Các dạng toán đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song

Bạn đang xem:
Các dạng toán đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song
tại hoami.edu.vn

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

4 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

Chủ đề HÌNH ẢNHKHÔNG GIAN hình học 11CB

Sưu tầm và biên tập: LÊ BÁ BẢO0935.785.115…. CLB Giáo viên trẻ TP Huế -3-

ĐỐI TƯỢNGHởP:

Những bài họcHởtrang 1: Đưa cho tứ đọng điHởN SABC vHở?Tôi tôi, PHỤ NỮ tôiđiểmmnHở?tôi ở (SAB) Và (SBC). tử thi

xác định giao lộMCMột MN tôiHở?tHởng (ABC).

Bưu kiện tHởP 2: Đưa cho tứ đọng điHởN A B C D. GỖChúa ơiTôi Hoa Kỳ Được trung tâm điểmtôi AB, PHỤ NỮ P tôivâng cứuew Được cđộc ác điểmtôi NHở?tôi

bên trên AC, QUẢNG CÁO Ngôi sao đưa cho MỘT : AC = 3 : 4, AP : QUẢNG CÁO = 2 : 3. GỖChúa ơiTôi Hỏi Được trung tâm điểmtôi NP . Tìm thấy giao

ĐiHở?tôi:

Một) MN vHở?Tôi (TCN). b) BD vHở?Tôi (MNP). c) MQ vHở?Tôi (TCN).

Bưu kiện tHởP 3: Đưa cho tứ đọng điHởN A B C D. GỖChúa ơiTôi tôi, PHỤ NỮ tôivâng lần lượt là trung điểmtôi cMột AC trước công nguyên. TRÊNN đoạn vănN

BD tôiHở?y P để có thể HA= 2PD. TỶtìm giao lộMCMột:

Một) đĩa CD vHở?Tôi (MNP). b) QUẢNG CÁO vHở?Tôi (MNP).

Bưu kiện tHởP 4: Đưa cho hyêu crỗng S.ABC, Ô Được ĐiHở?tôi quần quèbạnoc miĐúngN trông tam giác quan ABC. Điểmtôi DỄ e

là những điểmmnHở?m ở trênncĐúngnh SB, SC. Tìm giao điểmMCMột:

Một) DE vHở?Tôi (NGÔI SAO). b) VÌ THẾ vHở?Tôi (ADE).

Những bài họcHởP 5: Đưa cho tứ đọng điHởN SABC. GỖChúa ơiTôi TÔI, h tôivâng lần lượt Được trung tâm Đ.Tôitôi SA AB. Bên trên đoạn vănN SC tôiHở?y

Xem thêm: Văn mẫu lớp 10: Dàn ý Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi (4 Văn Mẫu)

ĐiHở?tôi KỲ để có thể CK = 3KS.

a) Tìm giao điểmMCngàyHởng trước công nguyên vHở?Tôi (IHK).

b) GỖChúa ơiTôi Hoa Kỳ là trung tâmtôi NỔI BẬT. Tìm giao dịchTôiMCngàyHởng KM vHở?Tôi (ABC).

Bưu kiện tHởP 6: Đưa cho hình ảnh đứng đầu SABđĩa CD đáy Được hình ảnh thang A B C D đáy tôiHở?N AB. GỖChúa ơiTôi TÔI, J, KỲ Được bố

ĐiHở?m ở trên cĐúngnh SASB, SC.

a) Tìm giao điểmtôi tôi Và (SBD). b) Giao lộtôi (IJK) Và SD; SC.

Những bài họcHởtrang 7: GỖChúa ơiTôi Tôi, J tôivâng lướit là hàtôi chỉtôi NHở?tôi trên mp(ABC) và MP(ABD)Một tứ đọng điHởN A B C D.

Hoa Kỳ là điểmtuổiChúa ơi ý tưởng trênncĐúngnh đĩa CD. Yêungã tư mtôi tôi và MHở?tHởng (AMB).

Những bài họcHởtrang 8: Kim tự tháp S.ABCD Dưới cùng là một chiếc bình hànvớ hTôi Hoa Kỳ là trung tâmtôi SD.

a) Tìm giao điểmtôi TÔI cMột BM Và (SẮC). CŨhứ đọngNg minh: BI = 2IM.

b) TỶtìm giao lộtôi J cACMột SA Và (BCM). Chỉ mộtứ đọngthông minh: J là trung tâmtôi SA.

c) PHỤ NỮ là điểmtuổiChúa ơi ý tưởng trênncĐúngnh trước công nguyên. Tìm gvị tríMCMột MN vHở?Tôi (SẮC).

