Bài tập Toán lớp 2: Bài toán tính tuổi nâng cao

Bạn đang xem:
Bài tập Toán lớp 2: Bài toán tính tuổi nâng cao
tại hoami.edu.vn

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

Vở bài tập Toán lớp 2: Tính tuổi nâng cao là tài liệu ôn tập hè môn Toán hay dành cho thầy cô, phụ huynh và các em học sinh lớp 2 tham khảo, luyện tập.

Tài liệu giúp các em tự học, củng cố lại các kiến ​​thức về tính tuổi đã được học trên lớp. Sau đây là nội dung chi tiết của tài liệu, mời các bạn tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Toán tính tuổi nâng cao lớp 2

Câu hỏi 1: Hiện nay bố Lan 38 tuổi, ông nội Lan 64 tuổi. Tính tổng số tuổi của ông nội và bố của Lan khi tuổi ông nội bằng tuổi Lan hiện nay?

Trả lời: Tổng số tuổi của bố Lan và ông nội Lan khi tuổi bố Lan bằng tuổi ông nội Lan hiện nay là:…… tuổi

câu 2: Hiện nay Nam 15 tuổi, bố Nam 42 tuổi. Sau 8 năm nữa thì tuổi của ông nội bằng tổng số tuổi của hai bố con. Tính tuổi ông nội Nam hiện nay?

Trả lời: Tuổi ông Nam hiện nay là:……tuổi

Câu 3: Anh ấy 21 tuổi và tôi 15 tuổi. Hỏi tổng số tuổi của hai anh em là bao nhiêu khi anh bằng tuổi em hiện nay?

Trả lời: Tổng số tuổi của hai anh em lúc đó là:……năm

câu 4: Hoa năm nay 6 tuổi. Mẹ Hoa hơn Hoa 26 tuổi. Hỏi khi tuổi Hoa bằng tuổi mẹ hiện nay thì tổng số tuổi của hai mẹ con Hoa là bao nhiêu?

Xem thêm: Lịch Sử lớp 4 bài 22: Cuộc khẩn cấp ở Nam Kỳ

Trả lời: Tổng số tuổi của mẹ con Hoa lúc đó là:……tuổi

câu hỏi 5: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 33 tuổi. Vậy tổng số tuổi của hai mẹ con sau 4 năm nữa là:……tuổi?

Hồi đáp: …………..

câu 6: Con 8 tuổi, mẹ 35 tuổi. Hỏi khi con 20 tuổi thì tổng số tuổi của hai mẹ con là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi của hai mẹ con khi con 20 tuổi là:……tuổi

Câu 7: Năm nay Hà 6 tuổi, An 7 tuổi, Tâm 9 tuổi. Vậy khi tuổi Hà bằng tuổi Tâm hiện nay thì tổng số tuổi của 3 bạn là……tuổi?

Hồi đáp: …………..

câu 8: Năm nay tuổi An bằng số lớn nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số đó là 16. Vậy 8 năm sau An kém anh……tuổi?

Hồi đáp: …………..

Câu 9: Hiện nay bố tôi 40 tuổi, bà ngoại tôi 60 tuổi. Khi tuổi bà ngoại bằng tuổi bố hiện nay thì tổng số tuổi của bố và bà ngoại là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi của bố em và bà nội em lúc đó là:……tuổi

câu hỏi 10: Hiện nay Minh 10 tuổi, mẹ 30 tuổi. Sau 5 năm nữa thì tuổi bà ngoại của Minh bằng tổng số tuổi của hai mẹ con Minh. Tính tuổi của bà Minh hiện nay?

Trả lời: Tuổi của Minh hiện nay là:……tuổi

Câu 11: Hiện tại anh ấy 22 tuổi, tôi 18 tuổi. Hỏi tổng số tuổi của hai anh em là bao nhiêu khi anh bằng tuổi em hiện nay?

