Bài tập trắc nghiệm chương cảm ứng điện từ

Bạn đang xem:
Bài tập trắc nghiệm chương cảm ứng điện từ
tại hoami.edu.vn

2 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

chiase24.com xin giới thiệu đến các bạn tài liệu chương cảm ứng điện từ đã được chúng tôi đăng tải ngay sau đây.

Bài tập trắc nghiệm chương cảm ứng điện từ có đáp án là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô và các em học sinh. Tài liệu trắc nghiệm Vật lý 11 này tổng hợp các câu hỏi về hiện tượng cảm ứng điện từ, giúp bạn học tốt môn Vật lý và bồi dưỡng học sinh giỏi. Mời các bạn tham khảo.

câu hỏi chương cảm ứng điện từ

Câu hỏi 1: Phát biểu nào không đúng?

A. Một khung dây dẫn hình chữ nhật quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO’ song song với các đường cảm ứng từ thì trong khung xuất hiện dòng điện cảm ứng.

B. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO’ song song với các đường cảm ứng từ, trong khung không có dòng điện cảm ứng.

C. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO’ vuông góc với các đường cảm ứng từ, trong khung xuất hiện dòng điện cảm ứng.

D. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO’ hợp với các đường sức cảm ứng một góc nhọn thì trong khung xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Câu 2: Phát biểu nào không đúng?

A. Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi mạch điện thì trong mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng. Hiện tượng này được gọi là cảm ứng điện từ.

B. Dòng điện xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch kín gọi là dòng điện cảm ứng.

Xem thêm: 280 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 8 chương IV: Oxi – Không khí (có đáp án)

C. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra luôn ngược hướng với chiều của từ trường sinh ra nó.

D. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra ngược lại với nguyên nhân sinh ra nó.

Câu 3: Xét mạch điện ở hình 3, thanh AB trượt thẳng trên mặt phẳng nằm ngang theo chiều hình vẽ, vận tốc của thanh AB có độ lớn 2 m/s, vận tốc của thanh AB vuông góc với các đường cảm ứng, AB = 40 cm, B = 0,2T, E = 2V, r = 0 (Ω), RAB = 0,8 Ω, bỏ qua điện trở dây dẫn và Ampe. Số chỉ của Ampe sẽ là:

A. 2,5 A

B. 2,7A

C.2,3 A

D. 2A

câu 4: Một khung dây phẳng, tiết diện 20 (cm .)2), gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ tạo với mặt phẳng khung dây một góc 30 và có độ lớn B = 2,10-4 (T). Từ trường được tạo ra để giảm đều đến 0 trong khoảng thời gian 0,01(s). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong thời gian từ trường biến thiên là:

A. 3,46.10-4(V).

B. 0,2 (mV).

C. 4.10-4(V).

D. 4 (mV).

Câu 5: Nguyên nhân xuất hiện suất điện động cảm ứng trong dây dẫn chuyển động trong từ trường là:

A. Lực hoá học tác dụng lên êlectron làm êlectron chuyển từ đầu này sang đầu kia của thanh.

B. Lực Lorentz tác dụng lên êlectron làm êlectron chuyển động từ đầu này sang đầu kia của thanh.

C. Lực ma sát giữa thanh và môi trường ngoài làm cho êlectron chuyển từ đầu này sang đầu kia của thanh.

D. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn không có dòng điện đặt trong từ trường đều làm các êlectron dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của thanh.

Câu 6: Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem thêm: Tả người bạn đang học – Tuyển tập các bài văn miêu tả lớp 5

A. Một thanh dây dẫn chuyển động thẳng đều trong từ trường đều sao cho thanh luôn nằm dọc theo một đường sức điện trường thì trong thanh xuất hiện dòng điện cảm ứng.

B. Một thanh dây dẫn chuyển động dọc theo một đường sức từ của một từ trường đều sao cho thanh luôn vuông góc với đường sức từ thì trong thanh xuất hiện điện trường cảm ứng.

