Bộ đề ôn hè môn Toán lớp 3 – 15 đề luyện tập lớp 2 lên lớp 3 môn Toán

Bạn đang xem:
Bộ đề ôn hè môn Toán lớp 3 – 15 đề luyện tập lớp 2 lên lớp 3 môn Toán
tại hoami.edu.vn

2 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 3 tổng hợp 15 câu hỏi ôn tập kiến ​​thức môn Toán lớp 2 dành cho thầy cô tham khảo trong việc dạy kèm hè cho các em học sinh lớp 2 chuẩn bị lên lớp 3.

Luyện tập nhằm giúp các em học sinh ôn tập kiến ​​thức, chuẩn bị cho kì thi học kì 1 môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao nhất. Sau đây mời quý thầy cô cùng tham khảo.

15 đề luyện thi Toán lớp 2 lên lớp 3

chủ đề 1

Bài 1: Viết số gồm:

Một. 4 chục 5 đơn vị:…………………….

b. 5 chục và 4 đơn vị:…………………….

c. 3 chục và 27 đơn vị:……………..

Bài 2: Chỉ rõ số tròn chục, số đơn vị trong mỗi số sau: 45, 37, 20, 66

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 3: Viết tất cả các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số là:

Một. Bậc 5:……………………

b. Bậc 18:…………

c. Bậc 1:……………………

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

…. .. +35 = 71

40 +….. = 91

67 = ……… 0

45 – … . = 18

100 -….. = 39

……..-27 = 72

Bài 5: Tính toán nhanh:

Một. 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9

……………………. ……………………

……………………. ……………………

……………………. ……………………

b. 75 – 13 – 17 + 25 c. 5×8 + 5×2

……………………. ……………………

……………………. ……………………

……………………. ……………………

Bài 6: Một bến xe có 25 ô tô rời bến nên còn lại 12 ô tô chưa rời bến. Hỏi lúc đầu bến có bao nhiêu ô tô?

Xem thêm: 700 câu hỏi thực hành cho kỳ thi pháp luật phổ thông

Giải pháp:

……………………. ……………………

……………………. ……………………

……………………. ……………………

chủ đề 2

Bài 1: Từ 3 chữ số: 4, 6, 8 viết tất cả các số có 2 chữ số. Có bao nhiêu số như vậy?…

……………………. ……………………

……………………. ……………………

……………………. ……………………

Bài 2: Tìm số có 2 chữ số, biết rằng nếu thêm 2 đơn vị vào chữ số đó thì được một số bé hơn 13?

……………………. ……………………

……………………. ……………………

……………………. ……………………

Bài 3: Tính toán

Một. 5 x 8 – 11 =……………………..

b. 3 x 6 : 3 =……………………

c. 40 : 4 : 5 =…………………….

d.2 x 2 x 7=……………………

đ. 4 x 6 +16=……………………..

g. 20 : 4 x 6=……………………

Bài 4: Tìm x:

Một. X–192 = 301 b. 700 – x = 404 c. x + 215 = 315

……………………. ……………………

……………………. ……………………

……………………. ……………………

Bài 5: Cứ 4 bánh đóng được 1 hộp. Cần bao nhiêu bánh cupcake để làm 8 hộp bánh này?

……………………. ……………………

……………………. ……………………

……………………. ……………………

Bài 6: Tìm chu vi tứ giác có độ dài các cạnh là:

Một. 105cm; 110cm; 113cm; 160 cm.

……………………. ……………………

……………………. ……………………

……………………. ……………………

b. 65 cm; 7dm; 112cm; 2m.

……………………. ……………………

……………………. ……………………

……………………. ……………………

Chủ đề số 3

Bài 1: Từ 3 số 32, 25, 7 lập phép tính đúng.

……………………. ……………………

……………………. ……………………

……………………. ……………………

Bài 2:Tính toán

a.14+85 – 4 x 3=…………

……………………. ……………………

……………………. ……………………

……………………. ……………………

b. 5×5 +12:4 + 124 =…………………….

…………………….

……………………

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ trống:

Nhân tố

2

3

4

5

2

3

4

5

Nhân tố

6

7

số 8

9

5

4

3

2

tích

Bài 4: Điền

2 x 5…………..

5 x 2…………

40 x 2…………

80:2……………

20 x 4…….

30 x 2…………

20×3………….

60 : 3…………..

3 x 7…………

4 x 10…….

5 x 9

Bài 5: Đào 5 tuổi . Mẹ của Đào lớn hơn Đào 6 lần. Tổng số tuổi của mẹ và con gái là bao nhiêu?

……………………. ……………………

……………………. ……………………

……………………. ……………………

Bài 6: Tính:

Một. 5 giờ + 2 giờ =………….

b.19 giờ – 7 giờ=…………………….

c. 5 giờ x 3 =…………………….

d.16 giờ : 4 =……………………

………….

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

5/5 – (461 phiếu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Bộ đề ôn hè môn Toán lớp 3 – 15 đề luyện tập lớp 2 lên lớp 3 môn Toán

Bộ đề ôn hè môn Toán lớp 3 – 15 đề luyện tập lớp 2 lên lớp 3 môn Toán

Hình Ảnh về:
Bộ đề ôn hè môn Toán lớp 3 – 15 đề luyện tập lớp 2 lên lớp 3 môn Toán

Video về:
Bộ đề ôn hè môn Toán lớp 3 – 15 đề luyện tập lớp 2 lên lớp 3 môn Toán

Wiki về
Bộ đề ôn hè môn Toán lớp 3 – 15 đề luyện tập lớp 2 lên lớp 3 môn Toán


Bộ đề ôn hè môn Toán lớp 3 – 15 đề luyện tập lớp 2 lên lớp 3 môn Toán -

2 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 3 tổng hợp 15 câu hỏi ôn tập kiến ​​thức môn Toán lớp 2 dành cho thầy cô tham khảo trong việc dạy kèm hè cho các em học sinh lớp 2 chuẩn bị lên lớp 3.

Luyện tập nhằm giúp các em học sinh ôn tập kiến ​​thức, chuẩn bị cho kì thi học kì 1 môn Toán lớp 3 đạt kết quả cao nhất. Sau đây mời quý thầy cô cùng tham khảo.

15 đề luyện thi Toán lớp 2 lên lớp 3

chủ đề 1

Bài 1: Viết số gồm:

Một. 4 chục 5 đơn vị:…………………….

b. 5 chục và 4 đơn vị:…………………….

c. 3 chục và 27 đơn vị:……………..

Bài 2: Chỉ rõ số tròn chục, số đơn vị trong mỗi số sau: 45, 37, 20, 66

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

Bài 3: Viết tất cả các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số là:

Một. Bậc 5:……………………

b. Bậc 18:…………

c. Bậc 1:……………………

Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống:

…. .. +35 = 71

40 +….. = 91

67 = ……… 0

45 - … . = 18

100 -….. = 39

……..-27 = 72

Bài 5: Tính toán nhanh:

Một. 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9

……………………. ……………………

……………………. ……………………

……………………. ……………………

b. 75 – 13 – 17 + 25 c. 5x8 + 5x2

……………………. ……………………

……………………. ……………………

……………………. ……………………

Bài 6: Một bến xe có 25 ô tô rời bến nên còn lại 12 ô tô chưa rời bến. Hỏi lúc đầu bến có bao nhiêu ô tô?

Xem thêm: 700 câu hỏi thực hành cho kỳ thi pháp luật phổ thông

Giải pháp:

……………………. ……………………

……………………. ……………………

……………………. ……………………

chủ đề 2

Bài 1: Từ 3 chữ số: 4, 6, 8 viết tất cả các số có 2 chữ số. Có bao nhiêu số như vậy?...

……………………. ……………………

……………………. ……………………

……………………. ……………………

Bài 2: Tìm số có 2 chữ số, biết rằng nếu thêm 2 đơn vị vào chữ số đó thì được một số bé hơn 13?

……………………. ……………………

……………………. ……………………

……………………. ……………………

Bài 3: Tính toán

Một. 5 x 8 – 11 =……………………..

b. 3 x 6 : 3 =……………………

c. 40 : 4 : 5 =…………………….

d.2 x 2 x 7=……………………

đ. 4 x 6 +16=……………………..

g. 20 : 4 x 6=……………………

Bài 4: Tìm x:

Một. X–192 = 301 b. 700 – x = 404 c. x + 215 = 315

……………………. ……………………

……………………. ……………………

……………………. ……………………

Bài 5: Cứ 4 bánh đóng được 1 hộp. Cần bao nhiêu bánh cupcake để làm 8 hộp bánh này?

……………………. ……………………

……………………. ……………………

……………………. ……………………

Bài 6: Tìm chu vi tứ giác có độ dài các cạnh là:

Một. 105cm; 110cm; 113cm; 160 cm.

……………………. ……………………

……………………. ……………………

……………………. ……………………

b. 65 cm; 7dm; 112cm; 2m.

……………………. ……………………

……………………. ……………………

……………………. ……………………

Chủ đề số 3

Bài 1: Từ 3 số 32, 25, 7 lập phép tính đúng.

……………………. ……………………

……………………. ……………………

……………………. ……………………

Bài 2:Tính toán

a.14+85 – 4 x 3=…………

……………………. ……………………

……………………. ……………………

……………………. ……………………

b. 5×5 +12:4 + 124 =…………………….

…………………….

……………………

Bài 3: Viết số thích hợp vào chỗ trống:

Nhân tố

2

3

4

5

2

3

4

5

Nhân tố

6

7

số 8

9

5

4

3

2

tích

Bài 4: Điền

2 x 5…………..

5 x 2…………

40 x 2…………

80:2……………

20 x 4…….

30 x 2…………

20x3………….

60 : 3…………..

3 x 7…………

4 x 10…….

5 x 9

Bài 5: Đào 5 tuổi . Mẹ của Đào lớn hơn Đào 6 lần. Tổng số tuổi của mẹ và con gái là bao nhiêu?

……………………. ……………………

……………………. ……………………

……………………. ……………………

Bài 6: Tính:

Một. 5 giờ + 2 giờ =………….

b.19 giờ – 7 giờ=…………………….

c. 5 giờ x 3 =…………………….

d.16 giờ : 4 =……………………

………….

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

5/5 - (461 phiếu)

[rule_{ruleNumber}]

#Bộ #đề #ôn #hè #môn #Toán #lớp #đề #luyện #tập #lớp #lên #lớp #môn #Toán

[rule_3_plain]

#Bộ #đề #ôn #hè #môn #Toán #lớp #đề #luyện #tập #lớp #lên #lớp #môn #Toán

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

3 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

5 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

5 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

5 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

5 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

5 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

15 đề luyện tập lớp 2 lên lớp 3 môn ToánĐề số 1Đề số 2Đề số 3Related posts:

Bộ đề ôn hè môn Toán lớp 3 tổng hợp 15 đề ôn tập kiến thức môn Toán lớp 2 dành cho giáo viên tham khảo dạy thêm hè cho học sinh lớp 2 đang chuẩn bị lên lớp 3.

Việc luyện tập nhằm giúp các em ôn lại kiến thức và chuẩn bị cho kỳ kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 3 môn Toán đạt kết quả cao nhất. Sau đây, mời các thầy cô giáo cùng tham khảo.
15 đề luyện tập lớp 2 lên lớp 3 môn Toán
Đề số 1
Bài 1: Viết số gồm:
a. 4 chục 5 đơn vị:……………………………….
b. 5 chục và 4 đơn vị:…………………………….

c. 3 chục và 27 đơn vị:…………………………..
Bài 2: Chỉ ra số chục và số đơn vị trong mỗi số sau: 45, 37, 20, 66
…………………………………
…………………………………
…………………………………
Bài 3: Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó:
a. Bằng 5:…………………………
b. Bằng 18:………………………

c. Bằng 1:…………………………
Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống:
…. .. +35 = 71
40 +….. = 91
67 = ……+ 0
45 -… . = 18
100 -….. = 39
……..-27 = 72
Bài 5: Tính nhanh:
a. 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9
………………………. ………………
………………………. ………………
………………………. ………………
b. 75 – 13 – 17 + 25 c. 5 x 8 + 5 x 2
………………………. ………………
………………………. ………………
………………………. ………………
Bài 6: Một bến xe có 25 ôtô rời bến, như vậy còn lại 12 ôtô chưa rời bến. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu ôtô trên bến xe đó
.u8bbd6f323a32ebc2e8818d5072bfe798 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u8bbd6f323a32ebc2e8818d5072bfe798:active, .u8bbd6f323a32ebc2e8818d5072bfe798:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u8bbd6f323a32ebc2e8818d5072bfe798 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u8bbd6f323a32ebc2e8818d5072bfe798 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u8bbd6f323a32ebc2e8818d5072bfe798 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u8bbd6f323a32ebc2e8818d5072bfe798:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  700 câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cươngBài giải:
………………………. ………………
………………………. ………………
………………………. ………………
Đề số 2
Bài 1: Từ 3 chữ số: 4, 6, 8 em hãy viết tất cả các số có 2 chữ số có thể được. Có bao nhiêu số như vậy?..
………………………. ………………
………………………. ………………
………………………. ………………
Bài 2: Tìm số có 2 chữ số,biết rằng khi thêm 2 đơn vị vào số đó ta được số nhỏ hơn 13?
………………………. ………………
………………………. ………………
………………………. ………………
Bài 3: Tính
a. 5 x 8 – 11= ………………..
b. 3 x 6 : 3=……………………
c. 40 : 4 : 5 = ………………….
d.2 x 2 x 7=……………………
e. 4 x 6 +16=………………..
g. 20 : 4 x 6=…………………
Bài 4: Tìm x:
a. X – 192 = 301 b. 700 – x = 404 c. x + 215 = 315
………………………. ………………
………………………. ………………
………………………. ………………
Bài 5: Cứ 4 cái bánh đóng được một hộp bánh. Hỏi cần có bao nhiêu cái bánh nướng để đóng được 8 hộp bánh như thế?
………………………. ………………
………………………. ………………
………………………. ………………
Bài 6: Tính chu vi hình tứ giác có độ dàI các cạnh là:
a. 105 cm; 110 cm; 113 cm; 160 cm.
………………………. ………………
………………………. ………………
………………………. ………………
b. 65 cm; 7 dm; 112 cm; 2m.
………………………. ………………
………………………. ………………
………………………. ………………
Đề số 3
Bài 1:Từ 3 số 32, 25 , 7 hãy lập các phép tính đúng.
………………………. ………………
………………………. ………………
………………………. ………………
Bài 2:Tính
a.14+85 – 4 x 3=…………
………………………. ………………
………………………. ………………
………………………. ………………
b. 5×5 +12:4 + 124 =……………….
………………………….. …………
………………………… …………
Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

Thừa số

2

3

4

5

2

3

4

5

Thừa số

6

7

8

9

5

4

3

2

Tích

Bài 4: Điền dấu
2 x 5………..
5 x 2……………
40 x 2…………
80:2……………
20 x 4…….
30 x 2………
20 x 3……….
60 : 3………..
3 x 7…………
4 x 10…….
5 x 9
Bài 5:Đào 5 tuổi .Tuổi của mẹ Đào gấp 6 lần tuổi của Đào . Hỏi tổng số tuổi của hai mẹ con là bao nhiêu?
………………………. ………………
………………………. ………………
………………………. ………………
Bài 6:Tính:
a. 5 giờ +2 giờ=……………
b.19 giờ – 7 giờ=……………….
c. 5 giờ x 3 =……………….
d.16 giờ : 4 =……………………
……….
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 – (461 bình chọn)

Related posts:Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 3 – Ôn tập hè môn Toán lớp 3 lên lớp 4
Bộ bài tập ôn hè môn Toán lớp 2 lên lớp 3
Bộ đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 – Bài tập môn Toán, tiếng Việt ôn tập hè lớp 3
Bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 – Bài tập ôn hè lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt

#Bộ #đề #ôn #hè #môn #Toán #lớp #đề #luyện #tập #lớp #lên #lớp #môn #Toán

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #ôn #hè #môn #Toán #lớp #đề #luyện #tập #lớp #lên #lớp #môn #Toán

[rule_2_plain]

#Bộ #đề #ôn #hè #môn #Toán #lớp #đề #luyện #tập #lớp #lên #lớp #môn #Toán

[rule_3_plain]

#Bộ #đề #ôn #hè #môn #Toán #lớp #đề #luyện #tập #lớp #lên #lớp #môn #Toán

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

3 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

5 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

5 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

5 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

5 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

5 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

15 đề luyện tập lớp 2 lên lớp 3 môn ToánĐề số 1Đề số 2Đề số 3Related posts:

Bộ đề ôn hè môn Toán lớp 3 tổng hợp 15 đề ôn tập kiến thức môn Toán lớp 2 dành cho giáo viên tham khảo dạy thêm hè cho học sinh lớp 2 đang chuẩn bị lên lớp 3.

Việc luyện tập nhằm giúp các em ôn lại kiến thức và chuẩn bị cho kỳ kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 3 môn Toán đạt kết quả cao nhất. Sau đây, mời các thầy cô giáo cùng tham khảo.
15 đề luyện tập lớp 2 lên lớp 3 môn Toán
Đề số 1
Bài 1: Viết số gồm:
a. 4 chục 5 đơn vị:……………………………….
b. 5 chục và 4 đơn vị:…………………………….

