Chuyên đề giá trị tuyệt đối môn Toán lớp 7

Bạn đang xem:
Chuyên đề giá trị tuyệt đối môn Toán lớp 7
tại hoami.edu.vn

3 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

Với mong muốn mang đến cho các bạn học sinh lớp 7 có thêm nhiều tài liệu học tốt môn Toán, chiase24.com xin giới thiệu tài liệu “Đặc Biệt – Giá Trị Tuyệt Đối Lớp 7”.

Đây là tài liệu vô cùng bổ ích, tổng hợp kiến ​​thức và các dạng bài tập chứa dấu giá trị tuyệt đối từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho các bạn tự luyện, bồi dưỡng học sinh khá giỏi. Sau đây là nội dung chi tiết của tài liệu, mời các bạn tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Chuyên đề giá trị tuyệt đối môn toán lớp 7

I. Lý thuyết

* Định nghĩa: Khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số là giá trị tuyệt đối của số a (a là số thực)

* Giá trị tuyệt đối của số 0 âm là chính nó, giá trị tuyệt đối của số âm là nghịch đảo của nó.

TQ: Nếu a ≥ 0 → |a| = một

Nếu a < 0 → |a| = -a

Nếu x – a ≥ 0 → |x – a| = x – a

Nếu x – a ≤ 0 → |x – a| = a – x

* Của cải

Giá trị tuyệt đối của mọi số đều không âm

Trung Quốc: |a| ≥ 0 với mọi R

Đặc biệt:

|a| =0 <=> một = 0

|a| 0 <=> một 0

* Hai số bằng nhau hoặc đối nhau thì có cùng giá trị tuyệt đối, hai số có cùng giá trị tuyệt đối thì bằng nhau hoặc đối nhau.

Xem thêm: Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận 2 khổ thơ đầu Bài thơ về tiểu đội xe không kính (8 Văn Mẫu)

Trung Quốc: |a| = |b| ↔ a = b hoặc a = -b

* Mọi số đều lớn hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của nó và đồng thời nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của nó.

Trung Quốc: -|a| a ≤ |a| và -|a| = a ↔ a ≤ 0; a = |a| một ≥ 0

* Trong hai số âm số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn

TQ: Nếu a < b < 0 → |a| > |b|

* Trong hai số dương số nào bé hơn thì có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn

TQ: Nếu 0 < a < b → |a| < |b|

* Giá trị tuyệt đối của một tích là tích của các giá trị tuyệt đối.

Tiếng Trung Quốc: |ab| = |a|.|b|

* Giá trị tuyệt đối của một thương bằng thương của hai giá trị tuyệt đối.

TQ: |a/b| = |a”https://chiase24.com/”b|

* Bình phương giá trị tuyệt đối của một số bằng bình phương của số đó.

TQ: |a|2 = a2

* Tổng các giá trị tuyệt đối của hai số luôn lớn hơn hoặc bằng các giá trị tuyệt đối của hai số đó, dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi hai số đó cùng dấu.

Trung Quốc: |a| + |b| ≥ |a + b| và |a| + |b| = |a + b| bằng 0

II. Các dạng toán:

I. Tìm giá trị của x thỏa mãn đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối:

1. Dạng 1: |A(x)| = k (trong đó A(x) là biểu thức chứa x, k là số cho trước)

* Giải pháp:

– Nếu k < 0 thì không có giá trị nào của x thỏa mãn đẳng thức (Vì giá trị tuyệt đối của mọi số đều không âm).

Xem thêm: Soạn bài Những câu chuyện cổ tích về loài người – Kết nối kiến ​​thức 6

– Nếu k = 0 thì ta có |A(x)| = 0 → A(x) = 0

– Nếu k > 0 thì ta có: |A(x)| = k → A(x) = k hoặc A(x) = -k

Bài 1.1: Tìm x, biết:

a) |2x – 5| = 4 b) 1/3 – |5/4 – 2x| = 1/4 c) 1/2 – |x + 1/5| = 1/3 d) 3/4 – |2x + 1| = 7/8

Bài 1.2: Tìm x, biết:

a) 2|2x -3| = 1/2 b) 7,5 – 3|5 – 2x| = -4,5 c) |x + 4/15| – |-3,75| = -|-2,15|

Bài 1.3: Tìm x, biết:

a) 2|3x – 1| + 1 = 5 b) |x/2 – 1| = 3 c) |-x + 2/5| + 1/2 = 3,5 d) |x – 1/3| = 2 1/5

………….

