Bài tập trắc nghiệm Peptit dạng đặt công thức tổng quát

Bạn đang xem:
Bài tập trắc nghiệm Peptit dạng đặt công thức tổng quát
tại hoami.edu.vn

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

Đàmọi ngườicổng bTRONG https://bloghoahoc.com PHỤ NỮnguyễn thị thủy 01646.655.010 | Trang 2

Cái ví ví dụ 3: peptit X điều xử lý từ kínhyHỏi về. TỶtảo X N liên hệ kết luận peptit quai hàm Số lượng ôxy

trong X là 31,68%. Giá trị của n là:

MỘT. 2 b. 3 C. 6 Đ. 4

(THPT Đô Lương Thế Vinh/Hà Nội/Thọồ lần đầu tiên-2014)

Dạy:

X: CŨ

2n

h

3n+2

PHỤ NỮ

N

Ô

n+1

%

Ô

=

16( Đầu tiên)

0,3168

57 18

N

N

n = 5

n ở đây là số của đôi mắt xấu xích Vì thếy Thể dục . số liên kếtptit là 4.

Chọn đáp án D.

Cái ví ví dụ 4: bộ ba mạch mở X tetrapeptit mạch mở Y thậm chí được rồi tạo nên từ một Mộtnhỏ axit

KHÔNG mạch mở Đầu tiên Chàotôi COOH Đầu tiên nhóm BÉ NHỎ

2

. Đốt cháy trò chuyện hoàn thành đầy 0,1 mol X sưu tầm sản phẩm

Các sản phẩm bao gồm khí CO

2

, h

2

Ô, PHỤ NỮ

2

TRONG ở đó tổng cộng khối tiền công Ô

2

, h

2

Ô Được 36.3 gam. Nếu như đốt cháy trày

hoàn toàn 0,cần 2 mol Yn số mol của O

2

Được:

MỘT.1.8 b.2,8 C.3.365 Đ.1.875

(trường trung học ChuYên KHTN Hà Nội/thi thử 3 lần-2014)

Dạy:

3-peptit X: C

gấp 3 lần

h

6x-Đầu tiên

PHỤ NỮ

3

Ô

4

0,1.[18.(3x – 0,5) + 3x.44] = 36,3

x = 2

Y:

số 8

h

14

PHỤ NỮ

4

Ô

5

: 0,2 mol

=

14 4

0,2(số 8 ) Đầu tiên,số 8

42

mol

Chọn đáp án A.

Cái ví ví dụ 5: TỶHủy bỏ phân hoàn thành đầy tôi gram một pentapeptit mạch mở Hoa Kỳ sưu tầm Đồng ý Trộn phù hợp

bao gồm hai amin cây rìuX

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm Đại số lớp 10 – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 10

Đầu tiên

,X

2

(thậm chí KHÔNG, mạch mở, phân cái chết bao gồm một nhóm BÉ NHỎ

2

một Chàotôi

COOH). Đ.tràytoan bộ Số lượng X

Đầu tiên

, X

2

sống

bên trên nhu cầu sử dụng phù hợp đủ 0,255 mol Ô

2

, chỉ một sưu tầm Đồng ý

là phụ nữ

2

h

2

O và 0,22 mol CO

2

. Giá trị của m là:

MỘT. 6,34 b. 7,78 C. 8,62 Đ.7.18

(Đại học Khoa học và Công nghệ Huệ, Chu . Trung học phổ thôngim lặng, kiểm tra lần 1-2014)

Dạy:

: một mol 5xa = 0,22 một = 0,22

5a(1,5x – 0,75) = 0,255 x = 2,2

m = 0,22(14,5.2,2 3 + 14,5 + 16,6) = 6,34 gam.

Chọn đáp án A.