C. Một thanh dây dẫn chuyển động qua các đường sức từ của một từ trường đều sao cho thanh luôn vuông góc với các đường sức từ thì trong thanh xuất hiện điện trường cảm ứng.

D. Một thanh dây dẫn chuyển động theo quỹ đạo bất kỳ trong từ trường đều sao cho thanh luôn nằm dọc theo các đường sức điện thì trong thanh xuất hiện điện trường cảm ứng.

câu 7: Phát biểu nào sai?

A. Hiện tượng cảm ứng điện từ trong mạch điện do sự biến thiên cường độ dòng điện trong mạch đó gây ra gọi là hiện tượng tự cảm.

B. Suất điện động sinh ra do hiện tượng tự cảm gọi là suất điện động tự cảm.

C. Hiện tượng tự cảm là trường hợp riêng của hiện tượng cảm ứng điện từ.

D. Suất điện động cảm ứng cũng là suất điện động cảm ứng.

Câu 8: Từ thông qua khung dây biến thiên, trong khoảng thời gian 0,2 (s) từ thông giảm từ 1,2 (Wb) đến 0,4 (Wb). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng:

A. 6 (V).

B. 4(V).

C.2(V).

D. 1 (V).

Câu 9: Một khung dây phẳng, tiết diện 20 (cm .)2), gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ tạo với mặt phẳng khung dây một góc 30 và có độ lớn B = 2,10-4 (T). Từ trường được tạo ra để giảm đều đến 0 trong khoảng thời gian 0,01(s). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong thời gian từ trường biến thiên là:

Xem thêm: Tập làm văn lớp 2: Viết 4-5 câu kể về việc làm tốt của một người bạn

A. 3,46.10-4(V).

B. 0,2 (mV).

C. 4.10-4 (V).

D. 4 (mV).

Câu 10: Một dây dẫn dài 20 (cm), hai đầu của nó được nối với hai đầu đoạn mạch có điện trở 0,5 (W). Cho thanh chuyển động tịnh tiến trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,08 (T) với vận tốc 7 (m/s), véc tơ vận tốc vuông góc với các đường sức từ và vuông góc với thanh, bỏ qua lực cản của thanh và dây nối. Cường độ dòng điện trong mạch là:

A. 0,224 (A).

B. 0,112 (A).

C.11,2(A).

D. 22,4 (A).

câu 11: Phát biểu nào sai?

A. Hiện tượng cảm ứng điện từ trong mạch điện do sự biến thiên cường độ dòng điện trong mạch đó gây ra gọi là hiện tượng tự cảm.

B. Suất điện động do hiện tượng tự cảm sinh ra gọi là suất điện động cảm ứng.

C. Hiện tượng tự cảm là trường hợp riêng của hiện tượng cảm ứng điện từ.

D. Suất điện động cảm ứng cũng là suất điện động cảm ứng.

Câu 12: Một cuộn dây có độ tự cảm L = 0,1 (H), cường độ dòng điện qua cuộn dây giảm dần đều từ 2 (A) đến 0 trong khoảng thời gian 4 (s). Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống trong khoảng thời gian đó là:

A. 0,03 (V).

B. 0,04 (V).

C. 0,05 (V).

D. 0,06 (V).

………….

Tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

5/5 – (764 bình chọn)

xem thêm thông tin chi tiết về
Bài tập trắc nghiệm chương cảm ứng điện từ

Bài tập trắc nghiệm chương cảm ứng điện từ

Hình Ảnh về:
Bài tập trắc nghiệm chương cảm ứng điện từ

Video về:
Bài tập trắc nghiệm chương cảm ứng điện từ

Wiki về
Bài tập trắc nghiệm chương cảm ứng điện từ


Bài tập trắc nghiệm chương cảm ứng điện từ -

2 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

chiase24.com xin giới thiệu đến các bạn tài liệu chương cảm ứng điện từ đã được chúng tôi đăng tải ngay sau đây.

