Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số – Tài liệu ôn tập chương 3 môn Toán lớp 11

Bạn đang xem:
Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số – Tài liệu ôn tập chương 3 môn Toán lớp 11
tại hoami.edu.vn

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

GIỮChàobạn tôiĐược rồi

Rủi roMinh Tuấn Giáo viên Trường THPT Chuyqb

PHỤ NỮCỘNG ĐỒNGPHỤ NỮGỖ

TÔI) Phươnghà phi sử dụng vị trính có nghĩa giờHở?tôi hạ thấpthứĐược rồi

Đầu tiên. kithức dậy lịch sử Sử dụng:

Định nghĩa:

*

lim 0, :

N N

bạn LỜI ĐỀ NGHỊ PHỤ NỮ PHỤ NỮ N PHỤ NỮ bạn LỜI ĐỀ NGHỊ

SHở đuh:

– Cà vạtbạn muốnNn Cơ-Si: Dãy {x

N

} Có giờgiới hạnbạn thấp hơnn khi nào vAhhthế kỷchào với tất cả > 0,

ttiếng ồn ở số một mình nhi khoansaohoHở?Tôi tất cả m, n NTA|x

tôi

x

N

| < .

– Nguyên bản Lý Anh xchào đồng chí: PHỤ NỮkhông bán đượcbạn với tất cả x, tôi có |f(x) f(y)| q|xy| vNày qlAh

hhằng số 0 < q 1 vAh {x

N

} bBạnsự sỉ nhụchtôi {x

N

} HÔigò đất. Đặc biệt tạm biệtbạn |f(x)| q < 1 thì chúng ta

luôn luôn điều NAh.

Nước Ýôinhân vật chính: Trận đánh giá

Đầu tiên

N N

bạn LỜI ĐỀ NGHỊ q bạn LỜI ĐỀ NGHỊ q

Đầu tiên Đầu tiên

N N N N

Phương phông điều này thường làĐược rồi đngáp khi chúng ta quần quèHở?ydMộtvângđược rồihôngng, không giảm.

2. đgò:

Bài 1: (Tiêu đề tchào HSG QQuảng DI DỜIing) cho hoang dãvâng

Đầu tiên

bạn

2

Đầu tiên

Đầu tiên

N N

bạn bạn

. Tìm thấy giờchào mùa hèthứMộty

S?

HD: Chỉ mộtứng dụng sáng:

N

bạn

GIỮvượt quanhững đứa trẻyêu

2

Đầu tiên

Đầu tiên Đầu tiên 3

Coi như

2 2

Đầu tiên 3

Đầu tiên Đầu tiên

2 2 2 2

N

N N N N

bạn Một

tôi đoán

N

bạn

Bài 2: (Tiêu đề tham gia bphân máy ảoÔ 2008) CŨho số thực Một vmột trình tự sthực tế

Xem thêm: Tập làm văn lớp 5: Lập dàn ý Tả cô giáo, cô giáo từng dạy em (8 bài văn mẫu)

xác định bởiTôi:

Đầu tiên

bạn

n+1

= ln(3+cosbạn

N

+ sinbạn

N

) – 2008 vHở?tôi tất cả n = 1, 2, 3,

Chỉ mộtứng dụng chứng minh rằng đMộtvâng(bạn

N

)Có giờHở?giới hạn tôibạn hạn.

HD: Đặt f(x) = ln(3+sinx+chệ điều hành) – 2008 sau đó

cos Sin

( )

f x

TỶVângHở đĐống đágiá

| cos sin | 2, | sin cos | 2

x x x x

ta sự thất bại đi ra ngoài

.Đầu tiên

23

2

|)(|

qxf

Áp dụngđđịnh lý LagrMộtNghe với m > N N, ta

|u

tôi

bạn

N

| = |f(bạn

m-1

) – f(bạn

n-1

)|

q|

m-1

-u

n-1

|

q

n-1

|u

tôi-n+1

– bạn

Đầu tiên

|.

Do trình tự (bạn

N

)bạn chặt chẽnvAh < 1 nên hoang dãy (x

N

) thocô ấy tôiMộtN Đ.TôiĐúngTôi xin lỗin Cauỵch nên cóHở?tôi hạn

huuu thuật ngữ.

Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số

5/5 – (482 bình chọn)

xem thêm thông tin chi tiết về
Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số – Tài liệu ôn tập chương 3 môn Toán lớp 11

Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số – Tài liệu ôn tập chương 3 môn Toán lớp 11

Hình Ảnh về:
Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số – Tài liệu ôn tập chương 3 môn Toán lớp 11

Video về:
Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số – Tài liệu ôn tập chương 3 môn Toán lớp 11

Wiki về
Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số – Tài liệu ôn tập chương 3 môn Toán lớp 11


Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số – Tài liệu ôn tập chương 3 môn Toán lớp 11 -

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

4 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

6 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

7 tháng trước

Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số - Tài liệu ôn tập chương 3 môn Toán lớp 11 - bg1 48

GIỮChàobạn tôiĐược rồi

Rủi roMinh Tuấn Giáo viên Trường THPT Chuyqb

PHỤ NỮCỘNG ĐỒNGPHỤ NỮGỖ

TÔI) Phươnghà phi sử dụng vị trính có nghĩa giờHở?tôi hạ thấpthứĐược rồi

Đầu tiên. kithức dậy lịch sử Sử dụng:

Định nghĩa:

*

lim 0, :

N N

bạn LỜI ĐỀ NGHỊ PHỤ NỮ PHỤ NỮ N PHỤ NỮ bạn LỜI ĐỀ NGHỊ

SHở đuh:

- Cà vạtbạn muốnNn Cơ-Si: Dãy {x

N

} Có giờgiới hạnbạn thấp hơnn khi nào vAhhthế kỷchào với tất cả > 0,

ttiếng ồn ở số một mình nhi khoansaohoHở?Tôi tất cả m, n NTA|x

tôi

x

N

| < .

- Nguyên bản Lý Anh xchào đồng chí: PHỤ NỮkhông bán đượcbạn với tất cả x, tôi có |f(x) f(y)| q|xy| vNày qlAh

hhằng số 0 < q 1 vAh {x

N

} bBạnsự sỉ nhụchtôi {x

N

} HÔigò đất. Đặc biệt tạm biệtbạn |f'(x)| q < 1 thì chúng ta

luôn luôn điều NAh.

Nước Ýôinhân vật chính: Trận đánh giá

Đầu tiên

N N

bạn LỜI ĐỀ NGHỊ q bạn LỜI ĐỀ NGHỊ q

Đầu tiên Đầu tiên

N N N N

Phương phông điều này thường làĐược rồi đngáp khi chúng ta quần quèHở?ydMộtvângđược rồihôngng, không giảm.

2. đgò:

Bài 1: (Tiêu đề tchào HSG QQuảng DI DỜIing) cho hoang dãvâng

Đầu tiên

bạn

2

Đầu tiên

Đầu tiên

N N

bạn bạn

. Tìm thấy giờchào mùa hèthứMộty

S?

HD: Chỉ mộtứng dụng sáng:

N

bạn

GIỮvượt quanhững đứa trẻyêu

2

Đầu tiên

Đầu tiên Đầu tiên 3

Coi như

2 2

Đầu tiên 3

Đầu tiên Đầu tiên

2 2 2 2

N

N N N N

bạn Một

tôi đoán

N

bạn

Bài 2: (Tiêu đề tham gia bphân máy ảoÔ 2008) CŨho số thực Một vmột trình tự sthực tế

Xem thêm: Tập làm văn lớp 5: Lập dàn ý Tả cô giáo, cô giáo từng dạy em (8 bài văn mẫu)

xác định bởiTôi:

Đầu tiên

bạn

n+1

= ln(3+cosbạn

N

+ sinbạn

N

) – 2008 vHở?tôi tất cả n = 1, 2, 3,

Chỉ mộtứng dụng chứng minh rằng đMộtvâng(bạn

N

)Có giờHở?giới hạn tôibạn hạn.

HD: Đặt f(x) = ln(3+sinx+chệ điều hành) – 2008 sau đó

cos Sin

'( )

f x

TỶVângHở đĐống đágiá

| cos sin | 2, | sin cos | 2

x x x x

ta sự thất bại đi ra ngoài

.Đầu tiên

23

2

|)('|

qxf

Áp dụngđđịnh lý LagrMộtNghe với m > N N, ta

|u

tôi

bạn

N

| = |f(bạn

m-1

) – f(bạn

n-1

)|

q|

m-1

-u

n-1

|

q

n-1

|u

tôi-n+1

– bạn

Đầu tiên

|.