Cái ví ví dụ 6: X Y thời gian lần lượt Được các ba chântiêu đề tetrapetits Đồng ý tạo nêncủ hành từ cùng nhau Mộtnhỏ

axit (Mộtnhỏ axit một nhóm BÉ NHỎ

2

một Chàotôi –COOH). Đốt cháy trày hoàn thành đầy một Số lượng

X sưu tầm lấyĐúng 26.4 gatôi khí CO

2

3,36 lít PHỤ NỮ

2

(Đ.ktc). Đưa cho 0,2 mol Y tđộc ác sử dụng với nội dung dịch bệnh

NaOH dư thu được mg muối. Giá trị của m là:

MỘT. 48,0 b.100,0 .77.6 Đ.19.4

5/5 – (480 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Bài tập trắc nghiệm Peptit dạng đặt công thức tổng quát

Bài tập trắc nghiệm Peptit dạng đặt công thức tổng quát

Hình Ảnh về:
Bài tập trắc nghiệm Peptit dạng đặt công thức tổng quát

Video về:
Bài tập trắc nghiệm Peptit dạng đặt công thức tổng quát

Wiki về
Bài tập trắc nghiệm Peptit dạng đặt công thức tổng quát


Bài tập trắc nghiệm Peptit dạng đặt công thức tổng quát -

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

Bài tập trắc nghiệm peptit theo công thức tổng quát - bg2 48

Đàmọi ngườicổng bTRONG https://bloghoahoc.com PHỤ NỮnguyễn thị thủy 01646.655.010 | Trang 2

Cái ví ví dụ 3: peptit X điều xử lý từ kínhyHỏi về. TỶtảo X N liên hệ kết luận peptit quai hàm Số lượng ôxy

trong X là 31,68%. Giá trị của n là:

MỘT. 2 b. 3 C. 6 Đ. 4

(THPT Đô Lương Thế Vinh/Hà Nội/Thọồ lần đầu tiên-2014)

Dạy:

X: CŨ

2n

h

3n+2

PHỤ NỮ

N

Ô

n+1

%

Ô

=

16( Đầu tiên)

0,3168

57 18

N

N

n = 5

n ở đây là số của đôi mắt xấu xích Vì thếy Thể dục . số liên kếtptit là 4.

Chọn đáp án D.

Cái ví ví dụ 4: bộ ba mạch mở X tetrapeptit mạch mở Y thậm chí được rồi tạo nên từ một Mộtnhỏ axit

KHÔNG mạch mở Đầu tiên Chàotôi COOH Đầu tiên nhóm BÉ NHỎ

2

. Đốt cháy trò chuyện hoàn thành đầy 0,1 mol X sưu tầm sản phẩm

Các sản phẩm bao gồm khí CO

2

, h

2

Ô, PHỤ NỮ

2

TRONG ở đó tổng cộng khối tiền công Ô

2

, h

2

Ô Được 36.3 gam. Nếu như đốt cháy trày

hoàn toàn 0,cần 2 mol Yn số mol của O

2

Được:

MỘT.1.8 b.2,8 C.3.365 Đ.1.875

(trường trung học ChuYên KHTN Hà Nội/thi thử 3 lần-2014)

Dạy:

3-peptit X: C

gấp 3 lần

h

6x-Đầu tiên

PHỤ NỮ

3

Ô

4

0,1.[18.(3x – 0,5) + 3x.44] = 36,3

x = 2

Y:

số 8

h

14

PHỤ NỮ

4

Ô

5

: 0,2 mol

=

14 4

0,2(số 8 ) Đầu tiên,số 8

42

mol

Chọn đáp án A.

Cái ví ví dụ 5: TỶHủy bỏ phân hoàn thành đầy tôi gram một pentapeptit mạch mở Hoa Kỳ sưu tầm Đồng ý Trộn phù hợp

bao gồm hai amin cây rìuX

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm Đại số lớp 10 - Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 10

Đầu tiên

,X

2

(thậm chí KHÔNG, mạch mở, phân cái chết bao gồm một nhóm BÉ NHỎ

2

một Chàotôi

COOH). Đ.tràytoan bộ Số lượng X

Đầu tiên

, X

2

sống

bên trên nhu cầu sử dụng phù hợp đủ 0,255 mol Ô

2

, chỉ một sưu tầm Đồng ý

là phụ nữ

2

h

2

O và 0,22 mol CO

2

. Giá trị của m là:

MỘT. 6,34 b. 7,78 C. 8,62 Đ.7.18

(Đại học Khoa học và Công nghệ Huệ, Chu . Trung học phổ thôngim lặng, kiểm tra lần 1-2014)

Dạy:

: một mol 5xa = 0,22 một = 0,22

5a(1,5x – 0,75) = 0,255 x = 2,2

m = 0,22(14,5.2,2 3 + 14,5 + 16,6) = 6,34 gam.