Xem thêm: Văn mẫu lớp 12: Cảm nghĩ về nhân vật Tràng trong Vợ nhặt của Kim Lân

Trả lời: Tổng số tuổi của hai anh em lúc đó là:……năm

câu 12: Hà năm nay 8 tuổi. Mẹ Hà hơn Hà 25 tuổi. Khi tuổi Hà bằng tuổi mẹ hiện nay thì tổng số tuổi của hai mẹ con Hà là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi mẹ con Hà lúc đó là:…… tuổi.

Câu 13: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 32 tuổi. Vậy tổng số tuổi của hai mẹ con sau 5 năm nữa là:……tuổi?

Hồi đáp: …………..

Câu 14: Con 5 tuổi thì mẹ 31 tuổi. Tổng số tuổi của hai mẹ con khi con 15 tuổi là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi của hai mẹ con khi con 15 tuổi là:……tuổi

câu 15: Minh năm nay 7 tuổi, em gái 4 tuổi, anh trai 10 tuổi. Khi tuổi Minh bằng tuổi anh hiện nay thì tổng số tuổi của ba anh em là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi của ba anh em lúc đó là:……tuổi

5/5 – (568 bình chọn)

xem thêm thông tin chi tiết về
Bài tập Toán lớp 2: Bài toán tính tuổi nâng cao

Bài tập Toán lớp 2: Bài toán tính tuổi nâng cao

Hình Ảnh về:
Bài tập Toán lớp 2: Bài toán tính tuổi nâng cao

Video về:
Bài tập Toán lớp 2: Bài toán tính tuổi nâng cao

Wiki về
Bài tập Toán lớp 2: Bài toán tính tuổi nâng cao


Bài tập Toán lớp 2: Bài toán tính tuổi nâng cao -

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

3 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

Vở bài tập Toán lớp 2: Tính tuổi nâng cao là tài liệu ôn tập hè môn Toán hay dành cho thầy cô, phụ huynh và các em học sinh lớp 2 tham khảo, luyện tập.

Tài liệu giúp các em tự học, củng cố lại các kiến ​​thức về tính tuổi đã được học trên lớp. Sau đây là nội dung chi tiết của tài liệu, mời các bạn tham khảo và tải tài liệu tại đây.

Toán tính tuổi nâng cao lớp 2

Câu hỏi 1: Hiện nay bố Lan 38 tuổi, ông nội Lan 64 tuổi. Tính tổng số tuổi của ông nội và bố của Lan khi tuổi ông nội bằng tuổi Lan hiện nay?

Trả lời: Tổng số tuổi của bố Lan và ông nội Lan khi tuổi bố Lan bằng tuổi ông nội Lan hiện nay là:…… tuổi

câu 2: Hiện nay Nam 15 tuổi, bố Nam 42 tuổi. Sau 8 năm nữa thì tuổi của ông nội bằng tổng số tuổi của hai bố con. Tính tuổi ông nội Nam hiện nay?

Trả lời: Tuổi ông Nam hiện nay là:……tuổi

Câu 3: Anh ấy 21 tuổi và tôi 15 tuổi. Hỏi tổng số tuổi của hai anh em là bao nhiêu khi anh bằng tuổi em hiện nay?

Trả lời: Tổng số tuổi của hai anh em lúc đó là:……năm

câu 4: Hoa năm nay 6 tuổi. Mẹ Hoa hơn Hoa 26 tuổi. Hỏi khi tuổi Hoa bằng tuổi mẹ hiện nay thì tổng số tuổi của hai mẹ con Hoa là bao nhiêu?

Xem thêm: Lịch Sử lớp 4 bài 22: Cuộc khẩn cấp ở Nam Kỳ

Trả lời: Tổng số tuổi của mẹ con Hoa lúc đó là:……tuổi

câu hỏi 5: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 33 tuổi. Vậy tổng số tuổi của hai mẹ con sau 4 năm nữa là:……tuổi?

Hồi đáp: …………..

câu 6: Con 8 tuổi, mẹ 35 tuổi. Hỏi khi con 20 tuổi thì tổng số tuổi của hai mẹ con là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi của hai mẹ con khi con 20 tuổi là:……tuổi

Câu 7: Năm nay Hà 6 tuổi, An 7 tuổi, Tâm 9 tuổi. Vậy khi tuổi Hà bằng tuổi Tâm hiện nay thì tổng số tuổi của 3 bạn là……tuổi?