Bài tập trắc nghiệm chương cảm ứng điện từ có đáp án là tài liệu tham khảo hay dành cho quý thầy cô và các em học sinh. Tài liệu trắc nghiệm Vật lý 11 này tổng hợp các câu hỏi về hiện tượng cảm ứng điện từ, giúp bạn học tốt môn Vật lý và bồi dưỡng học sinh giỏi. Mời các bạn tham khảo.

câu hỏi chương cảm ứng điện từ

Câu hỏi 1: Phát biểu nào không đúng?

A. Một khung dây dẫn hình chữ nhật quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO' song song với các đường cảm ứng từ thì trong khung xuất hiện dòng điện cảm ứng.

B. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO' song song với các đường cảm ứng từ, trong khung không có dòng điện cảm ứng.

C. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO' vuông góc với các đường cảm ứng từ, trong khung xuất hiện dòng điện cảm ứng.

D. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO' hợp với các đường sức cảm ứng một góc nhọn thì trong khung xuất hiện dòng điện cảm ứng.

Câu 2: Phát biểu nào không đúng?

A. Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi mạch điện thì trong mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng. Hiện tượng này được gọi là cảm ứng điện từ.

B. Dòng điện xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch kín gọi là dòng điện cảm ứng.

Xem thêm: 280 câu hỏi trắc nghiệm Hóa học lớp 8 chương IV: Oxi - Không khí (có đáp án)

C. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra luôn ngược hướng với chiều của từ trường sinh ra nó.

D. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra ngược lại với nguyên nhân sinh ra nó.

Câu 3: Xét mạch điện ở hình 3, thanh AB trượt thẳng trên mặt phẳng nằm ngang theo chiều hình vẽ, vận tốc của thanh AB có độ lớn 2 m/s, vận tốc của thanh AB vuông góc với các đường cảm ứng, AB = 40 cm, B = 0,2T, E = 2V, r = 0 (Ω), RAB = 0,8 Ω, bỏ qua điện trở dây dẫn và Ampe. Số chỉ của Ampe sẽ là:

Bài tập trắc nghiệm chương cảm ứng điện từ - de thi va ly 5

A. 2,5 A

B. 2,7A

C.2,3 A

D. 2A

câu 4: Một khung dây phẳng, tiết diện 20 (cm .)2), gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ tạo với mặt phẳng khung dây một góc 30 và có độ lớn B = 2,10-4 (T). Từ trường được tạo ra để giảm đều đến 0 trong khoảng thời gian 0,01(s). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong thời gian từ trường biến thiên là:

A. 3,46.10-4(V).

B. 0,2 (mV).

C. 4.10-4(V).

D. 4 (mV).

Câu 5: Nguyên nhân xuất hiện suất điện động cảm ứng trong dây dẫn chuyển động trong từ trường là:

A. Lực hoá học tác dụng lên êlectron làm êlectron chuyển từ đầu này sang đầu kia của thanh.

B. Lực Lorentz tác dụng lên êlectron làm êlectron chuyển động từ đầu này sang đầu kia của thanh.

C. Lực ma sát giữa thanh và môi trường ngoài làm cho êlectron chuyển từ đầu này sang đầu kia của thanh.

D. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn không có dòng điện đặt trong từ trường đều làm các êlectron dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của thanh.

Câu 6: Khẳng định nào sau đây là đúng?

Xem thêm: Tả người bạn đang học - Tuyển tập các bài văn miêu tả lớp 5

A. Một thanh dây dẫn chuyển động thẳng đều trong từ trường đều sao cho thanh luôn nằm dọc theo một đường sức điện trường thì trong thanh xuất hiện dòng điện cảm ứng.

B. Một thanh dây dẫn chuyển động dọc theo một đường sức từ của một từ trường đều sao cho thanh luôn vuông góc với đường sức từ thì trong thanh xuất hiện điện trường cảm ứng.

C. Một thanh dây dẫn chuyển động qua các đường sức từ của một từ trường đều sao cho thanh luôn vuông góc với các đường sức từ thì trong thanh xuất hiện điện trường cảm ứng.

