Bài tập Viết phương trình hóa học lớp 9 – Tài liệu ôn tập lớp 9 môn Hóa học

Bạn đang xem:
Bài tập Viết phương trình hóa học lớp 9 – Tài liệu ôn tập lớp 9 môn Hóa học
tại hoami.edu.vn

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

Với mong muốn mang đến cho các bạn thêm tài liệu học tập môn Hóa học lớp 9, chiase24.com xin giới thiệu Giải bài tập viết phương trình hóa học lớp 9.

Đây là tài liệu vô cùng hữu ích, tổng hợp đầy đủ các bài tập trắc nghiệm và tự luận viết phương trình hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết kèm theo. Hi vọng với tài liệu này các bạn sẽ có thêm tài liệu tham khảo, củng cố kiến ​​thức để đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra 1 tiết và kiểm tra học kì 1 sắp tới. Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

bài tập viết phương trình hóa học lớp 9

Bài 1: Có các bazơ sau: Fe(OH)3Ca(OH)2KOH, Mg(OH)2. Bazơ nào bị nhiệt phân hủy?

MỘT. Ca(OH)2KOH

b. Fe(OH)3Mg(OH)2

C. Fe(OH)3Mg(OH)2KOH

Đ. Fe(OH)3Mg(OH)2KOH, Ca(OH)2.

Bài 2: Sục khí CO dư vào ống thủy tinh nung nóng chứa hỗn hợp bột gồm: CuO, K2Ô, Fe2Ô3 (đầu còn lại của ống thủy tinh bịt kín). CO phản ứng với những chất nào trong hỗn hợp?

MỘT. CuO, K2Ô

b. CuO, Fe2Ô3

C. KỲ2Ô, Fe2Ô3

Đ. không có câu trả lời nào là đúng.

Bài 3: Đốt cháy carbon trong oxy tạo ra carbon dioxide. Hỏi câu trả lời nào là phương trình toán học biểu diễn quá trình trên:

Xem thêm: Thí nghiệm Khoa học lớp 6 Bài 10: Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch

MỘT. C + O2 → CO2

b. C + 2O2 → 2CO2

C. C + 2O2 → CO2

Đ. 2C + O2 → 2CO2

Bài 4: Cân bằng PTHH sau:

Mg + H2VÌ THẾ2 (đ,n) → MgSO4 + VẬY2 + BẠN BÈ2Ô

Tổng số chất phản ứng là bao nhiêu?

MỘT. 2

b. 3

C. 4

Đ. 5

Bài 5: Hãy chọn hệ số và công thức thích hợp để điền vào chỗ có dấu hỏi trong phương trình hóa học sau: ? Na + ? → 2Na2Ô

MỘT. 4, 1, O2

b. 1, 4, O2

C. 1, 1, Ô2

Đ. 2, 2, O2

Bài 6: Cân bằng phương trình hóa học sau và cho biết tỷ lệ tổng các hệ số của các chất phản ứng với các sản phẩm.

Na2khí CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + NaOH

MỘT. 2:2

b. 3:2

C. 2:3

Đ. câu trả lời khác

Bài 7: Khi phân hủy hoàn toàn 24,5g muối kali clorua (KClO3) thu được 9,6g khí oxi và muối kali clorua (KCl).

a/ Hỏi mệnh đề nào sau đây đúng?

MỘT. 2KClO3 → KCl + O2

b. KClO3 → KCl + 3O2

C. 2KClO3 → KCl + 3O2

Đ. 2KClO3 → 2KCl + 3O2

b/ Tính khối lượng muối kali clorua thu được?

MỘT. 14,9g

b. 7,45g

C. 19,4g

Đ. 7,54g

Bài 8: Sơ đồ điều chế axit sunfuric trong công nghiệp là:

MỘT. S → SO2 → VẬY3 → BẠN BÈ2VÌ THẾ4

b. VÌ THẾ2 → VẬY3 → BẠN BÈ2VÌ THẾ4

C. S → BẠN BÈ2S → SO2 → VẬY3 → BẠN BÈ2VÌ THẾ4

Đ. FeS2 → VẬY2 → VẬY3 → BẠN BÈ2VÌ THẾ4

Bài 9: Số cân bằng của phương trình hóa học và tổng các hệ số của các chất trong phương trình hóa học là:

MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + BẠN BÈ2Ô

MỘT. 7

b. số 8

C. 9

Đ. mười

Bài 10: Cân bằng phương trình hóa học và tính tổng các hệ số của các sản phẩm trong phương trình hóa học:

Xem thêm: Đề cương Tư tưởng Hồ Chí Minh – Hỏi đáp Tư tưởng Hồ Chí Minh

Fe + AgNO33 → Fe(KHÔNG .)3)2 + Ag

MỘT. 2

b. 3

C. 4

Đ. 5

Câu trả lời và giải pháp

1. XÓA2. XÓA3. Một4. XÓA5. Một
6. CŨ7. Đ, A8. DỄ DÀNG9C10. BỎ QUA

Bài 1: Bazơ không tan bị nhiệt phân hủy thành oxit và nước tương ứng

2Fe(OH)3to lớn→ Fe2Ô3 + 3 GIỜ2Ô

Mg(OH)2to lớn→ MgO + H O2Ô

⇒ Chọn B.

Bài 2: Khí CO khử oxit của các kim loại sau Al thành kim loại tương ứng và CO. khí ga2.

CO + CuO −to lớn→ Cu + CO2

3CO + Fe2Ô3to lớn→ 2Fe + 3CO2

⇒ Chọn B.

Bài 4:

Mg+2H2VÌ THẾ4 (đ,n) → MgSO4 + VẬY2 + 2 CĂN NHÀ2Ô

Tổng hệ số các chất phản ứng = 1 + 2 = 4

⇒ Chọn C.

Bài 5:

4Na+O2to lớn→ 2Na2Ô

⇒ Chọn A.

Bài 6:

Na2khí CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NaOH

Tổng hệ số các chất phản ứng : Tổng hệ số các sản phẩm = (1+1) : (1+2) = 2 : 3

⇒ Chọn C.

Bài 7:

2KClO3 → 2KCl + 3O2

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

tôiKClO3 + m KCl + mO2

24,5 = m KCl + 9,6

tôi KCl = 14,9 g

⇒ Chọn D, A.

Bài 9:

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2 CĂN NHÀ2Ô

Tổng hệ số các chất = 1 + 4 + 1 + 1 + 2 = 9

⇒ Chọn C.

Bài 10:

Fe + 2AgNO3 → Fe(KHÔNG .)3)2 + 2Ag

Tổng hệ số sản phẩm = 1 + 2 = 3

⇒ Chọn B.

…………

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

5/5 – (704 bình chọn)

xem thêm thông tin chi tiết về
Bài tập Viết phương trình hóa học lớp 9 – Tài liệu ôn tập lớp 9 môn Hóa học

Bài tập Viết phương trình hóa học lớp 9 – Tài liệu ôn tập lớp 9 môn Hóa học

Hình Ảnh về:
Bài tập Viết phương trình hóa học lớp 9 – Tài liệu ôn tập lớp 9 môn Hóa học

Video về:
Bài tập Viết phương trình hóa học lớp 9 – Tài liệu ôn tập lớp 9 môn Hóa học

Wiki về
Bài tập Viết phương trình hóa học lớp 9 – Tài liệu ôn tập lớp 9 môn Hóa học


Bài tập Viết phương trình hóa học lớp 9 – Tài liệu ôn tập lớp 9 môn Hóa học -

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

Với mong muốn mang đến cho các bạn thêm tài liệu học tập môn Hóa học lớp 9, chiase24.com xin giới thiệu Giải bài tập viết phương trình hóa học lớp 9.

Đây là tài liệu vô cùng hữu ích, tổng hợp đầy đủ các bài tập trắc nghiệm và tự luận viết phương trình hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết kèm theo. Hi vọng với tài liệu này các bạn sẽ có thêm tài liệu tham khảo, củng cố kiến ​​thức để đạt kết quả cao trong các bài kiểm tra 1 tiết và kiểm tra học kì 1 sắp tới. Mời các bạn theo dõi bài viết dưới đây.

bài tập viết phương trình hóa học lớp 9

Bài 1: Có các bazơ sau: Fe(OH)3Ca(OH)2KOH, Mg(OH)2. Bazơ nào bị nhiệt phân hủy?

MỘT. Ca(OH)2KOH

b. Fe(OH)3Mg(OH)2

C. Fe(OH)3Mg(OH)2KOH

Đ. Fe(OH)3Mg(OH)2KOH, Ca(OH)2.