Hồi đáp: …………..

câu 8: Năm nay tuổi An bằng số lớn nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số đó là 16. Vậy 8 năm sau An kém anh……tuổi?

Hồi đáp: …………..

Câu 9: Hiện nay bố tôi 40 tuổi, bà ngoại tôi 60 tuổi. Khi tuổi bà ngoại bằng tuổi bố hiện nay thì tổng số tuổi của bố và bà ngoại là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi của bố em và bà nội em lúc đó là:……tuổi

câu hỏi 10: Hiện nay Minh 10 tuổi, mẹ 30 tuổi. Sau 5 năm nữa thì tuổi bà ngoại của Minh bằng tổng số tuổi của hai mẹ con Minh. Tính tuổi của bà Minh hiện nay?

Trả lời: Tuổi của Minh hiện nay là:……tuổi

Câu 11: Hiện tại anh ấy 22 tuổi, tôi 18 tuổi. Hỏi tổng số tuổi của hai anh em là bao nhiêu khi anh bằng tuổi em hiện nay?

Xem thêm: Văn mẫu lớp 12: Cảm nghĩ về nhân vật Tràng trong Vợ nhặt của Kim Lân

Trả lời: Tổng số tuổi của hai anh em lúc đó là:……năm

câu 12: Hà năm nay 8 tuổi. Mẹ Hà hơn Hà 25 tuổi. Khi tuổi Hà bằng tuổi mẹ hiện nay thì tổng số tuổi của hai mẹ con Hà là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi mẹ con Hà lúc đó là:…… tuổi.

Câu 13: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 32 tuổi. Vậy tổng số tuổi của hai mẹ con sau 5 năm nữa là:……tuổi?

Hồi đáp: …………..

Câu 14: Con 5 tuổi thì mẹ 31 tuổi. Tổng số tuổi của hai mẹ con khi con 15 tuổi là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi của hai mẹ con khi con 15 tuổi là:……tuổi

câu 15: Minh năm nay 7 tuổi, em gái 4 tuổi, anh trai 10 tuổi. Khi tuổi Minh bằng tuổi anh hiện nay thì tổng số tuổi của ba anh em là bao nhiêu?

Trả lời: Tổng số tuổi của ba anh em lúc đó là:……tuổi

5/5 - (568 bình chọn)

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #tập #Toán #lớp #Bài #toán #tính #tuổi #nâng #cao

[rule_3_plain]

#Bài #tập #Toán #lớp #Bài #toán #tính #tuổi #nâng #cao

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

3 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

6 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

6 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

6 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

6 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài toán tính tuổi nâng cao lớp 2Related posts:

Bài tập Toán lớp 2: Bài toán tính tuổi nâng cao là tài liệu ôn hè môn Toán hay dành cho thầy cô, phụ huynh và các em học sinh lớp 2 tham khảo, luyện tập.

Tài liệu giúp các em tự học, củng cố lại kiến thức về dạng toán tính tuổi đã được học trên lớp. Sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.
Bài toán tính tuổi nâng cao lớp 2
Câu 1: Hiện nay bố Lan 38 tuổi còn ông nội Lan 64 tuổi. Hãy tính tổng số tuổi của ông nội Lan và bố Lan khi tuổi ông nội Lan bằng tuổi bố Lan hiện nay?
Trả lời: Tổng số tuổi của bố Lan và ông nội Lan khi tuổi bố Lan bằng tuổi ông nội Lan hiện nay là:……tuổi
Câu 2: Hiện nay Nam 15 tuổi, bố Nam 42 tuổi. Tuổi của ông nội Nam bằng tổng số tuổi của 2 bố con Nam sau 8 năm nữa. Tính tuổi của ông nội Nam hiện nay?

