Chuyên đề phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Bạn đang xem:
Chuyên đề phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng
tại hoami.edu.vn

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

4 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

LỜI ĐỀ NGHỊ

MỘT

TỶ

e

X by NHÓM WT-TEX-BẮT ĐẦU

Mục màu xanh lá

Đầu tiên thần chú di chuyển hình ảnh vAh sự cho phép đồng hình thức 3

1.1 GIẤY PHÉP CHẤT LƯỢNG HƯỚNG LÊN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.1.1 TỶô tắt li quần quèmáu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.1.2 Các hình thức toán học vAh cái ví ví dụ vật mẫu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Hình thức Đầu tiên. Tìm thấy hình ảnh, tạo nên hình ảnh thuộc về đường thẳng đ thông qua một sự cho phép nguyên chất hướng lên dựa theo vvectơ

#»

v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Hình thức 2. Tìm thấy tạo nên hình ảnh thuộc về đường thẳng đ thông qua một sự cho phép nguyên chất hướng lên dựa theo vvectơ

#»

v . 5

Hình thức 3. Tìm thấy hình ảnh thuộc về đường tròn () thông qua một sự cho phép nguyên chất hướng lên dựa theo vvectơ

#»

v . . 5

Hình thức 4. Tìm thấy tạo nên hình ảnh thuộc về đường tròn (

) thông qua một sự cho phép nguyên chất hướng lên dựa theo vvectơ

#»

v 5

Hình thức 5. Tìm thấy hình ảnh thuộc về một đường cong (P ) thông qua một sự cho phép nguyên chất hướng lên dựa theo

#»

bạn = (Một; b) 5

Hình thức 6. Tìm thấy tạo nên hình ảnh thuộc về một đường cong (P) thông qua một sự cho phép nguyên chất hướng lên dựa theo

#»

bạn = (Một; b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Hình thức 7. tử thi xác định vvectơ nguyên chất hướng lên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Hình thức số 8. Ứng dụng sử dụng sự cho phép nguyên chất hướng lên v các bưu kiện toán học hình ảnh học hỏi Em gái khoản trợ cấp . . . . . . . . 6

Hình thức 9. Các bưu kiện toán học thực tế kinh tế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.1.3 Bưu kiện luyện tập sự khảo sát Bài kiểm tra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.2 GIẤY PHÉP THÔNG QUAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.2.1 TỶô tắt li quần quèmáu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.2.2 Các hình thức bưu kiện luyện tập một mình luận án . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Hình thức Đầu tiên. Đưa cho trước hình ảnh (h). Tìm thấy hình ảnh thuộc về điểm, đoạn văn thẳng, tam giác quan,. ..liên hệ

Quan thoại đến hình ảnh (h) thông qua sự cho phép thông quay cho trướcc. . . . . . . . . . . . . . . . 18

Hình thức 2. Tìm thấy hình ảnh, tạo nên hình ảnh thuộc về điểm thông qua sự cho phép thông quay Hỏi

(TÔIα)

, v TÔI(Một; b). . . . . . . 19

Hình thức 3. Tìm thấy hình ảnh, tạo nên hình ảnh thuộc về đường thẳng thông qua sự cho phép thông quay Hỏi

(TÔIα)

, v TÔI(Một; b). . . 19

Xem thêm: Cách viết đoạn văn tiếng anh – How to write a paragraph in English

Hình thức 4. Tìm thấy hình ảnh, tạo nên hình ảnh thuộc về đường tròn thông qua sự cho phép thông quay Hỏi

(TÔIα)

, v TÔI(Một; b). . . . 20

Hình thức 5. Tìm thấy hình ảnh, tạo nên hình ảnh thuộc về đường cong (h) bất kì Giai đoạn (khác hình thức 3, 4) thông qua sự cho phép

thông quay Hỏi

(TÔIα)

