Các dạng bài tập chương Hidrocacbon no – Tổng hợp kiến thức về Hidrocacbon no

Bạn đang xem:
Các dạng bài tập chương Hidrocacbon no – Tổng hợp kiến thức về Hidrocacbon no
tại hoami.edu.vn

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

Mời quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 11 tham khảo tài liệu Các dạng bài tập trong chương trình Hiđrocacbon no được chúng tôi biên soạn và đăng tải ngay sau đây.

Đây là tài liệu cực kỳ hữu ích, tổng hợp các dạng bài tập Chương 5: Hiđrocacbon no giúp các bạn học sinh lớp 11 học tập ngày càng tốt hơn môn Hóa học, quý thầy cô có thêm tài liệu tham khảo hay. phục vụ quá trình dạy học. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo và tải về tài liệu tại đây.

Các dạng bài tập chương Hiđrocacbon no

I. LÝ THUYẾT:

DẠNG 1: Viết đồng phân, đọc tên:

Bài 1:. Số đồng phân có công thức C5hthứ mười hai,6h14,7h16. Kể tên các đồng phân.

Bài 2: . Tên của chất cấu trúc

1) CHỈ3 – CH(CHỈ3) – CHỈ MỘT2 – CHỈ MỘT3

2) CHỈ3– CHỈ MỘT2C(CHỈ3)2CH(CUỘC SỐNG)2h5) CHỈ MỘT3 ?

3) CHỈ3– CHỈ MỘT2 – C(CHỈ3)3

4) CHỈ3 – CHBr – CHỈ2 – CH(CUỘC SỐNG)2h5 ) – CHỈ MỘT3

5) CHỈ3– CHỈ MỘT2–CH(CH)2h5)–CBr(CHỈ3)–CH(CHỈ3)2

DẠNG 2: Từ tên xác định công thức cấu tạo

Viết CTCT của các chất có tên sau:

a) 4-etyl-3,3-đimetylhextan

b) 1-brom-2-clo-3-metylpentan

c) 1,2-diclo-1-metylxyclohexan

d) 2-metylbutan

e) 2,2,3-trimetylpentan

f) 2,2- diclo-3-etylpentan

g) 1_brom_2_metyl xiclopentan

DẠNG 3: Hoàn thành phương trình hóa học

Bài 1: Phản hồi bổ sung:

a) AlAl43 metan metylcloruaametylenclorua clorofom

Xem thêm: Tập làm văn lớp 3: Kể lại chuyện em nhỏ và cụ già theo lời một bạn nhỏ (2 bài văn mẫu)

b) Axit axetic natraxetat metan metylclorua etan

c) butan etan etylclorua butan propen

Bài 2 : Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích ankan mạch thẳng A thu được 4 thể tích CO2 đo trong cùng điều kiện.

Một. Viết công thức cấu tạo của A.

b. Viết phương trình phản ứng xảy ra khi:

– Cho A phản ứng với clo theo tỉ lệ mol 1:1.

– Tách một phân tử hiđro từ A.

– Phản ứng đốt cháy của A

bài 3 : Cho isopentan phản ứng với Cl2 tỉ lệ 1:1 trong điều kiện chiếu sáng thu được bao nhiêu dẫn xuất monoclo. Viết PTPƯ và gọi tên sản phẩm.

II. BÀI TẬP :

DẠNG 1: XÁC ĐỊNH TỪ PHẢN ỨNG:

Bài 1: Viết tất cả các đồng phân của hợp chất có CTPT là C5hthứ mười hai. Cho rằng 2 chất A và B là 2 trong số các đồng phân của nhau. A, B phản ứng với Cl2 thì A chỉ tạo 1 dẫn xuất monoclo, B tạo 4 dẫn xuất monoclo. Cho công thức cấu tạo của A, B và các dẫn xuất clo của chúng. Gọi tên?

Bài 2: Xác định CTCT của C6h14biết rằng khi phản ứng với Cl2 Theo tỷ lệ 1:1, chúng ta chỉ thu được 2 đồng phân monochloro. Gọi tên 2 đồng phân này?

