Ban Giám hiệu thông báo ngày giờ thi nghề


Văn mẫu lớp 8

Ban Giám hiệu báo ngày giờ thi nghề

Ban Giám hiệu báo ngày giờ thi nghề

Hướng dẫn


Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2009

THÔNG BÁO

Về thời gian thi nghề đối với học sinh lớp 9

Theo kế hoạch của Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Đông Anh, Ban Giám hiệu Trường THCS Đại Mạch thông báo thời gian thi nghề dành cho đối tượng là học sinh lớp 9 Trường Đại Mạch như sau:

– Đối với học sinh thi nghề chăn nuôi tại trại gà Nguyên Khê, thời gian thi là từ 07h 30′ đến 11h 30′ ngày 25 tháng 12 năm 2009;


– Đối với học sinh thi nghề điện tại trung tâm số 06, thời gian thi là từ 13h 30′ đến 17h 30′ ngày 25 tháng 12 năm 2009;

– Đối với học sinh thi nghề tin học tại trung tâm số 06, thời gian thi là từ 08h 00′ đến 12h 00′ ngày 25 tháng 12 năm 2009;

– Đối với học sinh thi nghề tin học tại Trường THCS Nam Hồng, thời gian thi là từ 13h 00′ đến 17h 00′ ngày 25 tháng 12 năm 2009;

Đề nghị các thí sinh tham dự kỳ thi nghề đến đúng giờ.

Nơi gửi:

– Phòng GD – ĐT huyện Đông Anh;

– Phòng văn thư trường (chuyển thông báo đến học sinh);

– Lưu.

T/M Ban Giám hiệu

hiệu phó

Khôi

Trịnh Đình Khôi

Xem thêm: Giải thích câu ca dao: Khôn ngoan đối đáp người ngoài. Gà cùng mẹ một hoài niệm nhau

Thu Trang


Bạn thấy bài viết Ban Giám hiệu thông báo ngày giờ thi nghề có giải quyết đươc vấn đề bạn tìm hiểu không?

Cám ơn bạn đã ghé thăm Website Trường Họa Mi

Chuyên mục: Văn Mẫu Lớp 8

Nguồn: Họa Mi

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button