Các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Bạn đang xem:
Các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số
tại hoami.edu.vn

3 tháng trước

3 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

[…Các chuyên đề Trc nghim Toán THPT…] GIỮcô ấytôi sản phẩm 12 CB

Giáo viên: LÊ BÁ ĐƯỢCCÔ ẤYÔ0935.785.115Câu lạc bộ giáo viên trẻHở? thành phố hồkhông bán được ……………….Đầu tiên

Trang: CLB GIÁO VIÊN TRẺ EMVui vẻ thành phố huếKHÔNG THỂ TIẾP THỊ

CHUYỂN CONBÀI KIỂM TRA

M«n: Tæng 12 CB

Chñ ®Ò:

-eng quỹ

tHở?ng đưa cho các Bạn huh sinh ra trong tiến trình sợ hãi Toán học, ykhông bán đượcbạn

Toán học và đấu tranh về Toán học! CŨ lên trẻ em!

Giáo viên: LÊ BÁ ĐƯỢCCÔ ẤYÔ THPT ĐệAnh Huy Trụứ đọnghửkhông bán được

Điện thoại: 0935.785.115 Vị trímột chphụ thuộc vào: 116/04 ĐặngHởn Lo NHỮNG ĐỨA TRẺĐúngh, Thành Phố Hồ Chí Minhkhông bán được

DỄĐúngtoán 1:

T×m ®-êng caon cña ®å thÞ hµmè.

Phương hướng Pháp:Đối với chức năng s

+) Đườngng quần quèHởng

được rồic gChúa ơiTôi Được lấyuhng tiHởtôi cĐúng chết tiệtng (gChúa ơiTôi tHởt Được tiHởtôi cĐúng chết tiệtng)

cChúa ơi quần quèphân chức năng khi Mmột trong số đóbạn kiđược rồi, để sau nhéquần quèChúa ơithỏa mãn:

+) hàm S

tử thi vị trính bên trên khocô ấyng

“Có chứ đọngMột dấu hiệu CHÀOHởbạn

hoHở?c

. Đườngng quần quèHởng

được rồic gChúa ơiTôi Được lấyuhng tiHởtôi cHở?N nằm ngang (gChúa ơiTôi tHởt tôiAh tiHởtôi cHởN nằm ngang) cuh điều quần quèphân quai hàm S Khi

tôimột trong số đóbạn kiđược rồi, để sau nhéquần quèTRONGmột cái mãN:

Câu hỏi 1. Tìm thấy những con đườngngàyHởMCHở?N cMột điều quần quèphân chức năng

Xem thêm: Soạn bài Tập đưa yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

MỘT.

b.

C.

Đ.

LỜI ĐỀ NGHỊuhmấy giờcô ấyTôi:

+) Ta có:

Đầu tiên

lim Đầu tiên

x

yx



là tiHởMCchúc may mắncChúa ơi quần quèphân chức năng.

+) Ta có:

lim 2 2

x

yy



là tiHởMCHởn ngang cChúa ơi quần quèphân chức năng.

Chỉ mộto trả lời C.

SHở đgò đấtmáy tínhHở?tay tôi:

BÉ NHỎHở?giáHở?bạn thứ đọngchức năng c

trong máy tính:

a2Q)+1RQ)p1

+) Tìm đườngngàyHởMCchúc may mắncChúa ơi quần quèphân chức năng:

nghi ngờHởMC,bạn thứ đọngc

BÉ NHỎHởP

5/5 – (705 bình chọn)

xem thêm thông tin chi tiết về
Các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Hình Ảnh về:
Các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Video về:
Các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số

Wiki về
Các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số


Các dạng toán đường tiệm cận của đồ thị hàm số -

3 tháng trước

3 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

Các dạng toán về đường tiệm cận của đồ thị hàm số - bg1 71

[…Các chuyên đề Trc nghim Toán THPT…] GIỮcô ấytôi sản phẩm 12 CB

Giáo viên: LÊ BÁ ĐƯỢCCÔ ẤYÔ0935.785.115Câu lạc bộ giáo viên trẻHở? thành phố hồkhông bán được ……………….Đầu tiên

Trang: CLB GIÁO VIÊN TRẺ EMVui vẻ thành phố huếKHÔNG THỂ TIẾP THỊ

CHUYỂN CONBÀI KIỂM TRA

M«n: Tæng 12 CB

Chñ ®Ò:

-eng quỹ

tHở?ng đưa cho các Bạn huh sinh ra trong tiến trình sợ hãi Toán học, ykhông bán đượcbạn

Toán học và đấu tranh về Toán học! CŨ lên trẻ em!