Bài 3: Một Ankan có thành phần phần trăm C là 83,33%. Tìm CTPT và xác định CTCT đúng của A biết rằng khi A tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1 ta thu được duy nhất 1 sản phẩm thế monoclo.

Bài 4: Một ankan A phản ứng với hơi nước brom cho dẫn xuất brom B. Tỉ khối của hơi B đối với không khí là 5,207. Tìm CTPT của A, B?

Xem thêm: Soạn bài Một năm tiểu học – Chân trời sáng tạo 6

Bài 5: Một ankan có sản phẩm thế monoclo trong đó clo là 33,33% theo khối lượng

A. Xác định CTPT và CTCT của ankan

B. Viết CTCT của các đồng phân monoclo và gọi tên

Bài 6: Cho 5,6 lít khí ankan (27,3 oC và 2,2 atm) phản ứng với clo ngoài ánh sáng chỉ tạo thành một dẫn xuất clo duy nhất có khối lượng 49,5 gam.

Một. Xác định CTCT có thể có của ankan. Trả lời:2h6

b. Xác định % thể tích của ankan và clo trong hỗn hợp đầu. Biết tỉ khối hơi của hỗn hợp so với H2 bằng 30,375.

…………

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

5/5 – (430 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Các dạng bài tập chương Hidrocacbon no – Tổng hợp kiến thức về Hidrocacbon no

Các dạng bài tập chương Hidrocacbon no – Tổng hợp kiến thức về Hidrocacbon no

Hình Ảnh về:
Các dạng bài tập chương Hidrocacbon no – Tổng hợp kiến thức về Hidrocacbon no

Video về:
Các dạng bài tập chương Hidrocacbon no – Tổng hợp kiến thức về Hidrocacbon no

Wiki về
Các dạng bài tập chương Hidrocacbon no – Tổng hợp kiến thức về Hidrocacbon no


Các dạng bài tập chương Hidrocacbon no – Tổng hợp kiến thức về Hidrocacbon no -

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

Mời quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 11 tham khảo tài liệu Các dạng bài tập trong chương trình Hiđrocacbon no được chúng tôi biên soạn và đăng tải ngay sau đây.

Đây là tài liệu cực kỳ hữu ích, tổng hợp các dạng bài tập Chương 5: Hiđrocacbon no giúp các bạn học sinh lớp 11 học tập ngày càng tốt hơn môn Hóa học, quý thầy cô có thêm tài liệu tham khảo hay. phục vụ quá trình dạy học. Để biết thông tin chi tiết, vui lòng tham khảo và tải về tài liệu tại đây.

Các dạng bài tập chương Hiđrocacbon no

I. LÝ THUYẾT:

DẠNG 1: Viết đồng phân, đọc tên:

Bài 1:. Số đồng phân có công thức C5hthứ mười hai,6h14,7h16. Kể tên các đồng phân.

Bài 2: . Tên của chất cấu trúc

1) CHỈ3 – CH(CHỈ3) - CHỈ MỘT2 - CHỈ MỘT3

2) CHỈ3- CHỈ MỘT2C(CHỈ3)2CH(CUỘC SỐNG)2h5) CHỈ MỘT3 ?

3) CHỈ3- CHỈ MỘT2 – C(CHỈ3)3

4) CHỈ3 – CHBr – CHỈ2 – CH(CUỘC SỐNG)2h5 ) - CHỈ MỘT3

5) CHỈ3- CHỈ MỘT2–CH(CH)2h5)–CBr(CHỈ3)–CH(CHỈ3)2

DẠNG 2: Từ tên xác định công thức cấu tạo

Viết CTCT của các chất có tên sau:

a) 4-etyl-3,3-đimetylhextan

b) 1-brom-2-clo-3-metylpentan

c) 1,2-diclo-1-metylxyclohexan

d) 2-metylbutan

e) 2,2,3-trimetylpentan

f) 2,2- diclo-3-etylpentan

g) 1_brom_2_metyl xiclopentan

DẠNG 3: Hoàn thành phương trình hóa học

Bài 1: Phản hồi bổ sung:

a) AlAl43 metan metylcloruaametylenclorua clorofom

Xem thêm: Tập làm văn lớp 3: Kể lại chuyện em nhỏ và cụ già theo lời một bạn nhỏ (2 bài văn mẫu)

b) Axit axetic natraxetat metan metylclorua etan

c) butan etan etylclorua butan propen

Bài 2 : Đốt cháy hoàn toàn 1 thể tích ankan mạch thẳng A thu được 4 thể tích CO2 đo trong cùng điều kiện.