D. Một thanh dây dẫn chuyển động theo quỹ đạo bất kỳ trong từ trường đều sao cho thanh luôn nằm dọc theo các đường sức điện thì trong thanh xuất hiện điện trường cảm ứng.

câu 7: Phát biểu nào sai?

A. Hiện tượng cảm ứng điện từ trong mạch điện do sự biến thiên cường độ dòng điện trong mạch đó gây ra gọi là hiện tượng tự cảm.

B. Suất điện động sinh ra do hiện tượng tự cảm gọi là suất điện động tự cảm.

C. Hiện tượng tự cảm là trường hợp riêng của hiện tượng cảm ứng điện từ.

D. Suất điện động cảm ứng cũng là suất điện động cảm ứng.

Câu 8: Từ thông qua khung dây biến thiên, trong khoảng thời gian 0,2 (s) từ thông giảm từ 1,2 (Wb) đến 0,4 (Wb). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng:

A. 6 (V).

B. 4(V).

C.2(V).

D. 1 (V).

Câu 9: Một khung dây phẳng, tiết diện 20 (cm .)2), gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ tạo với mặt phẳng khung dây một góc 30 và có độ lớn B = 2,10-4 (T). Từ trường được tạo ra để giảm đều đến 0 trong khoảng thời gian 0,01(s). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong thời gian từ trường biến thiên là:

Xem thêm: Tập làm văn lớp 2: Viết 4-5 câu kể về việc làm tốt của một người bạn

A. 3,46.10-4(V).

B. 0,2 (mV).

C. 4.10-4 (V).

D. 4 (mV).

Câu 10: Một dây dẫn dài 20 (cm), hai đầu của nó được nối với hai đầu đoạn mạch có điện trở 0,5 (W). Cho thanh chuyển động tịnh tiến trong một từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,08 (T) với vận tốc 7 (m/s), véc tơ vận tốc vuông góc với các đường sức từ và vuông góc với thanh, bỏ qua lực cản của thanh và dây nối. Cường độ dòng điện trong mạch là:

A. 0,224 (A).

B. 0,112 (A).

C.11,2(A).

D. 22,4 (A).

câu 11: Phát biểu nào sai?

A. Hiện tượng cảm ứng điện từ trong mạch điện do sự biến thiên cường độ dòng điện trong mạch đó gây ra gọi là hiện tượng tự cảm.

B. Suất điện động do hiện tượng tự cảm sinh ra gọi là suất điện động cảm ứng.

C. Hiện tượng tự cảm là trường hợp riêng của hiện tượng cảm ứng điện từ.

D. Suất điện động cảm ứng cũng là suất điện động cảm ứng.

Câu 12: Một cuộn dây có độ tự cảm L = 0,1 (H), cường độ dòng điện qua cuộn dây giảm dần đều từ 2 (A) đến 0 trong khoảng thời gian 4 (s). Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống trong khoảng thời gian đó là:

A. 0,03 (V).

B. 0,04 (V).

C. 0,05 (V).

D. 0,06 (V).

………….

Tải file tài liệu để xem nội dung chi tiết hơn

5/5 - (764 bình chọn)

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #chương #cảm #ứng #điện #từ

[rule_3_plain]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #chương #cảm #ứng #điện #từ

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

3 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

5 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

5 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

5 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

5 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

5 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập trắc nghiệm chương cảm ứng điện từRelated posts:

chiase24.com xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Bài tập trắc nghiệm chương cảm ứng điện từ được chúng tôi đăng tải ngay sau đây.

Bài tập trắc nghiệm chương cảm ứng điện từ có đáp án kèm theo là tài liệu tham khảo hay dành cho thầy cô và các bạn học sinh. Tài liệu trắc nghiệm môn Vật lý 11 này tổng hợp các câu hỏi về phần cảm ứng điện từ, giúp các bạn học tốt môn vật lý, bồi dưỡng học sinh giỏi. Mời các bạn cùng tham khảo.
Bài tập trắc nghiệm chương cảm ứng điện từ
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO’ song song với các đường cảm ứng từ thì trong khung có xuất hiện dòng điện cảm ứng.
B. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO’ song song với các đường cảm ứng từ thì trong khung không có dòng điện cảm ứng.

C. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO’ vuông với các đường cảm ứng từ thì trong khung có xuất hiện dòng điện cảm ứng.
D. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO’ hợp với các đường cảm ứng từ một góc nhọn thì trong khung có xuất hiện dòng điện cảm ứng.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một mạch điện, thì trong mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.
B. Dòng điện xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch điện kín gọi là dòng điện cảm ứng.
.ua2bc161b446e52839153519447509187 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua2bc161b446e52839153519447509187:active, .ua2bc161b446e52839153519447509187:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua2bc161b446e52839153519447509187 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua2bc161b446e52839153519447509187 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua2bc161b446e52839153519447509187 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua2bc161b446e52839153519447509187:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  280 câu trắc nghiệm Hóa học lớp 8 chương IV: Oxi – Không khí (Có đáp án)C. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra luôn ngược chiều với chiều của từ trường đã sinh ra nó.
D. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó.
Câu 3: Xét mạch điện hình 3, AB trượt thẳng đều trên mặt phẳng ngang theo chiều như hình vẽ , vận tốc của thanh AB có độ lớn 2 m/s, vận tốc của AB vuông góc với các đường cảm ứng, AB = 40 cm,B = 0,2T, E = 2V, r = 0 (Ω), RAB = 0,8 Ω, bỏ qua điện trở của dây nối và Ampeke. Số chỉ của Ampekế sẽ là :