Bài 2: Sục khí CO dư vào ống thủy tinh nung nóng chứa hỗn hợp bột gồm: CuO, K2Ô, Fe2Ô3 (đầu còn lại của ống thủy tinh bịt kín). CO phản ứng với những chất nào trong hỗn hợp?

MỘT. CuO, K2Ô

b. CuO, Fe2Ô3

C. KỲ2Ô, Fe2Ô3

Đ. không có câu trả lời nào là đúng.

Bài 3: Đốt cháy carbon trong oxy tạo ra carbon dioxide. Hỏi câu trả lời nào là phương trình toán học biểu diễn quá trình trên:

Xem thêm: Thí nghiệm Khoa học lớp 6 Bài 10: Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch

MỘT. C + O2 → CO2

b. C + 2O2 → 2CO2

C. C + 2O2 → CO2

Đ. 2C + O2 → 2CO2

Bài 4: Cân bằng PTHH sau:

Mg + H2VÌ THẾ2 (đ,n) → MgSO4 + VẬY2 + BẠN BÈ2Ô

Tổng số chất phản ứng là bao nhiêu?

MỘT. 2

b. 3

C. 4

Đ. 5

Bài 5: Hãy chọn hệ số và công thức thích hợp để điền vào chỗ có dấu hỏi trong phương trình hóa học sau: ? Na + ? → 2Na2Ô

MỘT. 4, 1, O2

b. 1, 4, O2

C. 1, 1, Ô2

Đ. 2, 2, O2

Bài 6: Cân bằng phương trình hóa học sau và cho biết tỷ lệ tổng các hệ số của các chất phản ứng với các sản phẩm.

Na2khí CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + NaOH

MỘT. 2:2

b. 3:2

C. 2:3

Đ. câu trả lời khác

Bài 7: Khi phân hủy hoàn toàn 24,5g muối kali clorua (KClO3) thu được 9,6g khí oxi và muối kali clorua (KCl).

a/ Hỏi mệnh đề nào sau đây đúng?

MỘT. 2KClO3 → KCl + O2

b. KClO3 → KCl + 3O2

C. 2KClO3 → KCl + 3O2

Đ. 2KClO3 → 2KCl + 3O2

b/ Tính khối lượng muối kali clorua thu được?

MỘT. 14,9g

b. 7,45g

C. 19,4g

Đ. 7,54g

Bài 8: Sơ đồ điều chế axit sunfuric trong công nghiệp là:

MỘT. S → SO2 → VẬY3 → BẠN BÈ2VÌ THẾ4

b. VÌ THẾ2 → VẬY3 → BẠN BÈ2VÌ THẾ4

C. S → BẠN BÈ2S → SO2 → VẬY3 → BẠN BÈ2VÌ THẾ4

Đ. FeS2 → VẬY2 → VẬY3 → BẠN BÈ2VÌ THẾ4

Bài 9: Số cân bằng của phương trình hóa học và tổng các hệ số của các chất trong phương trình hóa học là:

MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + BẠN BÈ2Ô

MỘT. 7

b. số 8

C. 9

Đ. mười

Bài 10: Cân bằng phương trình hóa học và tính tổng các hệ số của các sản phẩm trong phương trình hóa học:

Xem thêm: Đề cương Tư tưởng Hồ Chí Minh - Hỏi đáp Tư tưởng Hồ Chí Minh

Fe + AgNO33 → Fe(KHÔNG .)3)2 + Ag

MỘT. 2

b. 3

C. 4

Đ. 5

Câu trả lời và giải pháp

1. XÓA2. XÓA3. Một4. XÓA5. Một
6. CŨ7. Đ, A8. DỄ DÀNG9C10. BỎ QUA

Bài 1: Bazơ không tan bị nhiệt phân hủy thành oxit và nước tương ứng

2Fe(OH)3 -to lớn→ Fe2Ô3 + 3 GIỜ2Ô

Mg(OH)2 -to lớn→ MgO + H O2Ô

⇒ Chọn B.

Bài 2: Khí CO khử oxit của các kim loại sau Al thành kim loại tương ứng và CO. khí ga2.

CO + CuO −to lớn→ Cu + CO2

3CO + Fe2Ô3 -to lớn→ 2Fe + 3CO2

⇒ Chọn B.

Bài 4:

Mg+2H2VÌ THẾ4 (đ,n) → MgSO4 + VẬY2 + 2 CĂN NHÀ2Ô

Tổng hệ số các chất phản ứng = 1 + 2 = 4

⇒ Chọn C.