Một. Viết công thức cấu tạo của A.

b. Viết phương trình phản ứng xảy ra khi:

– Cho A phản ứng với clo theo tỉ lệ mol 1:1.

- Tách một phân tử hiđro từ A.

– Phản ứng đốt cháy của A

bài 3 : Cho isopentan phản ứng với Cl2 tỉ lệ 1:1 trong điều kiện chiếu sáng thu được bao nhiêu dẫn xuất monoclo. Viết PTPƯ và gọi tên sản phẩm.

II. BÀI TẬP :

DẠNG 1: XÁC ĐỊNH TỪ PHẢN ỨNG:

Bài 1: Viết tất cả các đồng phân của hợp chất có CTPT là C5hthứ mười hai. Cho rằng 2 chất A và B là 2 trong số các đồng phân của nhau. A, B phản ứng với Cl2 thì A chỉ tạo 1 dẫn xuất monoclo, B tạo 4 dẫn xuất monoclo. Cho công thức cấu tạo của A, B và các dẫn xuất clo của chúng. Gọi tên?

Bài 2: Xác định CTCT của C6h14biết rằng khi phản ứng với Cl2 Theo tỷ lệ 1:1, chúng ta chỉ thu được 2 đồng phân monochloro. Gọi tên 2 đồng phân này?

Bài 3: Một Ankan có thành phần phần trăm C là 83,33%. Tìm CTPT và xác định CTCT đúng của A biết rằng khi A tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1:1 ta thu được duy nhất 1 sản phẩm thế monoclo.

Bài 4: Một ankan A phản ứng với hơi nước brom cho dẫn xuất brom B. Tỉ khối của hơi B đối với không khí là 5,207. Tìm CTPT của A, B?

Xem thêm: Soạn bài Một năm tiểu học - Chân trời sáng tạo 6

Bài 5: Một ankan có sản phẩm thế monoclo trong đó clo là 33,33% theo khối lượng

A. Xác định CTPT và CTCT của ankan

B. Viết CTCT của các đồng phân monoclo và gọi tên

Bài 6: Cho 5,6 lít khí ankan (27,3 oC và 2,2 atm) phản ứng với clo ngoài ánh sáng chỉ tạo thành một dẫn xuất clo duy nhất có khối lượng 49,5 gam.

Một. Xác định CTCT có thể có của ankan. Trả lời:2h6

b. Xác định % thể tích của ankan và clo trong hỗn hợp đầu. Biết tỉ khối hơi của hỗn hợp so với H2 bằng 30,375.

…………

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

5/5 - (430 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Các #dạng #bài #tập #chương #Hidrocacbon #Tổng #hợp #kiến #thức #về #Hidrocacbon

[rule_3_plain]

#Các #dạng #bài #tập #chương #Hidrocacbon #Tổng #hợp #kiến #thức #về #Hidrocacbon

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

7 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

7 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

7 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

7 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

7 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

7 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Các dạng bài tập chương Hidrocacbon noRelated posts:

Mời quý thầy cô giáo cùng các bạn học sinh lớp 11 tham khảo tài liệu Các dạng bài tập chương Hidrocacbon no được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Đây là tài liệu cực kì hữu ích, tổng hợp toàn bộ các dạng bài tập chương 5: Hidrocacbon no giúp các bạn học sinh lớp 11 học tập ngày càng tốt hơn môn Hóa học, quý thầy cô có thêm những tài liệu tham khảo hay phục vụ quá trình giảng dạy. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.
Các dạng bài tập chương Hidrocacbon no
I. LÍ THUYẾT :
DẠNG 1: Viết đồng phân, đọc tên:
Bài 1:. Số đồng phân ứng với các công thức C5H12, C6H14, C7H16. Gọi tên các đồng phân đó.

