Chia tay bồi hồi xúc động nhưng mà vui

Lại thêm một lần nữa chia tay các bạn lớp MGL chuẩn bị lên tiểu học bồi hồi, xúc động lắm!

Các bạn đã lớn, rất tự tin và sẵn sàng vào lớp 1 rồi.

Chia tay rồi các bạn đừng quên thầy cô và ngôi trường Họa Mi nhé!

© Copyright by HOAMI since 2010 - All rights reserved
02438737798