Bưu kiện tHởP 9: Đưa cho tứ đọng điHởN A B C D các điểmtôi Hoa Kỳ PHỤ NỮ tôivâng lần lượt Được trung tâm ĐiHở?tôi cMột AC trước công nguyên.

LỜI ĐỀ NGHỊđiểm đótôi KỲ sưu tầmcư dânĐúngN BD (KỲ không là những đứa trẻhư hỏng điểmtôi BD). TỶvận chuyển điểmMCđược rồiuhngàyHởng

Xem thêm: Các dạng bài tập phản ứng thủy phân este

QUẢNG CÁO tôiHở?tHởng (Hoa KỳNK).

Bưu kiện tHởP mười: Đưa cho hình ảnh đứng đầu S.ABCD. LỜI ĐỀ NGHỊHở?y tôi, PHỤ NỮ P tôivâng lần lượt Được các điểm trên đo lườngĐúngN SA,

AB trước công nguyên Ngôi sao đưa cho họ Không trùng hợp vdấu trừng điểmtôi cMột cđộc ác đo lườngĐúngN quần quèHởNg Hở?y. Tìm thấy giao

ĐiHở?m (nkhông bán đượcbạn có) cHở?tHởng (MNP) vàĐúngcmột hình ảnh con chóP.

Bưu kiện tHởP 11: ho hình ảnh đứng đầu S.ABCD. GỖChúa ơiTôi tôi, PHỤ NỮ tôivâng lần lượt Được các điểmtôi sưu tầmoc các cĐúngnh SC

trước công nguyên. Tìm giao điểmMCngàyHởng SD và MHở?tHởng (AMN).

5/5 – (448 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Các dạng toán đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song

Các dạng toán đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song

Hình Ảnh về:
Các dạng toán đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song

Video về:
Các dạng toán đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song

Wiki về
Các dạng toán đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song


Các dạng toán đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song -

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

4 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

Các dạng toán về đường thẳng và mặt phẳng trong không gian, quan hệ song song - bg3 47

Chủ đề HÌNH ẢNHKHÔNG GIAN hình học 11CB

Sưu tầm và biên tập: LÊ BÁ BẢO0935.785.115…. CLB Giáo viên trẻ TP Huế -3-

ĐỐI TƯỢNGHởP:

Những bài họcHởtrang 1: Đưa cho tứ đọng điHởN SABC vHở?Tôi tôi, PHỤ NỮ tôiđiểmmnHở?tôi ở (SAB) Và (SBC). tử thi

xác định giao lộMCMột MN tôiHở?tHởng (ABC).

Bưu kiện tHởP 2: Đưa cho tứ đọng điHởN A B C D. GỖChúa ơiTôi Hoa Kỳ Được trung tâm điểmtôi AB, PHỤ NỮ P tôivâng cứuew Được cđộc ác điểmtôi NHở?tôi

bên trên AC, QUẢNG CÁO Ngôi sao đưa cho MỘT : AC = 3 : 4, AP : QUẢNG CÁO = 2 : 3. GỖChúa ơiTôi Hỏi Được trung tâm điểmtôi NP . Tìm thấy giao

ĐiHở?tôi:

Một) MN vHở?Tôi (TCN). b) BD vHở?Tôi (MNP). c) MQ vHở?Tôi (TCN).

Bưu kiện tHởP 3: Đưa cho tứ đọng điHởN A B C D. GỖChúa ơiTôi tôi, PHỤ NỮ tôivâng lần lượt là trung điểmtôi cMột AC trước công nguyên. TRÊNN đoạn vănN

BD tôiHở?y P để có thể HA= 2PD. TỶtìm giao lộMCMột:

Một) đĩa CD vHở?Tôi (MNP). b) QUẢNG CÁO vHở?Tôi (MNP).

Bưu kiện tHởP 4: Đưa cho hyêu crỗng S.ABC, Ô Được ĐiHở?tôi quần quèbạnoc miĐúngN trông tam giác quan ABC. Điểmtôi DỄ e

là những điểmmnHở?m ở trênncĐúngnh SB, SC. Tìm giao điểmMCMột:

Một) DE vHở?Tôi (NGÔI SAO). b) VÌ THẾ vHở?Tôi (ADE).

Những bài họcHởP 5: Đưa cho tứ đọng điHởN SABC. GỖChúa ơiTôi TÔI, h tôivâng lần lượt Được trung tâm Đ.Tôitôi SA AB. Bên trên đoạn vănN SC tôiHở?y

Xem thêm: Văn mẫu lớp 10: Dàn ý Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi (4 Văn Mẫu)

ĐiHở?tôi KỲ để có thể CK = 3KS.

a) Tìm giao điểmMCngàyHởng trước công nguyên vHở?Tôi (IHK).

b) GỖChúa ơiTôi Hoa Kỳ là trung tâmtôi NỔI BẬT. Tìm giao dịchTôiMCngàyHởng KM vHở?Tôi (ABC).

