Các phương pháp xác định nguyên hàm – Ôn tập toán lớp 12

Bạn đang xem:
Các phương pháp xác định nguyên hàm – Ôn tập toán lớp 12
tại hoami.edu.vn

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

[…Chuyên đề Trc nghim Toán 12…] MẸ GỐC HÀN TÍCH HỢPChúa ơiDỄGÒ VẤPNGÔN NGỮ

Giáo viên: LÊ BÁ ĐƯỢCCÔ ẤYÔ0935.785.115 Đầu tiên Câu lạc bộ giáo viên trẻHở? thành phố hồkhông bán được

TÔI TỶLái xeNGUYỄN LÝ THỦYKHÔNG THỂ TIẾP THỊT:

1. Chức năng ban đầu

Một. Định có nghĩa: Đưa cho quai hàm S

tử thi vị trính bên trên

(

Được khoAh, đoạn vănN Đẹp NHởMột khocô ấyng). hàm

S

lấyợ hơicgChúa ơii là hàm nguyên hàm cmột chức năng s

bên trên

Nkhông bán đượcbạn

F x f x

vHở?TôiChúa ơiTôi

.

b. Vị trísự quản lý:

1) NỮkhông bán đượcbạn

Được tôiot nguyên thủy cMột chức năng

bên trên

sau đó vHở?TôiTôi hHở?mọi người

chức năng

GỖ x F x 

Đó cũng là một ngôi một hàm nguyên hàm cMột

bên trên

.

2) PHỤ NỮkhông bán đượcbạn

Được tôiot nguyên bản quai hàm cMột chức năng

bên trên

sau đó tôiChúa ơiTôi nguyên bản quai hàm cMột

bên trên

đề tàibạn có dĐúngng

Hở?Tôi

LÀMoquần quèHở?mọi người.

Vì thế

là hChúa ơi tHở?tccô ấy nguyên thủy cMột

bên trên

.

ký chàoHởbạn

đf x x F x 

.

2. Tính toánHở?tcmột nguyên thủy

chỉ tính toánHở?t1:

đf x x f x

đf x x f x 

chỉ tính toánHở?t2:

đkf x x k f x x



vHở?Tôi

là hHở?mọi người khác

.

chỉ tính toánHở?thứ 3:

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 9: Nghị luận về vấn đề rác thải nhựa (Dàn ý + 9 bài văn mẫu)

đ đ đf x g x x f x x g x x





Chú ý:

đ

đ đ đ đ

đ

. . ; .

f x x

fx

f x g x x f x x g x x x

gx

g x x







3. SẼuh tntĐúngvi mạchmột nguyên thủy

Vị trísự quản lý: Hoa KỳChúa ơitôi chức năng s

liên kếtgò đấtc ở trên

đề tàibạn có nguyên thủy ở trên

.

4. XÓAcô ấyhàm nguyên hàm cots chức năng trường tiểu họcP

Nguyên bản quai hàm cMột dòng sôngtôi S

trường tiểu họcP

Nguyên bản quai hàm cMột quai hàm S hợ hơiP

;0bạn Mộtx b Một

Nguyên bản quai hàm cMột quai hàm

S hợ hơiP

ORIGINAL_METHODS XÁC ĐỊNHCÔNG TY CỔ PHẦN ORIGINAL

5/5 – (396 bình chọn)

xem thêm thông tin chi tiết về
Các phương pháp xác định nguyên hàm – Ôn tập toán lớp 12

Các phương pháp xác định nguyên hàm – Ôn tập toán lớp 12

Hình Ảnh về:
Các phương pháp xác định nguyên hàm – Ôn tập toán lớp 12

Video về:
Các phương pháp xác định nguyên hàm – Ôn tập toán lớp 12

Wiki về
Các phương pháp xác định nguyên hàm – Ôn tập toán lớp 12


Các phương pháp xác định nguyên hàm – Ôn tập toán lớp 12 -

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

Phương pháp xác định nguyên hàm - Ôn tập toán lớp 12 - bg1 35

[…Chuyên đề Trc nghim Toán 12…] MẸ GỐC HÀN TÍCH HỢPChúa ơiDỄGÒ VẤPNGÔN NGỮ

Giáo viên: LÊ BÁ ĐƯỢCCÔ ẤYÔ0935.785.115 Đầu tiên Câu lạc bộ giáo viên trẻHở? thành phố hồkhông bán được