Bài 2: . Tên gọi của chất có cấu tạo
1) CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH3
2) CH3-CH2C(CH3)2CH(C2H5)CH3 ?
3) CH3– CH2 – C(CH3)3
4) CH3 – CHBr – CH2 – CH(C2H5 ) – CH3
5) CH3–CH2–CH(C2H5)–CBr(CH3)–CH(CH3)2
DẠNG 2: Từ tên gọi xác định công thức cấu tạo
Viết CTCT các chất có tên goi sau :

a) 4-etyl-3,3-đimetylhextan
b) 1-brom-2-clo-3-metylpentan
c) 1,2-điclo-1-metylxiclohexan
d) 2-metylbutan
e) 2,2,3-trimetylpentan
f) 2,2- điclo-3-etylpentan
g) 1_brôm_2_metyl xiclopentan
DẠNG 3 : Hoàn thành phương trình hóa học
Bài 1: Bổ túc phản ứng :
a) AlAl4C3 metan metylcloruametylenclorua clorofom
.u3e0f183e22507fde40c3fde132c13359 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u3e0f183e22507fde40c3fde132c13359:active, .u3e0f183e22507fde40c3fde132c13359:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u3e0f183e22507fde40c3fde132c13359 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u3e0f183e22507fde40c3fde132c13359 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u3e0f183e22507fde40c3fde132c13359 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u3e0f183e22507fde40c3fde132c13359:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 3: Kể lại câu chuyện Các em nhỏ và cụ già theo lời một bạn nhỏ (2 mẫu)b) Axit axetic natraxetat metan metylclorua etan
c) butan etan etylclorua butan propen
Bài 2 : Đốt cháy hoàn toàn một thể tích ankan mạch thẳng A thu được 4 thể tích CO2 đo cùng điều kiện.
a. Viết công thức cấu tạo của A.
b. Viết các phương trình phản ứng xảy ra khi :
– Cho A tác dụng với Clo theo tỉ lệ mol 1:1.
– Tách một phân tử hydro khỏi A.
– Phản ứng đốt cháy của A
Bài 3 : Cho isopentan tác dụng với Cl2 tỉ lệ 1:1 trong điều kiện chiếu sáng tạo được bao nhiêu dẫn xuất monoclo. Viết PTPƯ và gọi tên sản phẩm.
II. BÀI TẬP :
DẠNG 1 : XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC TỪ PHẢN ỨNG THẾ :
Bài 1: Viết tất cả các đồng phân của hợp chất có CTPT là C5H12. Cho biết 2 chất A, B là 2 trong số các đồng phân đó. A, B tác dụng với Cl2 thì A chỉ tạo ra 1 dẫn xuất monoclo duy nhất, B tạo ra 4 dẫn xuất monoclo. Cho biết cấu tạo của A, B và các dẫn xuất Clo của chúng. Gọi tên?
Bài 2: Xác định CTCT của C6H14, biết rằng khi tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ 1:1 ta chỉ thu được 2 đồng phân monoclo. Gọi tên 2 đồng phân đó?
Bài 3: Một ankan A có thành phần phần trăm C là 83,33%. Tìm CTPT và xác định CTCT đúng của A biết rằng khi cho A tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1: 1 ta chỉ thu được 1 sản phẩm thế monoclo.
Bài 4: Một ankan A tác dụng với hơi Brom cho dẫn xuất brôm B. Biết tỉ khối hơi của B đối với không khí bằng 5,207. Tìm CTPT của A,B?
.u6ad9ba9ed042a239fe9db4e0c3e88d88 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6ad9ba9ed042a239fe9db4e0c3e88d88:active, .u6ad9ba9ed042a239fe9db4e0c3e88d88:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6ad9ba9ed042a239fe9db4e0c3e88d88 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6ad9ba9ed042a239fe9db4e0c3e88d88 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6ad9ba9ed042a239fe9db4e0c3e88d88 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6ad9ba9ed042a239fe9db4e0c3e88d88:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Một năm ở tiểu học – Chân trời sáng tạo 6Bài 5: Một ankan có sản phẩm thế monoclo trong đó Clo chiếm 33,33% về khối lượng
A. Xác định CTPT và CTCT của ankan
B. Viết CTCT các đồng phân monoclo và gọi tên chúng
Bài 6: Cho 5,6 lít ankan khí (27,3 oC và 2,2 atm) tác dụng với clo ngoài ánh sáng chỉ tạo một dẫn xuất clo duy nhất có khối lượng là 49,5 gam.
a. Xác định CTCT có thể có của ankan. Đáp số: C2H6
b. Xác định % thể tích của ankan và clo trong hỗn hợp đầu. Biết tỉ khối hơi của hỗn hợp so với H2 bằng 30,375.
………
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 – (430 bình chọn)