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

5/5 – (499 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Chuyên đề giá trị tuyệt đối môn Toán lớp 7

Chuyên đề giá trị tuyệt đối môn Toán lớp 7

Hình Ảnh về:
Chuyên đề giá trị tuyệt đối môn Toán lớp 7

Video về:
Chuyên đề giá trị tuyệt đối môn Toán lớp 7

Wiki về
Chuyên đề giá trị tuyệt đối môn Toán lớp 7


Chuyên đề giá trị tuyệt đối môn Toán lớp 7 -

3 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

Với mong muốn mang đến cho các bạn học sinh lớp 7 có thêm nhiều tài liệu học tốt môn Toán, chiase24.com xin giới thiệu tài liệu "Đặc Biệt - Giá Trị Tuyệt Đối Lớp 7".

Đây là tài liệu vô cùng bổ ích, tổng hợp kiến ​​thức và các dạng bài tập chứa dấu giá trị tuyệt đối từ cơ bản đến nâng cao, phù hợp cho các bạn tự luyện, bồi dưỡng học sinh khá giỏi. Sau đây là nội dung chi tiết của tài liệu, mời các bạn tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Chuyên đề giá trị tuyệt đối môn toán lớp 7

I. Lý thuyết

* Định nghĩa: Khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số là giá trị tuyệt đối của số a (a là số thực)

* Giá trị tuyệt đối của số 0 âm là chính nó, giá trị tuyệt đối của số âm là nghịch đảo của nó.

TQ: Nếu a ≥ 0 → |a| = một

Nếu a < 0 → |a| = -a

Nếu x – a ≥ 0 → |x – a| = x – a

Nếu x – a ≤ 0 → |x – a| = a – x

* Của cải

Giá trị tuyệt đối của mọi số đều không âm

Trung Quốc: |a| ≥ 0 với mọi R

Đặc biệt:

|a| =0 <=> một = 0

|a| 0 <=> một 0

* Hai số bằng nhau hoặc đối nhau thì có cùng giá trị tuyệt đối, hai số có cùng giá trị tuyệt đối thì bằng nhau hoặc đối nhau.

Xem thêm: Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận 2 khổ thơ đầu Bài thơ về tiểu đội xe không kính (8 Văn Mẫu)

Trung Quốc: |a| = |b| ↔ a = b hoặc a = -b

* Mọi số đều lớn hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của nó và đồng thời nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của nó.

Trung Quốc: -|a| a ≤ |a| và -|a| = a ↔ a ≤ 0; a = |a| một ≥ 0

* Trong hai số âm số nào có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn

TQ: Nếu a < b < 0 → |a| > |b|

* Trong hai số dương số nào bé hơn thì có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn

TQ: Nếu 0 < a < b → |a| < |b|

* Giá trị tuyệt đối của một tích là tích của các giá trị tuyệt đối.

Tiếng Trung Quốc: |ab| = |a|.|b|

* Giá trị tuyệt đối của một thương bằng thương của hai giá trị tuyệt đối.

TQ: |a/b| = |a”https://chiase24.com/”b|

* Bình phương giá trị tuyệt đối của một số bằng bình phương của số đó.

TQ: |a|2 = a2

* Tổng các giá trị tuyệt đối của hai số luôn lớn hơn hoặc bằng các giá trị tuyệt đối của hai số đó, dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi hai số đó cùng dấu.

Trung Quốc: |a| + |b| ≥ |a + b| và |a| + |b| = |a + b| bằng 0

II. Các dạng toán:

I. Tìm giá trị của x thỏa mãn đẳng thức chứa dấu giá trị tuyệt đối:

1. Dạng 1: |A(x)| = k (trong đó A(x) là biểu thức chứa x, k là số cho trước)

* Giải pháp:

– Nếu k < 0 thì không có giá trị nào của x thỏa mãn đẳng thức (Vì giá trị tuyệt đối của mọi số đều không âm).