A. 2,5 A
B. 2,7 A
C.2,3 A
D. 2 A
Câu 4: Một khung dây phẳng, diện tích 20 (cm2), gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc 300 và có độ lớn B = 2.10-4 (T). Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01 (s). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là:
A. 3,46.10-4(V).
B. 0,2 (mV).
C. 4.10-4(V).
D. 4 (mV).
Câu 5: Nguyên nhân gây ra suất điện động cảm ứng trong thanh dây dẫn chuyển động trong từ trường là:
A. Lực hoá học tác dụng lên các êlectron làm các êlectron dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của thanh.
B. Lực Lorenxơ tác dụng lên các êlectron làm các êlectron dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của thanh.
C. Lực ma sát giữa thanh và môi trường ngoài làm các êlectron dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của thanh.
D. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn không có dòng điện đặt trong từ trường làm các êlectron dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của thanh.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng?
.u375b5596c5788a8fabc2da769512f488 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u375b5596c5788a8fabc2da769512f488:active, .u375b5596c5788a8fabc2da769512f488:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u375b5596c5788a8fabc2da769512f488 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u375b5596c5788a8fabc2da769512f488 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u375b5596c5788a8fabc2da769512f488 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u375b5596c5788a8fabc2da769512f488:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tả bạn em đang học bài – Tuyển tập bài văn miêu tả lớp 5A. Một thanh dây dẫn chuyển động thẳng đều trong một từ trường đều sao cho thanh luôn nằm dọc theo một đường sức điện thì trong thanh xuất hiện một điện trường cảm ứng.
B. Một thanh dây dẫn chuyển động dọc theo một đường sức từ của một từ trường đều sao cho thanh luôn vuông góc với đường sức từ thì trong thanh xuất hiện một điện trường cảm ứng.
C. Một thanh dây dẫn chuyển động cắt các đường sức từ của một từ trường đều sao cho thanh luôn vuông góc với đường sức từ thì trong thanh xuất hiện một điện trường cảm ứng.
D. Một thanh dây dẫn chuyển động theo một quỹ đạo bất kì trong một từ trường đều sao cho thanh luôn nằm dọc theo các đường sức điện thì trong thanh xuất hiện một điện trường cảm ứng.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch điện do chính sự biến đổi của dòng điện trong mạch đó gây ra gọi là hiện tượng tự cảm.
B. Suất điện động được sinh ra do hiện tượng tự cảm gọi là suất điện động tự cảm.
C. Hiện tượng tự cảm là một trường hợp đặc biệt của hiện tượng cảm ứng điện từ.
D. Suất điện động cảm ứng cũng là suất điện động tự cảm.
Câu 8: Từ thông qua một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian 0,2 (s) từ thông giảm từ 1,2 (Wb) xuống còn 0,4 (Wb). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng:
A. 6 (V).
B. 4 (V).
C. 2 (V).
D. 1 (V).
Câu 9: Một khung dây phẳng, diện tích 20 (cm2), gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc 300 và có độ lớn B = 2.10-4 (T). Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01 (s). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là:
.u9fff4f24e3503d37fc7a58a5dfe56766 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9fff4f24e3503d37fc7a58a5dfe56766:active, .u9fff4f24e3503d37fc7a58a5dfe56766:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9fff4f24e3503d37fc7a58a5dfe56766 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9fff4f24e3503d37fc7a58a5dfe56766 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9fff4f24e3503d37fc7a58a5dfe56766 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9fff4f24e3503d37fc7a58a5dfe56766:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 2: Viết 4 – 5 câu về việc làm tốt của một người bạnA. 3,46.10-4(V).
B. 0,2 (mV).
C. 4.10-4 (V).
D. 4 (mV).
Câu 10: Một thanh dẫn điện dài 20 (cm), hai đầu của nó được nối với hai đầu của một mạch điện có điện trở 0,5 (W). Cho thanh chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,08 (T) với vận tốc 7 (m/s), vectơ vận tốc vuông góc với các đường sức từ và vuông góc với thanh, bỏ qua điện trở của thanh và các dây nối. Cường độ dòng điện trong mạch là:
A. 0,224 (A).
B. 0,112 (A).
C. 11,2 (A).
D. 22,4 (A).
Câu 11: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch điện do chính sự biến đổi của dòng điện trong mạch đó gây ra gọi là hiện tượng tự cảm.
B. Suất điện động được sinh ra do hiện tượng tự cảm gọi là suất điện động tự cảm.
C. Hiện tượng tự cảm là một trường hợp đặc biệt của hiện tượng cảm ứng điện từ.
D. Suất điện động cảm ứng cũng là suất điện động tự cảm.
Câu 12: Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1 (H), cường độ dòng điện qua ống dây giảm đều đặn từ 2 (A) về 0 trong khoảng thời gian là 4 (s). Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống trong khoảng thời gian đó là:
A. 0,03 (V).
B. 0,04 (V).
C. 0,05 (V).
D. 0,06 (V).
………..
Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 – (764 bình chọn)

Related posts:Bài tập trắc nghiệm Chương Cacbon – Silic
Bài tập trắc nghiệm Dòng điện trong các môi trường Vật lý lớp 11
Bài tập trắc nghiệm điện tích – Định luật Cu-lông
Bài tập trắc nghiệm Chương 4 môn Hóa học lớp 11

#Bài #tập #trắc #nghiệm #chương #cảm #ứng #điện #từ

[rule_2_plain]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #chương #cảm #ứng #điện #từ

[rule_2_plain]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #chương #cảm #ứng #điện #từ

[rule_3_plain]

#Bài #tập #trắc #nghiệm #chương #cảm #ứng #điện #từ

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

3 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

5 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

5 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

5 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

5 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

5 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài tập trắc nghiệm chương cảm ứng điện từRelated posts:

chiase24.com xin giới thiệu đến các bạn tài liệu Bài tập trắc nghiệm chương cảm ứng điện từ được chúng tôi đăng tải ngay sau đây.

