Bài toán về tạo lập số tự nhiên – Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Tiểu học

Bạn đang xem:
Bài toán về tạo lập số tự nhiên – Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Tiểu học
tại hoami.edu.vn

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

share24.com xin giới thiệu đến các em tài liệu Bài toán tổng hợp số tự nhiên được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Đây là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các em học sinh lớp 4, lớp 5 vận dụng các phương pháp phù hợp để giải các bài toán về lập số từ các chữ số đã cho. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo.

Bài toán sinh số tự nhiên

Bài tập về lập dãy số của số tự nhiên thường dựa vào cấu tạo của số tự nhiên để lập dãy số theo yêu cầu của bài toán. Nên chú ý lập số theo thứ tự nhất định như: từ bé đến lớn hoặc ngược lại từ lớn đến nhỏ như vậy sẽ ít bị sai sót.

Tùy chọn 1: Liệt kê

Ví dụ 1: Cho 3 chữ số 1; 2; 3. Có thể lập tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số?

Giải pháp:

Các số tự nhiên có 3 chữ số được viết từ 3 chữ số: 1; 2; 3 là:

111; 112; 113; 121; 122; 123; 131; 132; 133

211; 212; 213; 221; 222; 223; 231; 232; 233

311; 312; 313; 321; 322; 323; 331; 332; 333

Có tất cả 27 số.

ví dụ 2: Cho 3 chữ số 1; 2; 3. Có thể lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau?

Giải pháp:

Các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau được viết từ 3 chữ số: 1; 2; 3 là:

123; 132; 213; 231; 312; 321.

Có tất cả 6 số.

Ví dụ 3: Cho 4 chữ số 0; Đầu tiên; 2; 3. Có thể lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau?

Giải pháp:

Các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số: 0; Đầu tiên; 2; 3 là:

Xem thêm: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý tinh thần tự học (7 Văn Mẫu)

102; 103; 120; 123; 130; 132

201; 203; 210; 213; 230; 231

301; 302; 310; 312; 320; 321

Có tất cả 18 số.

CÁCH 2:

Qua 3 ví dụ trên ta thấy trong bài tập đã cho có một số chữ số cho trước gồm các chữ số cụ thể và yêu cầu của chữ số cần lập là gì? Ta có một cách tìm dãy số được tạo thành mà không cần liệt kê, như sau:

ví dụ 1: Cho 3 chữ số 1; 2; 3. Có thể lập tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số?

Ở bài tập này bài toán cho ta 3 chữ số là 1; 2; 3. Yêu cầu ta lập các số có 3 chữ số, trong đó các số có 3 chữ số gồm: hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.

Giải pháp:

Với 3 chữ số: 1; 2; 3.

– Hàng trăm có 3 lựa chọn.

– Hàng chục có 3 lựa chọn.

– Hàng đơn vị có 3 lựa chọn.

Số số có 3 chữ số lập được là: 3 x 3 x 3 = 27 (số)

ví dụ 2: Cho 3 chữ số 1; 2; 3. Có thể lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau?

Ở bài này, khác với bài 1, số có 3 chữ số khác nhau nên nếu đã chọn hàng trăm rồi thì không được chọn hàng chục, hàng đơn vị.

Giải pháp:

Với 3 chữ số: 1; 2; 3.

– Hàng trăm có 3 lựa chọn.

– Hàng chục có 2 lựa chọn.

– Các đơn vị có 1 lựa chọn.

Số các số có 3 chữ số lập được là: 3 x 2 x 1 = 6 (số)

Ví dụ 3: Cho 4 chữ số 0; Đầu tiên; 2; 3. Có thể lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau?

Trong bài này, các số đã cho đều có chữ số 0. Chữ số 0 không được xếp ở hàng cao nhất với số tự nhiên (số có 3 chữ số không được là 023).

Xem thêm: Soạn bài Ông Trạng thả diều trang 104 – Tiếng Việt lớp 4 tập 1 – Tuần 11

Giải pháp:

Với 4 chữ số: 0; Đầu tiên; 2; 3.

– Hàng trăm có 3 lựa chọn. (không chọn chữ số 0).

– Hàng chục có 3 lựa chọn.

– Các đơn vị có 2 lựa chọn.

Số các số có 3 chữ số lập được là: 3 x 3 x 2 = 18 (số)

Phương án 3: Sơ đồ THỰC VẬT

Lập sơ đồ hình cây là cụ thể của cách 2 giúp học sinh hiểu và liệt kê các số tương đối chính xác hơn, dễ kiểm tra, tránh nhầm lẫn khi lập số.