Chọn đáp án A.

Cái ví ví dụ 6: X Y thời gian lần lượt Được các ba chântiêu đề tetrapetits Đồng ý tạo nêncủ hành từ cùng nhau Mộtnhỏ

axit (Mộtnhỏ axit một nhóm BÉ NHỎ

2

một Chàotôi –COOH). Đốt cháy trày hoàn thành đầy một Số lượng

X sưu tầm lấyĐúng 26.4 gatôi khí CO

2

3,36 lít PHỤ NỮ

2

(Đ.ktc). Đưa cho 0,2 mol Y tđộc ác sử dụng với nội dung dịch bệnh

NaOH dư thu được mg muối. Giá trị của m là:

MỘT. 48,0 b.100,0 .77.6 Đ.19.4

5/5 - (480 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

= 36,3

x = 2

Y:

số 8

h

14

PHỤ NỮ

4

Ô

5

: 0,2 mol

=

14 4

0,2(số 8 ) Đầu tiên,số 8

42

mol

Chọn đáp án A.

Cái ví ví dụ 5: TỶHủy bỏ phân hoàn thành đầy tôi gram một pentapeptit mạch mở Hoa Kỳ sưu tầm Đồng ý Trộn phù hợp

bao gồm hai amin cây rìuX

Xem thêm: Bài tập trắc nghiệm Đại số lớp 10 – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 10

Đầu tiên

,X

2

(thậm chí KHÔNG, mạch mở, phân cái chết bao gồm một nhóm BÉ NHỎ

2

một Chàotôi

COOH). Đ.tràytoan bộ Số lượng X

Đầu tiên

, X

2

sống

bên trên nhu cầu sử dụng phù hợp đủ 0,255 mol Ô

2

, chỉ một sưu tầm Đồng ý

là phụ nữ

2

h

2

O và 0,22 mol CO

2

. Giá trị của m là:

MỘT. 6,34 b. 7,78 C. 8,62 Đ.7.18

(Đại học Khoa học và Công nghệ Huệ, Chu . Trung học phổ thôngim lặng, kiểm tra lần 1-2014)

Dạy:

: một mol 5xa = 0,22 một = 0,22

5a(1,5x – 0,75) = 0,255 x = 2,2

m = 0,22(14,5.2,2 3 + 14,5 + 16,6) = 6,34 gam.

Chọn đáp án A.

Cái ví ví dụ 6: X Y thời gian lần lượt Được các ba chântiêu đề tetrapetits Đồng ý tạo nêncủ hành từ cùng nhau Mộtnhỏ

axit (Mộtnhỏ axit một nhóm BÉ NHỎ

2

một Chàotôi –COOH). Đốt cháy trày hoàn thành đầy một Số lượng

X sưu tầm lấyĐúng 26.4 gatôi khí CO

2

3,36 lít PHỤ NỮ

2

(Đ.ktc). Đưa cho 0,2 mol Y tđộc ác sử dụng với nội dung dịch bệnh

NaOH dư thu được mg muối. Giá trị của m là:

MỘT. 48,0 b.100,0 .77.6 Đ.19.4

5/5 – (480 phiếu bầu)

#Bài #tập #trắc #nghiệm #Peptit #dạng #đặt #công #thức #tổng #quát

[rule_3_plain]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #Peptit #dạng #đặt #công #thức #tổng #quát

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

2 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

5 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

5 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

5 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

5 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

5 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

Đăng tải bởi https://bloghoahoc.com Nguyễn Thị Thùy – 01646.655.010 | Trang 2

Ví dụ 3: Peptit X điều chế từ Glyxin. Trong X có n liên kết peptit và hàm lượng oxi
trong X là 31,68%. Giá trị của n là:
A. 2 B. 3 C. 6 D. 4
(Trường THPT Lương Thế Vinh/Hà Nội/thi thử lần 1-2014)

Hướng dẫn:
X: C
2n
H
3n+2
N
n
O

n+1
 %
O
=

16( 1)
0,3168
57 18
n
n


n = 5
 n ở đây là số mắt xích  vậy số liên kết peptit là 4.
 Chọn đáp án D.

