Bài tập trắc nghiệm Cụm phân từ trong tiếng Anh

Bạn đang xem:
Bài tập trắc nghiệm Cụm phân từ trong tiếng Anh
tại hoami.edu.vn

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

Nhằm mang đến cho các bạn thêm tài liệu học Tiếng Anh, chiase24.com xin giới thiệu tài liệu Bài tập trắc nghiệm Participle Phrases trong Tiếng Anh.

Participle Phrases in English là nguồn tài liệu hữu ích giúp bạn nắm vững nội dung ngữ pháp tiếng Anh quan trọng này. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Bài tập thực hành cụm phân từ trong tiếng Anh

1. _____công việc của họ, họ đã về nhà.

Một. hoàn thiện

b. đã hoàn thành

c. đã hoàn thành

đ. Hoàn thành

2. Cô gái _____ phía sau bạn nghịch ngợm.

Một. khán đài

b. đứng

c. đang đứng

đ. đứng

3. _____ công việc đồng áng của họ, những người nông dân trở về nhà.

Một. hoàn thiện

b. hoàn thành

c. đã hoàn thành

đ. đang hoàn thành

4. _____bởi khách truy cập, không thể sử dụng đàn clavichord.

Một. Vỡ

b. Phá vỡ

c. Phá vỡ

đ. Phá sản

5. Sau bữa tối, tôi xem ti vi.

Một. ăn

b. Ăn

c. ăn

đ. ăn

6. Khi _____ trong thương mại quốc tế, thư tín dụng rất thuận tiện.

Một. đã sử dụng

b. được sử dụng

c. sử dụng

d. họ đã sử dụng

7. Cô bơi vào bờ _____ đêm trong nước.

Một. bị dồn nén

b. có chi tiêu

c. khi chi tiêu

đ. đã dành

8. Tôi tin rằng đây là ai đó _____ trên cửa.

Một. tiếng gõ lớn

b. cú đánh

c. gõ cửa

đ. gõ cửa

9. Người phụ nữ mặc áo xanh là dì của cô ấy.

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 6: Đoạn văn cảm nghĩ về ca dao Người có điệu (2 văn mẫu)

Một. mặc quần áo

b. Cách ăn mặc

c. đang mặc quần áo

đ. trong trang phục

10. _____ từ những gì bạn nói, bạn vô tội.

Một. Đánh giá

b. phán xét

c. Phán xét

d. để được đánh giá

11. _____ bạn đi làm, anh ấy cảm thấy bình tĩnh.

Một. bổ nhiệm

b. Bổ nhiệm

c. đã bổ nhiệm

đ. Bổ nhiệm

12. _____ rất nhiều, con búp bê vẫn còn trên kệ.

Một. Trị giá

b. chi phí

c. Tiêu tốn

đ. chi phí

13. _____ bởi tất cả mọi người, anh ấy đã thất vọng.

Một. cười

b. Cười

c. cười

đ. cười

14. _____ lo lắng để làm hài lòng chúng tôi, họ nói với chúng tôi tất cả những gì chúng tôi muốn biết.

Một. Be

b. To lớn

c. Hiện tại

đ. đang tồn tại

15. Thời tiết _____, chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mai.

Một. giấy phép

b. sẽ cho phép

c. đang cho phép

d. cho phép

16. Bữa tối _____ kết thúc, họ trở về nhà.

Một. hiện tại

b. be

c. là

đ. đã từng là

17. Kể từ khi công việc kinh doanh mới của anh ấy, Bob đã làm việc 16 giờ một ngày.

Một. mở

b. khai mạc

c. đã mở

đ. khai mạc

18. Sau khi đánh nhau, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông và một phụ nữ.

Một. dừng lại

b. dừng lại

c. dừng lại

đ. dừng lại

19. ____ một tay đặt trên vô lăng, Ann mở lon nước ngọt bằng tay còn lại.

Một. Để giữ

b. Giữ

c. giữ

d. Duy trì

20. Khi _____ giải thích về sai lầm của mình, nhân viên mới hắng giọng một cách lo lắng.

Một. hỏi

b. yêu cầu

c. được hỏi

d. được hỏi

Trả lời

1b2ngày3c4a5b6a7a8d9a10b
11c12ngày13a14c15ngày16a17b18a19d20b

Xem thêm: Tiếng Anh 12 Unit 2: Skills – Soạn Tiếng Anh 12 trang 23

5/5 – (750 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Bài tập trắc nghiệm Cụm phân từ trong tiếng Anh

Bài tập trắc nghiệm Cụm phân từ trong tiếng Anh

Hình Ảnh về:
Bài tập trắc nghiệm Cụm phân từ trong tiếng Anh

Video về:
Bài tập trắc nghiệm Cụm phân từ trong tiếng Anh

Wiki về
Bài tập trắc nghiệm Cụm phân từ trong tiếng Anh


Bài tập trắc nghiệm Cụm phân từ trong tiếng Anh -

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

Nhằm mang đến cho các bạn thêm tài liệu học Tiếng Anh, chiase24.com xin giới thiệu tài liệu Bài tập trắc nghiệm Participle Phrases trong Tiếng Anh.