Bưu kiện tHởP 6: Đưa cho hình ảnh đứng đầu SABđĩa CD đáy Được hình ảnh thang A B C D đáy tôiHở?N AB. GỖChúa ơiTôi TÔI, J, KỲ Được bố

ĐiHở?m ở trên cĐúngnh SASB, SC.

a) Tìm giao điểmtôi tôi Và (SBD). b) Giao lộtôi (IJK) Và SD; SC.

Những bài họcHởtrang 7: GỖChúa ơiTôi Tôi, J tôivâng lướit là hàtôi chỉtôi NHở?tôi trên mp(ABC) và MP(ABD)Một tứ đọng điHởN A B C D.

Hoa Kỳ là điểmtuổiChúa ơi ý tưởng trênncĐúngnh đĩa CD. Yêungã tư mtôi tôi và MHở?tHởng (AMB).

Những bài họcHởtrang 8: Kim tự tháp S.ABCD Dưới cùng là một chiếc bình hànvớ hTôi Hoa Kỳ là trung tâmtôi SD.

a) Tìm giao điểmtôi TÔI cMột BM Và (SẮC). CŨhứ đọngNg minh: BI = 2IM.

b) TỶtìm giao lộtôi J cACMột SA Và (BCM). Chỉ mộtứ đọngthông minh: J là trung tâmtôi SA.

c) PHỤ NỮ là điểmtuổiChúa ơi ý tưởng trênncĐúngnh trước công nguyên. Tìm gvị tríMCMột MN vHở?Tôi (SẮC).

Bưu kiện tHởP 9: Đưa cho tứ đọng điHởN A B C D các điểmtôi Hoa Kỳ PHỤ NỮ tôivâng lần lượt Được trung tâm ĐiHở?tôi cMột AC trước công nguyên.

LỜI ĐỀ NGHỊđiểm đótôi KỲ sưu tầmcư dânĐúngN BD (KỲ không là những đứa trẻhư hỏng điểmtôi BD). TỶvận chuyển điểmMCđược rồiuhngàyHởng

Xem thêm: Các dạng bài tập phản ứng thủy phân este

QUẢNG CÁO tôiHở?tHởng (Hoa KỳNK).

Bưu kiện tHởP mười: Đưa cho hình ảnh đứng đầu S.ABCD. LỜI ĐỀ NGHỊHở?y tôi, PHỤ NỮ P tôivâng lần lượt Được các điểm trên đo lườngĐúngN SA,

AB trước công nguyên Ngôi sao đưa cho họ Không trùng hợp vdấu trừng điểmtôi cMột cđộc ác đo lườngĐúngN quần quèHởNg Hở?y. Tìm thấy giao

ĐiHở?m (nkhông bán đượcbạn có) cHở?tHởng (MNP) vàĐúngcmột hình ảnh con chóP.

Bưu kiện tHởP 11: ho hình ảnh đứng đầu S.ABCD. GỖChúa ơiTôi tôi, PHỤ NỮ tôivâng lần lượt Được các điểmtôi sưu tầmoc các cĐúngnh SC

trước công nguyên. Tìm giao điểmMCngàyHởng SD và MHở?tHởng (AMN).

5/5 - (448 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Các #dạng #toán #đường #thẳng #và #mặt #phẳng #trong #không #gian #quan #hệ #song #song

[rule_3_plain]

#Các #dạng #toán #đường #thẳng #và #mặt #phẳng #trong #không #gian #quan #hệ #song #song

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

6 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

6 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

6 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

6 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

Chuyên đề HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Hình học 11 CB

Sưu tầm và biên tập: LÊ BÁ BẢO…0935.785.115…. CLB Giáo viên trẻ TP Huế -3-
BÀI TẬP:
Bài tập 1: Cho tứ diện SABC với M, N lần lượt là các điểm nằm trong (SAB) và (SBC). Xác
định giao điểm của MN và mặt phẳng (ABC).