Ví dụ 4: Tripetit mạch hở X và tetrapeptit mạch hở Y đều đươc tạo từ một amino axit
no mạch hở có 1 nhóm – COOH và 1 nhóm – NH
2
. Đốt chát hoàn toàn 0,1 mol X thu sản
phẩm gồm CO
2
, H
2
O, N
2
trong đó tổng khối lương CO
2
, H
2
O là 36,3 gam. Nếu đốt cháy
hoàn toàn 0,2 mol Y cần số mol O
2
là:
A.1,8 B.2,8 C.3,365 D.1,875
(Trường THPT Chuyên KHTN Hà Nội/thi thử lần 3-2014)

Hướng dẫn:
3-peptit X: C
3x
H
6x-1
N
3
O
4
 0,1.[18.(3x – 0,5) + 3x.44] = 36,3
x = 2
 Y: C
8
H
14
N
4
O
5
: 0,2 mol 
=

14 4
0,2(8 ) 1,8
42
mol

 Chọn đáp án A.

Ví dụ 5: Thủy phân hoàn toàn m gam một pentapeptit mạch hở M thu được hỗn hợp
gồm hai amino axit X
.u9e7dea3eafce9ca2f5bc62b20bb810c8 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9e7dea3eafce9ca2f5bc62b20bb810c8:active, .u9e7dea3eafce9ca2f5bc62b20bb810c8:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9e7dea3eafce9ca2f5bc62b20bb810c8 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9e7dea3eafce9ca2f5bc62b20bb810c8 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9e7dea3eafce9ca2f5bc62b20bb810c8 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9e7dea3eafce9ca2f5bc62b20bb810c8:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài tập trắc nghiệm Đại số lớp 10 – Tài liệu ôn tập lớp 10 môn Toán1
,X
2
(đều no, mạch hở, phân tử chứa một nhóm –NH
2
và một nhóm –
COOH). Đốt cháy toàn bộ lượng X
1
, X
2

trên cần dùng vừa đủ 0,255 mol O
2
, chỉ thu được
được N
2
, H
2
O và 0,22 mol CO
2
. Giá trị của m là:
A. 6,34 B. 7,78 C. 8,62 D.7,18
(Trường ĐH KHTN Huế, khối THPT Chuyên, thi thử lần 1-2014)

Hướng dẫn:
: a mol  5xa = 0,22 a = 0,22

5a(1,5x – 0,75) = 0,255 x = 2,2
 m = 0,22(14,5.2,2 – 3 + 14.5 + 16.6) = 6,34 gam.
 Chọn đáp án A.

Ví dụ 6: X và Y lần lượt là các tripeptit và tetrapetit được tạo thành từ cùng một amino
axit (amino axit có một nhóm –NH
2
và một nhóm –COOH). Đốt cháy hoàn toàn một lượng
X thu được 26,4 gam CO
2
và 3,36 lít N
2
(đktc). Cho 0,2 mol Y tác dụng với dung dịch
NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là:
A. 48,0 B.100,0 C.77,6 D.19,4

5/5 – (480 bình chọn)

Related posts:Bài tập chuyên đề Este – Peptit – Tổng hợp các dạng bài tập khó este – peptit
Phân dạng và bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số
Bài tập trắc nghiệm Chuyên đề Cacbohidrat
251 bài tập trắc nghiệm tiệm cận của đường cong

#Bài #tập #trắc #nghiệm #Peptit #dạng #đặt #công #thức #tổng #quát

[rule_2_plain]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #Peptit #dạng #đặt #công #thức #tổng #quát

[rule_2_plain]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #Peptit #dạng #đặt #công #thức #tổng #quát

[rule_3_plain]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #Peptit #dạng #đặt #công #thức #tổng #quát

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

2 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

5 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

5 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

5 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

5 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

5 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

Đăng tải bởi https://bloghoahoc.com Nguyễn Thị Thùy – 01646.655.010 | Trang 2

Ví dụ 3: Peptit X điều chế từ Glyxin. Trong X có n liên kết peptit và hàm lượng oxi
trong X là 31,68%. Giá trị của n là:
A. 2 B. 3 C. 6 D. 4
(Trường THPT Lương Thế Vinh/Hà Nội/thi thử lần 1-2014)

Hướng dẫn:
X: C
2n
H
3n+2
N
n
O

n+1
 %
O
=

16( 1)
0,3168
57 18
n
n


n = 5
 n ở đây là số mắt xích  vậy số liên kết peptit là 4.
 Chọn đáp án D.