TÔI TỶLái xeNGUYỄN LÝ THỦYKHÔNG THỂ TIẾP THỊT:

1. Chức năng ban đầu

Một. Định có nghĩa: Đưa cho quai hàm S

tử thi vị trính bên trên

(

Được khoAh, đoạn vănN Đẹp NHởMột khocô ấyng). hàm

S

lấyợ hơicgChúa ơii là hàm nguyên hàm cmột chức năng s

bên trên

Nkhông bán đượcbạn

'F x f x

vHở?TôiChúa ơiTôi

.

b. Vị trísự quản lý:

1) NỮkhông bán đượcbạn

Được tôiot nguyên thủy cMột chức năng

bên trên

sau đó vHở?TôiTôi hHở?mọi người

chức năng

GỖ x F x 

Đó cũng là một ngôi một hàm nguyên hàm cMột

bên trên

.

2) PHỤ NỮkhông bán đượcbạn

Được tôiot nguyên bản quai hàm cMột chức năng

bên trên

sau đó tôiChúa ơiTôi nguyên bản quai hàm cMột

bên trên

đề tàibạn có dĐúngng

Hở?Tôi

LÀMoquần quèHở?mọi người.

Vì thế

là hChúa ơi tHở?tccô ấy nguyên thủy cMột

bên trên

.

ký chàoHởbạn

đf x x F x 

.

2. Tính toánHở?tcmột nguyên thủy

chỉ tính toánHở?t1:

đf x x f x

đ'f x x f x 

chỉ tính toánHở?t2:

đkf x x k f x x



vHở?Tôi

là hHở?mọi người khác

.

chỉ tính toánHở?thứ 3:

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 9: Nghị luận về vấn đề rác thải nhựa (Dàn ý + 9 bài văn mẫu)

đ đ đf x g x x f x x g x x





Chú ý:

đ

đ đ đ đ

đ

. . ; .

f x x

fx

f x g x x f x x g x x x

gx

g x x







3. SẼuh tntĐúngvi mạchmột nguyên thủy

Vị trísự quản lý: Hoa KỳChúa ơitôi chức năng s

liên kếtgò đấtc ở trên

đề tàibạn có nguyên thủy ở trên

.

4. XÓAcô ấyhàm nguyên hàm cots chức năng trường tiểu họcP

Nguyên bản quai hàm cMột dòng sôngtôi S

trường tiểu họcP

Nguyên bản quai hàm cMột quai hàm S hợ hơiP

;0bạn Mộtx b Một

Nguyên bản quai hàm cMột quai hàm

S hợ hơiP

ORIGINAL_METHODS XÁC ĐỊNHCÔNG TY CỔ PHẦN ORIGINAL

5/5 - (396 bình chọn)

[rule_{ruleNumber}]

MẸ GỐC HÀN TÍCH HỢPChúa ơiDỄGÒ VẤPNGÔN NGỮ

Giáo viên: LÊ BÁ ĐƯỢCCÔ ẤYÔ0935.785.115 Đầu tiên Câu lạc bộ giáo viên trẻHở? thành phố hồkhông bán được

TÔI TỶLái xeNGUYỄN LÝ THỦYKHÔNG THỂ TIẾP THỊT:

1. Chức năng ban đầu

Một. Định có nghĩa: Đưa cho quai hàm S

tử thi vị trính bên trên

(

Được khoAh, đoạn vănN Đẹp NHởMột khocô ấyng). hàm

S

lấyợ hơicgChúa ơii là hàm nguyên hàm cmột chức năng s

bên trên

Nkhông bán đượcbạn

F x f x

vHở?TôiChúa ơiTôi

.

b. Vị trísự quản lý:

1) NỮkhông bán đượcbạn

Được tôiot nguyên thủy cMột chức năng

bên trên

sau đó vHở?TôiTôi hHở?mọi người

chức năng

GỖ x F x 

Đó cũng là một ngôi một hàm nguyên hàm cMột

bên trên

.

