Bài tập Toán lớp 6: Điểm- Đường thẳng – Tia

Bạn đang xem:
Bài tập Toán lớp 6: Điểm- Đường thẳng – Tia
tại hoami.edu.vn

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

Bưu kiện luyện tập Toán học lớp học 6

chuyên chủ thể: Điểm Đường thẳng cá đuối

Thuộc vật chất lý thuyết: N tËp díi sử dụng bi tËp đằng trước Bài kiểm tra:

iÒn ĐẾN trường học cốm ĐẾN giống vui mừng đi vào chc miếng chêm:

Đầu tiên, CÁ CƯỢC h×nh không còng L mét tËp vui mừng ………….

2, ghế ta sử dụng c¸c ch÷ c¸i …………. ®O ®Æt từ đưa cho ®iÓm c¸c ch÷ c¸i tháng ®O ®Æt từ

đưa cho…………………….

3, iÓm MỘT thuốc ®ng tháng đ ta dấu hiệu hiểu ……., ®iÓm DI DỜI …….. ……………………ta dấu hiệu hiểu

DI DỜI

đ

4, Khi 3 ®iÓm tôi, N, P như nhau thuốc mét ®ng tháng ta bà ngoại nhanh……………………

5, 3 ®iÓm Ah, B, k«ng tháng treo Khi …………

6, TRONG 3 ®iÓm tháng hang, không thể…….. chØ……. …….n»m giữMột ………… …….cßn lỗi

7, Có thể ……. ..vµ chØ mét ®ng tháng ®i thông qua 2…………. Avµ DI DỜI

số 8, Hai ®ng tháng c¾t cùng nhau Khi nhanh không thể……………… chug

9, Hai ®ng tháng bài hát bài hát Khi chóng………………………………………….. không

mười, Hai ®ng tháng ………………………………. cßn ®îc gửi L hai ®ng tháng ph©n biết

11, Mçi ®iÓm bên trên ®ng tháng l gèc chia sẻ cna………………………………

thứ mười hai, H×nh Tôi bi ®iÓm ………….. mét phần ®ng tháng bQUẦN QUÈ chia đi ra ngoài bi ®iÓm MỘT ®îc

gửi …………. ……..gec MỘT

13, Hình ảnh bao gồm điểm Ô vớ trưởng………………………………………………………….gọi Được cá đuối OM

14, Nếu như điểm MỘT nói dối giữa hai điểm DI DỜI sau đó hai cá đuối AB , AC …………, hai cá đuối BỐ,

Xem thêm: Soạn bài Luyện tập Tiếng Việt trang 75 – Cánh Diều 6

trước công nguyên ……………………………….., hai cá đuối SỰ THAY ĐỔI, CB ……………………..

5/5 – (394 bình chọn)

xem thêm thông tin chi tiết về
Bài tập Toán lớp 6: Điểm- Đường thẳng – Tia

Bài tập Toán lớp 6: Điểm- Đường thẳng – Tia

Hình Ảnh về:
Bài tập Toán lớp 6: Điểm- Đường thẳng – Tia

Video về:
Bài tập Toán lớp 6: Điểm- Đường thẳng – Tia

Wiki về
Bài tập Toán lớp 6: Điểm- Đường thẳng – Tia


Bài tập Toán lớp 6: Điểm- Đường thẳng – Tia -

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

Bưu kiện luyện tập Toán học lớp học 6

chuyên chủ thể: Điểm Đường thẳng cá đuối

Thuộc vật chất lý thuyết: N tËp díi sử dụng bi tËp đằng trước Bài kiểm tra:

iÒn ĐẾN trường học cốm ĐẾN giống vui mừng đi vào chc miếng chêm:

Đầu tiên, CÁ CƯỢC h×nh không còng L mét tËp vui mừng ………….

2, ghế ta sử dụng c¸c ch÷ c¸i …………. ®O ®Æt từ đưa cho ®iÓm c¸c ch÷ c¸i tháng ®O ®Æt từ

đưa cho…………………….