Related posts:Tổng hợp kiến thức và các dạng bài tập hình học lớp 4
Các dạng bài tập Hóa 11 chương 1 – Bài tập về sự điện ly
Các dạng bài tập về Nitơ – Photpho – Tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 11
Tổng hợp kiến thức và bài tập Toán lớp 4 – Các bài tập môn Toán lớp 4 cơ bản và nâng cao

#Các #dạng #bài #tập #chương #Hidrocacbon #Tổng #hợp #kiến #thức #về #Hidrocacbon

[rule_2_plain]

#Các #dạng #bài #tập #chương #Hidrocacbon #Tổng #hợp #kiến #thức #về #Hidrocacbon

[rule_2_plain]

#Các #dạng #bài #tập #chương #Hidrocacbon #Tổng #hợp #kiến #thức #về #Hidrocacbon

[rule_3_plain]

#Các #dạng #bài #tập #chương #Hidrocacbon #Tổng #hợp #kiến #thức #về #Hidrocacbon

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

7 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

7 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

7 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

7 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

7 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

7 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Các dạng bài tập chương Hidrocacbon noRelated posts:

Mời quý thầy cô giáo cùng các bạn học sinh lớp 11 tham khảo tài liệu Các dạng bài tập chương Hidrocacbon no được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Đây là tài liệu cực kì hữu ích, tổng hợp toàn bộ các dạng bài tập chương 5: Hidrocacbon no giúp các bạn học sinh lớp 11 học tập ngày càng tốt hơn môn Hóa học, quý thầy cô có thêm những tài liệu tham khảo hay phục vụ quá trình giảng dạy. Nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.
Các dạng bài tập chương Hidrocacbon no
I. LÍ THUYẾT :
DẠNG 1: Viết đồng phân, đọc tên:
Bài 1:. Số đồng phân ứng với các công thức C5H12, C6H14, C7H16. Gọi tên các đồng phân đó.

Bài 2: . Tên gọi của chất có cấu tạo
1) CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH3
2) CH3-CH2C(CH3)2CH(C2H5)CH3 ?
3) CH3– CH2 – C(CH3)3
4) CH3 – CHBr – CH2 – CH(C2H5 ) – CH3
5) CH3–CH2–CH(C2H5)–CBr(CH3)–CH(CH3)2
DẠNG 2: Từ tên gọi xác định công thức cấu tạo
Viết CTCT các chất có tên goi sau :