Xem thêm: Soạn bài Những câu chuyện cổ tích về loài người - Kết nối kiến ​​thức 6

– Nếu k = 0 thì ta có |A(x)| = 0 → A(x) = 0

– Nếu k > 0 thì ta có: |A(x)| = k → A(x) = k hoặc A(x) = -k

Bài 1.1: Tìm x, biết:

a) |2x – 5| = 4 b) 1/3 – |5/4 – 2x| = 1/4 c) 1/2 – |x + 1/5| = 1/3 d) 3/4 – |2x + 1| = 7/8

Bài 1.2: Tìm x, biết:

a) 2|2x -3| = 1/2 b) 7,5 – 3|5 – 2x| = -4,5 c) |x + 4/15| – |-3,75| = -|-2,15|

Bài 1.3: Tìm x, biết:

a) 2|3x – 1| + 1 = 5 b) |x/2 – 1| = 3 c) |-x + 2/5| + 1/2 = 3,5 d) |x – 1/3| = 2 1/5

………….

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

5/5 - (499 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Chuyên #đề #giá #trị #tuyệt #đối #môn #Toán #lớp

[rule_3_plain]

#Chuyên #đề #giá #trị #tuyệt #đối #môn #Toán #lớp

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

6 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

6 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

6 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

6 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Chuyên đề giá trị tuyệt đối môn Toán lớp 7Related posts:

Với mong muốn đem lại cho các bạn học sinh lớp 7 có thêm nhiều tài liệu học tốt môn Toán chiase24.com xin giới thiệu tài liệu “Chuyên đề – Giá trị tuyệt đối lớp 7”.

Đây là tài liệu cực kì hữu ích, tổng hợp kiến thức và các dạng bài tập chứa dấu giá trị tuyệt đối từ cơ bản đến nâng cao, thích hợp cho các bạn tự luyện tập, bồi dưỡng học sinh khá giỏi. Sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.
Chuyên đề giá trị tuyệt đối môn Toán lớp 7
I. Lý thuyết
* Định nghĩa: Khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số là giá trị tuyệt đối của một số a (a là số thực)
* Giá trị tuyệt đối của số không âm là chính nó, giá trị tuyệt đối của số âm là số đối của nó.

TQ: Nếu a ≥ 0 → |a| = a
Nếu a < 0 → |a| = -a
Nếu x – a ≥ 0 → |x – a| = x – a
Nếu x – a ≤ 0 → |x – a| = a – x
* Tính chất
Giá trị tuyệt đối của mọi số đều không âm
TQ: |a| ≥ 0 với mọi a ∈ R
Cụ thể:

|a| =0 <=> a = 0
|a| ≠0 <=> a ≠0
* Hai số bằng nhau hoặc đối nhau thì có giá trị tuyệt đối bằng nhau, và ngược lại hai số có giá trị tuyệt đối bằng nhau thì chúng là hai số bằng nhau hoặc đối nhau.
.u59d12d1e58fbe4fcb18c9e0e9925b4a2 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u59d12d1e58fbe4fcb18c9e0e9925b4a2:active, .u59d12d1e58fbe4fcb18c9e0e9925b4a2:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u59d12d1e58fbe4fcb18c9e0e9925b4a2 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u59d12d1e58fbe4fcb18c9e0e9925b4a2 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u59d12d1e58fbe4fcb18c9e0e9925b4a2 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u59d12d1e58fbe4fcb18c9e0e9925b4a2:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận 2 khổ thơ đầu trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính (8 Mẫu)TQ: |a| = |b| ↔ a = b hoặc a = -b
* Mọi số đều lớn hơn hoặc bằng đối của giá trị tuyệt đối của nó và đồng thời nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của nó.
TQ: -|a| ≤ a ≤ |a| và -|a| = a ↔ a ≤ 0; a = |a| ↔ a ≥ 0
* Trong hai số âm số nào nhỏ hơn thì có giá trị tuyệt đối lớn hơn
TQ: Nếu a < b < 0 → |a| > |b|
* Trong hai số dương số nào nhỏ hơn thì có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn
TQ: Nếu 0 < a < b → |a| < |b|
* Giá trị tuyệt đối của một tích bằng tích các giá trị tuyệt đối.
TQ: |a.b| = |a|.|b|
* Giá trị tuyệt đối của một thương bằng thương hai giá trị tuyệt đối.
TQ: |a/b| = |a”https://chiase24.com/”b|
* Bình phương của giá trị tuyệt đối của một số bằng bình phương số đó.
TQ: |a|2 = a2
* Tổng hai giá trị tuyệt đối của hai số luôn lớn hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của hai số, dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi hai số cùng dấu.
TQ: |a| + |b| ≥ |a + b| và |a| + |b| = |a + b| ↔ ab ≥ 0
II. Các dạng toán:
I. Tìm giá trị của x thoả mãn đẳng thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối:
1. Dạng 1: |A(x)| = k (Trong đó A(x) là biểu thức chứa x, k là một số cho trước)
* Cách giải:
– Nếu k < 0 thì không có giá trị nào của x thoả mãn đẳng thức( Vì giá trị tuyệt đối của mọi số đều không âm )
.u7412e14cea3d4ead02aeea4fb0114dc7 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u7412e14cea3d4ead02aeea4fb0114dc7:active, .u7412e14cea3d4ead02aeea4fb0114dc7:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u7412e14cea3d4ead02aeea4fb0114dc7 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u7412e14cea3d4ead02aeea4fb0114dc7 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u7412e14cea3d4ead02aeea4fb0114dc7 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u7412e14cea3d4ead02aeea4fb0114dc7:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Chuyện cổ tích về loài người – Kết nối tri thức 6– Nếu k = 0 thì ta có |A(x)| = 0 → A(x) = 0
– Nếu k > 0 thì ta có: |A(x)| = k → A(x) = k hoặc A(x) = -k
Bài 1.1: Tìm x, biết:
a) |2x – 5| = 4 b) 1/3 – |5/4 – 2x| = 1/4 c) 1/2 – |x + 1/5| = 1/3 d) 3/4 – |2x + 1| = 7/8
Bài 1.2: Tìm x, biết:
a) 2|2x -3| = 1/2 b) 7,5 – 3|5 – 2x| = -4,5 c) |x + 4/15| – |-3,75| = -|-2,15|
Bài 1.3: Tìm x, biết:
a) 2|3x – 1| + 1 = 5 b) |x/2 – 1| = 3 c) |-x + 2/5| + 1/2 = 3,5 d) |x – 1/3| = 2 1/5
………..
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 – (499 bình chọn)