Do trình tự (bạn

N

)bạn chặt chẽnvAh < 1 nên hoang dãy (x

N

) thocô ấy tôiMộtN Đ.TôiĐúngTôi xin lỗin Cauỵch nên cóHở?tôi hạn

huuu thuật ngữ.

Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số

5/5 - (482 bình chọn)

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #tập #nâng #cao #giới #hạn #của #dãy #số #Tài #liệu #ôn #tập #chương #môn #Toán #lớp

[rule_3_plain]

#Bài #tập #nâng #cao #giới #hạn #của #dãy #số #Tài #liệu #ôn #tập #chương #môn #Toán #lớp

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

6 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

7 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

7 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

7 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

Giới hạn của dãy số

Nguyễn Minh Tuấn – GV trường THPT Chuyên QB
NỘI DUNG
I) Phương pháp sử dụng định nghĩa giới hạn dãy số
1. Kiến thức sử dụng:

Định nghĩa:
*
lim 0, :
n n
u L N N n N u L

          

Sử dụng:
– Tiêu chuẩn Cô-si: Dãy {x

n
} có giới hạn hữu hạn khi và chỉ khi với mọi  > 0,
tồn tại số tự nhiên N sao cho với mọi m, n  N ta có |x
m
– x
n
| < .
– Nguyên lý ánh xạ co: Nếu với mọi x, y ta có |f(x) – f(y)|  q|x-y| với q là
hằng số 0 < q < 1 và {x
n
} bị chặn thì {x
n
} hội tụ. Đặc biệt nếu |f’(x)|  q < 1 thì ta
luôn có điều này.
Ý tưởng chính: Đánh giá
1
n n
u L q u L q


1 1
n n n n
 
Phương pháp này thường được dùng khi ta thấy dãy số không tăng, không giảm.
2. Các ví dụ:
Bài 1: (Đề thi HSG Quảng Bình) Cho dãy số
1
u

2
1
1
n n
u u

. Tìm giới hạn dãy
số?
HD: Chứng minh:
n
u
Giải phương trình
2
1
1 1 3
Xét
2 2
1 3
1 1
2 2 2 2
n
n n n n
u a
 

         

 
 
Suy ra
n
u  
Bài 2: (Đề dự bị VMO 2008) Cho số thực a và dãy số thực
.ud9ac17eef721feae5ddb54b87b9c0e12 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ud9ac17eef721feae5ddb54b87b9c0e12:active, .ud9ac17eef721feae5ddb54b87b9c0e12:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ud9ac17eef721feae5ddb54b87b9c0e12 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ud9ac17eef721feae5ddb54b87b9c0e12 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ud9ac17eef721feae5ddb54b87b9c0e12 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ud9ac17eef721feae5ddb54b87b9c0e12:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 5: Dàn ý Tả cô giáo, thầy giáo đã từng dạy em (8 mẫu)xác định bởi:
1
và u
n+1
= ln(3+cosu
n
+ sinu
n
) – 2008 với mọi n = 1, 2, 3, …
Chứng minh rằng dãy số (u
n
)có giới hạn hữu hạn.
HD: Đặt f(x) = ln(3+sinx+cosx) – 2008 thì
cos sin
‘( )
f x

Từ đó, sử dụng đánh giá

| cos sin | 2, | sin cos | 2

x x x x   
ta suy ra
.1
23
2
|)(‘| 

 qxf
Áp dụng định lý Lagrange với m > n  N, ta có
|u
m
– u
n
| = |f(u
m-1
) – f(u
n-1
)|

q|u
m-1
-u
n-1
|q
n-1
|u
m-n+1
– u
1
|.
Do dãy (u
n
) bị chặn và q < 1 nên dãy (x
n
) thoả mãn điều kiện Cauchy nên có giới hạn
hữu hạn.
Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số

5/5 – (482 bình chọn)

Related posts:Chuyên đề giới hạn của dãy số – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 11
Một số bài toán về quy tắc đếm lớp 11 – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 11
Bài tập GTLN – GTNN của Số Phức – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12
Một số bài toán về ứng dụng tỉ lệ bản đồ – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 4

#Bài #tập #nâng #cao #giới #hạn #của #dãy #số #Tài #liệu #ôn #tập #chương #môn #Toán #lớp