Bài 5:

4Na+O2 -to lớn→ 2Na2Ô

⇒ Chọn A.

Bài 6:

Na2khí CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NaOH

Tổng hệ số các chất phản ứng : Tổng hệ số các sản phẩm = (1+1) : (1+2) = 2 : 3

⇒ Chọn C.

Bài 7:

2KClO3 → 2KCl + 3O2

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:

tôiKClO3 + m KCl + mO2

24,5 = m KCl + 9,6

tôi KCl = 14,9 g

⇒ Chọn D, A.

Bài 9:

MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2 CĂN NHÀ2Ô

Tổng hệ số các chất = 1 + 4 + 1 + 1 + 2 = 9

⇒ Chọn C.

Bài 10:

Fe + 2AgNO3 → Fe(KHÔNG .)3)2 + 2Ag

Tổng hệ số sản phẩm = 1 + 2 = 3

⇒ Chọn B.

…………

Vui lòng tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

5/5 - (704 bình chọn)

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #tập #Viết #phương #trình #hóa #học #lớp #Tài #liệu #ôn #tập #lớp #môn #Hóa #học

[rule_3_plain]

#Bài #tập #Viết #phương #trình #hóa #học #lớp #Tài #liệu #ôn #tập #lớp #môn #Hóa #học

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

7 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

7 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

7 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

7 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

7 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

7 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập Viết phương trình hóa học lớp 9Đáp án và hướng dẫn giảiRelated posts:

Với mong muốn đem đến cho các bạn có thêm nhiều tài liệu học tập môn Hóa học lớp 9, chiase24.com xin giới thiệu tài liệu Bài tập Viết phương trình hóa học lớp 9.

Đây là tài liệu cực kì hữu ích, tổng hợp toàn bộ bài tập trắc nghiệm và tự luận viết phương trình hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết kèm theo. Hi vọng với tài liệu này các bạn có thêm nhiều tài liệu tham khảo, củng cố kiến thức để đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra một tiết, bài thi học kì 1 sắp tới. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.
Bài tập Viết phương trình hóa học lớp 9
Bài 1: Có những bazơ sau: Fe(OH)3, Ca(OH)2, KOH, Mg(OH)2. Hãy cho biết những bazơ nào bị nhiệt phân huỷ?
A. Ca(OH)2, KOH
B. Fe(OH)3, Mg(OH)2

C. Fe(OH)3, Mg(OH)2, KOH
D. Fe(OH)3, Mg(OH)2, KOH, Ca(OH)2.
Bài 2: Cho một lượng khí CO dư đi vào ống thuỷ tinh đốt nóng có chứa hỗn hợp bột gồm: CuO, K2O, Fe2O3 (đầu ống thuỷ tinh còn lại bị hàn kín). Hỏi khí CO phản ứng được với những chất nào trong hỗn hợp?
A. CuO, K2O
B. CuO, Fe2O3
C. K2O , Fe2O3
D. không đáp án nào đúng.
Bài 3: Đốt cháy cacbon trong khí oxi tạo khí cacbonic. Hỏi đáp án nào là PTHH biểu diễn quá trình trên:
.u2786cb2edf861a3f8845b563510edc1f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u2786cb2edf861a3f8845b563510edc1f:active, .u2786cb2edf861a3f8845b563510edc1f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u2786cb2edf861a3f8845b563510edc1f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u2786cb2edf861a3f8845b563510edc1f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u2786cb2edf861a3f8845b563510edc1f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u2786cb2edf861a3f8845b563510edc1f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  KHTN Lớp 6 Bài 10: Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch

A. C + O2 → CO2
B. C + 2O2 → 2CO2
C. C + 2O2 → CO2
D. 2C + O2 → 2CO2
Bài 4: Cân bằng PTHH sau:
Mg + H2SO2 (đ, n) → MgSO4 + SO2 + H2O
Hỏi tổng hệ số các chất phản ứng là bao nhiêu?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Bài 5: Chọn hệ số và CTHH thích hợp đặt vào những chỗ có dấu chấm hỏi trong phương trình hóa học sau: ? Na + ? → 2Na2O
A. 4, 1, O2
B. 1, 4, O2
C. 1, 1, O2
D. 2, 2, O2
Bài 6: Cân bằng PTHH sau và cho biết tỉ lệ tổng hệ số của chất phản ứng với sản phẩm.
Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + NaOH
A. 2:2
B. 3:2
C. 2:3
D. Đáp án khác
Bài 7: Khi phân hủy hoàn toàn 24,5g muối kaliclorat(KClO3) thu được 9,6 g khí oxi và muối kali clorua(KCl).
a/Hỏi PTHH nào dưới đây là đúng?
A. 2KClO3 → KCl + O2
B. KClO3 → KCl + 3O2
C. 2KClO3 → KCl + 3O2
D. 2KClO3 → 2KCl + 3O2
b/Tính khối lượng muối kali clorua thu được?
A. 14,9g
B. 7,45g
C. 19,4g
D. 7,54g
Bài 8: Sơ đồ điều chế axit sunfuric trong công nghiệp là:
A. S → SO2 → SO3 → H2SO4
B. SO2 → SO3 → H2SO4
C. S → H2S → SO2 → SO3 → H2SO4
D. FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4
Bài 9: Cân bằng PTHH và tính tổng hệ số của các các chất trong PTHH là:
MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O
A. 7
B. 8
C. 9
D. 10
Bài 10: Cân bằng PTHH và tính tổng hệ số các chất sản phẩm trong PTHH:
.uf475f83d37e35c824c493dbb2d840915 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf475f83d37e35c824c493dbb2d840915:active, .uf475f83d37e35c824c493dbb2d840915:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf475f83d37e35c824c493dbb2d840915 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf475f83d37e35c824c493dbb2d840915 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf475f83d37e35c824c493dbb2d840915 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf475f83d37e35c824c493dbb2d840915:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Đề cương môn tư tưởng Hồ Chí Minh – Câu hỏi tư tưởng Hồ Chí MinhFe + AgNO3 → Fe(NO3)2 + Ag
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Đáp án và hướng dẫn giải
1. B
2. B
3. A
4. B
5. A
6. C
7. D, A
8. D
9. C
10. B
Bài 1: Bazo không tan bị nhiệt phân hủy thành oxit tương ứng và nước
2Fe(OH)3 −to→ Fe2O3 + 3H2O
Mg(OH)2 −to→ MgO + H2O
⇒ Chọn B.
Bài 2: Khí CO khử được oxit của các kim loại đứng sau Al thành kim loại tương ứng và khí CO2.
CO + CuO −to→ Cu + CO2
3CO + Fe2O3 −to→ 2Fe + 3CO2
⇒ Chọn B.
Bài 4:
Mg + 2H2SO4 (đ, n) → MgSO4 + SO2 + 2H2O
Tổng hệ số các chất phản ứng = 1 + 2 = 4
⇒ Chọn C.
Bài 5:
4Na + O2 −to→ 2Na2O
⇒ Chọn A.
Bài 6:
Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NaOH
Tổng hệ số các chất phản ứng : Tổng hệ số các chất sản phẩm = (1+1) : (1+ 2) = 2 : 3
⇒ Chọn C.
Bài 7:
2KClO3 → 2KCl + 3O2
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:
mKClO3 + m KCl + mO2
⇔ 24,5 = m KCl + 9,6
⇔ m KCl = 14,9 g
⇒ Chọn D, A.
Bài 9:
MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O
Tổng hệ số các chất = 1 + 4 + 1 + 1 + 2 = 9
⇒ Chọn C.
Bài 10:
Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag
Tổng hệ số các chất sản phẩm = 1 + 2 = 3
⇒ Chọn B.
…………
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 – (704 bình chọn)

Related posts:Tuyển tập 80 bài toán hình học lớp 9 – Tài liệu ôn tập thi vào lớp 10 môn Toán
Bài tập ôn hè môn Toán, tiếng Việt lớp 3 – Tài liệu ôn hè dành cho học sinh khá giỏi lớp 3
Tuyển tập bài tập Toán lớp 9 học kì 1 – Tài liệu ôn tập lớp 9 môn Toán
Các dạng bài tập về Nitơ – Photpho – Tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 11
.ua56f607e833456a264530f7f29f1b7ea { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua56f607e833456a264530f7f29f1b7ea:active, .ua56f607e833456a264530f7f29f1b7ea:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua56f607e833456a264530f7f29f1b7ea { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua56f607e833456a264530f7f29f1b7ea .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua56f607e833456a264530f7f29f1b7ea .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua56f607e833456a264530f7f29f1b7ea:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Chính tả bài Mười năm cõng bạn đi học trang 16