Bài tập 2: Cho tứ diện ABCD. Gọi M là trung điểm AB, N và P lần lượt là các điểm nằm
trên AC, AD sao cho AN : AC = 3 : 4, AP : AD = 2 : 3. Gọi Q là trung điểm NP . Tìm giao
điểm:
a) MN với (BCD). b) BD với (MNP). c) MQ với (BCD).
Bài tập 3: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và BC. Trên đoạn
BD lấy P sao cho BP= 2PD. Tìm giao điểm của:
a) CD với (MNP). b) AD với (MNP).
Bài tập 4: Cho hình chóp S.ABC, O là điểm thuộc miền trong tam giác ABC. Điểm D và E

là các điểm nằm trên cạnh SB, SC. Tìm giao điểm của:
a) DE với (SAO). b) SO với (ADE).
Bài tập 5: Cho tứ diện SABC. Gọi I, H lần lượt là trung điểm SA và AB. Trên đoạn SC lấy
.udd97c999043d619b99033bf6a81ef6d8 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .udd97c999043d619b99033bf6a81ef6d8:active, .udd97c999043d619b99033bf6a81ef6d8:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .udd97c999043d619b99033bf6a81ef6d8 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .udd97c999043d619b99033bf6a81ef6d8 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .udd97c999043d619b99033bf6a81ef6d8 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .udd97c999043d619b99033bf6a81ef6d8:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 10: Dàn ý bài Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi (4 Mẫu)điểm K sao cho CK = 3KS.
a) Tìm giao điểm của đường thẳng BC với (IHK).
b) Gọi M là trung điểm HI. Tìm giao điểm của đường thẳng KM với (ABC).
Bài tập 6: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình thang ABCD đáy lớn AB. Gọi I, J, K là ba
điểm trên cạnh SA, SB, SC.
a) Tìm giao điểm IK và (SBD). b) Giao điểm (IJK) và SD; SC.
Bài tập 7: Gọi I, J lần lượt là hai điểm nằm trên mp(ABC) và mp(ABD) của tứ diện ABCD.
M là điểm tuỳ ý trên cạnh CD. Tìm giao điểm IJ và mặt phẳng (AMB).
Bài tập 8: Hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành với M là trung điểm SD.
a) Tìm giao điểm I của BM và (SAC). Chứng minh: BI = 2IM.
b) Tìm giao điểm J của của SA và (BCM). Chứng minh: J là trung điểm SA.
c) N là điểm tuỳ ý trên cạnh BC. Tìm giao điểm của MN với (SAC).
Bài tập 9: Cho tứ diện ABCD có các điểm M và N lần lượt là trung điểm của AC và BC.
Lấy điểm K thuộc đoạn BD (K không là trung điểm BD). Tìm giao điểm của đường thẳng
.ua1450aa18c445a33134081f280e9ea35 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua1450aa18c445a33134081f280e9ea35:active, .ua1450aa18c445a33134081f280e9ea35:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua1450aa18c445a33134081f280e9ea35 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua1450aa18c445a33134081f280e9ea35 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua1450aa18c445a33134081f280e9ea35 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua1450aa18c445a33134081f280e9ea35:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Các dạng bài tập về phản ứng thủy phân EsteAD và mặt phẳng (MNK).
Bài tập 10: Cho hình chóp S.ABCD. Lấy M, N và P lần lượt là các điểm trên các đoạn SA,
AB và BC sao cho chúng không trùng với trung điểm của các đoạn thẳng ấy. Tìm giao
điểm (nếu có) của mặt phẳng (MNP) và các cạnh của hình chóp.
Bài tập 11: Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M, N lần lượt là các điểm thuộc các cạnh SC và
BC. Tìm giao điểm của đường thẳng SD và mặt phẳng (AMN).

5/5 – (448 bình chọn)

Related posts:Phương pháp giải toán quan hệ vuông góc trong không gian
Chuyên đề vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc
Các dạng toán hệ trục tọa độ Oxyz và phương trình mặt cầu
Các dạng toán trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

#Các #dạng #toán #đường #thẳng #và #mặt #phẳng #trong #không #gian #quan #hệ #song #song

[rule_2_plain]

#Các #dạng #toán #đường #thẳng #và #mặt #phẳng #trong #không #gian #quan #hệ #song #song

[rule_2_plain]

#Các #dạng #toán #đường #thẳng #và #mặt #phẳng #trong #không #gian #quan #hệ #song #song

[rule_3_plain]

#Các #dạng #toán #đường #thẳng #và #mặt #phẳng #trong #không #gian #quan #hệ #song #song

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

6 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

6 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

6 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

6 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

Chuyên đề HÌNH HỌC KHÔNG GIAN Hình học 11 CB

Sưu tầm và biên tập: LÊ BÁ BẢO…0935.785.115…. CLB Giáo viên trẻ TP Huế -3-
BÀI TẬP:
Bài tập 1: Cho tứ diện SABC với M, N lần lượt là các điểm nằm trong (SAB) và (SBC). Xác
định giao điểm của MN và mặt phẳng (ABC).

