Chuyên đề dao động và sóng điện từ môn Vật lý lớp 12

Bạn đang xem:
Chuyên đề dao động và sóng điện từ môn Vật lý lớp 12
tại hoami.edu.vn

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

CHUYÊNchủ đề:DAOBẰNG CẤPNGÔN NGỮSÓNGMÀU ĐỎTÔIHở?PHỤ NỮTỶĐÚNG



NHỮNG ĐỨA TRẺHở?Nhuhng11Cái bátCHÀOHởbạn Trang2

PHỤ NỮkhông bán đượcbạnNTôihMộtTôiđHở?bạncbạnoNccô ấytôivHở?TôitôiotđMộtođoNgkI EthTôitMộtthbạnĐ.uhợ hơictôiotbản đồchợhình thứcsin→

mạchLCđược gọi lànhư mạch dao động.

Tụ điện có đặc tính thú vị là điện tích trên hai tấm tụ điện luôn cóđộbằngcùngnhưngtrái

dấu, nói  tổng  điện tích khác nhau trên  hai tụ điện  luôn bằng  0.Giả thiếtbảng điện tích ban đầu

điện tích tráiđiện tích dươnglà q0sau đótấm điệnphảitụ điệntụ điệnlà–q0,điện tíchđiện tíchsẽ”chảy”

từ bảndươngđếnbảnâm,đếnlúBằng cách nào đó, điệnsạc haitấmtất cảbằng 0,tiếp tụctiếp tục,theo

“quán tính”tấm sạc điệntráitráisẽtiếp tụcptiếp tục “chảy”điện tíchsang phiên bảnđúngđúngvàdo đó,

bảnbên tráisẽtích điệnâmvàbênphảidầntíchdươngng,tokhibảnđúngđúng

tích điệndươngq0vàtấmtráitích điệntích điện-q0sau đódừngđộ phân giảidòng chảyhướng điện tích

này.Sau đó,hiện tượnglặp lạilặp lạimột lần nữa ở trên,nhưngngược lại,điện tích sẽchảy

từ phiên bảnphảiphảiđếnphiên bảntráitrái….Ngườita thấy,điệnqonmộttấmtụmáy biến áp

tự nhiênhòatheothờihiệu điện thế)giữa haibảntụtụ điện,

cường độ dòng điệndòng điệndòng điệnquacuộn dâyđộ tự cảmcũngbiếnbiếncóđiềutùytheotthời gian tốt. Tóm lại,in

mạchdao độngLCdao độngđiện-từcóbađaTôịlươṇ gbiếnbiếnchếtuhoàlà:  điện tích

qonmộttụtụ điện,hiệuđiện ápgiữahaitụtụ điệnvà công suấtđộngdòng điệnđiện

chạytrong mạch.Biểu hiệncủa chúngquabiến

3. TỶHở?NSồgóc,chuGiai đoạn,tHở?NSồtôiĐúngchdao động.

stt

Thay đổi nhỏ(nhỏ)c) Trao đổilớn(nhiều)

Dấu hiệuCHÀOHởbạn Quibãi rácTôi Dấu hiệuCHÀOHởbạn Trao đổi

Đầu tiên m(mili) mười

-3

K(kilo) mười

3

2 μ(vi mô) mười

-6

M(siêu lớn) mười

6

3 n(nano) mười

-9

G(giga) mười

9

4 MỘT

(Axitron) mười

-mười

5 p(pico) mười

-thứ mười hai

T(tega) mười

thứ mười hai

6 f(fecmi) mười

15

4. Sbikhông bán đượcNBầu trờiđTôiHởNáp lực,đTôiHởNâm lượnghiện hànhđTôiHởNTRONGtôiĐúngchLC

DaođộngđTôiHởNt Đúngtbởi vì:Sự biếnbiếnbiếnđiềuhòatheothờiđiểmđiệncủamột

Xem thêm: Bài tập ôn hè lớp 5 lên lớp 6 – Bài tập ôn hè môn toán, tiếng việt lớp 5

bảntụvàdòng điệndòng điệntrong mạchdadao động điện được gọi là dao động điện

khỏi tự do.