Participle Phrases in English là nguồn tài liệu hữu ích giúp bạn nắm vững nội dung ngữ pháp tiếng Anh quan trọng này. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Bài tập thực hành cụm phân từ trong tiếng Anh

1. _____công việc của họ, họ đã về nhà.

Một. hoàn thiện

b. đã hoàn thành

c. đã hoàn thành

đ. Hoàn thành

2. Cô gái _____ phía sau bạn nghịch ngợm.

Một. khán đài

b. đứng

c. đang đứng

đ. đứng

3. _____ công việc đồng áng của họ, những người nông dân trở về nhà.

Một. hoàn thiện

b. hoàn thành

c. đã hoàn thành

đ. đang hoàn thành

4. _____bởi khách truy cập, không thể sử dụng đàn clavichord.

Một. Vỡ

b. Phá vỡ

c. Phá vỡ

đ. Phá sản

5. Sau bữa tối, tôi xem ti vi.

Một. ăn

b. Ăn

c. ăn

đ. ăn

6. Khi _____ trong thương mại quốc tế, thư tín dụng rất thuận tiện.

Một. đã sử dụng

b. được sử dụng

c. sử dụng

d. họ đã sử dụng

7. Cô bơi vào bờ _____ đêm trong nước.

Một. bị dồn nén

b. có chi tiêu

c. khi chi tiêu

đ. đã dành

8. Tôi tin rằng đây là ai đó _____ trên cửa.

Một. tiếng gõ lớn

b. cú đánh

c. gõ cửa

đ. gõ cửa

9. Người phụ nữ mặc áo xanh là dì của cô ấy.

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 6: Đoạn văn cảm nghĩ về ca dao Người có điệu (2 văn mẫu)

Một. mặc quần áo

b. Cách ăn mặc

c. đang mặc quần áo

đ. trong trang phục

10. _____ từ những gì bạn nói, bạn vô tội.

Một. Đánh giá

b. phán xét

c. Phán xét

d. để được đánh giá

11. _____ bạn đi làm, anh ấy cảm thấy bình tĩnh.

Một. bổ nhiệm

b. Bổ nhiệm

c. đã bổ nhiệm

đ. Bổ nhiệm

12. _____ rất nhiều, con búp bê vẫn còn trên kệ.

Một. Trị giá

b. chi phí

c. Tiêu tốn

đ. chi phí

13. _____ bởi tất cả mọi người, anh ấy đã thất vọng.

Một. cười

b. Cười

c. cười

đ. cười

14. _____ lo lắng để làm hài lòng chúng tôi, họ nói với chúng tôi tất cả những gì chúng tôi muốn biết.

Một. Be

b. To lớn

c. Hiện tại

đ. đang tồn tại

15. Thời tiết _____, chúng ta sẽ bắt đầu vào ngày mai.

Một. giấy phép

b. sẽ cho phép

c. đang cho phép

d. cho phép

16. Bữa tối _____ kết thúc, họ trở về nhà.

Một. hiện tại

b. be

c. là

đ. đã từng là

17. Kể từ khi công việc kinh doanh mới của anh ấy, Bob đã làm việc 16 giờ một ngày.

Một. mở

b. khai mạc

c. đã mở

đ. khai mạc

18. Sau khi đánh nhau, cảnh sát đã bắt giữ hai người đàn ông và một phụ nữ.

Một. dừng lại

b. dừng lại

c. dừng lại

đ. dừng lại

19. ____ một tay đặt trên vô lăng, Ann mở lon nước ngọt bằng tay còn lại.

Một. Để giữ

b. Giữ

c. giữ

d. Duy trì

20. Khi _____ giải thích về sai lầm của mình, nhân viên mới hắng giọng một cách lo lắng.

Một. hỏi

b. yêu cầu

c. được hỏi

d. được hỏi

Trả lời

1b2ngày3c4a5b6a7a8d9a10b
11c12ngày13a14c15ngày16a17b18a19d20b

Xem thêm: Tiếng Anh 12 Unit 2: Skills - Soạn Tiếng Anh 12 trang 23

5/5 - (750 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #Cụm #phân #từ #trong #tiếng #Anh

[rule_3_plain]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #Cụm #phân #từ #trong #tiếng #Anh

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

6 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

6 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

6 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

6 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập trắc nghiệm Cụm phân từ trong tiếng AnhRelated posts:

Nhằm đem đến cho các bạn có thêm nhiều tài liệu học tập môn tiếng Anh, chiase24.com xin giới thiệu tài liệu Bài tập trắc nghiệm Cụm phân từ trong tiếng Anh.