, v TÔI(một, b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Hình thức 6. Ứng dụng sử dụng sự cho phép thông quay ĐẾN bằng chứng sáng các đếm cquăn hình ảnh Học. . . . . . . 21

Hình thức 7. Ứng dụng sử dụng sự cho phép thông quay ĐẾN tìm thấy quỹ âm lượng thuộc về điểm . . . . . . . . . . . . . . 22

Hình thức số 8. Các bưu kiện toán học thực tế kinh tế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.2.3 Các hình thức bưu kiện luyện tập sự khảo sát Bài kiểm tra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Hình thức 9. chiêng thử xác định có nghĩa vAh đếm cquăn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Hình thức mười. Đưa cho trướcc hình ảnh (h). Tìm thấy các sự cho phép thông quay Biến đổi hình ảnh (h) tường chình ảnh Nó. 26

Hình thức 11. Đưa cho trướcc hình ảnh (h). Tìm thấy hình ảnh thuộc về điểm, đoạn văn thẳng, tam giác quan,.. .liên hệ

Quan thoại đến hình ảnh (h) thông qua sự cho phép thông quay cho trướcc . . . . . . . . . . . . . . . . 26

1.3 GIẤY PHÉP DI DỜI HÌNH ẢNH VẼ TRANHAh HAI HÌNH ẢNH BÌNH ĐẲNG NHAbạn . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1.3.1 TỶô tắt li quần quèmáu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1.3.2 Các hình thức toán học một mình luận án . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Hình thức Đầu tiên. phân tạm biệt sự cho phép Biến đổi hình ảnh vAh sự cho phép di chuyển hình ảnh. . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Hình thức 2. Tìm thấy hình ảnh, tạo nên hình ảnh thuộc về một điểm thông qua một sự cho phép di chuyển hình ảnh . . . . . . . . . 34

Hình thức 3. Tìm thấy hình ảnh, tạo nên hình ảnh thuộc về đường thẳng thông qua một sự cho phép di chuyển hình ảnh. . . . . . . . 35

Hình thức 4. Tìm thấy hình ảnh, tạo nên hình ảnh thuộc về đường tròn thông qua một sự cho phép di chuyển hình ảnh. . . . . . . . . 35

Đầu tiên

5/5 – (773 bình chọn)

xem thêm thông tin chi tiết về
Chuyên đề phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Chuyên đề phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Hình Ảnh về:
Chuyên đề phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Video về:
Chuyên đề phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng

Wiki về
Chuyên đề phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng


Chuyên đề phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng -

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

4 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

LỜI ĐỀ NGHỊ

MỘT

TỶ

e

X by NHÓM WT-TEX-BẮT ĐẦU

Mục màu xanh lá

Đầu tiên thần chú di chuyển hình ảnh vAh sự cho phép đồng hình thức 3

1.1 GIẤY PHÉP CHẤT LƯỢNG HƯỚNG LÊN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.1.1 TỶô tắt li quần quèmáu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

1.1.2 Các hình thức toán học vAh cái ví ví dụ vật mẫu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Hình thức Đầu tiên. Tìm thấy hình ảnh, tạo nên hình ảnh thuộc về đường thẳng đ thông qua một sự cho phép nguyên chất hướng lên dựa theo vvectơ

#»

v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Hình thức 2. Tìm thấy tạo nên hình ảnh thuộc về đường thẳng đ thông qua một sự cho phép nguyên chất hướng lên dựa theo vvectơ

#»

v . 5

Hình thức 3. Tìm thấy hình ảnh thuộc về đường tròn () thông qua một sự cho phép nguyên chất hướng lên dựa theo vvectơ

#»

v . . 5

Hình thức 4. Tìm thấy tạo nên hình ảnh thuộc về đường tròn (

) thông qua một sự cho phép nguyên chất hướng lên dựa theo vvectơ

#»

v 5

Hình thức 5. Tìm thấy hình ảnh thuộc về một đường cong (P ) thông qua một sự cho phép nguyên chất hướng lên dựa theo

