Bài toán so sánh giá trị biểu thức ở Tiểu học

Bạn đang xem:
Bài toán so sánh giá trị biểu thức ở Tiểu học
tại hoami.edu.vn

3 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

Câu mất bộ Toán học Tiêu học hỏi toantieuhoc.com

CHUYÊN ĐỀ TÀI VÌ THẾ BAO QUÁT GIÁ SỰ THỬ NGHIỆM CHỮ KÝ THỨC GIẤC

Bưu kiện Đầu tiên. Đưa cho S =

Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên

11 thứ mười hai 13 14 15 16 17 18 19 20

.

Hãy Vì thế so sánh S

.

Bưu kiện phần thưởng. S Được tổng cộng thuộc về mười phân con số Nhưng

Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên

; ; ; ; ; ; ; ; ,

11 20 thứ mười hai 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20

LÀM ở đó

Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên

9 .

11 thứ mười hai 13 14 15 16 17 18 19 20

Sự thất bại đi ra ngoài:

Đầu tiên Đầu tiên mười Đầu tiên

9 .

20 20 20 2

S

Bưu kiện 2. Tìm thấy Hoa Kỳ biết:

Đầu tiên 13 33 61 9601 9997

.

3 15 35 63 9603 9999

Hoa Kỳ

Bưu kiện phần thưởng.

2 2 2 2 2

Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên

3 15 35 9603 9999

Hoa Kỳ

2 2 2 2 2

Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên

Đầu tiên 3 3 5 5 7 97 99 99 101

Hoa Kỳ = MỘT DI DỜI

TÔI nhìn thấy tĐúng Đầu tiên đến 99 các con số số lẻ liên hệ Kế tiếp Được: (99 Đầu tiên) : 2 + Đầu tiên = 50 (con số).

LÀM ở đó MỘT = Đầu tiên

50 = 50.

DI DỜI =

Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên

Đầu tiên 3 3 5 5 7 97 99 99 101 Đầu tiên 101.

Xem thêm: Bài thơ Côn Sơn Ca – Côn Sơn Ca của Nguyễn Trãi

Vì thế Hoa Kỳ =

100 Đầu tiên

50 49 .

101 101

Bưu kiện 3. Thiếch âm lượng:

Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên

Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên

15 21 28 210

Bưu kiện phần thưởng.

Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên 14 20 27 209

Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên

15 21 28 210 15 21 28 210

.

=

28 40 54 418 4 7 5 số 8 6 9 19 22

30 42 56 420 5 6 6 7 7 số 8 20 21

=

4 5 6 19 7 số 8 9 22

4 22 11

.

5 6 7 20 6 7 số 8 21 20 6 15

Bưu kiện 4. Vì thế so sánh MỘT B, biết cái đó:

2006 2007

987654321 246813579

MỘT

2007 2006

987654321 246813579

DI DỜI

.

Bưu kiện phần thưởng. TÔI Có:

2006 2007

987654321 246813579

MỘT

=

2006 2006 Đầu tiên

.

987654321 246813579 246813579

5/5 – (613 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Bài toán so sánh giá trị biểu thức ở Tiểu học

Bài toán so sánh giá trị biểu thức ở Tiểu học

Hình Ảnh về:
Bài toán so sánh giá trị biểu thức ở Tiểu học

Video về:
Bài toán so sánh giá trị biểu thức ở Tiểu học

Wiki về
Bài toán so sánh giá trị biểu thức ở Tiểu học


Bài toán so sánh giá trị biểu thức ở Tiểu học -

3 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

Bài toán so sánh giá trị biểu thức ở Tiểu học - bg1 65

Câu mất bộ Toán học Tiêu học hỏi toantieuhoc.com

CHUYÊN ĐỀ TÀI VÌ THẾ BAO QUÁT GIÁ SỰ THỬ NGHIỆM CHỮ KÝ THỨC GIẤC

Bưu kiện Đầu tiên. Đưa cho S =

Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên

11 thứ mười hai 13 14 15 16 17 18 19 20

.

Hãy Vì thế so sánh S

.

Bưu kiện phần thưởng. S Được tổng cộng thuộc về mười phân con số Nhưng

Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên

; ; ; ; ; ; ; ; ,

11 20 thứ mười hai 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20

LÀM ở đó

Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên

9 .

11 thứ mười hai 13 14 15 16 17 18 19 20

Sự thất bại đi ra ngoài:

Đầu tiên Đầu tiên mười Đầu tiên

9 .

20 20 20 2

S

Bưu kiện 2. Tìm thấy Hoa Kỳ biết:

Đầu tiên 13 33 61 9601 9997

.

3 15 35 63 9603 9999

Hoa Kỳ

Bưu kiện phần thưởng.

