Cho đề bài “Em hãy thuật lại (kể lại) chiến công thần tốc đại phá quân Thanh của vua Quang Trung từ tối 30 Tết đến ngày mồng năm tháng Giêng”. Em hãy viết đoạn văn mở bài cho bài viết trên


Các bài văn mẫu lớp 9

Đối với đề “Hãy kể (kể lại) chiến công thần tốc đánh tan quân Thanh của vua Quang Trung từ tối 30 Tết đến mùng 5 tháng Giêng”. Em hãy viết đoạn mở bài cho bài văn trên

Đối với đề “Hãy kể (kể lại) chiến công thần tốc đánh tan quân Thanh của vua Quang Trung từ tối 30 Tết đến mùng 5 tháng Giêng”. Em hãy viết đoạn mở bài cho bài văn trên

Dạy


Lê Chiêu Thống, một kẻ phản nước hại dân, vì sợ mất ngôi đã cầu cứu mở đường cho quân Thanh sang xâm lược nước ta. Ngày hai mươi hai tháng mười một, Lê Chiêu Thống được nhà Thanh sắc phong làm Nam Quốc Vương.


Ngày 24 tháng 11, Văn Tuyết vào Nam bẩm báo Bắc Bình Vương về việc Tôn Sĩ Nghị cùng quân Thanh vào Thăng Long. Vì quân Thanh quá mạnh, Ngô Văn Sở phải rút chạy về Tam Điệp, không thể giữ được vùng đất từ ​​cửa ngõ phía Bắc đến Thăng Long, đây là một sự kiện trọng đại trong lịch sử nước ta. Bắc Bình Vương là một nhà mưu lược, dũng tướng, sắc bén, khôn ngoan, mạnh mẽ và có tài điều binh khiển tướng. Trước biến thử Lúc đó ông vô cùng tức giận nhưng vẫn rất bình tĩnh quyết định mở cuộc tấn công ra Bắc để tiêu diệt quân Thanh.

Thu Trang


Xem thêm: Phân tích bài thơ “Ánh trăng” của Nguyễn Duy

Bạn thấy bài viết Cho đề bài “Em hãy thuật lại (kể lại) chiến công thần tốc đại phá quân Thanh của vua Quang Trung từ tối 30 Tết đến ngày mồng năm tháng Giêng”. Em hãy viết đoạn văn mở bài cho bài viết trên có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

Chuyên mục: Văn Mẫu Lớp 9

Nguồn: Họa Mi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button