Bày cỗ trông trăng Rằm

Trung Thu đến rồi các bạn ơi!!!

Chúng mình đến trường bày cỗ trông trăng cùng chị Hằng và chú Cuội đây.

Vui quá là vui!

© Copyright by HOAMI since 2010 - All rights reserved
02438737798