Bài tập trắc nghiệm Cụm phân từ trong tiếng Anh là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn nắm chắc nội dung ngữ pháp tiếng Anh quan trọng này. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.
Bài tập trắc nghiệm Cụm phân từ trong tiếng Anh
1. _____their work, they went home.
a. Finishing
b. Having finished

c. Had finished
d. Finished
2. The girl_____ behind you is naughty.
a. stands
b. stood
c. is standing
d. standing
3. _____ their farm work, the farmers returned home.

a. Finishing
b. Finish
c. Having finished
d. Being finished
4. _____by the visitor, the clavichord could not be used.
a. Broken
b. Break
c. Breaking
d. Broke
5. After_____ dinner, I watches television.
a. eat
b. eating
c. eaten
d. ate
6. When_____ in international trade, letters of credit are convenient.
a. used
b. are used
c. using
d. they used
7. She swam to the shore_____ the night in the water.
a. having pent
b. having spending
c. when spending
d. had spent
8. I believe here is somebody_____ on the door.
a. to knock
b. knock
c. knocked
d. knocking
9. The lady_____ in blue is her aunt.
.u0ab2926f6d517209f219067a98a6bd8b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u0ab2926f6d517209f219067a98a6bd8b:active, .u0ab2926f6d517209f219067a98a6bd8b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u0ab2926f6d517209f219067a98a6bd8b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u0ab2926f6d517209f219067a98a6bd8b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u0ab2926f6d517209f219067a98a6bd8b .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u0ab2926f6d517209f219067a98a6bd8b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Đoạn văn cảm nghĩ về bài ca dao Con người có cố có tông (2 mẫu)a. dressed
b. dressing
c. is dressing
d. in dress
10. _____ from what you say, you are innocent.
a. To judge
b. Judging
c. Judge
d. To be judged
11. _____ you to the job, he felt calm.
a. Appointed
b. Appoint
c. Having appointed
d. To appoint
12. _____ so much, the doll is still on the shelf.
a. Cost
b. Costs
c. To cost
d. Costing
13. _____ at by everyone, he was disappointed.
a. laughed
b. Laugh
c. Laughing
d. In laugh
14. _____ anxious to please us, they told us all we wanted to know.
a. Be
b. To be
c. Being
d. In being
15. Weather_____, we will start tomorrow.
a. permits
b. will permit
c. is permitting
d. permitting
16. Dinner_____ over, they returned home.
a. being
b. be
c. is
d. was
17. Since_____ his new business, Bob has been working 16 hours a day.
a. open
b. opening
c. opened
d. of opening
18. After _____the fight, the police arrested two men and a woman.
a. stopping
b. stop
c. to stop
d. stopped
19. ____ one hand on the steering wheel, Ann opened a can of soda pop with her free hand.
a. To keep
b. Keep
c. In keeping
d. Keeping
20. When _____ to explain his mistake, the new employee cleared his throat nervously.
a. asking
b. asked
c. to be asked
d. to be asking
Đáp án
1b
2d
3c
4a
5b
6a
7a
8d
9a
10b
11c
12d
13a
14c
15d
16a
17b
18a
19d
20b
.u1176a9b636b9e440440aff9eba6a3add { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u1176a9b636b9e440440aff9eba6a3add:active, .u1176a9b636b9e440440aff9eba6a3add:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u1176a9b636b9e440440aff9eba6a3add { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u1176a9b636b9e440440aff9eba6a3add .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u1176a9b636b9e440440aff9eba6a3add .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u1176a9b636b9e440440aff9eba6a3add:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tiếng Anh 12 Unit 2: Skills – Soạn Anh 12 trang 23

5/5 – (750 bình chọn)

Related posts:Bài tập mạo từ trong tiếng Anh – Trắc nghiệm và tự luận mạo từ trong tiếng Anh
Bài tập trắc nghiệm Liên từ trong tiếng Anh
Bài tập trắc nghiệm về cụm động từ tiếng Anh (Có đáp án)
Bài tập trắc nghiệm về thì trong Tiếng Anh

#Bài #tập #trắc #nghiệm #Cụm #phân #từ #trong #tiếng #Anh

[rule_2_plain]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #Cụm #phân #từ #trong #tiếng #Anh

[rule_2_plain]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #Cụm #phân #từ #trong #tiếng #Anh

[rule_3_plain]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #Cụm #phân #từ #trong #tiếng #Anh

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

6 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

6 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

6 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

6 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập trắc nghiệm Cụm phân từ trong tiếng AnhRelated posts:

Nhằm đem đến cho các bạn có thêm nhiều tài liệu học tập môn tiếng Anh, chiase24.com xin giới thiệu tài liệu Bài tập trắc nghiệm Cụm phân từ trong tiếng Anh.