3, iÓm MỘT thuốc ®ng tháng đ ta dấu hiệu hiểu ……., ®iÓm DI DỜI …….. ……………………ta dấu hiệu hiểu

DI DỜI

đ

4, Khi 3 ®iÓm tôi, N, P như nhau thuốc mét ®ng tháng ta bà ngoại nhanh……………………

5, 3 ®iÓm Ah, B, k«ng tháng treo Khi …………

6, TRONG 3 ®iÓm tháng hang, không thể…….. chØ……. …….n»m giữMột ………… …….cßn lỗi

7, Có thể ……. ..vµ chØ mét ®ng tháng ®i thông qua 2…………. Avµ DI DỜI

số 8, Hai ®ng tháng c¾t cùng nhau Khi nhanh không thể……………… chug

9, Hai ®ng tháng bài hát bài hát Khi chóng………………………………………….. không

mười, Hai ®ng tháng ………………………………. cßn ®îc gửi L hai ®ng tháng ph©n biết

11, Mçi ®iÓm bên trên ®ng tháng l gèc chia sẻ cna………………………………

thứ mười hai, H×nh Tôi bi ®iÓm ………….. mét phần ®ng tháng bQUẦN QUÈ chia đi ra ngoài bi ®iÓm MỘT ®îc

gửi …………. ……..gec MỘT

13, Hình ảnh bao gồm điểm Ô vớ trưởng………………………………………………………….gọi Được cá đuối OM

14, Nếu như điểm MỘT nói dối giữa hai điểm DI DỜI sau đó hai cá đuối AB , AC …………, hai cá đuối BỐ,

Xem thêm: Soạn bài Luyện tập Tiếng Việt trang 75 - Cánh Diều 6

trước công nguyên ……………………………….., hai cá đuối SỰ THAY ĐỔI, CB ……………………..

5/5 - (394 bình chọn)

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #tập #Toán #lớp #Điểm #Đường #thẳng #Tia

[rule_3_plain]

#Bài #tập #Toán #lớp #Điểm #Đường #thẳng #Tia

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

6 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

6 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

6 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

6 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

Bài tập Toán lớp 6

Chuyên đề: Điểm – Đường thẳng – Tia
Lý thuyÕt: ¤n tËp díi d¹ng bµi tËp tr¾c nghiÖm:
§iÒn tõ hoÆc côm tõ thÝch hîp vµo chç chÊm:
1, BÊt cø h×nh nµo còng lµ mét tËp hîp ……….

2, Ngêi ta dïng c¸c ch÷ c¸i ………. ®Ó ®Æt tªn cho ®iÓm vµ c¸c ch÷ c¸i thêng ®Ó ®Æt tªn
cho……………….
3, §iÓm A thuéc ®êng th¼ng d ta kÝ hiÖu ……., ®iÓm B …….. …………………ta kÝ hiÖu
B

d
4, Khi 3 ®iÓm M, N, P cïng thuéc mét ®êng th¼ng ta nãi chóng………………
5, 3 ®iÓm A, B, C kh«ng th¼ng hµng khi ………
6, Trong 3 ®iÓm th¼ng hµng, cã……..vµ chØ……. …….n»m gi÷a ……… …….cßn l¹i

7, Cã ……. …..vµ chØ mét ®êng th¼ng ®i qua 2………. Avµ B
8, Hai ®êng th¼ng c¾t nhau khi chóng cã…………… chumg
9, Hai ®êng th¼ng song song khi chóng……………………………….. nµo
10, Hai ®êng th¼ng …………………………. cßn ®îc gäi lµ hai ®êng th¼ng ph©n biÖt
11, Mçi ®iÓm trªn ®êng th¼ng lµ gèc chung cña………………………
12, H×nh t¹o bëi ®iÓm ……….. vµ mét phÇn ®êng th¼ng bÞ chia ra bëi ®iÓm A ®îc
gäi ………. ……..gèc A
13, Hình gồm điểm O và tất cả……………………………………………….gọi là tia OM
14, Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì hai tia AB , AC ……………, hai tia BA,
.u18297a606c228484b44eb75aa86b7b03 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u18297a606c228484b44eb75aa86b7b03:active, .u18297a606c228484b44eb75aa86b7b03:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u18297a606c228484b44eb75aa86b7b03 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u18297a606c228484b44eb75aa86b7b03 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u18297a606c228484b44eb75aa86b7b03 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u18297a606c228484b44eb75aa86b7b03:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 75 – Cánh Diều 6BC …………………….., hai tia CA, CB ……………………..