Ví dụ 1: Cho 3 chữ số 1; 2; 3. Có thể lập tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số?

Trong bài viết này, chúng tôi tạo sơ đồ sau:

………….

Bài tập ứng dụng:

vấn đề 1: Cho 3 chữ số 5, 6, 8. Lập tất cả các số có hai chữ số khác 3 chữ số trên. Có tất cả bao nhiêu số như vậy?

Bài giải: Viết các chữ số 5, 6, 8 lần lượt ở hàng chục ta được các số sau:

56, 58, 65, 68, 85, 86

Có tất cả 6 số như vậy.

Vấn đề 2: Cho 3 chữ số 2, 4, 6.

Một. Lập các số có 3 chữ số từ các số trên.

b. Lập các số có 3 chữ số khác nhau từ các số trên.

Phần thưởng:

Một. Các số được tạo ra phải thỏa mãn các điều kiện sau:

Có 3 chữ số; được tạo thành từ các chữ số đã cho; trong mỗi số chữ số lặp lại.

b. Các số được tạo ra phải thỏa mãn các điều kiện sau:

Có 3 chữ số; được tạo thành từ các chữ số đã cho; trong mỗi số có chữ số không lặp lại.

Vấn đề 3: Cho 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5 em viết được bao nhiêu số:

Một. có 3 chữ số

b. Có 3 chữ số khác nhau không?

Phần thưởng:

Xem thêm: Giáo trình Đạo đức 1 cuốn Chân trời sáng tạo (Cả năm)

Một. Có 5 cách chọn chữ số hàng trăm (là một trong năm chữ số 1, 2, 3, 4, 5). Với mỗi cách chọn chữ số hàng trăm thì có 5 cách chọn chữ số hàng chục. Với mỗi cách chọn chữ số hàng chục thì có 5 cách chọn chữ số hàng đơn vị.

Vậy số các số có 3 chữ số thỏa mãn bài toán là:

5 x 5 x 5 = 125 (số)

b. Với năm chữ số 1, 2, 3, 4, 5 ta có 5 cách chọn chữ số hàng trăm. Với mỗi cách chọn chữ số hàng trăm chỉ có 4 cách chọn chữ số hàng chục (là một trong bốn chữ số còn lại). Với mỗi cách chọn chữ số hàng chục chỉ có 3 cách chọn chữ số hàng đơn vị.

Vậy số các số có 3 chữ số thỏa mãn bài toán là:

5 x 4 x 3 = 60 (số)

Đáp án: a, 125 số

b, 60 chữ số

Vấn đề 4: Cho 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 em viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?

Bài giải: Ta có 4 cách chọn chữ số hàng trăm là một trong bốn chữ số khác 0: 1, 2, 3, 4. Sau khi chọn chữ số hàng trăm ta có 4 cách chọn chữ số hàng chục là một trong bốn chữ số còn lại. Sau khi chọn chữ số ở hàng trăm và hàng chục chỉ còn 3 cách chọn chữ số ở hàng đơn vị.

Vậy số các số có 3 chữ số thỏa mãn bài toán là:

4 x 4 x 3 = 48 (số)

Đáp số: 48 số

…………………….

5/5 – (409 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Bài toán về tạo lập số tự nhiên – Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Tiểu học

Bài toán về tạo lập số tự nhiên – Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Tiểu học

Hình Ảnh về:
Bài toán về tạo lập số tự nhiên – Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Tiểu học

Video về:
Bài toán về tạo lập số tự nhiên – Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Tiểu học

Wiki về
Bài toán về tạo lập số tự nhiên – Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Tiểu học


Bài toán về tạo lập số tự nhiên – Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Tiểu học -

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

share24.com xin giới thiệu đến các em tài liệu Bài toán tổng hợp số tự nhiên được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Đây là tài liệu vô cùng hữu ích, giúp các em học sinh lớp 4, lớp 5 vận dụng các phương pháp phù hợp để giải các bài toán về lập số từ các chữ số đã cho. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn tham khảo.

Bài toán sinh số tự nhiên

Bài tập về lập dãy số của số tự nhiên thường dựa vào cấu tạo của số tự nhiên để lập dãy số theo yêu cầu của bài toán. Nên chú ý lập số theo thứ tự nhất định như: từ bé đến lớn hoặc ngược lại từ lớn đến nhỏ như vậy sẽ ít bị sai sót.