Bài tập trắc nghiệm Cụm phân từ trong tiếng Anh là nguồn tài liệu hữu ích giúp các bạn nắm chắc nội dung ngữ pháp tiếng Anh quan trọng này. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.
Bài tập trắc nghiệm Cụm phân từ trong tiếng Anh
1. _____their work, they went home.
a. Finishing
b. Having finished

c. Had finished
d. Finished
2. The girl_____ behind you is naughty.
a. stands
b. stood
c. is standing
d. standing
3. _____ their farm work, the farmers returned home.

a. Finishing
b. Finish
c. Having finished
d. Being finished
4. _____by the visitor, the clavichord could not be used.
a. Broken
b. Break
c. Breaking
d. Broke
5. After_____ dinner, I watches television.
a. eat
b. eating
c. eaten
d. ate
6. When_____ in international trade, letters of credit are convenient.
a. used
b. are used
c. using
d. they used
7. She swam to the shore_____ the night in the water.
a. having pent
b. having spending
c. when spending
d. had spent
8. I believe here is somebody_____ on the door.
a. to knock
b. knock
c. knocked
d. knocking
9. The lady_____ in blue is her aunt.
.u0ab2926f6d517209f219067a98a6bd8b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u0ab2926f6d517209f219067a98a6bd8b:active, .u0ab2926f6d517209f219067a98a6bd8b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u0ab2926f6d517209f219067a98a6bd8b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u0ab2926f6d517209f219067a98a6bd8b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u0ab2926f6d517209f219067a98a6bd8b .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u0ab2926f6d517209f219067a98a6bd8b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Đoạn văn cảm nghĩ về bài ca dao Con người có cố có tông (2 mẫu)a. dressed
b. dressing
c. is dressing
d. in dress
10. _____ from what you say, you are innocent.
a. To judge
b. Judging
c. Judge
d. To be judged
11. _____ you to the job, he felt calm.
a. Appointed
b. Appoint
c. Having appointed
d. To appoint
12. _____ so much, the doll is still on the shelf.
a. Cost
b. Costs
c. To cost
d. Costing
13. _____ at by everyone, he was disappointed.
a. laughed
b. Laugh
c. Laughing
d. In laugh
14. _____ anxious to please us, they told us all we wanted to know.
a. Be
b. To be
c. Being
d. In being
15. Weather_____, we will start tomorrow.
a. permits
b. will permit
c. is permitting
d. permitting
16. Dinner_____ over, they returned home.
a. being
b. be
c. is
d. was
17. Since_____ his new business, Bob has been working 16 hours a day.
a. open
b. opening
c. opened
d. of opening
18. After _____the fight, the police arrested two men and a woman.
a. stopping
b. stop
c. to stop
d. stopped
19. ____ one hand on the steering wheel, Ann opened a can of soda pop with her free hand.
a. To keep
b. Keep
c. In keeping
d. Keeping
20. When _____ to explain his mistake, the new employee cleared his throat nervously.
a. asking
b. asked
c. to be asked
d. to be asking
Đáp án
1b
2d
3c
4a
5b
6a
7a
8d
9a
10b
11c
12d
13a
14c
15d
16a
17b
18a
19d
20b
.u1176a9b636b9e440440aff9eba6a3add { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u1176a9b636b9e440440aff9eba6a3add:active, .u1176a9b636b9e440440aff9eba6a3add:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u1176a9b636b9e440440aff9eba6a3add { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u1176a9b636b9e440440aff9eba6a3add .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u1176a9b636b9e440440aff9eba6a3add .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u1176a9b636b9e440440aff9eba6a3add:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tiếng Anh 12 Unit 2: Skills – Soạn Anh 12 trang 23

5/5 – (750 bình chọn)

Related posts:Bài tập mạo từ trong tiếng Anh – Trắc nghiệm và tự luận mạo từ trong tiếng Anh
Bài tập trắc nghiệm Liên từ trong tiếng Anh
Bài tập trắc nghiệm về cụm động từ tiếng Anh (Có đáp án)
Bài tập trắc nghiệm về thì trong Tiếng Anh

Chuyên mục: Giáo dục
#Bài #tập #trắc #nghiệm #Cụm #phân #từ #trong #tiếng #Anh

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button