[rule_2_plain]

#Bài #tập #nâng #cao #giới #hạn #của #dãy #số #Tài #liệu #ôn #tập #chương #môn #Toán #lớp

[rule_2_plain]

#Bài #tập #nâng #cao #giới #hạn #của #dãy #số #Tài #liệu #ôn #tập #chương #môn #Toán #lớp

[rule_3_plain]

#Bài #tập #nâng #cao #giới #hạn #của #dãy #số #Tài #liệu #ôn #tập #chương #môn #Toán #lớp

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

4 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

4 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

6 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

6 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

6 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

7 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

7 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

7 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

7 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

Giới hạn của dãy số

Nguyễn Minh Tuấn – GV trường THPT Chuyên QB
NỘI DUNG
I) Phương pháp sử dụng định nghĩa giới hạn dãy số
1. Kiến thức sử dụng:

Định nghĩa:
*
lim 0, :
n n
u L N N n N u L

          

Sử dụng:
– Tiêu chuẩn Cô-si: Dãy {x

n
} có giới hạn hữu hạn khi và chỉ khi với mọi  > 0,
tồn tại số tự nhiên N sao cho với mọi m, n  N ta có |x
m
– x
n
| < .
– Nguyên lý ánh xạ co: Nếu với mọi x, y ta có |f(x) – f(y)|  q|x-y| với q là
hằng số 0 < q < 1 và {x
n
} bị chặn thì {x
n
} hội tụ. Đặc biệt nếu |f’(x)|  q < 1 thì ta
luôn có điều này.
Ý tưởng chính: Đánh giá
1
n n
u L q u L q


1 1
n n n n
 
Phương pháp này thường được dùng khi ta thấy dãy số không tăng, không giảm.
2. Các ví dụ:
Bài 1: (Đề thi HSG Quảng Bình) Cho dãy số
1
u

2
1
1
n n
u u

. Tìm giới hạn dãy
số?
HD: Chứng minh:
n
u
Giải phương trình
2
1
1 1 3
Xét
2 2
1 3
1 1
2 2 2 2
n
n n n n
u a
 

         

 
 
Suy ra
n
u  
Bài 2: (Đề dự bị VMO 2008) Cho số thực a và dãy số thực
.ud9ac17eef721feae5ddb54b87b9c0e12 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ud9ac17eef721feae5ddb54b87b9c0e12:active, .ud9ac17eef721feae5ddb54b87b9c0e12:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ud9ac17eef721feae5ddb54b87b9c0e12 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ud9ac17eef721feae5ddb54b87b9c0e12 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ud9ac17eef721feae5ddb54b87b9c0e12 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ud9ac17eef721feae5ddb54b87b9c0e12:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Tập làm văn lớp 5: Dàn ý Tả cô giáo, thầy giáo đã từng dạy em (8 mẫu)xác định bởi:
1
và u
n+1
= ln(3+cosu
n
+ sinu
n
) – 2008 với mọi n = 1, 2, 3, …
Chứng minh rằng dãy số (u
n
)có giới hạn hữu hạn.
HD: Đặt f(x) = ln(3+sinx+cosx) – 2008 thì
cos sin
‘( )
f x

Từ đó, sử dụng đánh giá

| cos sin | 2, | sin cos | 2

x x x x   
ta suy ra
.1
23
2
|)(‘| 

 qxf
Áp dụng định lý Lagrange với m > n  N, ta có
|u
m
– u
n
| = |f(u
m-1
) – f(u
n-1
)|

q|u
m-1
-u
n-1
|q
n-1
|u
m-n+1
– u
1
|.
Do dãy (u
n
) bị chặn và q < 1 nên dãy (x
n
) thoả mãn điều kiện Cauchy nên có giới hạn
hữu hạn.
Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số

5/5 – (482 bình chọn)

Related posts:Chuyên đề giới hạn của dãy số – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 11
Một số bài toán về quy tắc đếm lớp 11 – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 11
Bài tập GTLN – GTNN của Số Phức – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12
Một số bài toán về ứng dụng tỉ lệ bản đồ – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 4

Chuyên mục: Giáo dục
#Bài #tập #nâng #cao #giới #hạn #của #dãy #số #Tài #liệu #ôn #tập #chương #môn #Toán #lớp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button