2 2 2 2 2

Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên

3 15 35 9603 9999

Hoa Kỳ

2 2 2 2 2

Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên

Đầu tiên 3 3 5 5 7 97 99 99 101

Hoa Kỳ = MỘT DI DỜI

TÔI nhìn thấy tĐúng Đầu tiên đến 99 các con số số lẻ liên hệ Kế tiếp Được: (99 Đầu tiên) : 2 + Đầu tiên = 50 (con số).

LÀM ở đó MỘT = Đầu tiên

50 = 50.

DI DỜI =

Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên

Đầu tiên 3 3 5 5 7 97 99 99 101 Đầu tiên 101.

Xem thêm: Bài thơ Côn Sơn Ca - Côn Sơn Ca của Nguyễn Trãi

Vì thế Hoa Kỳ =

100 Đầu tiên

50 49 .

101 101

Bưu kiện 3. Thiếch âm lượng:

Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên

Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên

15 21 28 210

Bưu kiện phần thưởng.

Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên 14 20 27 209

Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên Đầu tiên

15 21 28 210 15 21 28 210

.

=

28 40 54 418 4 7 5 số 8 6 9 19 22

30 42 56 420 5 6 6 7 7 số 8 20 21

=

4 5 6 19 7 số 8 9 22

4 22 11

.

5 6 7 20 6 7 số 8 21 20 6 15

Bưu kiện 4. Vì thế so sánh MỘT B, biết cái đó:

2006 2007

987654321 246813579

MỘT

2007 2006

987654321 246813579

DI DỜI

.

Bưu kiện phần thưởng. TÔI Có:

2006 2007

987654321 246813579

MỘT

=

2006 2006 Đầu tiên

.

987654321 246813579 246813579

5/5 - (613 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #toán #sánh #giá #trị #biểu #thức #ở #Tiểu #học

[rule_3_plain]

#Bài #toán #sánh #giá #trị #biểu #thức #ở #Tiểu #học

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

6 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

6 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

6 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

6 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

Câu lạc bộ Toán Tiểu học – toantieuhoc.com

CHUYÊN ĐỀ SO SÁNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC
Bài 1. Cho S =

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

        

.
Hãy so sánh S và
.
Bài giải. S là tổng của 10 phân số mà

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
; ; ; ; ; ; ; ; ,
11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20

        

do đó

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 .
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
         

Suy ra:

1 1 10 1
9 .
20 20 20 2
S     

Bài 2. Tìm M biết:

1 13 33 61 9601 9997
… .
3 15 35 63 9603 9999
M       

Bài giải.

2 2 2 2 2
1 1 1 … 1 1
3 15 35 9603 9999
M
         
          
         
         

2 2 2 2 2
1 1 1 … 1 …
1 3 3 5 5 7 97 99 99 101
 
          
 
    
 

M = A – B
Ta thấy từ 1 đến 99 có các số lẻ liên tiếp là: (99 – 1) : 2 + 1 = 50 (số).
Do đó A = 1
50 = 50.
B =

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 3 3 5 5 7 97 99 99 101 1 101.
           
.u12a4c79b59e725606df7951529dbb2e2 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u12a4c79b59e725606df7951529dbb2e2:active, .u12a4c79b59e725606df7951529dbb2e2:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u12a4c79b59e725606df7951529dbb2e2 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u12a4c79b59e725606df7951529dbb2e2 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u12a4c79b59e725606df7951529dbb2e2 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u12a4c79b59e725606df7951529dbb2e2:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài thơ Bài ca Côn Sơn – Côn Sơn ca của Nguyễn Trãi
Vậy M =

100 1
50 49 .
101 101
 

Bài 3. Tính tích:

1 1 1 1
1 1 1 … 1
15 21 28 210
       
       
       
       

Bài giải.

1 1 1 1 14 20 27 209
1 1 1 … 1 …
15 21 28 210 15 21 28 210
       
            
       
       

.
=

28 40 54 418 4 7 5 8 6 9 19 22
… …
30 42 56 420 5 6 6 7 7 8 20 21
   
        
   

=

   
   
4 5 6 … 19 7 8 9 … 22
4 22 11
.
5 6 7 … 20 6 7 8 … 21 20 6 15
        

 
         

Bài 4. So sánh A và B, biết rằng:

2006 2007
987654321 246813579
A  

2007 2006
987654321 246813579
B  

.
Bài giải. Ta có:

2006 2007
987654321 246813579
A  

=

2006 2006 1
.
987654321 246813579 246813579
 

5/5 – (613 bình chọn)