Một) Đ.TôiHởNâm lượngtứ đọngcquần quèuhTôicMộttgò đất:

  

TỶHở?NSồgóc:

(rad/s)

=

Đầu tiên

LC

ChukChúa ơiT(s)

TỶ=

2

=2 LC

TỶHở?NS:f(Hz)

f=

2

=

Đầu tiên

2

LC

q:Sạcngayngay(tạithời điểmt)

Hỏi

:Điện tích dươngtối đacủa mộttấmtụ

:tần sốgóc

:phaban đầubắt đầuđiện tích.

5/5 – (533 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Chuyên đề dao động và sóng điện từ môn Vật lý lớp 12

Chuyên đề dao động và sóng điện từ môn Vật lý lớp 12

Hình Ảnh về:
Chuyên đề dao động và sóng điện từ môn Vật lý lớp 12

Video về:
Chuyên đề dao động và sóng điện từ môn Vật lý lớp 12

Wiki về
Chuyên đề dao động và sóng điện từ môn Vật lý lớp 12


Chuyên đề dao động và sóng điện từ môn Vật lý lớp 12 -

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

Chuyên đề dao động và sóng điện từ Vật lý lớp 12 - bg2 56

CHUYÊNchủ đề:DAOBẰNG CẤPNGÔN NGỮSÓNGMÀU ĐỎTÔIHở?PHỤ NỮTỶĐÚNG



NHỮNG ĐỨA TRẺHở?Nhuhng-11Cái bátCHÀOHởbạn Trang2

- PHỤ NỮkhông bán đượcbạnNTôihMộtTôiđHở?bạncbạnoNccô ấytôivHở?TôitôiotđMộtođoNgkI EthTôitMộtthbạnĐ.uhợ hơictôiotbản đồchợhình thứcsin→

mạchLCđược gọi lànhư mạch dao động.

Tụ điện có đặc tính thú vị là điện tích trên hai tấm tụ điện luôn cóđộbằngcùngnhưngtrái

dấu, nói  tổng  điện tích khác nhau trên  hai tụ điện  luôn bằng  0.Giả thiếtbảng điện tích ban đầu

điện tích tráiđiện tích dươnglà q0sau đótấm điệnphảitụ điệntụ điệnlà–q0,điện tíchđiện tíchsẽ"chảy"

từ bảndươngđếnbảnâm,đếnlúBằng cách nào đó, điệnsạc haitấmtất cảbằng 0,tiếp tụctiếp tục,theo

“quán tính”tấm sạc điệntráitráisẽtiếp tụcptiếp tục “chảy”điện tíchsang phiên bảnđúngđúngvàdo đó,

bảnbên tráisẽtích điệnâmvàbênphảidầntíchdươngng,tokhibảnđúngđúng

tích điệndươngq0vàtấmtráitích điệntích điện-q0sau đódừngđộ phân giảidòng chảyhướng điện tích

này.Sau đó,hiện tượnglặp lạilặp lạimột lần nữa ở trên,nhưngngược lại,điện tích sẽchảy

từ phiên bảnphảiphảiđếnphiên bảntráitrái….Ngườita thấy,điệnqonmộttấmtụmáy biến áp

tự nhiênhòatheothờihiệu điện thế)giữa haibảntụtụ điện,

cường độ dòng điệndòng điệndòng điệnquacuộn dâyđộ tự cảmcũngbiếnbiếncóđiềutùytheotthời gian tốt. Tóm lại,in

mạchdao độngLCdao độngđiện-từcóbađaTôịlươṇ gbiếnbiếnchếtuhoàlà:  điện tích

qonmộttụtụ điện,hiệuđiện ápgiữahaitụtụ điệnvà công suấtđộngdòng điệnđiện

chạytrong mạch.Biểu hiệncủa chúngquabiến

3. TỶHở?NSồgóc,chuGiai đoạn,tHở?NSồtôiĐúngchdao động.

stt

Thay đổi nhỏ(nhỏ)c) Trao đổilớn(nhiều)