Bài tập trắc nghiệm chương cảm ứng điện từ có đáp án kèm theo là tài liệu tham khảo hay dành cho thầy cô và các bạn học sinh. Tài liệu trắc nghiệm môn Vật lý 11 này tổng hợp các câu hỏi về phần cảm ứng điện từ, giúp các bạn học tốt môn vật lý, bồi dưỡng học sinh giỏi. Mời các bạn cùng tham khảo.
Bài tập trắc nghiệm chương cảm ứng điện từ
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO’ song song với các đường cảm ứng từ thì trong khung có xuất hiện dòng điện cảm ứng.
B. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO’ song song với các đường cảm ứng từ thì trong khung không có dòng điện cảm ứng.

C. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO’ vuông với các đường cảm ứng từ thì trong khung có xuất hiện dòng điện cảm ứng.
D. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO’ hợp với các đường cảm ứng từ một góc nhọn thì trong khung có xuất hiện dòng điện cảm ứng.
Câu 2: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một mạch điện, thì trong mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ.
B. Dòng điện xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch điện kín gọi là dòng điện cảm ứng.
.ua2bc161b446e52839153519447509187 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ua2bc161b446e52839153519447509187:active, .ua2bc161b446e52839153519447509187:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ua2bc161b446e52839153519447509187 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ua2bc161b446e52839153519447509187 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ua2bc161b446e52839153519447509187 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ua2bc161b446e52839153519447509187:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  280 câu trắc nghiệm Hóa học lớp 8 chương IV: Oxi – Không khí (Có đáp án)C. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra luôn ngược chiều với chiều của từ trường đã sinh ra nó.
D. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụng chống lại nguyên nhân đã sinh ra nó.
Câu 3: Xét mạch điện hình 3, AB trượt thẳng đều trên mặt phẳng ngang theo chiều như hình vẽ , vận tốc của thanh AB có độ lớn 2 m/s, vận tốc của AB vuông góc với các đường cảm ứng, AB = 40 cm,B = 0,2T, E = 2V, r = 0 (Ω), RAB = 0,8 Ω, bỏ qua điện trở của dây nối và Ampeke. Số chỉ của Ampekế sẽ là :