#»

bạn = (Một; b) 5

Hình thức 6. Tìm thấy tạo nên hình ảnh thuộc về một đường cong (P) thông qua một sự cho phép nguyên chất hướng lên dựa theo

#»

bạn = (Một; b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Hình thức 7. tử thi xác định vvectơ nguyên chất hướng lên . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Hình thức số 8. Ứng dụng sử dụng sự cho phép nguyên chất hướng lên v các bưu kiện toán học hình ảnh học hỏi Em gái khoản trợ cấp . . . . . . . . 6

Hình thức 9. Các bưu kiện toán học thực tế kinh tế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

1.1.3 Bưu kiện luyện tập sự khảo sát Bài kiểm tra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

1.2 GIẤY PHÉP THÔNG QUAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.2.1 TỶô tắt li quần quèmáu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

1.2.2 Các hình thức bưu kiện luyện tập một mình luận án . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Hình thức Đầu tiên. Đưa cho trước hình ảnh (h). Tìm thấy hình ảnh thuộc về điểm, đoạn văn thẳng, tam giác quan,. ..liên hệ

Quan thoại đến hình ảnh (h) thông qua sự cho phép thông quay cho trướcc. . . . . . . . . . . . . . . . 18

Hình thức 2. Tìm thấy hình ảnh, tạo nên hình ảnh thuộc về điểm thông qua sự cho phép thông quay Hỏi

(TÔIα)

, v TÔI(Một; b). . . . . . . 19

Hình thức 3. Tìm thấy hình ảnh, tạo nên hình ảnh thuộc về đường thẳng thông qua sự cho phép thông quay Hỏi

(TÔIα)

, v TÔI(Một; b). . . 19

Xem thêm: Cách viết đoạn văn tiếng anh - How to write a paragraph in English

Hình thức 4. Tìm thấy hình ảnh, tạo nên hình ảnh thuộc về đường tròn thông qua sự cho phép thông quay Hỏi

(TÔIα)

, v TÔI(Một; b). . . . 20

Hình thức 5. Tìm thấy hình ảnh, tạo nên hình ảnh thuộc về đường cong (h) bất kì Giai đoạn (khác hình thức 3, 4) thông qua sự cho phép

thông quay Hỏi

(TÔIα)

, v TÔI(một, b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Hình thức 6. Ứng dụng sử dụng sự cho phép thông quay ĐẾN bằng chứng sáng các đếm cquăn hình ảnh Học. . . . . . . 21

Hình thức 7. Ứng dụng sử dụng sự cho phép thông quay ĐẾN tìm thấy quỹ âm lượng thuộc về điểm . . . . . . . . . . . . . . 22

Hình thức số 8. Các bưu kiện toán học thực tế kinh tế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

1.2.3 Các hình thức bưu kiện luyện tập sự khảo sát Bài kiểm tra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Hình thức 9. chiêng thử xác định có nghĩa vAh đếm cquăn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Hình thức mười. Đưa cho trướcc hình ảnh (h). Tìm thấy các sự cho phép thông quay Biến đổi hình ảnh (h) tường chình ảnh Nó. 26

Hình thức 11. Đưa cho trướcc hình ảnh (h). Tìm thấy hình ảnh thuộc về điểm, đoạn văn thẳng, tam giác quan,.. .liên hệ

Quan thoại đến hình ảnh (h) thông qua sự cho phép thông quay cho trướcc . . . . . . . . . . . . . . . . 26

1.3 GIẤY PHÉP DI DỜI HÌNH ẢNH VẼ TRANHAh HAI HÌNH ẢNH BÌNH ĐẲNG NHAbạn . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1.3.1 TỶô tắt li quần quèmáu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

1.3.2 Các hình thức toán học một mình luận án . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Hình thức Đầu tiên. phân tạm biệt sự cho phép Biến đổi hình ảnh vAh sự cho phép di chuyển hình ảnh. . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Hình thức 2. Tìm thấy hình ảnh, tạo nên hình ảnh thuộc về một điểm thông qua một sự cho phép di chuyển hình ảnh . . . . . . . . . 34

