập, chiase24.com xin giới thiệu đến các bạn Chuyên đề toán tính nhanh lớp 5.
Đây là chuyên đề vô cùng hữu ích, giúp học sinh lớp 5 nắm được cách tính nhanh các giá trị của biểu thức theo từng dạng. Mời các bạn tham khảo cách tính nhanh trong bài viết dưới đây.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Chuyên đề toán tính nhanh lớp 5
I. MỘT SỐ KIẾN THỨC CƠ BẢN
1. Phép cộng:
1.1. Tính chất giao hoán: Tổng không thay đổi khi ta đổi chỗ các số hạng.
Tổng quát: a + b + c + d = a + c + b + d = b + c + d + a = …
1.2. Tính chất kết hợp: Tổng không thay đổi, khi ta thay hai hay nhiều số hạng của tổng bằng tổng của chúng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tổng quát: a + b + c + d = a + (b + c) + d = a + b +(c + d) = …..
1.3. Tổng không thay đổi, khi ta thêm số hạng này bao nhiêu đơn vị và bớt đi số hạng kia bấy nhiêu đơn vị.
Tổng quát: a + b = (a – n) + (b + n) = (a + n) + (b – n)
2. Phép trừ:
2.1. Hiệu hai số không thay đổi, nếu ta cùng thêm (hoặc cùng bớt) ở hai số cùng một số như nhau.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tổng quát: a – b = (a – n ) – (b – n) = (a + n) – (b + n)
2.2. Trong phép trừ thì:
Số bị trừ = số trừ + hiệu số.
Số trừ = số bị trừ – hiệu số.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.ue5a1f72d8b552cb3ce10859807fe18c3 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ue5a1f72d8b552cb3ce10859807fe18c3:active, .ue5a1f72d8b552cb3ce10859807fe18c3:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ue5a1f72d8b552cb3ce10859807fe18c3 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ue5a1f72d8b552cb3ce10859807fe18c3 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ue5a1f72d8b552cb3ce10859807fe18c3 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ue5a1f72d8b552cb3ce10859807fe18c3:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về tự hoàn thiện bản thânHiệu số = số bị trừ – số trừ.
3. Phép nhân
3.1. Tổng các số hạng bằng nhau, có thể chuyển thành phép nhân, trong đó một thừa số là một số hạng còn thừa số thứ hai bằng số lượng số hạng của tổng.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Tổng quát: a + a + a +…+ a + a = a n ( Có n số hạng là a)
3.2. Tính chất giao hoán: Tích không thay đổi, khi ta đổi cổ các thừa số.
Tổng quát: a x b x c x d = a x c x b x d = b x d x a x c = …
…………
II. MỘT SỐ BÀI TẬP
Bài 1: Tính nhanh:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a) 237 + 357 + 763
b) 2345 + 4257 – 345
c) 5238 – 476 + 3476

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

d) 1987 – 538 – 462
e) 4276 + 2357 + 5724 + 7643
g) 3145 + 2496 + 5347 + 7504 + 4653

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

h) 2376 + 3425 – 376 – 425
i) 3145 – 246 + 2347 – 145 + 4246 – 347
k) 4638 – 2437 + 5362 – 7563

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

l) 3576 – 4037 – 5963 + 6424
Bài 2: Tính nhanh:
a) 5+ 5 + 5 + 5+ 5 + 5 +5+ 5 + 5 +5

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b) 25 + 25 + 25 + 25 + 25 + 25 +25 + 25
c) 45 + 45 + 45 + 45 + 15 + 15 + 15 + 15
d) 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 + 14 + 16 + 18

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

e) 125 + 125 + 125 + 125 – 25 – 25 – 25 – 25
Bài 3: Tính nhanh:
a) 425 x 3475 + 425 x 6525

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b) 234 x 1257 – 234 x 257
c) 3876 x 375 + 375 x 6124
d) 1327 x 524 – 524 x 327

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

e) 257 x 432 + 257 x 354 + 257 x 214
g) 325 x 1574 – 325 x 325 – 325 x 24
h) 312 x 425 + 312 x 574 + 312

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

i) 175 x 1274 – 175 x 273 – 175
Bài 4: Tính nhanh
.u030c30a5961f5444feb33762dac56840 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u030c30a5961f5444feb33762dac56840:active, .u030c30a5961f5444feb33762dac56840:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u030c30a5961f5444feb33762dac56840 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u030c30a5961f5444feb33762dac56840 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u030c30a5961f5444feb33762dac56840 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u030c30a5961f5444feb33762dac56840:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Đoạn văn nghị luận về giá trị của bản thân (13 mẫu)a) 4 x 125 x 25 x 8

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

b) 2 x 8 x 50 x 25 x 125
c) 2 x 3 x 4 x 5 x 50 x 25
d) 25 x 20 x 125 x 8 – 8 x 20 x 5 x 125

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài 5: Tính nhanh
a) 8 x 427 x 3 + 6 x 573 x 4
b) 6 x 1235 x 20 – 5 x 235 x 24

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

c) (145 x 99 + 145) – (143 x 102 – 143)
d) 54 x 47 – 47 x 53 – 20 – 27
Bài 6: Tính nhanh

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a) 10000 – 47 x 72 – 47 x 28
b) 3457 – 27 x 48 – 48 x 73 + 6543
Bài 7: Tính nhanh

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a) 326 x 728 + 327 x 272
b) 2008 x 867 + 2009 x 133
c) 1235 x 6789 x (630 – 315 x 2)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

d) (m : 1 – m x 1) : (m x 2008 + m + 2008)
………..
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

5/5 – (324 bình chọn)

Related posts:Chuyên đề đạo hàm và ý nghĩa của đạo hàm – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 11
Bài tập toán lớp 6: Chuyên đề tập hợp – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 6
Chuyên đề hình học giải tích không gian – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12
Chuyên đề giới hạn của dãy số – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 11

Chuyên mục: Giáo dục
#Chuyên #đề #toán #tính #nhanh #lớp #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Toán #lớp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button