#Bài #tập #Viết #phương #trình #hóa #học #lớp #Tài #liệu #ôn #tập #lớp #môn #Hóa #học

[rule_2_plain]

#Bài #tập #Viết #phương #trình #hóa #học #lớp #Tài #liệu #ôn #tập #lớp #môn #Hóa #học

[rule_2_plain]

#Bài #tập #Viết #phương #trình #hóa #học #lớp #Tài #liệu #ôn #tập #lớp #môn #Hóa #học

[rule_3_plain]

#Bài #tập #Viết #phương #trình #hóa #học #lớp #Tài #liệu #ôn #tập #lớp #môn #Hóa #học

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

7 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

7 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

7 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

7 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

7 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

7 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập Viết phương trình hóa học lớp 9Đáp án và hướng dẫn giảiRelated posts:

Với mong muốn đem đến cho các bạn có thêm nhiều tài liệu học tập môn Hóa học lớp 9, chiase24.com xin giới thiệu tài liệu Bài tập Viết phương trình hóa học lớp 9.

Đây là tài liệu cực kì hữu ích, tổng hợp toàn bộ bài tập trắc nghiệm và tự luận viết phương trình hóa học lớp 9 có đáp án chi tiết kèm theo. Hi vọng với tài liệu này các bạn có thêm nhiều tài liệu tham khảo, củng cố kiến thức để đạt được kết quả cao trong các bài kiểm tra một tiết, bài thi học kì 1 sắp tới. Mời các bạn cùng theo dõi bài viết dưới đây.
Bài tập Viết phương trình hóa học lớp 9
Bài 1: Có những bazơ sau: Fe(OH)3, Ca(OH)2, KOH, Mg(OH)2. Hãy cho biết những bazơ nào bị nhiệt phân huỷ?
A. Ca(OH)2, KOH
B. Fe(OH)3, Mg(OH)2

C. Fe(OH)3, Mg(OH)2, KOH
D. Fe(OH)3, Mg(OH)2, KOH, Ca(OH)2.
Bài 2: Cho một lượng khí CO dư đi vào ống thuỷ tinh đốt nóng có chứa hỗn hợp bột gồm: CuO, K2O, Fe2O3 (đầu ống thuỷ tinh còn lại bị hàn kín). Hỏi khí CO phản ứng được với những chất nào trong hỗn hợp?
A. CuO, K2O
B. CuO, Fe2O3
C. K2O , Fe2O3
D. không đáp án nào đúng.
Bài 3: Đốt cháy cacbon trong khí oxi tạo khí cacbonic. Hỏi đáp án nào là PTHH biểu diễn quá trình trên:
.u2786cb2edf861a3f8845b563510edc1f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u2786cb2edf861a3f8845b563510edc1f:active, .u2786cb2edf861a3f8845b563510edc1f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u2786cb2edf861a3f8845b563510edc1f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u2786cb2edf861a3f8845b563510edc1f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u2786cb2edf861a3f8845b563510edc1f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u2786cb2edf861a3f8845b563510edc1f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  KHTN Lớp 6 Bài 10: Hỗn hợp, chất tinh khiết, dung dịch

