Bài toán cực trị hình học trong không gian

Bạn đang xem:
Bài toán cực trị hình học trong không gian
tại hoami.edu.vn

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

buổi sángkhông bán đượcn kinh nghiệmHởmnHở?mhChúa ơic

NHỮNG ĐỨA TRẺuhthửPT Phú CơĐúng

Thương máy tính bảng; QuChâu Ách Đàng Quần quèHở?ng – TILLIONlái xe Toán học – TỶin 2

PHỤ NỮChúa ơitôi DUNGÔN NGỮ

TÔI. HỞ SSỐNG LÝ THÚYYKHÔNG THỂ TIẾP THỊTỶ

mụN tìm thấy giá những đứa trẻphân tôiHở?N nhHở?t hoHở?c gtôi những đứa trẻphân nhChúa ơi nhHở?t cMột tôiot daTôi tôiuhng hehenh

hChúa ơibikhông bán đượcN thiên đườngchúng ta có thểHở? SHở đgò đấtNg mot trong phuhChàophương pháp sau:

Đầu tiên. VẼ TRANHHởN đgò đấtNg c kkhông bán đượct qbạncô ấy hình ảnh hChúa ơic cChào bcô ấyN ĐẾN Vì thế SChâu Ánh những đứa trẻuhc tikhông bán đượcP f vHở?Tôi tôiot daTôi

tôiuhkhông đổTôi cho những đứa trẻuhc. Sau đó Đ.đây là tôiovài nghìn đồngkhông bán đượctqbạncô ấy cChào bcô ấyN:

Một.

MỘT, B,C, AB + trước công nguyên

SỰ THAY ĐỔI. Đàng thứ đọngc xcô ấyy đi ra ngoài Khi chphụ thuộc vào Khi Ah, B, quần quèHởNg

Các mặt hàngo quần quèứ đọng tuh Đ.Ồ.

b. PHỤ NỮkhông bán đượcbạn

MỘTDI DỜIquảng trườnggtĐúngTôi Một thì: MỘTDI DỜI < DI DỜIC và AC trước công nguyên.

c. TRONG tôioTôi xin lỗiđá, Đ.nhận dạngTôiHởnvHở?tôi gócHở?N hChàon là cĐúnghHở?nhChàoN và nguhclĐúngTôi.

đ. TRONG tHở?tccô ấy cđộc ác Đ.oĐúngthứ nHởmọi ngườisẽ tĐúng tôiot Đ.TôiHở?m Mỹ Đ.không bán đượcbước sóngHở?thành phốhHởNg

(hoHở?c đườngng quần quèHởng đ) không chứ đọngMột Đ.TôiHở?tôi Hoa Kỳ sau đó Đ.oĐúngN quảng trườngng góc Được Đ.oĐúngN quần quèHởng

ngHởNHở?t.

đ. Đ.oĐúngN thHởng quảng trường góc chia sẻ cMột Tôi đườngng quần quèHởng chnhâu Được Đ.oĐúngN quần quèHởng

Xem thêm: Soạn bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

ngHởNHở?tntôi liĐúngN hai Đ.TôiHở?tôi tôiHở?nluhthu nhậpoc hai đườngngàyHởng Đ.Ồ.

2. PHỤ NỮkhông bán đượcbạn f được rồic bTôiHở?bạn quần quèphân tường tôiot bTôiHở?bạn quần quèứ đọngc cMột NCHÀOĐúngbạn Đ.ĐúngTôi tôiuhng bTôikhông bán đượcN Bầu trời

các daTôi tôiuhng NChào tôiĐúngTôi được rồic thông thoáng bbạnoc vHở?Tôi cùng nhau bsốngTôi tôiot hHở quần quèứ đọngc liên hệ hHở quần quèTôi ta SHở

đgò đấtngcbHở?t đêmngàyứ đọngc da ĐẾN tìm thấy giá những đứa trẻphân tôiHở?N nhHở?t (Giá trịphân nhChúa ơi nhHở?t) cMột f. c

bHở?t Đ.Hởngàyứ đọngquần quèuhng sử dụng là:

Một. DI DỜIHở?t Đ.Hởng quần quèứ đọngc bà si:

0,

Đầu tiên Đầu tiên

Đầu tiên 2

N

N

+ +

DỄHở?bạn đêmngàyứ đọngc xcô ấyy đi ra ngoài

b. DI DỜIHở?t Đ.Hởng quần quèứ đọngc bưNhi-a-copxki:

,

,

+ + + + +

DỄHở?UBHở?ngxcô ấyy đi ra ngoài Khi

k

R,

= = =

3. PHỤ NỮkhông bán đượcbạn f được rồic biHở?bạn quần quèphân bHở?ng tôiot quai hàm S cMột tôiot bTôikhông bán đượcN S x sau đó ta SHở đgò đấtNg

phuhNg Phông khcô ấyo đóng quai hàm S ĐẾN tìm thấy giá những đứa trẻphân tôiHở?N nhHở?t (giá trphân NhChúa ơi nhHở?t) cMột dòng sôngtôi

S Đ. bên trên tôiTôiĐúngN xđộc ác Đ.phânnh cMột Nó, tĐúng Đ. sự thất bại đi ra ngoài gtôi những đứa trẻphân tôiHở?N NhHở?t (giá trphân NhChúa ơi nhHở?t)

cMột f.

4. Phuhngười Pháp tChúa ơiMột Đ.o trong khChiếc ôkhông gian

Một. TRONG không thời gian ôxy: Xet hHở to lớnĐúng bằng cấp Đ.Đúng cđộc ác vuống góc giờcô ấy SHở MỘT(x

Xem thêm: Bài văn về giá trị của một tác phẩm nghệ thuật trước hết là ở giá trị tư tưởng của nó (Dàn ý + 2 bài văn mẫu)

Đầu tiên

,y

Đầu tiên

,z

Đầu tiên

),

b(x

2

,y

2

,z

2

) sau đó

5/5 – (651 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Bài toán cực trị hình học trong không gian

Bài toán cực trị hình học trong không gian

Hình Ảnh về:
Bài toán cực trị hình học trong không gian

Video về:
Bài toán cực trị hình học trong không gian

Wiki về
Bài toán cực trị hình học trong không gian


Bài toán cực trị hình học trong không gian -

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

Bài toán cực trị hình học trong không gian - bg1 40

buổi sángkhông bán đượcn kinh nghiệmHởmnHở?mhChúa ơic

NHỮNG ĐỨA TRẺuhthửPT Phú CơĐúng

Thương máy tính bảng; QuChâu Ách Đàng Quần quèHở?ng – TILLIONlái xe Toán học – TỶin 2

PHỤ NỮChúa ơitôi DUNGÔN NGỮ

TÔI. HỞ SSỐNG LÝ THÚYYKHÔNG THỂ TIẾP THỊTỶ

mụN tìm thấy giá những đứa trẻphân tôiHở?N nhHở?t hoHở?c gtôi những đứa trẻphân nhChúa ơi nhHở?t cMột tôiot daTôi tôiuhng hehenh

hChúa ơibikhông bán đượcN thiên đườngchúng ta có thểHở? SHở đgò đấtNg mot trong phuhChàophương pháp sau:

Đầu tiên. VẼ TRANHHởN đgò đấtNg c kkhông bán đượct qbạncô ấy hình ảnh hChúa ơic cChào bcô ấyN ĐẾN Vì thế SChâu Ánh những đứa trẻuhc tikhông bán đượcP f vHở?Tôi tôiot daTôi

tôiuhkhông đổTôi cho những đứa trẻuhc. Sau đó Đ.đây là tôiovài nghìn đồngkhông bán đượctqbạncô ấy cChào bcô ấyN:

Một.

MỘT, B,C, AB + trước công nguyên

SỰ THAY ĐỔI. Đàng thứ đọngc xcô ấyy đi ra ngoài Khi chphụ thuộc vào Khi Ah, B, quần quèHởNg

Các mặt hàngo quần quèứ đọng tuh Đ.Ồ.

b. PHỤ NỮkhông bán đượcbạn

MỘTDI DỜIquảng trườnggtĐúngTôi Một thì: MỘTDI DỜI < DI DỜIC và AC trước công nguyên.

c. TRONG tôioTôi xin lỗiđá, Đ.nhận dạngTôiHởnvHở?tôi gócHở?N hChàon là cĐúnghHở?nhChàoN và nguhclĐúngTôi.

đ. TRONG tHở?tccô ấy cđộc ác Đ.oĐúngthứ nHởmọi ngườisẽ tĐúng tôiot Đ.TôiHở?m Mỹ Đ.không bán đượcbước sóngHở?thành phốhHởNg

(hoHở?c đườngng quần quèHởng đ) không chứ đọngMột Đ.TôiHở?tôi Hoa Kỳ sau đó Đ.oĐúngN quảng trườngng góc Được Đ.oĐúngN quần quèHởng

ngHởNHở?t.

đ. Đ.oĐúngN thHởng quảng trường góc chia sẻ cMột Tôi đườngng quần quèHởng chnhâu Được Đ.oĐúngN quần quèHởng

Xem thêm: Soạn bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)

ngHởNHở?tntôi liĐúngN hai Đ.TôiHở?tôi tôiHở?nluhthu nhậpoc hai đườngngàyHởng Đ.Ồ.

2. PHỤ NỮkhông bán đượcbạn f được rồic bTôiHở?bạn quần quèphân tường tôiot bTôiHở?bạn quần quèứ đọngc cMột NCHÀOĐúngbạn Đ.ĐúngTôi tôiuhng bTôikhông bán đượcN Bầu trời

các daTôi tôiuhng NChào tôiĐúngTôi được rồic thông thoáng bbạnoc vHở?Tôi cùng nhau bsốngTôi tôiot hHở quần quèứ đọngc liên hệ hHở quần quèTôi ta SHở

đgò đấtngcbHở?t đêmngàyứ đọngc da ĐẾN tìm thấy giá những đứa trẻphân tôiHở?N nhHở?t (Giá trịphân nhChúa ơi nhHở?t) cMột f. c

bHở?t Đ.Hởngàyứ đọngquần quèuhng sử dụng là:

Một. DI DỜIHở?t Đ.Hởng quần quèứ đọngc bà si:

0,

Đầu tiên Đầu tiên

Đầu tiên 2

N

N

+ +

DỄHở?bạn đêmngàyứ đọngc xcô ấyy đi ra ngoài

b. DI DỜIHở?t Đ.Hởng quần quèứ đọngc bưNhi-a-copxki:

,

,

+ + + + +

DỄHở?UBHở?ngxcô ấyy đi ra ngoài Khi

k

R,

= = =

3. PHỤ NỮkhông bán đượcbạn f được rồic biHở?bạn quần quèphân bHở?ng tôiot quai hàm S cMột tôiot bTôikhông bán đượcN S x sau đó ta SHở đgò đấtNg

phuhNg Phông khcô ấyo đóng quai hàm S ĐẾN tìm thấy giá những đứa trẻphân tôiHở?N nhHở?t (giá trphân NhChúa ơi nhHở?t) cMột dòng sôngtôi

S Đ. bên trên tôiTôiĐúngN xđộc ác Đ.phânnh cMột Nó, tĐúng Đ. sự thất bại đi ra ngoài gtôi những đứa trẻphân tôiHở?N NhHở?t (giá trphân NhChúa ơi nhHở?t)

cMột f.

4. Phuhngười Pháp tChúa ơiMột Đ.o trong khChiếc ôkhông gian

Một. TRONG không thời gian ôxy: Xet hHở to lớnĐúng bằng cấp Đ.Đúng cđộc ác vuống góc giờcô ấy SHở MỘT(x

Xem thêm: Bài văn về giá trị của một tác phẩm nghệ thuật trước hết là ở giá trị tư tưởng của nó (Dàn ý + 2 bài văn mẫu)

Đầu tiên

,y

Đầu tiên

,z

Đầu tiên

),

b(x

2

,y

2

,z

2

) sau đó

5/5 - (651 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #toán #cực #trị #hình #học #trong #không #gian

[rule_3_plain]

#Bài #toán #cực #trị #hình #học #trong #không #gian

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

7 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

7 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

7 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

7 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

7 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

7 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

Sáng kiến kinh nghiệm năm học

Trường THPT Phù Cừ
Giáo viên; Quách Đăng Thăng – Tổ Toán – Tin 2
NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Muốn tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của một đại lượng hình
học biến thiên f ta có thể sử dụng một trong các phương pháp sau:
1. Vận dụng các kết quả hình học cơ bản để so sánh trực tiếp f với một đại
lượng không đổi cho trước. Sau đây là một vài kết quả cơ bản:
a.
A, B,C, AB + BC
CA. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi A, B, C thẳng
hàng theo thứ tự đó.

b. Nếu
ABC vuông tại A thì: AB < BC và AC < BC.
c. Trong một tam giác, đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại.
d. Trong tất cả các đoạn thẳng vẽ từ một điểm M đến mặt phẳng
(hoặc đường thẳng d) không chứa điểm M thì đoạn vuông góc là đoạn thẳng
ngắn nhất.
e. Đoạn thẳng vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau là đoạn thẳng
.ufb04c55b921dee22fc54c39e7722ee73 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ufb04c55b921dee22fc54c39e7722ee73:active, .ufb04c55b921dee22fc54c39e7722ee73:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ufb04c55b921dee22fc54c39e7722ee73 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ufb04c55b921dee22fc54c39e7722ee73 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ufb04c55b921dee22fc54c39e7722ee73 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ufb04c55b921dee22fc54c39e7722ee73:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)ngắn nhất nối liền hai điểm lần lượt thuộc hai đường thẳng đó.
2. Nếu f được biểu thị thành một biểu thức của nhiều đại lượng biến thiên và
các đại lượng này lại được ràng buộc với nhau bởi một hệ thức liên hệ thì ta sử
dụng các bất đẳng thức đại số để tìm giá trị lớn nhất (giá trị nhỏ nhất) của f. Các
bất đẳng thức thường dùng là:
a. Bất đẳng thức Cô si:
0,
1 1
1 2
n
n
+ +


Dấu đẳng thức xảy ra
b. Bất đẳng thức Bu–nhi-a-côp-xki:
,
,
+ + ≤ + + +
Dấu bằng xảy ra khi
k
R,
= = =
3. Nếu f được biểu thị bằng một hàm số của một biến số x thì ta sử dụng
phương pháp khảo sát hàm số để tìm giá trị lớn nhất (giá trị nhỏ nhất) của hàm
số đó trên miền xác định của nó, từ đó suy ra giá trị lớn nhất (giá trị nhỏ nhất)
của f.
4. Phương pháp tọa độ trong không gian
a. Trong không gian oxyz: Xét hệ toạ độ Đề các vuông góc giả sử A(x
.u11233264ba5db03b51b135214cb68f29 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u11233264ba5db03b51b135214cb68f29:active, .u11233264ba5db03b51b135214cb68f29:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u11233264ba5db03b51b135214cb68f29 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u11233264ba5db03b51b135214cb68f29 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u11233264ba5db03b51b135214cb68f29 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u11233264ba5db03b51b135214cb68f29:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Nghị luận về Giá trị của một tác phẩm nghệ thuật trước hết là ở giá trị tư tưởng (Dàn ý + 2 mẫu)1
,y
1
,z
1
),
B(x
2
,y
2
,z
2
) thì

5/5 – (651 bình chọn)

Related posts:Bài toán khoảng cách trong hình học không gian
Bài toán cực trị số phức – Giải bài toán cực trị số phức bằng phương pháp hình học
Giải bài toán cực trị số phức bằng phương pháp hình học giải tích
Lý thuyết và bài tập hình học không gian – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Toán

#Bài #toán #cực #trị #hình #học #trong #không #gian

[rule_2_plain]

#Bài #toán #cực #trị #hình #học #trong #không #gian

[rule_2_plain]

#Bài #toán #cực #trị #hình #học #trong #không #gian

[rule_3_plain]