c. 3 chục và 27 đơn vị:…………………………..
Bài 2: Chỉ ra số chục và số đơn vị trong mỗi số sau: 45, 37, 20, 66
…………………………………
…………………………………
…………………………………
Bài 3: Em hãy viết tất cả các số có hai chữ số mà tổng hai chữ số của nó:
a. Bằng 5:…………………………
b. Bằng 18:………………………

c. Bằng 1:…………………………
Bài 4: Điền số thích hợp vào chỗ trống:
…. .. +35 = 71
40 +….. = 91
67 = ……+ 0
45 -… . = 18
100 -….. = 39
……..-27 = 72
Bài 5: Tính nhanh:
a. 11 + 28 + 24 + 16 + 12 + 9
………………………. ………………
………………………. ………………
………………………. ………………
b. 75 – 13 – 17 + 25 c. 5 x 8 + 5 x 2
………………………. ………………
………………………. ………………
………………………. ………………
Bài 6: Một bến xe có 25 ôtô rời bến, như vậy còn lại 12 ôtô chưa rời bến. Hỏi lúc đầu có bao nhiêu ôtô trên bến xe đó
.u8bbd6f323a32ebc2e8818d5072bfe798 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u8bbd6f323a32ebc2e8818d5072bfe798:active, .u8bbd6f323a32ebc2e8818d5072bfe798:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u8bbd6f323a32ebc2e8818d5072bfe798 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u8bbd6f323a32ebc2e8818d5072bfe798 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u8bbd6f323a32ebc2e8818d5072bfe798 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u8bbd6f323a32ebc2e8818d5072bfe798:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  700 câu hỏi ôn tập thi trắc nghiệm môn Pháp luật đại cươngBài giải:
………………………. ………………
………………………. ………………
………………………. ………………
Đề số 2
Bài 1: Từ 3 chữ số: 4, 6, 8 em hãy viết tất cả các số có 2 chữ số có thể được. Có bao nhiêu số như vậy?..
………………………. ………………
………………………. ………………
………………………. ………………
Bài 2: Tìm số có 2 chữ số,biết rằng khi thêm 2 đơn vị vào số đó ta được số nhỏ hơn 13?
………………………. ………………
………………………. ………………
………………………. ………………
Bài 3: Tính
a. 5 x 8 – 11= ………………..
b. 3 x 6 : 3=……………………
c. 40 : 4 : 5 = ………………….
d.2 x 2 x 7=……………………
e. 4 x 6 +16=………………..
g. 20 : 4 x 6=…………………
Bài 4: Tìm x:
a. X – 192 = 301 b. 700 – x = 404 c. x + 215 = 315
………………………. ………………
………………………. ………………
………………………. ………………
Bài 5: Cứ 4 cái bánh đóng được một hộp bánh. Hỏi cần có bao nhiêu cái bánh nướng để đóng được 8 hộp bánh như thế?
………………………. ………………
………………………. ………………
………………………. ………………
Bài 6: Tính chu vi hình tứ giác có độ dàI các cạnh là:
a. 105 cm; 110 cm; 113 cm; 160 cm.
………………………. ………………
………………………. ………………
………………………. ………………
b. 65 cm; 7 dm; 112 cm; 2m.
………………………. ………………
………………………. ………………
………………………. ………………
Đề số 3
Bài 1:Từ 3 số 32, 25 , 7 hãy lập các phép tính đúng.
………………………. ………………
………………………. ………………
………………………. ………………
Bài 2:Tính
a.14+85 – 4 x 3=…………
………………………. ………………
………………………. ………………
………………………. ………………
b. 5×5 +12:4 + 124 =……………….
………………………….. …………
………………………… …………
Bài 3: Viết số thích hợp vào ô trống:

Thừa số

2

3

4

5

2

3

4

5

Thừa số

6

7

8

9

5

4

3

2

Tích

Bài 4: Điền dấu
2 x 5………..
5 x 2……………
40 x 2…………
80:2……………
20 x 4…….
30 x 2………
20 x 3……….
60 : 3………..
3 x 7…………
4 x 10…….
5 x 9
Bài 5:Đào 5 tuổi .Tuổi của mẹ Đào gấp 6 lần tuổi của Đào . Hỏi tổng số tuổi của hai mẹ con là bao nhiêu?
………………………. ………………
………………………. ………………
………………………. ………………
Bài 6:Tính:
a. 5 giờ +2 giờ=……………
b.19 giờ – 7 giờ=……………….
c. 5 giờ x 3 =……………….
d.16 giờ : 4 =……………………
……….
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 – (461 bình chọn)

Related posts:Bộ đề ôn tập hè môn Toán lớp 3 – Ôn tập hè môn Toán lớp 3 lên lớp 4
Bộ bài tập ôn hè môn Toán lớp 2 lên lớp 3
Bộ đề ôn tập hè lớp 3 lên lớp 4 – Bài tập môn Toán, tiếng Việt ôn tập hè lớp 3
Bộ đề ôn tập hè lớp 1 lên lớp 2 – Bài tập ôn hè lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt

Chuyên mục: Giáo dục
#Bộ #đề #ôn #hè #môn #Toán #lớp #đề #luyện #tập #lớp #lên #lớp #môn #Toán

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button