Trả lời: Tuổi của ông nội Nam hiện nay là:……tuổi
Câu 3: Hiện nay anh 21 tuổi, em 15 tuổi. Hãy tính tổng số tuổi của hai anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay?
Trả lời: Tổng số tuổi của hai anh em khi đó là:……tuổi
Câu 4: Năm nay Hoa 6 tuổi. Mẹ Hoa hơn Hoa 26 tuổi. Hỏi khi tuổi Hoa bằng tuổi mẹ hiện nay thì lúc đó tổng số tuổi của hai mẹ con Hoa là bao nhiêu?
.uf2eef6b2f34f0bb07ce3c6774e5d72d0 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf2eef6b2f34f0bb07ce3c6774e5d72d0:active, .uf2eef6b2f34f0bb07ce3c6774e5d72d0:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf2eef6b2f34f0bb07ce3c6774e5d72d0 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf2eef6b2f34f0bb07ce3c6774e5d72d0 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf2eef6b2f34f0bb07ce3c6774e5d72d0 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf2eef6b2f34f0bb07ce3c6774e5d72d0:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Lịch sử lớp 4 Bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng TrongTrả lời: Tổng số tuổi của hai mẹ con Hoa lúc đó là:……tuổi
Câu 5: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 33 tuổi. Vậy tổng số tuổi của hai mẹ con sau 4 năm nữa là:……tuổi?
Trả lời: …………..
Câu 6: Khi con 8 tuổi thì mẹ 35 tuổi. Tính tổng số tuổi 2 mẹ con khi con 20 tuổi?

Trả lời: Tổng số tuổi của hai mẹ con khi con 20 tuổi là:……tuổi
Câu 7: Năm nay Hà 6 tuổi, An 7 tuổi, Tâm 9 tuổi. Vậy đến khi tuổi Hà bằng tuổi của Tâm hiện nay thì lúc đó tổng số tuổi của 3 bạn là ……tuổi?
Trả lời: …………..
Câu 8: Năm nay, An kém ông số tuổi bằng số lớn nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số của nó bằng 16. Vậy 8 năm sau, An kém ông ……tuổi?
Trả lời: …………..
Câu 9: Hiện nay tuổi của bố em là 40 tuổi còn tuổi của bà nội em là 60 tuổi. Hỏi khi tuổi bà nội em bằng tuổi bố hiện hiện nay thì tổng số tuổi của bố em và bà nội em là bao nhiêu?
Trả lời: Tổng số tuổi của bố em và bà nội em khi đó là:……tuổi
Câu 10: Hiện nay Minh 10 tuổi, mẹ Minh 30 tuổi. Tuổi bà ngoại Minh bằng tổng số tuổi của 2 mẹ con Minh sau 5 năm nữa. Tính tuổi của bà ngoại Minh hiện nay?
Trả lời: Tuổi của bà ngoại Minh hiện nay là:……tuổi
Câu 11: Hiện nay anh 22 tuổi, em 18 tuổi. Hãy tính tổng số tuổi của hai anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay?
.ue7a5f745063b9065429c7073d68ff887 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ue7a5f745063b9065429c7073d68ff887:active, .ue7a5f745063b9065429c7073d68ff887:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ue7a5f745063b9065429c7073d68ff887 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ue7a5f745063b9065429c7073d68ff887 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ue7a5f745063b9065429c7073d68ff887 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ue7a5f745063b9065429c7073d68ff887:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Cảm nhận về nhân vật Tràng trong Vợ nhặt của Kim LânTrả lời: Tổng số tuổi của hai anh em khi đó là:……tuổi
Câu 12: Năm nay Hà 8 tuổi. Mẹ Hà hơn Hà 25 tuổi. Hỏi khi tuổi Hà bằng tuổi mẹ hiện nay thì lúc đó tổng số tuổi của hai mẹ con Hà là bao nhiêu?
Trả lời: Tổng số tuổi của hai mẹ con Hà khi đó là:……tuổi
Câu 13: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 32 tuổi. Vậy tổng số tuổi của hai mẹ con sau 5 năm nữa là:……tuổi?
Trả lời: …………..
Câu 14: Khi con 5 tuổi thì mẹ 31 tuổi. Tính tổng số tuổi 2 mẹ con khi con 15 tuổi?
Trả lời: Tổng số tuổi của hai mẹ con khi con 15 tuổi là:……tuổi
Câu 15: Năm nay Minh 7 tuổi, em gái Minh 4 tuổi, anh trai Minh 10 tuổi. Hỏi khi tuổi Minh bằng tuổi anh trai Minh hiện nay thì tổng số tuổi của ba anh em là bao nhiêu tuổi?
Trả lời: Tổng số tuổi của ba anh em khi đó là:……tuổi