Dấu hiệuCHÀOHởbạn Quibãi rácTôi Dấu hiệuCHÀOHởbạn Trao đổi

Đầu tiên m(mili) mười

-3

K(kilo) mười

3

2 μ(vi mô) mười

-6

M(siêu lớn) mười

6

3 n(nano) mười

-9

G(giga) mười

9

4 MỘT

(Axitron) mười

-mười

5 p(pico) mười

-thứ mười hai

T(tega) mười

thứ mười hai

6 f(fecmi) mười

-15

4. S``bikhông bán đượcNBầu trờiđTôiHởNáp lực,đTôiHởNâm lượnghiện hànhđTôiHởNTRONGtôiĐúngchLC

DaođộngđTôiHởNt Đúngt``bởi vì:Sự biếnbiếnbiếnđiềuhòatheothờiđiểmđiệncủamột

Xem thêm: Bài tập ôn hè lớp 5 lên lớp 6 - Bài tập ôn hè môn toán, tiếng việt lớp 5

bảntụvàdòng điệndòng điệntrong mạchdadao động điện được gọi là dao động điện

khỏi tự do.

Một) Đ.TôiHởNâm lượngtứ đọngcquần quèuhTôicMộttgò đất:

  

TỶHở?NSồgóc:

(rad/s)

=

Đầu tiên

LC

ChukChúa ơiT(s)

TỶ=

2

=2 LC

TỶHở?NS:f(Hz)

f=

2

=

Đầu tiên

2

LC

q:Sạcngayngay(tạithời điểmt)

Hỏi

:Điện tích dươngtối đacủa mộttấmtụ

:tần sốgóc

:phaban đầubắt đầuđiện tích.

5/5 - (533 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Chuyên #đề #dao #động #và #sóng #điện #từ #môn #Vật #lý #lớp

[rule_3_plain]

#Chuyên #đề #dao #động #và #sóng #điện #từ #môn #Vật #lý #lớp

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

2 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

5 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

5 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

5 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

5 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

5 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

CHUYÊNĐỀ:DAOĐỘNGVÀSÓNGĐIỆNTỪ




TrầnHường‐11TôHiệu Page2

‐ Nếunốihaiđầucuộncảmvớimộtdaođộngkíthìtathuđượcmộtđồthịdạngsin→
mạchLCđượcgọilàmạchdaođộng.
Tụđiệncóđặcđiểmthúvịlàđiệntíchtrênhaibảntụluôncóđộlớnbằngnhaunhưngtrái
dấu,nóicáchkháctổngđiệntíchtrênhaibảntụluônbằng0.Giảsửbanđầuđiệntíchbản
bêntráitíchđiệndươnglàq0thìđiệntíchbảnbênphảitụđiệnlà–q0,điệntíchsẽ“chảy”
từbảndươngsangbảnâm,tớilúcnàođó,điệntíchhaibảnđềubằng0,tiếptục,theo

“quántính”điệntíchbảnbêntráisẽtiếptục“chảy”điệntíchsangbảnbênphảivàdođó,
bảnbêntráisẽtíchđiệnâmcònbảnbênphảidầntíchđiệndương,tớikhibảnbênphải
tíchđiệndươngq0vàbảnbêntráitíchđiện‐q0thìdừnglạisựchảyđiệntíchtheochiều
này.Sauđó,hiệntượnglạilặplạinhưtrên,nhưngtheochiềungượclại,điệntíchsẽchảy
từbảnbênphảisangbảnbêntrái,….Ngườitathấy,điệntíchqtrênmộtbảntụđiệnbiến
thiênđiềuhòatheothờigian.Kéotheođó,hiệuđiệnthế(điệnáp)giữahaibảntụđiện,
cườngđộdòngđiệnquacuộncảmcũngbiếnthiênđiềuhòatheothờigian.Tómlại,trong
mạchdaođộngLCđangdaođộngđiệntừcóbađaịlươṇ gbiếnthiênđieuhoàlà:điệntích
qtrênmộtbảntụđiện,hiệuđiệnthếugiữahaibảntụđiệnvàcườngđộngdòngđiệni
chạytrongmạch.Biểuthứccủachúnglầnlượtlà
3. Tầnsốgóc,chukì,tầnsốmạchdao động.