Related posts:Cách giải bài Toán tính nhanh giá trị của biểu thức
Các dạng toán về số và chữ số ở Tiểu học – Bài tập chuyên đề số và chữ số
Bài toán về tạo lập số tự nhiên – Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Tiểu học
Bài giảng điện tử môn Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Học kì 1)
.uacb7fd28e41053a917c6e07c50ba4550 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uacb7fd28e41053a917c6e07c50ba4550:active, .uacb7fd28e41053a917c6e07c50ba4550:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uacb7fd28e41053a917c6e07c50ba4550 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uacb7fd28e41053a917c6e07c50ba4550 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uacb7fd28e41053a917c6e07c50ba4550 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uacb7fd28e41053a917c6e07c50ba4550:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Điều gì giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng? – Cánh Diều 6

#Bài #toán #sánh #giá #trị #biểu #thức #ở #Tiểu #học

[rule_2_plain]

#Bài #toán #sánh #giá #trị #biểu #thức #ở #Tiểu #học

[rule_2_plain]

#Bài #toán #sánh #giá #trị #biểu #thức #ở #Tiểu #học

[rule_3_plain]

#Bài #toán #sánh #giá #trị #biểu #thức #ở #Tiểu #học

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

6 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

6 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

6 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

6 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

Câu lạc bộ Toán Tiểu học – toantieuhoc.com

CHUYÊN ĐỀ SO SÁNH GIÁ TRỊ BIỂU THỨC
Bài 1. Cho S =

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

        

.
Hãy so sánh S và
.
Bài giải. S là tổng của 10 phân số mà

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
; ; ; ; ; ; ; ; ,
11 20 12 20 13 20 14 20 15 20 16 20 17 20 18 20 19 20

        

do đó

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9 .
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
         

Suy ra:

1 1 10 1
9 .
20 20 20 2
S     

Bài 2. Tìm M biết:

1 13 33 61 9601 9997
… .
3 15 35 63 9603 9999
M       

Bài giải.

2 2 2 2 2
1 1 1 … 1 1
3 15 35 9603 9999
M
         
          
         
         

2 2 2 2 2
1 1 1 … 1 …
1 3 3 5 5 7 97 99 99 101
 
          
 
    
 

M = A – B
Ta thấy từ 1 đến 99 có các số lẻ liên tiếp là: (99 – 1) : 2 + 1 = 50 (số).
Do đó A = 1
50 = 50.
B =

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1 3 3 5 5 7 97 99 99 101 1 101.
           
.u12a4c79b59e725606df7951529dbb2e2 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u12a4c79b59e725606df7951529dbb2e2:active, .u12a4c79b59e725606df7951529dbb2e2:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u12a4c79b59e725606df7951529dbb2e2 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u12a4c79b59e725606df7951529dbb2e2 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u12a4c79b59e725606df7951529dbb2e2 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u12a4c79b59e725606df7951529dbb2e2:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài thơ Bài ca Côn Sơn – Côn Sơn ca của Nguyễn Trãi
Vậy M =

100 1
50 49 .
101 101
 

Bài 3. Tính tích:

1 1 1 1
1 1 1 … 1
15 21 28 210
       
       
       
       

Bài giải.

1 1 1 1 14 20 27 209
1 1 1 … 1 …
15 21 28 210 15 21 28 210
       
            
       
       

.
=

28 40 54 418 4 7 5 8 6 9 19 22
… …
30 42 56 420 5 6 6 7 7 8 20 21
   
        
   

=

   
   
4 5 6 … 19 7 8 9 … 22
4 22 11
.
5 6 7 … 20 6 7 8 … 21 20 6 15
        

 
         

Bài 4. So sánh A và B, biết rằng:

2006 2007
987654321 246813579
A  

2007 2006
987654321 246813579
B  

.
Bài giải. Ta có:

2006 2007
987654321 246813579
A  

=

2006 2006 1
.
987654321 246813579 246813579
 

5/5 – (613 bình chọn)

Related posts:Cách giải bài Toán tính nhanh giá trị của biểu thức
Các dạng toán về số và chữ số ở Tiểu học – Bài tập chuyên đề số và chữ số
Bài toán về tạo lập số tự nhiên – Chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi Tiểu học
Bài giảng điện tử môn Toán 6 sách Kết nối tri thức với cuộc sống (Học kì 1)
.uacb7fd28e41053a917c6e07c50ba4550 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uacb7fd28e41053a917c6e07c50ba4550:active, .uacb7fd28e41053a917c6e07c50ba4550:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uacb7fd28e41053a917c6e07c50ba4550 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uacb7fd28e41053a917c6e07c50ba4550 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uacb7fd28e41053a917c6e07c50ba4550 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uacb7fd28e41053a917c6e07c50ba4550:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Điều gì giúp bóng đá Việt Nam chiến thắng? – Cánh Diều 6

Chuyên mục: Giáo dục
#Bài #toán #sánh #giá #trị #biểu #thức #ở #Tiểu #học

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button