Giáo viên: LÊ BÁ ĐƯỢCCÔ ẤYÔ THPT ĐệAnh Huy Trụứ đọnghửkhông bán được

Điện thoại: 0935.785.115 Vị trímột chphụ thuộc vào: 116/04 ĐặngHởn Lo NHỮNG ĐỨA TRẺĐúngh, Thành Phố Hồ Chí Minhkhông bán được

DỄĐúngtoán 1:

T×m ®-êng caon cña ®å thÞ hµmè.

Phương hướng Pháp:Đối với chức năng s

+) Đườngng quần quèHởng

được rồic gChúa ơiTôi Được lấyuhng tiHởtôi cĐúng chết tiệtng (gChúa ơiTôi tHởt Được tiHởtôi cĐúng chết tiệtng)

cChúa ơi quần quèphân chức năng khi Mmột trong số đóbạn kiđược rồi, để sau nhéquần quèChúa ơithỏa mãn:

+) hàm S

tử thi vị trính bên trên khocô ấyng

"Có chứ đọngMột dấu hiệu CHÀOHởbạn

hoHở?c

. Đườngng quần quèHởng

được rồic gChúa ơiTôi Được lấyuhng tiHởtôi cHở?N nằm ngang (gChúa ơiTôi tHởt tôiAh tiHởtôi cHởN nằm ngang) cuh điều quần quèphân quai hàm S Khi

tôimột trong số đóbạn kiđược rồi, để sau nhéquần quèTRONGmột cái mãN:

Câu hỏi 1. Tìm thấy những con đườngngàyHởMCHở?N cMột điều quần quèphân chức năng

Xem thêm: Soạn bài Tập đưa yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

MỘT.

b.

C.

Đ.

LỜI ĐỀ NGHỊuhmấy giờcô ấyTôi:

+) Ta có:

Đầu tiên

lim Đầu tiên

x

yx



là tiHởMCchúc may mắncChúa ơi quần quèphân chức năng.

+) Ta có:

lim 2 2

x

yy



là tiHởMCHởn ngang cChúa ơi quần quèphân chức năng.

Chỉ mộto trả lời C.

SHở đgò đấtmáy tínhHở?tay tôi:

BÉ NHỎHở?giáHở?bạn thứ đọngchức năng c

trong máy tính:

a2Q)+1RQ)p1

+) Tìm đườngngàyHởMCchúc may mắncChúa ơi quần quèphân chức năng:

nghi ngờHởMC,bạn thứ đọngc

BÉ NHỎHởP

5/5 - (705 bình chọn)

[rule_{ruleNumber}]

GIỮcô ấytôi sản phẩm 12 CB

Giáo viên: LÊ BÁ ĐƯỢCCÔ ẤYÔ0935.785.115Câu lạc bộ giáo viên trẻHở? thành phố hồkhông bán được ……………….Đầu tiên

Trang: CLB GIÁO VIÊN TRẺ EMVui vẻ thành phố huếKHÔNG THỂ TIẾP THỊ

CHUYỂN CONBÀI KIỂM TRA

M«n: Tæng 12 CB

Chñ ®Ò:

-eng quỹ

tHở?ng đưa cho các Bạn huh sinh ra trong tiến trình sợ hãi Toán học, ykhông bán đượcbạn

Toán học và đấu tranh về Toán học! CŨ lên trẻ em!

Giáo viên: LÊ BÁ ĐƯỢCCÔ ẤYÔ THPT ĐệAnh Huy Trụứ đọnghửkhông bán được

Điện thoại: 0935.785.115 Vị trímột chphụ thuộc vào: 116/04 ĐặngHởn Lo NHỮNG ĐỨA TRẺĐúngh, Thành Phố Hồ Chí Minhkhông bán được

DỄĐúngtoán 1:

T×m ®-êng caon cña ®å thÞ hµmè.