Tùy chọn 1: Liệt kê

Ví dụ 1: Cho 3 chữ số 1; 2; 3. Có thể lập tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số?

Giải pháp:

Các số tự nhiên có 3 chữ số được viết từ 3 chữ số: 1; 2; 3 là:

111; 112; 113; 121; 122; 123; 131; 132; 133

211; 212; 213; 221; 222; 223; 231; 232; 233

311; 312; 313; 321; 322; 323; 331; 332; 333

Có tất cả 27 số.

ví dụ 2: Cho 3 chữ số 1; 2; 3. Có thể lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau?

Giải pháp:

Các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau được viết từ 3 chữ số: 1; 2; 3 là:

123; 132; 213; 231; 312; 321.

Có tất cả 6 số.

Ví dụ 3: Cho 4 chữ số 0; Đầu tiên; 2; 3. Có thể lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau?

Giải pháp:

Các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số: 0; Đầu tiên; 2; 3 là:

Xem thêm: Văn mẫu lớp 12: Dàn ý tinh thần tự học (7 Văn Mẫu)

102; 103; 120; 123; 130; 132

201; 203; 210; 213; 230; 231

301; 302; 310; 312; 320; 321

Có tất cả 18 số.

CÁCH 2:

Qua 3 ví dụ trên ta thấy trong bài tập đã cho có một số chữ số cho trước gồm các chữ số cụ thể và yêu cầu của chữ số cần lập là gì? Ta có một cách tìm dãy số được tạo thành mà không cần liệt kê, như sau:

ví dụ 1: Cho 3 chữ số 1; 2; 3. Có thể lập tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số?

Ở bài tập này bài toán cho ta 3 chữ số là 1; 2; 3. Yêu cầu ta lập các số có 3 chữ số, trong đó các số có 3 chữ số gồm: hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.

Giải pháp:

Với 3 chữ số: 1; 2; 3.

– Hàng trăm có 3 lựa chọn.

– Hàng chục có 3 lựa chọn.

– Hàng đơn vị có 3 lựa chọn.

Số số có 3 chữ số lập được là: 3 x 3 x 3 = 27 (số)

ví dụ 2: Cho 3 chữ số 1; 2; 3. Có thể lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau?

Ở bài này, khác với bài 1, số có 3 chữ số khác nhau nên nếu đã chọn hàng trăm rồi thì không được chọn hàng chục, hàng đơn vị.

Giải pháp:

Với 3 chữ số: 1; 2; 3.

– Hàng trăm có 3 lựa chọn.

– Hàng chục có 2 lựa chọn.

– Các đơn vị có 1 lựa chọn.

Số các số có 3 chữ số lập được là: 3 x 2 x 1 = 6 (số)

Ví dụ 3: Cho 4 chữ số 0; Đầu tiên; 2; 3. Có thể lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau?

Trong bài này, các số đã cho đều có chữ số 0. Chữ số 0 không được xếp ở hàng cao nhất với số tự nhiên (số có 3 chữ số không được là 023).

Xem thêm: Soạn bài Ông Trạng thả diều trang 104 - Tiếng Việt lớp 4 tập 1 - Tuần 11

Giải pháp:

Với 4 chữ số: 0; Đầu tiên; 2; 3.

– Hàng trăm có 3 lựa chọn. (không chọn chữ số 0).

– Hàng chục có 3 lựa chọn.

– Các đơn vị có 2 lựa chọn.

Số các số có 3 chữ số lập được là: 3 x 3 x 2 = 18 (số)

Phương án 3: Sơ đồ THỰC VẬT

Lập sơ đồ hình cây là cụ thể của cách 2 giúp học sinh hiểu và liệt kê các số tương đối chính xác hơn, dễ kiểm tra, tránh nhầm lẫn khi lập số.

Ví dụ 1: Cho 3 chữ số 1; 2; 3. Có thể lập tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số?

Trong bài viết này, chúng tôi tạo sơ đồ sau:

………….

Bài tập ứng dụng:

vấn đề 1: Cho 3 chữ số 5, 6, 8. Lập tất cả các số có hai chữ số khác 3 chữ số trên. Có tất cả bao nhiêu số như vậy?

Bài giải: Viết các chữ số 5, 6, 8 lần lượt ở hàng chục ta được các số sau:

56, 58, 65, 68, 85, 86

Có tất cả 6 số như vậy.