5/5 – (568 bình chọn)

Related posts:80 bài Toán ôn luyện học sinh giỏi lớp 2 – Bài tập Toán nâng cao lớp 2
39 bài Toán nâng cao lớp 2 – Bài tập toán nâng cao lớp 2
Tổng hợp bài tập Toán lớp 2 cơ bản và nâng cao
Bài tập Toán nâng cao lớp 3 – Bài tập Toán nâng cao lớp 3

#Bài #tập #Toán #lớp #Bài #toán #tính #tuổi #nâng #cao

[rule_2_plain]

#Bài #tập #Toán #lớp #Bài #toán #tính #tuổi #nâng #cao

[rule_2_plain]

#Bài #tập #Toán #lớp #Bài #toán #tính #tuổi #nâng #cao

[rule_3_plain]

#Bài #tập #Toán #lớp #Bài #toán #tính #tuổi #nâng #cao

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

3 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

3 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

6 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

6 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

6 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

6 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

6 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Bài toán tính tuổi nâng cao lớp 2Related posts:

Bài tập Toán lớp 2: Bài toán tính tuổi nâng cao là tài liệu ôn hè môn Toán hay dành cho thầy cô, phụ huynh và các em học sinh lớp 2 tham khảo, luyện tập.

Tài liệu giúp các em tự học, củng cố lại kiến thức về dạng toán tính tuổi đã được học trên lớp. Sau đây là nội dung chi tiết tài liệu, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.
Bài toán tính tuổi nâng cao lớp 2
Câu 1: Hiện nay bố Lan 38 tuổi còn ông nội Lan 64 tuổi. Hãy tính tổng số tuổi của ông nội Lan và bố Lan khi tuổi ông nội Lan bằng tuổi bố Lan hiện nay?
Trả lời: Tổng số tuổi của bố Lan và ông nội Lan khi tuổi bố Lan bằng tuổi ông nội Lan hiện nay là:……tuổi
Câu 2: Hiện nay Nam 15 tuổi, bố Nam 42 tuổi. Tuổi của ông nội Nam bằng tổng số tuổi của 2 bố con Nam sau 8 năm nữa. Tính tuổi của ông nội Nam hiện nay?

Trả lời: Tuổi của ông nội Nam hiện nay là:……tuổi
Câu 3: Hiện nay anh 21 tuổi, em 15 tuổi. Hãy tính tổng số tuổi của hai anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay?
Trả lời: Tổng số tuổi của hai anh em khi đó là:……tuổi
Câu 4: Năm nay Hoa 6 tuổi. Mẹ Hoa hơn Hoa 26 tuổi. Hỏi khi tuổi Hoa bằng tuổi mẹ hiện nay thì lúc đó tổng số tuổi của hai mẹ con Hoa là bao nhiêu?
.uf2eef6b2f34f0bb07ce3c6774e5d72d0 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .uf2eef6b2f34f0bb07ce3c6774e5d72d0:active, .uf2eef6b2f34f0bb07ce3c6774e5d72d0:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .uf2eef6b2f34f0bb07ce3c6774e5d72d0 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .uf2eef6b2f34f0bb07ce3c6774e5d72d0 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .uf2eef6b2f34f0bb07ce3c6774e5d72d0 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .uf2eef6b2f34f0bb07ce3c6774e5d72d0:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Lịch sử lớp 4 Bài 22: Cuộc khẩn hoang ở Đàng TrongTrả lời: Tổng số tuổi của hai mẹ con Hoa lúc đó là:……tuổi
Câu 5: Hiện nay con 8 tuổi, mẹ 33 tuổi. Vậy tổng số tuổi của hai mẹ con sau 4 năm nữa là:……tuổi?
Trả lời: …………..
Câu 6: Khi con 8 tuổi thì mẹ 35 tuổi. Tính tổng số tuổi 2 mẹ con khi con 20 tuổi?