a) 4-etyl-3,3-đimetylhextan
b) 1-brom-2-clo-3-metylpentan
c) 1,2-điclo-1-metylxiclohexan
d) 2-metylbutan
e) 2,2,3-trimetylpentan
f) 2,2- điclo-3-etylpentan
g) 1_brôm_2_metyl xiclopentan
DẠNG 3 : Hoàn thành phương trình hóa học
Bài 1: Bổ túc phản ứng :
a) AlAl4C3 metan metylcloruametylenclorua clorofom
.u3e0f183e22507fde40c3fde132c13359 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u3e0f183e22507fde40c3fde132c13359:active, .u3e0f183e22507fde40c3fde132c13359:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u3e0f183e22507fde40c3fde132c13359 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u3e0f183e22507fde40c3fde132c13359 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u3e0f183e22507fde40c3fde132c13359 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u3e0f183e22507fde40c3fde132c13359:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 3: Kể lại câu chuyện Các em nhỏ và cụ già theo lời một bạn nhỏ (2 mẫu)b) Axit axetic natraxetat metan metylclorua etan
c) butan etan etylclorua butan propen
Bài 2 : Đốt cháy hoàn toàn một thể tích ankan mạch thẳng A thu được 4 thể tích CO2 đo cùng điều kiện.
a. Viết công thức cấu tạo của A.
b. Viết các phương trình phản ứng xảy ra khi :
– Cho A tác dụng với Clo theo tỉ lệ mol 1:1.
– Tách một phân tử hydro khỏi A.
– Phản ứng đốt cháy của A
Bài 3 : Cho isopentan tác dụng với Cl2 tỉ lệ 1:1 trong điều kiện chiếu sáng tạo được bao nhiêu dẫn xuất monoclo. Viết PTPƯ và gọi tên sản phẩm.
II. BÀI TẬP :
DẠNG 1 : XÁC ĐỊNH CÔNG THỨC TỪ PHẢN ỨNG THẾ :
Bài 1: Viết tất cả các đồng phân của hợp chất có CTPT là C5H12. Cho biết 2 chất A, B là 2 trong số các đồng phân đó. A, B tác dụng với Cl2 thì A chỉ tạo ra 1 dẫn xuất monoclo duy nhất, B tạo ra 4 dẫn xuất monoclo. Cho biết cấu tạo của A, B và các dẫn xuất Clo của chúng. Gọi tên?
Bài 2: Xác định CTCT của C6H14, biết rằng khi tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ 1:1 ta chỉ thu được 2 đồng phân monoclo. Gọi tên 2 đồng phân đó?
Bài 3: Một ankan A có thành phần phần trăm C là 83,33%. Tìm CTPT và xác định CTCT đúng của A biết rằng khi cho A tác dụng với Cl2 theo tỉ lệ mol 1: 1 ta chỉ thu được 1 sản phẩm thế monoclo.
Bài 4: Một ankan A tác dụng với hơi Brom cho dẫn xuất brôm B. Biết tỉ khối hơi của B đối với không khí bằng 5,207. Tìm CTPT của A,B?
.u6ad9ba9ed042a239fe9db4e0c3e88d88 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6ad9ba9ed042a239fe9db4e0c3e88d88:active, .u6ad9ba9ed042a239fe9db4e0c3e88d88:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6ad9ba9ed042a239fe9db4e0c3e88d88 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6ad9ba9ed042a239fe9db4e0c3e88d88 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6ad9ba9ed042a239fe9db4e0c3e88d88 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6ad9ba9ed042a239fe9db4e0c3e88d88:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Một năm ở tiểu học – Chân trời sáng tạo 6Bài 5: Một ankan có sản phẩm thế monoclo trong đó Clo chiếm 33,33% về khối lượng
A. Xác định CTPT và CTCT của ankan
B. Viết CTCT các đồng phân monoclo và gọi tên chúng
Bài 6: Cho 5,6 lít ankan khí (27,3 oC và 2,2 atm) tác dụng với clo ngoài ánh sáng chỉ tạo một dẫn xuất clo duy nhất có khối lượng là 49,5 gam.
a. Xác định CTCT có thể có của ankan. Đáp số: C2H6
b. Xác định % thể tích của ankan và clo trong hỗn hợp đầu. Biết tỉ khối hơi của hỗn hợp so với H2 bằng 30,375.
………
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 – (430 bình chọn)

Related posts:Tổng hợp kiến thức và các dạng bài tập hình học lớp 4
Các dạng bài tập Hóa 11 chương 1 – Bài tập về sự điện ly
Các dạng bài tập về Nitơ – Photpho – Tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 11
Tổng hợp kiến thức và bài tập Toán lớp 4 – Các bài tập môn Toán lớp 4 cơ bản và nâng cao

Chuyên mục: Giáo dục
#Các #dạng #bài #tập #chương #Hidrocacbon #Tổng #hợp #kiến #thức #về #Hidrocacbon

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button