Vấn đề 2: Cho 3 chữ số 2, 4, 6.

Một. Lập các số có 3 chữ số từ các số trên.

b. Lập các số có 3 chữ số khác nhau từ các số trên.

Phần thưởng:

Một. Các số được tạo ra phải thỏa mãn các điều kiện sau:

Có 3 chữ số; được tạo thành từ các chữ số đã cho; trong mỗi số chữ số lặp lại.

b. Các số được tạo ra phải thỏa mãn các điều kiện sau:

Có 3 chữ số; được tạo thành từ các chữ số đã cho; trong mỗi số có chữ số không lặp lại.

Vấn đề 3: Cho 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5 em viết được bao nhiêu số:

Một. có 3 chữ số

b. Có 3 chữ số khác nhau không?

Phần thưởng:

Xem thêm: Giáo trình Đạo đức 1 cuốn Chân trời sáng tạo (Cả năm)

Một. Có 5 cách chọn chữ số hàng trăm (là một trong năm chữ số 1, 2, 3, 4, 5). Với mỗi cách chọn chữ số hàng trăm thì có 5 cách chọn chữ số hàng chục. Với mỗi cách chọn chữ số hàng chục thì có 5 cách chọn chữ số hàng đơn vị.

Vậy số các số có 3 chữ số thỏa mãn bài toán là:

5 x 5 x 5 = 125 (số)

b. Với năm chữ số 1, 2, 3, 4, 5 ta có 5 cách chọn chữ số hàng trăm. Với mỗi cách chọn chữ số hàng trăm chỉ có 4 cách chọn chữ số hàng chục (là một trong bốn chữ số còn lại). Với mỗi cách chọn chữ số hàng chục chỉ có 3 cách chọn chữ số hàng đơn vị.

Vậy số các số có 3 chữ số thỏa mãn bài toán là:

5 x 4 x 3 = 60 (số)

Đáp án: a, 125 số

b, 60 chữ số

Vấn đề 4: Cho 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 em viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?

Bài giải: Ta có 4 cách chọn chữ số hàng trăm là một trong bốn chữ số khác 0: 1, 2, 3, 4. Sau khi chọn chữ số hàng trăm ta có 4 cách chọn chữ số hàng chục là một trong bốn chữ số còn lại. Sau khi chọn chữ số ở hàng trăm và hàng chục chỉ còn 3 cách chọn chữ số ở hàng đơn vị.

Vậy số các số có 3 chữ số thỏa mãn bài toán là:

4 x 4 x 3 = 48 (số)

Đáp số: 48 số

…………………….

5/5 - (409 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #toán #về #tạo #lập #số #tự #nhiên #Chuyên #đề #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #Tiểu #học

[rule_3_plain]

#Bài #toán #về #tạo #lập #số #tự #nhiên #Chuyên #đề #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #Tiểu #học

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

3 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

6 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

6 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

6 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

6 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài toán về tạo lập số tự nhiênBài tập vận dụng:Related posts:

chiase24.com xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Bài toán về tạo lập số tự nhiên được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Đây là tài liệu cực hữu ích, giúp các em học sinh lớp 4, 5 vận dụng các phương pháp thích hợp để giải bài toán về lập các số từ các chữ số cho trước. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.
Bài toán về tạo lập số tự nhiên
Các bài tập về lập số các số tự nhiên thường ta căn cứ vào cấu tạo số tự nhiên để lập các số theo yêu cầu của đề bài. Nên chú ý lập số theo một thứ tự nhất định, như: từ nhỏ đến lớn hoặc ngược lại từ lớn đến nhỏ như thế sẽ ít bị sai sót hơn.
CÁCH 1: Liệt kê
Ví dụ 1: Cho 3 chữ số 1; 2; 3. Lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số?