Phương hướng Pháp:Đối với chức năng s

+) Đườngng quần quèHởng

được rồic gChúa ơiTôi Được lấyuhng tiHởtôi cĐúng chết tiệtng (gChúa ơiTôi tHởt Được tiHởtôi cĐúng chết tiệtng)

cChúa ơi quần quèphân chức năng khi Mmột trong số đóbạn kiđược rồi, để sau nhéquần quèChúa ơithỏa mãn:

+) hàm S

tử thi vị trính bên trên khocô ấyng

“Có chứ đọngMột dấu hiệu CHÀOHởbạn

hoHở?c

. Đườngng quần quèHởng

được rồic gChúa ơiTôi Được lấyuhng tiHởtôi cHở?N nằm ngang (gChúa ơiTôi tHởt tôiAh tiHởtôi cHởN nằm ngang) cuh điều quần quèphân quai hàm S Khi

tôimột trong số đóbạn kiđược rồi, để sau nhéquần quèTRONGmột cái mãN:

Câu hỏi 1. Tìm thấy những con đườngngàyHởMCHở?N cMột điều quần quèphân chức năng

Xem thêm: Soạn bài Tập đưa yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận

MỘT.

b.

C.

Đ.

LỜI ĐỀ NGHỊuhmấy giờcô ấyTôi:

+) Ta có:

Đầu tiên

lim Đầu tiên

x

yx



là tiHởMCchúc may mắncChúa ơi quần quèphân chức năng.

+) Ta có:

lim 2 2

x

yy



là tiHởMCHởn ngang cChúa ơi quần quèphân chức năng.

Chỉ mộto trả lời C.

SHở đgò đấtmáy tínhHở?tay tôi:

BÉ NHỎHở?giáHở?bạn thứ đọngchức năng c

trong máy tính:

a2Q)+1RQ)p1

+) Tìm đườngngàyHởMCchúc may mắncChúa ơi quần quèphân chức năng:

nghi ngờHởMC,bạn thứ đọngc

BÉ NHỎHởP

5/5 – (705 bình chọn)

#Các #dạng #toán #đường #tiệm #cận #của #đồ #thị #hàm #số

[rule_3_plain]

#Các #dạng #toán #đường #tiệm #cận #của #đồ #thị #hàm #số

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

6 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

6 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

6 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

6 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

[…Các chuyên đề Trắc nghiệm Toán THPT…] Giải tích 12 CB

Giáo viên: LÊ BÁ BẢO…0935.785.115… CLB Giáo viên trẻ TP Huế ……………….1

Page: CLB GIÁO VIÊN TRẺ TP HUẾ

CHUY£N §Ò TR¾C NGHIÖM
M«n: To¸n 12 CB

Chñ ®Ò:
§-êng tiÖm cËn
Dành tặng cho các em học sinh đang sợ Toán, yếu
Toán và đang loay hoay về Toán! Cố lên các em!

Giáo viên: LÊ BÁ BẢO Trường THPT Đặng Huy Trứ, Huế
SĐT: 0935.785.115 Địa chỉ: 116/04 Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế
Dạng toán 1:
T×m ®-êng tiÖm cËn cña ®å thÞ hµm sè.

Phương pháp:Cho hàm số
+) Đường thẳng
được gọi là đường tiệm cận đứng (gọi tắt là tiệm cận đứng)
của đồ thị hàm số khi một trong các điều kiện sau được thỏa mãn:
+) Hàm số
xác định trên khoảng
“có chứa kí hiệu
hoặc
. Đường thẳng
được gọi là đường tiệm cận ngang (gọi tắt là tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số khi
một trong các điều kiện sau được thỏa mãn:
Câu 1. Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số
.u91160e44449d0d337dc73fa575a6e05c { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u91160e44449d0d337dc73fa575a6e05c:active, .u91160e44449d0d337dc73fa575a6e05c:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u91160e44449d0d337dc73fa575a6e05c { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u91160e44449d0d337dc73fa575a6e05c .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u91160e44449d0d337dc73fa575a6e05c .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u91160e44449d0d337dc73fa575a6e05c:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận A.
B.
C.
D.
Lời giải:
+) Ta có:

1
lim 1
x
yx


   

là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
+) Ta có:

lim 2 2
x
yy

  

là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
Chọn đáp án C.
Sử dụng máy tính cầm tay:
Nhập biểu thức hàm số
vào máy tính:
a2Q)+1RQ)p1
+) Tìm đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số:
Nghiệm của mẫu thức
Nhập

5/5 – (705 bình chọn)

Related posts:Hướng dẫn giải các dạng toán sự tương giao của đồ thị hàm số
Các dạng toán về hàm ẩn liên quan đến tiệm cận của hàm số
12 dạng toán về hàm ẩn liên quan đến sự tương giao của đồ thị hàm số
Các dạng toán về hàm ẩn liên quan đến tính đơn điệu của hàm số

#Các #dạng #toán #đường #tiệm #cận #của #đồ #thị #hàm #số

[rule_2_plain]

#Các #dạng #toán #đường #tiệm #cận #của #đồ #thị #hàm #số

[rule_2_plain]

#Các #dạng #toán #đường #tiệm #cận #của #đồ #thị #hàm #số

[rule_3_plain]

#Các #dạng #toán #đường #tiệm #cận #của #đồ #thị #hàm #số

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

6 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

6 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

6 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

6 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

[…Các chuyên đề Trắc nghiệm Toán THPT…] Giải tích 12 CB

Giáo viên: LÊ BÁ BẢO…0935.785.115… CLB Giáo viên trẻ TP Huế ……………….1

Page: CLB GIÁO VIÊN TRẺ TP HUẾ

CHUY£N §Ò TR¾C NGHIÖM
M«n: To¸n 12 CB

Chñ ®Ò:
§-êng tiÖm cËn
Dành tặng cho các em học sinh đang sợ Toán, yếu
Toán và đang loay hoay về Toán! Cố lên các em!

Giáo viên: LÊ BÁ BẢO Trường THPT Đặng Huy Trứ, Huế
SĐT: 0935.785.115 Địa chỉ: 116/04 Nguyễn Lộ Trạch, TP Huế
Dạng toán 1:
T×m ®-êng tiÖm cËn cña ®å thÞ hµm sè.

Phương pháp:Cho hàm số
+) Đường thẳng
được gọi là đường tiệm cận đứng (gọi tắt là tiệm cận đứng)
của đồ thị hàm số khi một trong các điều kiện sau được thỏa mãn:
+) Hàm số
xác định trên khoảng
“có chứa kí hiệu
hoặc
. Đường thẳng
được gọi là đường tiệm cận ngang (gọi tắt là tiệm cận ngang) của đồ thị hàm số khi
một trong các điều kiện sau được thỏa mãn:
Câu 1. Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số
.u91160e44449d0d337dc73fa575a6e05c { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u91160e44449d0d337dc73fa575a6e05c:active, .u91160e44449d0d337dc73fa575a6e05c:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u91160e44449d0d337dc73fa575a6e05c { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u91160e44449d0d337dc73fa575a6e05c .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u91160e44449d0d337dc73fa575a6e05c .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u91160e44449d0d337dc73fa575a6e05c:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Luyện tập đưa các yếu tố tự sự và miêu tả vào bài văn nghị luận A.
B.
C.
D.
Lời giải:
+) Ta có:

1
lim 1
x
yx


   

là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.
+) Ta có:

lim 2 2
x
yy

  

là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.
Chọn đáp án C.
Sử dụng máy tính cầm tay:
Nhập biểu thức hàm số
vào máy tính:
a2Q)+1RQ)p1
+) Tìm đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số:
Nghiệm của mẫu thức
Nhập

5/5 – (705 bình chọn)

Related posts:Hướng dẫn giải các dạng toán sự tương giao của đồ thị hàm số
Các dạng toán về hàm ẩn liên quan đến tiệm cận của hàm số
12 dạng toán về hàm ẩn liên quan đến sự tương giao của đồ thị hàm số
Các dạng toán về hàm ẩn liên quan đến tính đơn điệu của hàm số

Chuyên mục: Giáo dục
#Các #dạng #toán #đường #tiệm #cận #của #đồ #thị #hàm #số

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button