Stt
Quiđổinhỏ(ước) Quiđổilớn(bội)
Kíhiệu Quiđổi Kíhiệu Quiđổi
1 m(mili) 10
‐3
 K(kilo) 10
3

2 μ(micro) 10
‐6
 M(mêga) 10
6

3 n(nano) 10
‐9
 G(giga) 10
9

4 A

(Axitron) 10
‐10
  
5 p(pico) 10
‐12
 T(têga) 10
12

6 f(fecmi) 10
‐15
 
4. Sựbiếnthiênđiệnáp,điệntíchvàdòngđiệntrongmạchLC
 Daođộngđiệnt ừtựdo:Sựbiếnthiênđiềuhoàtheothờigiancủađiệntíchqcủamột
.ucb21d267d26e65c0659536ada535c59f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ucb21d267d26e65c0659536ada535c59f:active, .ucb21d267d26e65c0659536ada535c59f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ucb21d267d26e65c0659536ada535c59f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ucb21d267d26e65c0659536ada535c59f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ucb21d267d26e65c0659536ada535c59f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ucb21d267d26e65c0659536ada535c59f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài tập ôn hè lớp 5 lên lớp 6 – Bài tập ôn hè môn Toán, tiếng Việt lớp 5bảntụđiệnvàcườngđộdòngđiệntrongmạchdaođộngđượcgọilàdaođộngđiện
từtựdo.
a) Điệntíchtứcthờicủatụ:


Tầnsốgóc:

(rad/s)
 =
1
LC

ChukỳT(s)
 T=
2

=2 LC
Tầnsố:f(Hz)
 f=

2
=
1
2
LC


q:Điệntíchtứcthời(ởthờiđiểmt)
Q

:Điệntíchcựcđạicủamộtbảntụ
:tầnsốgóc
:phabanđầucủađiệntích.

5/5 – (533 bình chọn)

Related posts:Tổng hợp 153 câu hỏi dao động điều hòa – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Vật lý
Sơ đồ tư duy môn Vật lý lớp 12 – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Vật lý
Lý thuyết và bài tập chuyên đề Sóng ánh sáng
Văn mẫu lớp 12: Ý nghĩa nhan đề và lời đề từ của Người lái đò sông Đà

#Chuyên #đề #dao #động #và #sóng #điện #từ #môn #Vật #lý #lớp

[rule_2_plain]

#Chuyên #đề #dao #động #và #sóng #điện #từ #môn #Vật #lý #lớp

[rule_2_plain]

#Chuyên #đề #dao #động #và #sóng #điện #từ #môn #Vật #lý #lớp

[rule_3_plain]

#Chuyên #đề #dao #động #và #sóng #điện #từ #môn #Vật #lý #lớp

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

2 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

5 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

5 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

5 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

5 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

5 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

CHUYÊNĐỀ:DAOĐỘNGVÀSÓNGĐIỆNTỪ




TrầnHường‐11TôHiệu Page2

‐ Nếunốihaiđầucuộncảmvớimộtdaođộngkíthìtathuđượcmộtđồthịdạngsin→
mạchLCđượcgọilàmạchdaođộng.
Tụđiệncóđặcđiểmthúvịlàđiệntíchtrênhaibảntụluôncóđộlớnbằngnhaunhưngtrái
dấu,nóicáchkháctổngđiệntíchtrênhaibảntụluônbằng0.Giảsửbanđầuđiệntíchbản
bêntráitíchđiệndươnglàq0thìđiệntíchbảnbênphảitụđiệnlà–q0,điệntíchsẽ“chảy”
từbảndươngsangbảnâm,tớilúcnàođó,điệntíchhaibảnđềubằng0,tiếptục,theo