Bài giải:
Các số tự nhiên có 3 chữ số được viết từ 3 chữ số: 1; 2; 3 là:
111; 112; 113; 121; 122; 123; 131; 132; 133
211; 212; 213; 221; 222; 223; 231; 232; 233
311; 312; 313; 321; 322; 323; 331; 332; 333
Có tất cả 27 số.
Ví dụ 2: Cho 3 chữ số 1; 2; 3. Lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau?
Bài giải:

Các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau được viết từ 3 chữ số: 1; 2; 3 là:
123; 132; 213; 231; 312; 321.
Có tất cả 6 số.
Ví dụ 3: Cho 4 chữ số 0; 1; 2; 3. Lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau?
Bài giải:
Các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số: 0; 1; 2; 3 là:
.u6f8cf689b31c5bd9ffea9e416e3deaaa { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6f8cf689b31c5bd9ffea9e416e3deaaa:active, .u6f8cf689b31c5bd9ffea9e416e3deaaa:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6f8cf689b31c5bd9ffea9e416e3deaaa { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6f8cf689b31c5bd9ffea9e416e3deaaa .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6f8cf689b31c5bd9ffea9e416e3deaaa .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6f8cf689b31c5bd9ffea9e416e3deaaa:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Dàn ý tinh thần tự học (7 Mẫu)102; 103; 120; 123; 130; 132
201; 203; 210; 213; 230; 231
301; 302; 310; 312; 320; 321
Có tất cả 18 số.
CÁCH 2:
Qua 3 ví dụ trên, ta thấy ở bài tập nêu ra có số lượng chữ số cho trước gồm những chữ số cụ thể và yêu cầu của số cần lập là như thế nào? Ta có cách tìm số lượng các số được lập mà không cần phải liệt kê, như sau:
Ví dụ 1: Cho 3 chữ số 1; 2; 3. Lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số?
Ở bài tập này đề bài cho ta 3 chữ số là 1; 2; 3. Yêu cầu ta lập các số có 3 chữ số mà số có 3 chữ số gồm có: hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.
Bài giải:
Với 3 chữ số: 1; 2; 3.
– Hàng trăm có 3 lựa chọn.
– Hàng chục có 3 lựa chọn.
– Hàng đơn vị có 3 lựa chọn.
Số lượng số có 3 chữ số lập được là: 3 x 3 x 3 = 27 (số)
Ví dụ 2: Cho 3 chữ số 1; 2; 3. Lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau?
Ở bài này khác với bài 1 là lập số có 3 chữ số khác nhau nên nếu đã chọn hàng trăm rồi thì không được chọn ở hàng chục và hàng đơn vị.
Bài giải:
Với 3 chữ số: 1; 2; 3.
– Hàng trăm có 3 lựa chọn.
– Hàng chục có 2 lựa chọn.
– Hàng đơn vị có 1 lựa chọn.
Số lượng số có 3 chữ số lập được là: 3 x 2 x 1 = 6 (số)
Ví dụ 3: Cho 4 chữ số 0; 1; 2; 3. Lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau?
Ở bài này, các số cho trước có chữ số 0. Chữ số 0 không được đặt ở hàng cao nhất với số tự nhiên (số có 3 chữ số không thể là 023).
.u85f83862eaa46a00dd6a1ed470657143 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u85f83862eaa46a00dd6a1ed470657143:active, .u85f83862eaa46a00dd6a1ed470657143:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u85f83862eaa46a00dd6a1ed470657143 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u85f83862eaa46a00dd6a1ed470657143 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u85f83862eaa46a00dd6a1ed470657143 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u85f83862eaa46a00dd6a1ed470657143:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Ông Trạng thả diều trang 104 – Tiếng Việt Lớp 4 tập 1 – Tuần 11Bài giải:
Với 4 chữ số: 0; 1; 2; 3.
– Hàng trăm có 3 lựa chọn. (không được chọn chữ số 0).
– Hàng chục có 3 lựa chọn.
– Hàng đơn vị có 2 lựa chọn.
Số lượng số có 3 chữ số lập được là: 3 x 3 x 2 = 18 (số)
CÁCH 3: Sơ đồ HÌNH CÂY
Lập sơ đồ HÌNH CÂY chính là cụ thể của cách 2 giúp học sinh hiểu và liệt kê ra các số một cách tương đối chính xác hơn, dễ kiểm tra và tránh được những sai sót khi lập số.
Ví dụ 1: Cho 3 chữ số 1; 2; 3. Lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số?
Ở bài này ta lập sơ đồ như sau:
………..
Bài tập vận dụng:
Bài toán 1: Cho 3 chữ số 5, 6, 8. Hãy lập tất cả các số có hai chữ số khác nhau từ 3 chữ số trên. Có tất cả bao nhiêu số như vậy?
Giải: Lần lượt đặt các chữ số 5, 6, 8 vào hàng chục ta được các số sau:
56, 58, 65, 68, 85, 86
Có tất cả 6 số như vậy.
Bài toán 2: Cho 3 chữ số 2, 4, 6.
a. Hãy lập các số có 3 chữ số từ những chữ số trên.
b. Hãy lập các số có 3 chữ số khác nhau từ những số trên.
Giải:
a. Các số được lập phải thỏa mãn các điều kiện:
Có 3 chữ số; được lập từ các chữ số đã cho; trong mỗi số các chữ số có thể lặp lại.
b. Các số được lập phải thỏa mãn các điều kiện:
Có 3 chữ số; được lập từ các chữ số đã cho; trong mỗi số các chữ số không lặp lại.
Bài toán 3: Cho 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5 em viết được bao nhiêu số:
a. Có 3 chữ số
b. Có 3 chữ số khác nhau?
Giải:
.u656f92c07f247a62eecb016bd1161fe5 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u656f92c07f247a62eecb016bd1161fe5:active, .u656f92c07f247a62eecb016bd1161fe5:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u656f92c07f247a62eecb016bd1161fe5 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u656f92c07f247a62eecb016bd1161fe5 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u656f92c07f247a62eecb016bd1161fe5 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u656f92c07f247a62eecb016bd1161fe5:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Giáo án Đạo đức 1 sách Chân trời sáng tạo (Cả năm)a. Có 5 cách chọn chữ số hàng trăm (là một trong năm chữ số 1, 2, 3, 4, 5). Với mỗi cách chọn chữ số hàng trăm thì có 5 cách chọn chữ số hàng chục. Với mỗi cách chọn chữ số hàng chục thì có 5 cách chọn chữ số hàng đơn vị.
Vậy số lượng số có 3 chữ số thỏa mãn bài toán là:
5 x 5 x 5 = 125 (số)
b. Với năm chữ số 1, 2, 3, 4, 5 ta có 5 cách chọn chữ số hàng trăm. Với mỗi cách chọn chữ số ở hàng trăm thì chỉ có 4 cách chọn chữ số ở hàng chục (là một trong bốn chữ số còn lại). Với mỗi cách chọn chữ số ở hàng chục thì chỉ còn 3 cách chọn chữ số ở hàng đơn vị.
Vậy số lượng số có 3 chữ số thỏa mãn bài toán là:
5 x 4 x 3 = 60 (số)
Đáp số: a, 125 số
b, 60 số
Bài toán 4: Cho 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 em viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?
Giải: Ta có 4 cách chọn chữ số ở hàng trăm là một trong bốn chữ số khác 0: 1, 2, 3, 4. Sau khi đã chọn chữ số ở hàng trăm ta có 4 cách chọn chữ số ở hàng chục là một trong bốn chữ số còn lại. sau khi đã chọn chữ số ở hàng trăm, hàng chục rồi thì chỉ còn 3 cách chọn chữ số ở hàng đơn vị.
Vậy số lượng số có 3 chữ số thỏa mãn bài toán là:
4 x 4 x 3 = 48 (số)
Đáp số: 48 số
…………………………….