Ví dụ 4: Tripetit mạch hở X và tetrapeptit mạch hở Y đều đươc tạo từ một amino axit
no mạch hở có 1 nhóm – COOH và 1 nhóm – NH
2
. Đốt chát hoàn toàn 0,1 mol X thu sản
phẩm gồm CO
2
, H
2
O, N
2
trong đó tổng khối lương CO
2
, H
2
O là 36,3 gam. Nếu đốt cháy
hoàn toàn 0,2 mol Y cần số mol O
2
là:
A.1,8 B.2,8 C.3,365 D.1,875
(Trường THPT Chuyên KHTN Hà Nội/thi thử lần 3-2014)

Hướng dẫn:
3-peptit X: C
3x
H
6x-1
N
3
O
4
 0,1.[18.(3x – 0,5) + 3x.44] = 36,3
x = 2
 Y: C
8
H
14
N
4
O
5
: 0,2 mol 
=

14 4
0,2(8 ) 1,8
42
mol

 Chọn đáp án A.

Ví dụ 5: Thủy phân hoàn toàn m gam một pentapeptit mạch hở M thu được hỗn hợp
gồm hai amino axit X
.u9e7dea3eafce9ca2f5bc62b20bb810c8 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9e7dea3eafce9ca2f5bc62b20bb810c8:active, .u9e7dea3eafce9ca2f5bc62b20bb810c8:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9e7dea3eafce9ca2f5bc62b20bb810c8 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9e7dea3eafce9ca2f5bc62b20bb810c8 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9e7dea3eafce9ca2f5bc62b20bb810c8 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9e7dea3eafce9ca2f5bc62b20bb810c8:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Bài tập trắc nghiệm Đại số lớp 10 – Tài liệu ôn tập lớp 10 môn Toán1
,X
2
(đều no, mạch hở, phân tử chứa một nhóm –NH
2
và một nhóm –
COOH). Đốt cháy toàn bộ lượng X
1
, X
2

trên cần dùng vừa đủ 0,255 mol O
2
, chỉ thu được
được N
2
, H
2
O và 0,22 mol CO
2
. Giá trị của m là:
A. 6,34 B. 7,78 C. 8,62 D.7,18
(Trường ĐH KHTN Huế, khối THPT Chuyên, thi thử lần 1-2014)

Hướng dẫn:
: a mol  5xa = 0,22 a = 0,22

5a(1,5x – 0,75) = 0,255 x = 2,2
 m = 0,22(14,5.2,2 – 3 + 14.5 + 16.6) = 6,34 gam.
 Chọn đáp án A.

Ví dụ 6: X và Y lần lượt là các tripeptit và tetrapetit được tạo thành từ cùng một amino
axit (amino axit có một nhóm –NH
2
và một nhóm –COOH). Đốt cháy hoàn toàn một lượng
X thu được 26,4 gam CO
2
và 3,36 lít N
2
(đktc). Cho 0,2 mol Y tác dụng với dung dịch
NaOH dư thu được m gam muối. Giá trị của m là:
A. 48,0 B.100,0 C.77,6 D.19,4

5/5 – (480 bình chọn)

Related posts:Bài tập chuyên đề Este – Peptit – Tổng hợp các dạng bài tập khó este – peptit
Phân dạng và bài tập trắc nghiệm chuyên đề hàm số
Bài tập trắc nghiệm Chuyên đề Cacbohidrat
251 bài tập trắc nghiệm tiệm cận của đường cong

Chuyên mục: Giáo dục
#Bài #tập #trắc #nghiệm #Peptit #dạng #đặt #công #thức #tổng #quát

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button