A. C + O2 → CO2
B. C + 2O2 → 2CO2
C. C + 2O2 → CO2
D. 2C + O2 → 2CO2
Bài 4: Cân bằng PTHH sau:
Mg + H2SO2 (đ, n) → MgSO4 + SO2 + H2O
Hỏi tổng hệ số các chất phản ứng là bao nhiêu?
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Bài 5: Chọn hệ số và CTHH thích hợp đặt vào những chỗ có dấu chấm hỏi trong phương trình hóa học sau: ? Na + ? → 2Na2O
A. 4, 1, O2
B. 1, 4, O2
C. 1, 1, O2
D. 2, 2, O2
Bài 6: Cân bằng PTHH sau và cho biết tỉ lệ tổng hệ số của chất phản ứng với sản phẩm.
Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + NaOH
A. 2:2
B. 3:2
C. 2:3
D. Đáp án khác
Bài 7: Khi phân hủy hoàn toàn 24,5g muối kaliclorat(KClO3) thu được 9,6 g khí oxi và muối kali clorua(KCl).
a/Hỏi PTHH nào dưới đây là đúng?
A. 2KClO3 → KCl + O2
B. KClO3 → KCl + 3O2
C. 2KClO3 → KCl + 3O2
D. 2KClO3 → 2KCl + 3O2
b/Tính khối lượng muối kali clorua thu được?
A. 14,9g
B. 7,45g
C. 19,4g
D. 7,54g
Bài 8: Sơ đồ điều chế axit sunfuric trong công nghiệp là:
A. S → SO2 → SO3 → H2SO4
B. SO2 → SO3 → H2SO4
C. S → H2S → SO2 → SO3 → H2SO4
D. FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4
Bài 9: Cân bằng PTHH và tính tổng hệ số của các các chất trong PTHH là:
MnO2 + HCl → MnCl2 + Cl2 + H2O
A. 7
B. 8
C. 9
D. 10
Bài 10: Cân bằng PTHH và tính tổng hệ số các chất sản phẩm trong PTHH:
.uf475f83d37e35c824c493dbb2d840915 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf475f83d37e35c824c493dbb2d840915:active, .uf475f83d37e35c824c493dbb2d840915:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf475f83d37e35c824c493dbb2d840915 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf475f83d37e35c824c493dbb2d840915 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf475f83d37e35c824c493dbb2d840915 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf475f83d37e35c824c493dbb2d840915:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Đề cương môn tư tưởng Hồ Chí Minh – Câu hỏi tư tưởng Hồ Chí MinhFe + AgNO3 → Fe(NO3)2 + Ag
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
Đáp án và hướng dẫn giải
1. B
2. B
3. A
4. B
5. A
6. C
7. D, A
8. D
9. C
10. B
Bài 1: Bazo không tan bị nhiệt phân hủy thành oxit tương ứng và nước
2Fe(OH)3 −to→ Fe2O3 + 3H2O
Mg(OH)2 −to→ MgO + H2O
⇒ Chọn B.
Bài 2: Khí CO khử được oxit của các kim loại đứng sau Al thành kim loại tương ứng và khí CO2.
CO + CuO −to→ Cu + CO2
3CO + Fe2O3 −to→ 2Fe + 3CO2
⇒ Chọn B.
Bài 4:
Mg + 2H2SO4 (đ, n) → MgSO4 + SO2 + 2H2O
Tổng hệ số các chất phản ứng = 1 + 2 = 4
⇒ Chọn C.
Bài 5:
4Na + O2 −to→ 2Na2O
⇒ Chọn A.
Bài 6:
Na2CO3 + Ca(OH)2 → CaCO3 + 2NaOH
Tổng hệ số các chất phản ứng : Tổng hệ số các chất sản phẩm = (1+1) : (1+ 2) = 2 : 3
⇒ Chọn C.
Bài 7:
2KClO3 → 2KCl + 3O2
Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng ta có:
mKClO3 + m KCl + mO2
⇔ 24,5 = m KCl + 9,6
⇔ m KCl = 14,9 g
⇒ Chọn D, A.
Bài 9:
MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O
Tổng hệ số các chất = 1 + 4 + 1 + 1 + 2 = 9
⇒ Chọn C.
Bài 10:
Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag
Tổng hệ số các chất sản phẩm = 1 + 2 = 3
⇒ Chọn B.
…………
Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 – (704 bình chọn)

Related posts:Tuyển tập 80 bài toán hình học lớp 9 – Tài liệu ôn tập thi vào lớp 10 môn Toán
Bài tập ôn hè môn Toán, tiếng Việt lớp 3 – Tài liệu ôn hè dành cho học sinh khá giỏi lớp 3
Tuyển tập bài tập Toán lớp 9 học kì 1 – Tài liệu ôn tập lớp 9 môn Toán
Các dạng bài tập về Nitơ – Photpho – Tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 11
.ua56f607e833456a264530f7f29f1b7ea { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua56f607e833456a264530f7f29f1b7ea:active, .ua56f607e833456a264530f7f29f1b7ea:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua56f607e833456a264530f7f29f1b7ea { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua56f607e833456a264530f7f29f1b7ea .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua56f607e833456a264530f7f29f1b7ea .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua56f607e833456a264530f7f29f1b7ea:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Chính tả bài Mười năm cõng bạn đi học trang 16

Chuyên mục: Giáo dục
#Bài #tập #Viết #phương #trình #hóa #học #lớp #Tài #liệu #ôn #tập #lớp #môn #Hóa #học

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button