5/5 – (409 bình chọn)

Related posts:11 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 4
Tổng hợp chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 4
11 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 4
Các dạng toán về số và chữ số ở Tiểu học – Bài tập chuyên đề số và chữ số

#Bài #toán #về #tạo #lập #số #tự #nhiên #Chuyên #đề #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #Tiểu #học

[rule_2_plain]

#Bài #toán #về #tạo #lập #số #tự #nhiên #Chuyên #đề #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #Tiểu #học

[rule_2_plain]

#Bài #toán #về #tạo #lập #số #tự #nhiên #Chuyên #đề #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #Tiểu #học

[rule_3_plain]

#Bài #toán #về #tạo #lập #số #tự #nhiên #Chuyên #đề #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #Tiểu #học

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

3 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

6 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

6 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

6 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

6 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài toán về tạo lập số tự nhiênBài tập vận dụng:Related posts:

chiase24.com xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Bài toán về tạo lập số tự nhiên được chúng tôi tổng hợp và đăng tải ngay sau đây.

Đây là tài liệu cực hữu ích, giúp các em học sinh lớp 4, 5 vận dụng các phương pháp thích hợp để giải bài toán về lập các số từ các chữ số cho trước. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.
Bài toán về tạo lập số tự nhiên
Các bài tập về lập số các số tự nhiên thường ta căn cứ vào cấu tạo số tự nhiên để lập các số theo yêu cầu của đề bài. Nên chú ý lập số theo một thứ tự nhất định, như: từ nhỏ đến lớn hoặc ngược lại từ lớn đến nhỏ như thế sẽ ít bị sai sót hơn.
CÁCH 1: Liệt kê
Ví dụ 1: Cho 3 chữ số 1; 2; 3. Lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số?