2) PHỤ NỮkhông bán đượcbạn

Được tôiot nguyên bản quai hàm cMột chức năng

bên trên

sau đó tôiChúa ơiTôi nguyên bản quai hàm cMột

bên trên

đề tàibạn có dĐúngng

Hở?Tôi

LÀMoquần quèHở?mọi người.

Vì thế

là hChúa ơi tHở?tccô ấy nguyên thủy cMột

bên trên

.

ký chàoHởbạn

đf x x F x 

.

2. Tính toánHở?tcmột nguyên thủy

chỉ tính toánHở?t1:

đf x x f x

đf x x f x 

chỉ tính toánHở?t2:

đkf x x k f x x



vHở?Tôi

là hHở?mọi người khác

.

chỉ tính toánHở?thứ 3:

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 9: Nghị luận về vấn đề rác thải nhựa (Dàn ý + 9 bài văn mẫu)

đ đ đf x g x x f x x g x x





Chú ý:

đ

đ đ đ đ

đ

. . ; .

f x x

fx

f x g x x f x x g x x x

gx

g x x







3. SẼuh tntĐúngvi mạchmột nguyên thủy

Vị trísự quản lý: Hoa KỳChúa ơitôi chức năng s

liên kếtgò đấtc ở trên

đề tàibạn có nguyên thủy ở trên

.

4. XÓAcô ấyhàm nguyên hàm cots chức năng trường tiểu họcP

Nguyên bản quai hàm cMột dòng sôngtôi S

trường tiểu họcP

Nguyên bản quai hàm cMột quai hàm S hợ hơiP

;0bạn Mộtx b Một

Nguyên bản quai hàm cMột quai hàm

S hợ hơiP

ORIGINAL_METHODS XÁC ĐỊNHCÔNG TY CỔ PHẦN ORIGINAL

5/5 – (396 bình chọn)

#Các #phương #pháp #xác #định #nguyên #hàm #Ôn #tập #toán #lớp

[rule_3_plain]

#Các #phương #pháp #xác #định #nguyên #hàm #Ôn #tập #toán #lớp

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

7 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

7 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

7 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

7 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

7 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

7 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

[…Chuyên đề Trắc nghiệm Toán 12…] NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG

Giáo viên: LÊ BÁ BẢO…0935.785.115… 1 CLB Giáo viên trẻ TP Huế
I – TỔNG QUAN LÝ THUYẾT:
1. Nguyên hàm
a. Định nghĩa: Cho hàm số

xác định trên
(
là khoảng, đoạn hay nửa khoảng). Hàm
số
được gọi là nguyên hàm của hàm số
trên
nếu

   

‘F x f x

với mọi
.
b. Định lí:
1) Nếu
là một nguyên hàm của hàm số
trên
thì với mỗi hằng số
, hàm số

   
G x F x C

cũng là một nguyên hàm của
trên
.
2) Nếu
là một nguyên hàm của hàm số
trên
thì mọi nguyên hàm của
trên
đều có dạng
, với
là một hằng số.
Do đó
là họ tất cả các nguyên hàm của
trên
.
Ký hiệu

   
df x x F x C

.
2. Tính chất của nguyên hàm
Tính chất 1:

 
 
 
df x x f x


   
d‘f x x f x C

Tính chất 2:

   
ddkf x x k f x x


với
là hằng số khác
.
Tính chất 3:

       
.uf3b9cbc9159cad0fdddab11214c260fb { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf3b9cbc9159cad0fdddab11214c260fb:active, .uf3b9cbc9159cad0fdddab11214c260fb:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf3b9cbc9159cad0fdddab11214c260fb { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf3b9cbc9159cad0fdddab11214c260fb .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf3b9cbc9159cad0fdddab11214c260fb .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf3b9cbc9159cad0fdddab11214c260fb:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Nghị luận về vấn đề rác thải nhựa (Dàn ý + 9 mẫu)d d df x g x x f x x g x x

  

  

Chú ý:

       
 
 
 
 
d
d d d d
d
. . ; .
f x x
fx
f x g x x f x x g x x x
gx
g x x




   