5/5 – (394 bình chọn)

Related posts:Toán 6 Bài 1: Điểm. Đường thẳng – Giải Toán lớp 6 trang 79 – Tập 2 sách Cánh diều
Toán 6 Bài 1: Điểm. Đường thẳng – Giải Toán lớp 6 trang 73 sách Chân trời sáng tạo – Tập 2
Toán 6 Bài 32: Điểm và đường thẳng – Giải Toán lớp 6 trang 47 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tập 2
Tuyển tập các bài toán thực tế lớp 6 – Bài toán thực tế bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6

#Bài #tập #Toán #lớp #Điểm #Đường #thẳng #Tia

[rule_2_plain]

#Bài #tập #Toán #lớp #Điểm #Đường #thẳng #Tia

[rule_2_plain]

#Bài #tập #Toán #lớp #Điểm #Đường #thẳng #Tia

[rule_3_plain]

#Bài #tập #Toán #lớp #Điểm #Đường #thẳng #Tia

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

6 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

6 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

6 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

6 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

Bài tập Toán lớp 6

Chuyên đề: Điểm – Đường thẳng – Tia
Lý thuyÕt: ¤n tËp díi d¹ng bµi tËp tr¾c nghiÖm:
§iÒn tõ hoÆc côm tõ thÝch hîp vµo chç chÊm:
1, BÊt cø h×nh nµo còng lµ mét tËp hîp ……….

2, Ngêi ta dïng c¸c ch÷ c¸i ………. ®Ó ®Æt tªn cho ®iÓm vµ c¸c ch÷ c¸i thêng ®Ó ®Æt tªn
cho……………….
3, §iÓm A thuéc ®êng th¼ng d ta kÝ hiÖu ……., ®iÓm B …….. …………………ta kÝ hiÖu
B

d
4, Khi 3 ®iÓm M, N, P cïng thuéc mét ®êng th¼ng ta nãi chóng………………
5, 3 ®iÓm A, B, C kh«ng th¼ng hµng khi ………
6, Trong 3 ®iÓm th¼ng hµng, cã……..vµ chØ……. …….n»m gi÷a ……… …….cßn l¹i

7, Cã ……. …..vµ chØ mét ®êng th¼ng ®i qua 2………. Avµ B
8, Hai ®êng th¼ng c¾t nhau khi chóng cã…………… chumg
9, Hai ®êng th¼ng song song khi chóng……………………………….. nµo
10, Hai ®êng th¼ng …………………………. cßn ®îc gäi lµ hai ®êng th¼ng ph©n biÖt
11, Mçi ®iÓm trªn ®êng th¼ng lµ gèc chung cña………………………
12, H×nh t¹o bëi ®iÓm ……….. vµ mét phÇn ®êng th¼ng bÞ chia ra bëi ®iÓm A ®îc
gäi ………. ……..gèc A
13, Hình gồm điểm O và tất cả……………………………………………….gọi là tia OM
14, Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì hai tia AB , AC ……………, hai tia BA,
.u18297a606c228484b44eb75aa86b7b03 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u18297a606c228484b44eb75aa86b7b03:active, .u18297a606c228484b44eb75aa86b7b03:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u18297a606c228484b44eb75aa86b7b03 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u18297a606c228484b44eb75aa86b7b03 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u18297a606c228484b44eb75aa86b7b03 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u18297a606c228484b44eb75aa86b7b03:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Soạn bài Thực hành tiếng Việt trang 75 – Cánh Diều 6BC …………………….., hai tia CA, CB ……………………..

5/5 – (394 bình chọn)

Related posts:Toán 6 Bài 1: Điểm. Đường thẳng – Giải Toán lớp 6 trang 79 – Tập 2 sách Cánh diều
Toán 6 Bài 1: Điểm. Đường thẳng – Giải Toán lớp 6 trang 73 sách Chân trời sáng tạo – Tập 2
Toán 6 Bài 32: Điểm và đường thẳng – Giải Toán lớp 6 trang 47 sách Kết nối tri thức với cuộc sống – Tập 2
Tuyển tập các bài toán thực tế lớp 6 – Bài toán thực tế bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6

Chuyên mục: Giáo dục
#Bài #tập #Toán #lớp #Điểm #Đường #thẳng #Tia

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button