Bài giải:
Các số tự nhiên có 3 chữ số được viết từ 3 chữ số: 1; 2; 3 là:
111; 112; 113; 121; 122; 123; 131; 132; 133
211; 212; 213; 221; 222; 223; 231; 232; 233
311; 312; 313; 321; 322; 323; 331; 332; 333
Có tất cả 27 số.
Ví dụ 2: Cho 3 chữ số 1; 2; 3. Lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau?
Bài giải:

Các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau được viết từ 3 chữ số: 1; 2; 3 là:
123; 132; 213; 231; 312; 321.
Có tất cả 6 số.
Ví dụ 3: Cho 4 chữ số 0; 1; 2; 3. Lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau?
Bài giải:
Các số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau được viết từ 4 chữ số: 0; 1; 2; 3 là:
.u6f8cf689b31c5bd9ffea9e416e3deaaa { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u6f8cf689b31c5bd9ffea9e416e3deaaa:active, .u6f8cf689b31c5bd9ffea9e416e3deaaa:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u6f8cf689b31c5bd9ffea9e416e3deaaa { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u6f8cf689b31c5bd9ffea9e416e3deaaa .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u6f8cf689b31c5bd9ffea9e416e3deaaa .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u6f8cf689b31c5bd9ffea9e416e3deaaa:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Dàn ý tinh thần tự học (7 Mẫu)102; 103; 120; 123; 130; 132
201; 203; 210; 213; 230; 231
301; 302; 310; 312; 320; 321
Có tất cả 18 số.
CÁCH 2:
Qua 3 ví dụ trên, ta thấy ở bài tập nêu ra có số lượng chữ số cho trước gồm những chữ số cụ thể và yêu cầu của số cần lập là như thế nào? Ta có cách tìm số lượng các số được lập mà không cần phải liệt kê, như sau:
Ví dụ 1: Cho 3 chữ số 1; 2; 3. Lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số?
Ở bài tập này đề bài cho ta 3 chữ số là 1; 2; 3. Yêu cầu ta lập các số có 3 chữ số mà số có 3 chữ số gồm có: hàng trăm, hàng chục và hàng đơn vị.
Bài giải:
Với 3 chữ số: 1; 2; 3.
– Hàng trăm có 3 lựa chọn.
– Hàng chục có 3 lựa chọn.
– Hàng đơn vị có 3 lựa chọn.
Số lượng số có 3 chữ số lập được là: 3 x 3 x 3 = 27 (số)
Ví dụ 2: Cho 3 chữ số 1; 2; 3. Lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau?
Ở bài này khác với bài 1 là lập số có 3 chữ số khác nhau nên nếu đã chọn hàng trăm rồi thì không được chọn ở hàng chục và hàng đơn vị.
Bài giải:
Với 3 chữ số: 1; 2; 3.
– Hàng trăm có 3 lựa chọn.
– Hàng chục có 2 lựa chọn.
– Hàng đơn vị có 1 lựa chọn.
Số lượng số có 3 chữ số lập được là: 3 x 2 x 1 = 6 (số)
Ví dụ 3: Cho 4 chữ số 0; 1; 2; 3. Lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau?
Ở bài này, các số cho trước có chữ số 0. Chữ số 0 không được đặt ở hàng cao nhất với số tự nhiên (số có 3 chữ số không thể là 023).
.u85f83862eaa46a00dd6a1ed470657143 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u85f83862eaa46a00dd6a1ed470657143:active, .u85f83862eaa46a00dd6a1ed470657143:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u85f83862eaa46a00dd6a1ed470657143 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u85f83862eaa46a00dd6a1ed470657143 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u85f83862eaa46a00dd6a1ed470657143 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u85f83862eaa46a00dd6a1ed470657143:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Ông Trạng thả diều trang 104 – Tiếng Việt Lớp 4 tập 1 – Tuần 11Bài giải:
Với 4 chữ số: 0; 1; 2; 3.
– Hàng trăm có 3 lựa chọn. (không được chọn chữ số 0).
– Hàng chục có 3 lựa chọn.
– Hàng đơn vị có 2 lựa chọn.
Số lượng số có 3 chữ số lập được là: 3 x 3 x 2 = 18 (số)