Trả lời: Tổng số tuổi của hai mẹ con khi con 20 tuổi là:……tuổi
Câu 7: Năm nay Hà 6 tuổi, An 7 tuổi, Tâm 9 tuổi. Vậy đến khi tuổi Hà bằng tuổi của Tâm hiện nay thì lúc đó tổng số tuổi của 3 bạn là ……tuổi?
Trả lời: …………..
Câu 8: Năm nay, An kém ông số tuổi bằng số lớn nhất có hai chữ số mà tích hai chữ số của nó bằng 16. Vậy 8 năm sau, An kém ông ……tuổi?
Trả lời: …………..
Câu 9: Hiện nay tuổi của bố em là 40 tuổi còn tuổi của bà nội em là 60 tuổi. Hỏi khi tuổi bà nội em bằng tuổi bố hiện hiện nay thì tổng số tuổi của bố em và bà nội em là bao nhiêu?
Trả lời: Tổng số tuổi của bố em và bà nội em khi đó là:……tuổi
Câu 10: Hiện nay Minh 10 tuổi, mẹ Minh 30 tuổi. Tuổi bà ngoại Minh bằng tổng số tuổi của 2 mẹ con Minh sau 5 năm nữa. Tính tuổi của bà ngoại Minh hiện nay?
Trả lời: Tuổi của bà ngoại Minh hiện nay là:……tuổi
Câu 11: Hiện nay anh 22 tuổi, em 18 tuổi. Hãy tính tổng số tuổi của hai anh em khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay?
.ue7a5f745063b9065429c7073d68ff887 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ue7a5f745063b9065429c7073d68ff887:active, .ue7a5f745063b9065429c7073d68ff887:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ue7a5f745063b9065429c7073d68ff887 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ue7a5f745063b9065429c7073d68ff887 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ue7a5f745063b9065429c7073d68ff887 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ue7a5f745063b9065429c7073d68ff887:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 12: Cảm nhận về nhân vật Tràng trong Vợ nhặt của Kim LânTrả lời: Tổng số tuổi của hai anh em khi đó là:……tuổi
Câu 12: Năm nay Hà 8 tuổi. Mẹ Hà hơn Hà 25 tuổi. Hỏi khi tuổi Hà bằng tuổi mẹ hiện nay thì lúc đó tổng số tuổi của hai mẹ con Hà là bao nhiêu?
Trả lời: Tổng số tuổi của hai mẹ con Hà khi đó là:……tuổi
Câu 13: Hiện nay con 10 tuổi, mẹ 32 tuổi. Vậy tổng số tuổi của hai mẹ con sau 5 năm nữa là:……tuổi?
Trả lời: …………..
Câu 14: Khi con 5 tuổi thì mẹ 31 tuổi. Tính tổng số tuổi 2 mẹ con khi con 15 tuổi?
Trả lời: Tổng số tuổi của hai mẹ con khi con 15 tuổi là:……tuổi
Câu 15: Năm nay Minh 7 tuổi, em gái Minh 4 tuổi, anh trai Minh 10 tuổi. Hỏi khi tuổi Minh bằng tuổi anh trai Minh hiện nay thì tổng số tuổi của ba anh em là bao nhiêu tuổi?
Trả lời: Tổng số tuổi của ba anh em khi đó là:……tuổi

5/5 – (568 bình chọn)

Related posts:80 bài Toán ôn luyện học sinh giỏi lớp 2 – Bài tập Toán nâng cao lớp 2
39 bài Toán nâng cao lớp 2 – Bài tập toán nâng cao lớp 2
Tổng hợp bài tập Toán lớp 2 cơ bản và nâng cao
Bài tập Toán nâng cao lớp 3 – Bài tập Toán nâng cao lớp 3

Chuyên mục: Giáo dục
#Bài #tập #Toán #lớp #Bài #toán #tính #tuổi #nâng #cao

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button