Related posts:Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 7 – Bài tập ôn hè lớp 7 môn Toán
Tổng hợp chuyên đề môn Toán lớp 7 học kỳ 2
Các dạng toán về biểu thức đại số – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 7
Tài liệu tự học môn Toán lớp 7 – Ôn tập lớp 7 môn Toán cả năm

#Chuyên #đề #giá #trị #tuyệt #đối #môn #Toán #lớp

[rule_2_plain]

#Chuyên #đề #giá #trị #tuyệt #đối #môn #Toán #lớp

[rule_2_plain]

#Chuyên #đề #giá #trị #tuyệt #đối #môn #Toán #lớp

[rule_3_plain]

#Chuyên #đề #giá #trị #tuyệt #đối #môn #Toán #lớp

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

6 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

6 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

6 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

6 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Chuyên đề giá trị tuyệt đối môn Toán lớp 7Related posts:

Với mong muốn đem lại cho các bạn học sinh lớp 7 có thêm nhiều tài liệu học tốt môn Toán chiase24.com xin giới thiệu tài liệu “Chuyên đề – Giá trị tuyệt đối lớp 7”.

Đây là tài liệu cực kì hữu ích, tổng hợp kiến thức và các dạng bài tập chứa dấu giá trị tuyệt đối từ cơ bản đến nâng cao, thích hợp cho các bạn tự luyện tập, bồi dưỡng học sinh khá giỏi. Sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.
Chuyên đề giá trị tuyệt đối môn Toán lớp 7
I. Lý thuyết
* Định nghĩa: Khoảng cách từ điểm a đến điểm 0 trên trục số là giá trị tuyệt đối của một số a (a là số thực)
* Giá trị tuyệt đối của số không âm là chính nó, giá trị tuyệt đối của số âm là số đối của nó.

TQ: Nếu a ≥ 0 → |a| = a
Nếu a < 0 → |a| = -a
Nếu x – a ≥ 0 → |x – a| = x – a
Nếu x – a ≤ 0 → |x – a| = a – x
* Tính chất
Giá trị tuyệt đối của mọi số đều không âm
TQ: |a| ≥ 0 với mọi a ∈ R
Cụ thể:

|a| =0 <=> a = 0
|a| ≠0 <=> a ≠0
* Hai số bằng nhau hoặc đối nhau thì có giá trị tuyệt đối bằng nhau, và ngược lại hai số có giá trị tuyệt đối bằng nhau thì chúng là hai số bằng nhau hoặc đối nhau.
.u59d12d1e58fbe4fcb18c9e0e9925b4a2 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u59d12d1e58fbe4fcb18c9e0e9925b4a2:active, .u59d12d1e58fbe4fcb18c9e0e9925b4a2:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u59d12d1e58fbe4fcb18c9e0e9925b4a2 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u59d12d1e58fbe4fcb18c9e0e9925b4a2 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u59d12d1e58fbe4fcb18c9e0e9925b4a2 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u59d12d1e58fbe4fcb18c9e0e9925b4a2:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Cảm nhận 2 khổ thơ đầu trong Bài thơ về tiểu đội xe không kính (8 Mẫu)TQ: |a| = |b| ↔ a = b hoặc a = -b
* Mọi số đều lớn hơn hoặc bằng đối của giá trị tuyệt đối của nó và đồng thời nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của nó.
TQ: -|a| ≤ a ≤ |a| và -|a| = a ↔ a ≤ 0; a = |a| ↔ a ≥ 0
* Trong hai số âm số nào nhỏ hơn thì có giá trị tuyệt đối lớn hơn
TQ: Nếu a < b < 0 → |a| > |b|
* Trong hai số dương số nào nhỏ hơn thì có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn
TQ: Nếu 0 < a < b → |a| < |b|
* Giá trị tuyệt đối của một tích bằng tích các giá trị tuyệt đối.
TQ: |a.b| = |a|.|b|
* Giá trị tuyệt đối của một thương bằng thương hai giá trị tuyệt đối.
TQ: |a/b| = |a”https://chiase24.com/”b|
* Bình phương của giá trị tuyệt đối của một số bằng bình phương số đó.
TQ: |a|2 = a2
* Tổng hai giá trị tuyệt đối của hai số luôn lớn hơn hoặc bằng giá trị tuyệt đối của hai số, dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi hai số cùng dấu.
TQ: |a| + |b| ≥ |a + b| và |a| + |b| = |a + b| ↔ ab ≥ 0
II. Các dạng toán:
I. Tìm giá trị của x thoả mãn đẳng thức có chứa dấu giá trị tuyệt đối:
1. Dạng 1: |A(x)| = k (Trong đó A(x) là biểu thức chứa x, k là một số cho trước)
* Cách giải:
– Nếu k < 0 thì không có giá trị nào của x thoả mãn đẳng thức( Vì giá trị tuyệt đối của mọi số đều không âm )
.u7412e14cea3d4ead02aeea4fb0114dc7 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u7412e14cea3d4ead02aeea4fb0114dc7:active, .u7412e14cea3d4ead02aeea4fb0114dc7:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u7412e14cea3d4ead02aeea4fb0114dc7 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u7412e14cea3d4ead02aeea4fb0114dc7 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u7412e14cea3d4ead02aeea4fb0114dc7 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u7412e14cea3d4ead02aeea4fb0114dc7:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Chuyện cổ tích về loài người – Kết nối tri thức 6– Nếu k = 0 thì ta có |A(x)| = 0 → A(x) = 0
– Nếu k > 0 thì ta có: |A(x)| = k → A(x) = k hoặc A(x) = -k
Bài 1.1: Tìm x, biết:
a) |2x – 5| = 4 b) 1/3 – |5/4 – 2x| = 1/4 c) 1/2 – |x + 1/5| = 1/3 d) 3/4 – |2x + 1| = 7/8
Bài 1.2: Tìm x, biết:
a) 2|2x -3| = 1/2 b) 7,5 – 3|5 – 2x| = -4,5 c) |x + 4/15| – |-3,75| = -|-2,15|
Bài 1.3: Tìm x, biết:
a) 2|3x – 1| + 1 = 5 b) |x/2 – 1| = 3 c) |-x + 2/5| + 1/2 = 3,5 d) |x – 1/3| = 2 1/5
………..
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 – (499 bình chọn)

Related posts:Đề cương ôn tập hè môn Toán lớp 7 – Bài tập ôn hè lớp 7 môn Toán
Tổng hợp chuyên đề môn Toán lớp 7 học kỳ 2
Các dạng toán về biểu thức đại số – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 7
Tài liệu tự học môn Toán lớp 7 – Ôn tập lớp 7 môn Toán cả năm

Chuyên mục: Giáo dục
#Chuyên #đề #giá #trị #tuyệt #đối #môn #Toán #lớp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button