3. Sự tồn tại của nguyên hàm
Định lí: Mọi hàm số
liên tục trên
đều có nguyên hàm trên
.
4. Bảng nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp

Nguyên hàm của hàm số
sơ cấp

Nguyên hàm của hàm số hợp

 
;0u ax b a  

Nguyên hàm của hàm
số hợp

NGUYÊN HÀM_CÁC PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NGUYÊN HÀM

5/5 – (396 bình chọn)

Related posts:Phân dạng trắc nghiệm cực trị của hàm số – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12
Hướng dẫn giải các dạng toán số phức – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12
Tuyển tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12
Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm – Bài tập toán lớp 12

#Các #phương #pháp #xác #định #nguyên #hàm #Ôn #tập #toán #lớp

[rule_2_plain]

#Các #phương #pháp #xác #định #nguyên #hàm #Ôn #tập #toán #lớp

[rule_2_plain]

#Các #phương #pháp #xác #định #nguyên #hàm #Ôn #tập #toán #lớp

[rule_3_plain]

#Các #phương #pháp #xác #định #nguyên #hàm #Ôn #tập #toán #lớp

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

7 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

7 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

7 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

7 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

7 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

7 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

[…Chuyên đề Trắc nghiệm Toán 12…] NGUYÊN HÀM – TÍCH PHÂN – ỨNG DỤNG

Giáo viên: LÊ BÁ BẢO…0935.785.115… 1 CLB Giáo viên trẻ TP Huế
I – TỔNG QUAN LÝ THUYẾT:
1. Nguyên hàm
a. Định nghĩa: Cho hàm số

xác định trên
(
là khoảng, đoạn hay nửa khoảng). Hàm
số
được gọi là nguyên hàm của hàm số
trên
nếu

   

‘F x f x

với mọi
.
b. Định lí:
1) Nếu
là một nguyên hàm của hàm số
trên
thì với mỗi hằng số
, hàm số

   
G x F x C

cũng là một nguyên hàm của
trên
.
2) Nếu
là một nguyên hàm của hàm số
trên
thì mọi nguyên hàm của
trên
đều có dạng
, với
là một hằng số.
Do đó
là họ tất cả các nguyên hàm của
trên
.
Ký hiệu

   
df x x F x C

.
2. Tính chất của nguyên hàm
Tính chất 1:

 
 
 
df x x f x


   
d‘f x x f x C

Tính chất 2:

   
ddkf x x k f x x


với
là hằng số khác
.
Tính chất 3:

       
.uf3b9cbc9159cad0fdddab11214c260fb { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf3b9cbc9159cad0fdddab11214c260fb:active, .uf3b9cbc9159cad0fdddab11214c260fb:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf3b9cbc9159cad0fdddab11214c260fb { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf3b9cbc9159cad0fdddab11214c260fb .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf3b9cbc9159cad0fdddab11214c260fb .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf3b9cbc9159cad0fdddab11214c260fb:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 9: Nghị luận về vấn đề rác thải nhựa (Dàn ý + 9 mẫu)d d df x g x x f x x g x x

  

  

Chú ý:

       
 
 
 
 
d
d d d d
d
. . ; .
f x x
fx
f x g x x f x x g x x x
gx
g x x




   

3. Sự tồn tại của nguyên hàm
Định lí: Mọi hàm số
liên tục trên
đều có nguyên hàm trên
.
4. Bảng nguyên hàm của một số hàm số sơ cấp

Nguyên hàm của hàm số
sơ cấp

Nguyên hàm của hàm số hợp

 
;0u ax b a  

Nguyên hàm của hàm
số hợp

NGUYÊN HÀM_CÁC PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH NGUYÊN HÀM

5/5 – (396 bình chọn)

Related posts:Phân dạng trắc nghiệm cực trị của hàm số – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12
Hướng dẫn giải các dạng toán số phức – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12
Tuyển tập trắc nghiệm ứng dụng đạo hàm – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12
Bài tập trắc nghiệm nguyên hàm – Bài tập toán lớp 12

Chuyên mục: Giáo dục
#Các #phương #pháp #xác #định #nguyên #hàm #Ôn #tập #toán #lớp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button