Hình thức 3. Tìm thấy hình ảnh, tạo nên hình ảnh thuộc về đường thẳng thông qua một sự cho phép di chuyển hình ảnh. . . . . . . . 35

Hình thức 4. Tìm thấy hình ảnh, tạo nên hình ảnh thuộc về đường tròn thông qua một sự cho phép di chuyển hình ảnh. . . . . . . . . 35

Đầu tiên

5/5 - (773 bình chọn)

[rule_{ruleNumber}]

#Chuyên #đề #phép #dời #hình #và #phép #đồng #dạng #trong #mặt #phẳng

[rule_3_plain]

#Chuyên #đề #phép #dời #hình #và #phép #đồng #dạng #trong #mặt #phẳng

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

6 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

6 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

6 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

6 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

L

A
T
E
X by NHÓM W-T-TEX-BEGINNING

Mục lục
1 Phép dời hình và phép đồng dạng 3
1.1 PHÉP TỊNH TIẾN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.1 Tóm tắt lí thuyết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.2 Các dạng toán và ví dụ mẫu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Dạng 1. Tìm ảnh, tạo ảnh của đường thẳng d qua một phép tịnh tiến theo véc-tơ

v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Dạng 2. Tìm tạo ảnh của đường thẳng d qua một phép tịnh tiến theo véc-tơ

v . 5
Dạng 3. Tìm ảnh của đường tròn (C) qua một phép tịnh tiến theo véc-tơ

v . . 5
Dạng 4. Tìm tạo ảnh của đường tròn (C

) qua một phép tịnh tiến theo véc-tơ

v 5
Dạng 5. Tìm ảnh của một đường cong (P ) qua một phép tịnh tiến theo

u = (a; b) 5
Dạng 6. Tìm tạo ảnh của một đường cong (P) qua một phép tịnh tiến theo

u = (a; b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dạng 7. Xác định véc-tơ tịnh tiến . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dạng 8. Ứng dụng phép tịnh tiến vào các bài toán hình học sơ cấp . . . . . . . . 6
Dạng 9. Các bài toán thực tế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.3 Bài tập trắc nghiệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 PHÉP QUAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.2.1 Tóm tắt lí thuyết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.2.2 Các dạng bài tập tự luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Dạng 1. Cho trước hình (H). Tìm ảnh của điểm, đoạn thẳng, tam giác,. ..liên
quan đến hình (H) qua phép quay cho trước. . . . . . . . . . . . . . . . 18
Dạng 2. Tìm ảnh, tạo ảnh của điểm qua phép quay Q
(I,α)
, với I(a; b). . . . . . . 19
Dạng 3. Tìm ảnh, tạo ảnh của đường thẳng qua phép quay Q
(I,α)
, với I(a; b). . . 19
.u9d6882e90764885326a8a7484b2b29b4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9d6882e90764885326a8a7484b2b29b4:active, .u9d6882e90764885326a8a7484b2b29b4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9d6882e90764885326a8a7484b2b29b4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9d6882e90764885326a8a7484b2b29b4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9d6882e90764885326a8a7484b2b29b4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9d6882e90764885326a8a7484b2b29b4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Cách viết đoạn văn tiếng Anh – Cách viết một đoạn văn bằng tiếng AnhDạng 4. Tìm ảnh, tạo ảnh của đường tròn qua phép quay Q
(I,α)
, với I(a; b). . . . 20
Dạng 5. Tìm ảnh, tạo ảnh của đường cong (H) bất kì (khác dạng 3, 4) qua phép
quay Q
(I,α)
, với I(a,b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Dạng 6. Ứng dụng phép quay để chứng minh các tính chất hình học. . . . . . . 21
Dạng 7. Ứng dụng phép quay để tìm quỹ tích của điểm . . . . . . . . . . . . . . 22
Dạng 8. Các bài toán thực tế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.2.3 Các dạng bài tập trắc nghiệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Dạng 9. Củng cố định nghĩa và tính chất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Dạng 10. Cho trước hình (H). Tìm các phép quay biến hình (H) thành chính nó. 26
Dạng 11. Cho trước hình (H). Tìm ảnh của điểm, đoạn thẳng, tam giác,.. .liên
quan đến hình (H) qua phép quay cho trước . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.3 PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.3.1 Tóm tắt lí thuyết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.3.2 Các dạng toán tự luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Dạng 1. Phân biệt phép biến hình và phép dời hình. . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Dạng 2. Tìm ảnh, tạo ảnh của một điểm qua một phép dời hình . . . . . . . . . 34
Dạng 3. Tìm ảnh, tạo ảnh của đường thẳng qua một phép dời hình. . . . . . . . 35
Dạng 4. Tìm ảnh, tạo ảnh của đường tròn qua một phép dời hình. . . . . . . . . 35
1