A. 2,5 A
B. 2,7 A
C.2,3 A
D. 2 A
Câu 4: Một khung dây phẳng, diện tích 20 (cm2), gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc 300 và có độ lớn B = 2.10-4 (T). Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01 (s). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là:
A. 3,46.10-4(V).
B. 0,2 (mV).
C. 4.10-4(V).
D. 4 (mV).
Câu 5: Nguyên nhân gây ra suất điện động cảm ứng trong thanh dây dẫn chuyển động trong từ trường là:
A. Lực hoá học tác dụng lên các êlectron làm các êlectron dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của thanh.
B. Lực Lorenxơ tác dụng lên các êlectron làm các êlectron dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của thanh.
C. Lực ma sát giữa thanh và môi trường ngoài làm các êlectron dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của thanh.
D. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn không có dòng điện đặt trong từ trường làm các êlectron dịch chuyển từ đầu này sang đầu kia của thanh.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng?
.u375b5596c5788a8fabc2da769512f488 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u375b5596c5788a8fabc2da769512f488:active, .u375b5596c5788a8fabc2da769512f488:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u375b5596c5788a8fabc2da769512f488 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u375b5596c5788a8fabc2da769512f488 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u375b5596c5788a8fabc2da769512f488 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u375b5596c5788a8fabc2da769512f488:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tả bạn em đang học bài – Tuyển tập bài văn miêu tả lớp 5A. Một thanh dây dẫn chuyển động thẳng đều trong một từ trường đều sao cho thanh luôn nằm dọc theo một đường sức điện thì trong thanh xuất hiện một điện trường cảm ứng.
B. Một thanh dây dẫn chuyển động dọc theo một đường sức từ của một từ trường đều sao cho thanh luôn vuông góc với đường sức từ thì trong thanh xuất hiện một điện trường cảm ứng.
C. Một thanh dây dẫn chuyển động cắt các đường sức từ của một từ trường đều sao cho thanh luôn vuông góc với đường sức từ thì trong thanh xuất hiện một điện trường cảm ứng.
D. Một thanh dây dẫn chuyển động theo một quỹ đạo bất kì trong một từ trường đều sao cho thanh luôn nằm dọc theo các đường sức điện thì trong thanh xuất hiện một điện trường cảm ứng.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch điện do chính sự biến đổi của dòng điện trong mạch đó gây ra gọi là hiện tượng tự cảm.
B. Suất điện động được sinh ra do hiện tượng tự cảm gọi là suất điện động tự cảm.
C. Hiện tượng tự cảm là một trường hợp đặc biệt của hiện tượng cảm ứng điện từ.
D. Suất điện động cảm ứng cũng là suất điện động tự cảm.
Câu 8: Từ thông qua một khung dây biến đổi, trong khoảng thời gian 0,2 (s) từ thông giảm từ 1,2 (Wb) xuống còn 0,4 (Wb). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung có độ lớn bằng:
A. 6 (V).
B. 4 (V).
C. 2 (V).
D. 1 (V).
Câu 9: Một khung dây phẳng, diện tích 20 (cm2), gồm 10 vòng dây đặt trong từ trường đều. Vectơ cảm ứng từ làm thành với mặt phẳng khung dây một góc 300 và có độ lớn B = 2.10-4 (T). Người ta làm cho từ trường giảm đều đến không trong khoảng thời gian 0,01 (s). Suất điện động cảm ứng xuất hiện trong khung dây trong khoảng thời gian từ trường biến đổi là:
.u9fff4f24e3503d37fc7a58a5dfe56766 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u9fff4f24e3503d37fc7a58a5dfe56766:active, .u9fff4f24e3503d37fc7a58a5dfe56766:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u9fff4f24e3503d37fc7a58a5dfe56766 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u9fff4f24e3503d37fc7a58a5dfe56766 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u9fff4f24e3503d37fc7a58a5dfe56766 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u9fff4f24e3503d37fc7a58a5dfe56766:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 2: Viết 4 – 5 câu về việc làm tốt của một người bạnA. 3,46.10-4(V).
B. 0,2 (mV).
C. 4.10-4 (V).
D. 4 (mV).
Câu 10: Một thanh dẫn điện dài 20 (cm), hai đầu của nó được nối với hai đầu của một mạch điện có điện trở 0,5 (W). Cho thanh chuyển động tịnh tiến trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,08 (T) với vận tốc 7 (m/s), vectơ vận tốc vuông góc với các đường sức từ và vuông góc với thanh, bỏ qua điện trở của thanh và các dây nối. Cường độ dòng điện trong mạch là:
A. 0,224 (A).
B. 0,112 (A).
C. 11,2 (A).
D. 22,4 (A).
Câu 11: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Hiện tượng cảm ứng điện từ trong một mạch điện do chính sự biến đổi của dòng điện trong mạch đó gây ra gọi là hiện tượng tự cảm.
B. Suất điện động được sinh ra do hiện tượng tự cảm gọi là suất điện động tự cảm.
C. Hiện tượng tự cảm là một trường hợp đặc biệt của hiện tượng cảm ứng điện từ.
D. Suất điện động cảm ứng cũng là suất điện động tự cảm.
Câu 12: Một ống dây có hệ số tự cảm L = 0,1 (H), cường độ dòng điện qua ống dây giảm đều đặn từ 2 (A) về 0 trong khoảng thời gian là 4 (s). Suất điện động tự cảm xuất hiện trong ống trong khoảng thời gian đó là:
A. 0,03 (V).
B. 0,04 (V).
C. 0,05 (V).
D. 0,06 (V).
………..
Tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết

5/5 – (764 bình chọn)

Related posts:Bài tập trắc nghiệm Chương Cacbon – Silic
Bài tập trắc nghiệm Dòng điện trong các môi trường Vật lý lớp 11
Bài tập trắc nghiệm điện tích – Định luật Cu-lông
Bài tập trắc nghiệm Chương 4 môn Hóa học lớp 11

Chuyên mục: Giáo dục
#Bài #tập #trắc #nghiệm #chương #cảm #ứng #điện #từ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button