Bài tập 2: Cho tứ diện ABCD. Gọi M là trung điểm AB, N và P lần lượt là các điểm nằm
trên AC, AD sao cho AN : AC = 3 : 4, AP : AD = 2 : 3. Gọi Q là trung điểm NP . Tìm giao
điểm:
a) MN với (BCD). b) BD với (MNP). c) MQ với (BCD).
Bài tập 3: Cho tứ diện ABCD. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của AC và BC. Trên đoạn
BD lấy P sao cho BP= 2PD. Tìm giao điểm của:
a) CD với (MNP). b) AD với (MNP).
Bài tập 4: Cho hình chóp S.ABC, O là điểm thuộc miền trong tam giác ABC. Điểm D và E

là các điểm nằm trên cạnh SB, SC. Tìm giao điểm của:
a) DE với (SAO). b) SO với (ADE).
Bài tập 5: Cho tứ diện SABC. Gọi I, H lần lượt là trung điểm SA và AB. Trên đoạn SC lấy
.udd97c999043d619b99033bf6a81ef6d8 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .udd97c999043d619b99033bf6a81ef6d8:active, .udd97c999043d619b99033bf6a81ef6d8:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .udd97c999043d619b99033bf6a81ef6d8 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .udd97c999043d619b99033bf6a81ef6d8 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .udd97c999043d619b99033bf6a81ef6d8 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .udd97c999043d619b99033bf6a81ef6d8:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 10: Dàn ý bài Cảnh ngày hè của Nguyễn Trãi (4 Mẫu)điểm K sao cho CK = 3KS.
a) Tìm giao điểm của đường thẳng BC với (IHK).
b) Gọi M là trung điểm HI. Tìm giao điểm của đường thẳng KM với (ABC).
Bài tập 6: Cho hình chóp S.ABCD đáy là hình thang ABCD đáy lớn AB. Gọi I, J, K là ba
điểm trên cạnh SA, SB, SC.
a) Tìm giao điểm IK và (SBD). b) Giao điểm (IJK) và SD; SC.
Bài tập 7: Gọi I, J lần lượt là hai điểm nằm trên mp(ABC) và mp(ABD) của tứ diện ABCD.
M là điểm tuỳ ý trên cạnh CD. Tìm giao điểm IJ và mặt phẳng (AMB).
Bài tập 8: Hình chóp S.ABCD đáy là hình bình hành với M là trung điểm SD.
a) Tìm giao điểm I của BM và (SAC). Chứng minh: BI = 2IM.
b) Tìm giao điểm J của của SA và (BCM). Chứng minh: J là trung điểm SA.
c) N là điểm tuỳ ý trên cạnh BC. Tìm giao điểm của MN với (SAC).
Bài tập 9: Cho tứ diện ABCD có các điểm M và N lần lượt là trung điểm của AC và BC.
Lấy điểm K thuộc đoạn BD (K không là trung điểm BD). Tìm giao điểm của đường thẳng
.ua1450aa18c445a33134081f280e9ea35 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua1450aa18c445a33134081f280e9ea35:active, .ua1450aa18c445a33134081f280e9ea35:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua1450aa18c445a33134081f280e9ea35 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua1450aa18c445a33134081f280e9ea35 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua1450aa18c445a33134081f280e9ea35 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua1450aa18c445a33134081f280e9ea35:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Các dạng bài tập về phản ứng thủy phân EsteAD và mặt phẳng (MNK).
Bài tập 10: Cho hình chóp S.ABCD. Lấy M, N và P lần lượt là các điểm trên các đoạn SA,
AB và BC sao cho chúng không trùng với trung điểm của các đoạn thẳng ấy. Tìm giao
điểm (nếu có) của mặt phẳng (MNP) và các cạnh của hình chóp.
Bài tập 11: Cho hình chóp S.ABCD. Gọi M, N lần lượt là các điểm thuộc các cạnh SC và
BC. Tìm giao điểm của đường thẳng SD và mặt phẳng (AMN).

5/5 – (448 bình chọn)

Related posts:Phương pháp giải toán quan hệ vuông góc trong không gian
Chuyên đề vectơ trong không gian, quan hệ vuông góc
Các dạng toán hệ trục tọa độ Oxyz và phương trình mặt cầu
Các dạng toán trắc nghiệm phương pháp tọa độ trong mặt phẳng

Chuyên mục: Giáo dục
#Các #dạng #toán #đường #thẳng #và #mặt #phẳng #trong #không #gian #quan #hệ #song #song

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button