5/5 – (773 bình chọn)

Related posts:Các dạng toán đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song
Chuyên đề Hình học giải tích trong mặt phẳng
Chuyên đề Các dạng đặc biệt của câu bị động trong tiếng Anh
Địa lí 6 Bài 5: Trái Đất trong hệ Mặt trời. Hình dạng và kích thước của Trái Đất
.uddf880ffb324f20240ec4ebc49a51a42 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uddf880ffb324f20240ec4ebc49a51a42:active, .uddf880ffb324f20240ec4ebc49a51a42:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uddf880ffb324f20240ec4ebc49a51a42 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uddf880ffb324f20240ec4ebc49a51a42 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uddf880ffb324f20240ec4ebc49a51a42 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uddf880ffb324f20240ec4ebc49a51a42:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  20 bài toán hình vui – Tuyển tập 20 bài toán hình vui cho học sinh giỏi lớp 4, lớp 5

#Chuyên #đề #phép #dời #hình #và #phép #đồng #dạng #trong #mặt #phẳng

[rule_2_plain]

#Chuyên #đề #phép #dời #hình #và #phép #đồng #dạng #trong #mặt #phẳng

[rule_2_plain]

#Chuyên #đề #phép #dời #hình #và #phép #đồng #dạng #trong #mặt #phẳng

[rule_3_plain]

#Chuyên #đề #phép #dời #hình #và #phép #đồng #dạng #trong #mặt #phẳng

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

6 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

6 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

6 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

6 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

L

A
T
E
X by NHÓM W-T-TEX-BEGINNING

Mục lục
1 Phép dời hình và phép đồng dạng 3
1.1 PHÉP TỊNH TIẾN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.1 Tóm tắt lí thuyết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
1.1.2 Các dạng toán và ví dụ mẫu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Dạng 1. Tìm ảnh, tạo ảnh của đường thẳng d qua một phép tịnh tiến theo véc-tơ

v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Dạng 2. Tìm tạo ảnh của đường thẳng d qua một phép tịnh tiến theo véc-tơ

v . 5
Dạng 3. Tìm ảnh của đường tròn (C) qua một phép tịnh tiến theo véc-tơ

v . . 5
Dạng 4. Tìm tạo ảnh của đường tròn (C

) qua một phép tịnh tiến theo véc-tơ

v 5
Dạng 5. Tìm ảnh của một đường cong (P ) qua một phép tịnh tiến theo

u = (a; b) 5
Dạng 6. Tìm tạo ảnh của một đường cong (P) qua một phép tịnh tiến theo