#Bài #toán #cực #trị #hình #học #trong #không #gian

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

7 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

7 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

7 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

7 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

7 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

7 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

Sáng kiến kinh nghiệm năm học

Trường THPT Phù Cừ
Giáo viên; Quách Đăng Thăng – Tổ Toán – Tin 2
NỘI DUNG
I. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Muốn tìm giá trị lớn nhất hoặc giá trị nhỏ nhất của một đại lượng hình
học biến thiên f ta có thể sử dụng một trong các phương pháp sau:
1. Vận dụng các kết quả hình học cơ bản để so sánh trực tiếp f với một đại
lượng không đổi cho trước. Sau đây là một vài kết quả cơ bản:
a.
A, B,C, AB + BC
CA. Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi A, B, C thẳng
hàng theo thứ tự đó.

b. Nếu
ABC vuông tại A thì: AB < BC và AC < BC.
c. Trong một tam giác, đối diện với góc lớn hơn là cạnh lớn hơn và ngược lại.
d. Trong tất cả các đoạn thẳng vẽ từ một điểm M đến mặt phẳng
(hoặc đường thẳng d) không chứa điểm M thì đoạn vuông góc là đoạn thẳng
ngắn nhất.
e. Đoạn thẳng vuông góc chung của hai đường thẳng chéo nhau là đoạn thẳng
.ufb04c55b921dee22fc54c39e7722ee73 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ufb04c55b921dee22fc54c39e7722ee73:active, .ufb04c55b921dee22fc54c39e7722ee73:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ufb04c55b921dee22fc54c39e7722ee73 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ufb04c55b921dee22fc54c39e7722ee73 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ufb04c55b921dee22fc54c39e7722ee73 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ufb04c55b921dee22fc54c39e7722ee73:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân (tiếp theo)ngắn nhất nối liền hai điểm lần lượt thuộc hai đường thẳng đó.
2. Nếu f được biểu thị thành một biểu thức của nhiều đại lượng biến thiên và
các đại lượng này lại được ràng buộc với nhau bởi một hệ thức liên hệ thì ta sử
dụng các bất đẳng thức đại số để tìm giá trị lớn nhất (giá trị nhỏ nhất) của f. Các
bất đẳng thức thường dùng là:
a. Bất đẳng thức Cô si:
0,
1 1
1 2
n
n
+ +


Dấu đẳng thức xảy ra
b. Bất đẳng thức Bu–nhi-a-côp-xki:
,
,
+ + ≤ + + +
Dấu bằng xảy ra khi
k
R,
= = =
3. Nếu f được biểu thị bằng một hàm số của một biến số x thì ta sử dụng
phương pháp khảo sát hàm số để tìm giá trị lớn nhất (giá trị nhỏ nhất) của hàm
số đó trên miền xác định của nó, từ đó suy ra giá trị lớn nhất (giá trị nhỏ nhất)
của f.
4. Phương pháp tọa độ trong không gian
a. Trong không gian oxyz: Xét hệ toạ độ Đề các vuông góc giả sử A(x
.u11233264ba5db03b51b135214cb68f29 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u11233264ba5db03b51b135214cb68f29:active, .u11233264ba5db03b51b135214cb68f29:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u11233264ba5db03b51b135214cb68f29 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u11233264ba5db03b51b135214cb68f29 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u11233264ba5db03b51b135214cb68f29 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u11233264ba5db03b51b135214cb68f29:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Nghị luận về Giá trị của một tác phẩm nghệ thuật trước hết là ở giá trị tư tưởng (Dàn ý + 2 mẫu)1
,y
1
,z
1
),
B(x
2
,y
2
,z
2
) thì

5/5 – (651 bình chọn)

Related posts:Bài toán khoảng cách trong hình học không gian
Bài toán cực trị số phức – Giải bài toán cực trị số phức bằng phương pháp hình học
Giải bài toán cực trị số phức bằng phương pháp hình học giải tích
Lý thuyết và bài tập hình học không gian – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Toán

Chuyên mục: Giáo dục
#Bài #toán #cực #trị #hình #học #trong #không #gian

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button