“quántính”điệntíchbảnbêntráisẽtiếptục“chảy”điệntíchsangbảnbênphảivàdođó,
bảnbêntráisẽtíchđiệnâmcònbảnbênphảidầntíchđiệndương,tớikhibảnbênphải
tíchđiệndươngq0vàbảnbêntráitíchđiện‐q0thìdừnglạisựchảyđiệntíchtheochiều
này.Sauđó,hiệntượnglạilặplạinhưtrên,nhưngtheochiềungượclại,điệntíchsẽchảy
từbảnbênphảisangbảnbêntrái,….Ngườitathấy,điệntíchqtrênmộtbảntụđiệnbiến
thiênđiềuhòatheothờigian.Kéotheođó,hiệuđiệnthế(điệnáp)giữahaibảntụđiện,
cườngđộdòngđiệnquacuộncảmcũngbiếnthiênđiềuhòatheothờigian.Tómlại,trong
mạchdaođộngLCđangdaođộngđiệntừcóbađaịlươṇ gbiếnthiênđieuhoàlà:điệntích
qtrênmộtbảntụđiện,hiệuđiệnthếugiữahaibảntụđiệnvàcườngđộngdòngđiệni
chạytrongmạch.Biểuthứccủachúnglầnlượtlà
3. Tầnsốgóc,chukì,tầnsốmạchdao động.

Stt
Quiđổinhỏ(ước) Quiđổilớn(bội)
Kíhiệu Quiđổi Kíhiệu Quiđổi
1 m(mili) 10
‐3
 K(kilo) 10
3

2 μ(micro) 10
‐6
 M(mêga) 10
6

3 n(nano) 10
‐9
 G(giga) 10
9

4 A

(Axitron) 10
‐10
  
5 p(pico) 10
‐12
 T(têga) 10
12

6 f(fecmi) 10
‐15
 
4. Sựbiếnthiênđiệnáp,điệntíchvàdòngđiệntrongmạchLC
 Daođộngđiệnt ừtựdo:Sựbiếnthiênđiềuhoàtheothờigiancủađiệntíchqcủamột
.ucb21d267d26e65c0659536ada535c59f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ucb21d267d26e65c0659536ada535c59f:active, .ucb21d267d26e65c0659536ada535c59f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ucb21d267d26e65c0659536ada535c59f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ucb21d267d26e65c0659536ada535c59f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ucb21d267d26e65c0659536ada535c59f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ucb21d267d26e65c0659536ada535c59f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài tập ôn hè lớp 5 lên lớp 6 – Bài tập ôn hè môn Toán, tiếng Việt lớp 5bảntụđiệnvàcườngđộdòngđiệntrongmạchdaođộngđượcgọilàdaođộngđiện
từtựdo.
a) Điệntíchtứcthờicủatụ:


Tầnsốgóc:

(rad/s)
 =
1
LC

ChukỳT(s)
 T=
2

=2 LC
Tầnsố:f(Hz)
 f=

2
=
1
2
LC


q:Điệntíchtứcthời(ởthờiđiểmt)
Q

:Điệntíchcựcđạicủamộtbảntụ
:tầnsốgóc
:phabanđầucủađiệntích.

5/5 – (533 bình chọn)

Related posts:Tổng hợp 153 câu hỏi dao động điều hòa – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Vật lý
Sơ đồ tư duy môn Vật lý lớp 12 – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Vật lý
Lý thuyết và bài tập chuyên đề Sóng ánh sáng
Văn mẫu lớp 12: Ý nghĩa nhan đề và lời đề từ của Người lái đò sông Đà

Chuyên mục: Giáo dục
#Chuyên #đề #dao #động #và #sóng #điện #từ #môn #Vật #lý #lớp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button