u = (a; b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dạng 7. Xác định véc-tơ tịnh tiến . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Dạng 8. Ứng dụng phép tịnh tiến vào các bài toán hình học sơ cấp . . . . . . . . 6
Dạng 9. Các bài toán thực tế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.1.3 Bài tập trắc nghiệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
1.2 PHÉP QUAY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.2.1 Tóm tắt lí thuyết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.2.2 Các dạng bài tập tự luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Dạng 1. Cho trước hình (H). Tìm ảnh của điểm, đoạn thẳng, tam giác,. ..liên
quan đến hình (H) qua phép quay cho trước. . . . . . . . . . . . . . . . 18
Dạng 2. Tìm ảnh, tạo ảnh của điểm qua phép quay Q
(I,α)
, với I(a; b). . . . . . . 19
Dạng 3. Tìm ảnh, tạo ảnh của đường thẳng qua phép quay Q
(I,α)
, với I(a; b). . . 19
.u9d6882e90764885326a8a7484b2b29b4 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9d6882e90764885326a8a7484b2b29b4:active, .u9d6882e90764885326a8a7484b2b29b4:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9d6882e90764885326a8a7484b2b29b4 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9d6882e90764885326a8a7484b2b29b4 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9d6882e90764885326a8a7484b2b29b4 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9d6882e90764885326a8a7484b2b29b4:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Cách viết đoạn văn tiếng Anh – Cách viết một đoạn văn bằng tiếng AnhDạng 4. Tìm ảnh, tạo ảnh của đường tròn qua phép quay Q
(I,α)
, với I(a; b). . . . 20
Dạng 5. Tìm ảnh, tạo ảnh của đường cong (H) bất kì (khác dạng 3, 4) qua phép
quay Q
(I,α)
, với I(a,b). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Dạng 6. Ứng dụng phép quay để chứng minh các tính chất hình học. . . . . . . 21
Dạng 7. Ứng dụng phép quay để tìm quỹ tích của điểm . . . . . . . . . . . . . . 22
Dạng 8. Các bài toán thực tế . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.2.3 Các dạng bài tập trắc nghiệm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Dạng 9. Củng cố định nghĩa và tính chất . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Dạng 10. Cho trước hình (H). Tìm các phép quay biến hình (H) thành chính nó. 26
Dạng 11. Cho trước hình (H). Tìm ảnh của điểm, đoạn thẳng, tam giác,.. .liên
quan đến hình (H) qua phép quay cho trước . . . . . . . . . . . . . . . . 26
1.3 PHÉP DỜI HÌNH VÀ HAI HÌNH BẰNG NHAU . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.3.1 Tóm tắt lí thuyết . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
1.3.2 Các dạng toán tự luận . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Dạng 1. Phân biệt phép biến hình và phép dời hình. . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Dạng 2. Tìm ảnh, tạo ảnh của một điểm qua một phép dời hình . . . . . . . . . 34
Dạng 3. Tìm ảnh, tạo ảnh của đường thẳng qua một phép dời hình. . . . . . . . 35
Dạng 4. Tìm ảnh, tạo ảnh của đường tròn qua một phép dời hình. . . . . . . . . 35
1

5/5 – (773 bình chọn)

Related posts:Các dạng toán đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song
Chuyên đề Hình học giải tích trong mặt phẳng
Chuyên đề Các dạng đặc biệt của câu bị động trong tiếng Anh
Địa lí 6 Bài 5: Trái Đất trong hệ Mặt trời. Hình dạng và kích thước của Trái Đất
.uddf880ffb324f20240ec4ebc49a51a42 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uddf880ffb324f20240ec4ebc49a51a42:active, .uddf880ffb324f20240ec4ebc49a51a42:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uddf880ffb324f20240ec4ebc49a51a42 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uddf880ffb324f20240ec4ebc49a51a42 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uddf880ffb324f20240ec4ebc49a51a42 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uddf880ffb324f20240ec4ebc49a51a42:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  20 bài toán hình vui – Tuyển tập 20 bài toán hình vui cho học sinh giỏi lớp 4, lớp 5

Chuyên mục: Giáo dục
#Chuyên #đề #phép #dời #hình #và #phép #đồng #dạng #trong #mặt #phẳng

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button