Bạn Misu ở nhà làm gì thế?

À!!! Bạn Misu nghỉ dịch ở nhà tập pha nước cam uống để tăng cường thêm sức đề kháng đấy.

Vừa tốt cho sức khỏe lại vừa biết làm thêm công việc mới nữa.

Thú vị phải không các bạn!

© Copyright by HOAMI since 2010 - All rights reserved
02438737798