CÁCH 3: Sơ đồ HÌNH CÂY
Lập sơ đồ HÌNH CÂY chính là cụ thể của cách 2 giúp học sinh hiểu và liệt kê ra các số một cách tương đối chính xác hơn, dễ kiểm tra và tránh được những sai sót khi lập số.
Ví dụ 1: Cho 3 chữ số 1; 2; 3. Lập được tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số?
Ở bài này ta lập sơ đồ như sau:
………..
Bài tập vận dụng:
Bài toán 1: Cho 3 chữ số 5, 6, 8. Hãy lập tất cả các số có hai chữ số khác nhau từ 3 chữ số trên. Có tất cả bao nhiêu số như vậy?
Giải: Lần lượt đặt các chữ số 5, 6, 8 vào hàng chục ta được các số sau:
56, 58, 65, 68, 85, 86
Có tất cả 6 số như vậy.
Bài toán 2: Cho 3 chữ số 2, 4, 6.
a. Hãy lập các số có 3 chữ số từ những chữ số trên.
b. Hãy lập các số có 3 chữ số khác nhau từ những số trên.
Giải:
a. Các số được lập phải thỏa mãn các điều kiện:
Có 3 chữ số; được lập từ các chữ số đã cho; trong mỗi số các chữ số có thể lặp lại.
b. Các số được lập phải thỏa mãn các điều kiện:
Có 3 chữ số; được lập từ các chữ số đã cho; trong mỗi số các chữ số không lặp lại.
Bài toán 3: Cho 5 chữ số 1, 2, 3, 4, 5 em viết được bao nhiêu số:
a. Có 3 chữ số
b. Có 3 chữ số khác nhau?
Giải:
.u656f92c07f247a62eecb016bd1161fe5 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u656f92c07f247a62eecb016bd1161fe5:active, .u656f92c07f247a62eecb016bd1161fe5:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u656f92c07f247a62eecb016bd1161fe5 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u656f92c07f247a62eecb016bd1161fe5 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u656f92c07f247a62eecb016bd1161fe5 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u656f92c07f247a62eecb016bd1161fe5:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Giáo án Đạo đức 1 sách Chân trời sáng tạo (Cả năm)a. Có 5 cách chọn chữ số hàng trăm (là một trong năm chữ số 1, 2, 3, 4, 5). Với mỗi cách chọn chữ số hàng trăm thì có 5 cách chọn chữ số hàng chục. Với mỗi cách chọn chữ số hàng chục thì có 5 cách chọn chữ số hàng đơn vị.
Vậy số lượng số có 3 chữ số thỏa mãn bài toán là:
5 x 5 x 5 = 125 (số)
b. Với năm chữ số 1, 2, 3, 4, 5 ta có 5 cách chọn chữ số hàng trăm. Với mỗi cách chọn chữ số ở hàng trăm thì chỉ có 4 cách chọn chữ số ở hàng chục (là một trong bốn chữ số còn lại). Với mỗi cách chọn chữ số ở hàng chục thì chỉ còn 3 cách chọn chữ số ở hàng đơn vị.
Vậy số lượng số có 3 chữ số thỏa mãn bài toán là:
5 x 4 x 3 = 60 (số)
Đáp số: a, 125 số
b, 60 số
Bài toán 4: Cho 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 em viết được bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau?
Giải: Ta có 4 cách chọn chữ số ở hàng trăm là một trong bốn chữ số khác 0: 1, 2, 3, 4. Sau khi đã chọn chữ số ở hàng trăm ta có 4 cách chọn chữ số ở hàng chục là một trong bốn chữ số còn lại. sau khi đã chọn chữ số ở hàng trăm, hàng chục rồi thì chỉ còn 3 cách chọn chữ số ở hàng đơn vị.
Vậy số lượng số có 3 chữ số thỏa mãn bài toán là:
4 x 4 x 3 = 48 (số)
Đáp số: 48 số
…………………………….

5/5 – (409 bình chọn)

Related posts:11 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 4
Tổng hợp chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Toán lớp 4
11 chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 4
Các dạng toán về số và chữ số ở Tiểu học – Bài tập chuyên đề số và chữ số

Chuyên mục: Giáo dục
#Bài #toán #về #tạo #lập #số #tự #nhiên #Chuyên #đề #bồi #dưỡng #học #sinh #giỏi #Tiểu #học

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button