Chó Sói Và Bức Tượng

Posted by

Danh tiếng chẳng qua hề vẽ mặt,

Cái dềnh-dàng rối mắt thằng ngây.

Lừa kia chỉ biết nhìn ngay.

Sói kia thóc-mách tính hay xét cùng;

Trước sau nhìn, thủy-chung cặn-kẽ:

Cái hư-danh ai hễ ở ngoài,

Thì y lập-tức chê-bai.

Chuyện xưa có tượng anh-tài một pho;

Pho tượng ấy dẫu to nhưng rỗng,

Sói nhìn khen thợ dụng tinh-công:

Đầu to mà óc thì không!

Đại-danh lắm bậc tượng đồng khác chi!


Theo Truyengiaoduc.comXem thêm:  Thần Chết Và Lão Tiều Phu

Ghi Nguồn bài viết: Chó Sói Và Bức Tượng – Tại – Hoami.edu.vn

Chuyên Mục Thơ Hay

Xem Thêm:   Ông Dài, Ông Cộc hay Sự tích sông Kỳ Cùng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *