Bài tập lý thuyết Hóa học hữu cơ (có đáp án)

Bạn đang xem:
Bài tập lý thuyết Hóa học hữu cơ (có đáp án)
tại hoami.edu.vn

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

biên giớilà: anh NgưYên Sáng Tuấnn – Con trượtg TỶHPT chuyênn Hồngy tá – Phú Mạng sống; Điện thoại: 0936 079 282 hoặc 01223 367 990

Trang 1/110 – Mã bài thi 132

HỆ THỐNG CÂU HỎI ĐỨA BÉ NGÀNH CÔNG NGHIỆPHoa Kỳ VẼ TRANHĐúng

TRƯỜNG CAO ĐẲNGGIA ĐÌNHCƠ CHẾ VÀ HIDROCACBTRÊN

Câu Đầu tiên: Hidraquần quèồ 2 xin chàohydrocacbon (khí) ở điều kiện thườngnhững đứa trẻTRÊNg thọc cù létng một dãy đồng đẳng), chỉ tạo ra 2 sản phẩm

Các sản phẩm Đ.Đúngbạn có khôngkhả năng hiệu quả với Na (theo tỉ lệ nốt ruồi 1:1). công tyngựchân nhân của hai hydrocarbon Có lẽ

MỘT.

2

h

2

và C

3

h

4

. b.

3

h

4

và C

4

h

số 8

. C.

3

h

4

và C

4

h

6

. Đ.

2

h

4

và C

4

h

số 8

.

hướng dẫn trả lời

ngậm nước hóa chấtMột 2 CHÀOhiđrocacbon (vấn đề khí ga sống điều kiện thường, những đứa trẻcon ong cùng nhau một hoang dãy đồng đêmng), cthổi chuông hưo rMột 2 sản phẩm

Các sản phẩm thậm chí ckhcô ấy quyền lực làm sử dụng với Na (tcon lợn tphụ thuộc vào tỷ lệ mol 1:1). Sự thất bại đi ra ngoài 2 hiđrocacbon Được anken ngược lại với xứng đáng, hAi sản phẩm

Các sản phẩm là mộtncol. VẼ TRANHHở? hai là hiđrocacbonAh

2

h

4

và C

4

h

số 8

.

Sơ đồ phản xạ ứng dụng:

2

2

h Ô, h

Na

2 4 2 5 2 5 2

h Ô, h

Na

3 6 3 7 3 7 2

h h h ONa h

h h h ONa h

 

 

Câu 2: ho các vấn đề : but-1-en, but-1-in, -Đầu tiên,3-điêzen, vinylaxetilen, TôiSobutilen. cái túi bao nhiêu vấn đề TRONG S

Bức thưĐúng bên trên khisự phản ứng lạiAhan toàn với khí h

2

dư (xúc tác Ni, đun sôig nóng) tạo ra butan?

Xem thêm: Giáo án ví dụ Học phần Sinh học THCS 2

MỘT. 3. b. 4. C. 6. Đ. 5.

hướng dẫn trả lời

Vật liệu xây dựngphản ứngChào

2

chuông hưÔ thứbutan là: but-1-inbut-1-vi-1,3-điêzennhựa vinylcây rìutim lặng.

Phương hướng nộp Pphản ứng :

o

o

o

o

t Ni

2 3 2 3 2 2 3

t Ni

t nữ giớiTôi

t Ni

2 2 3 2 2 3

CHỈ MỘT CHỈ MỘT CHỈ MỘT 2h CHỈ MỘT CHỈ MỘT CHỈ MỘT CHỈ MỘT

CHỈ MỘT CHỈ MỘT CHỈ MỘT CHỈ MỘT h CHỈ MỘT CHỈ MỘT h h

CHỈ MỘT CHỈ MỘT CHỈ MỘT CHỈ MỘT 2 gia đình CHỈ MỘT CHỈ MỘT CHỈ MỘT CHỈ MỘT

CHỈ MỘT CHỈ MỘT CHỈ MỘT 3 GIỜ CHỈ MỘT CHỈ MỘT CHỈ MỘT CHỈ MỘT









isobutylene có một chuỗi nhỏánh sáng khiphản ứng với HỌ

2

Ssẽ chuông hưÔ thứisobutan.

Câu 3: Tổng số liên kết mẫu đăng kýophần mộphân tử t aNken (công thức chung C

N

h

2n

) Được :

MỘT. 4n. b. 3n +1. C. 3n-2. Đ. 3n.

hướng dẫn trả lời

TRONG Phanzinken n C . nguyên tử sau đó côi (n – 1) liên kết Kế tiếpt giữa C và C, những đứa trẻcon ongmột liên hệ Kế tiếptôi cóỒ,

vẫn đó là lýliên kếtN. tôi đoán số lượng liên kếtgiờHở và C là (n – 2). khuôn mặtKHÔNGđộc ác, con số liên kết đơn giữa C và h

bình đẳng số nguyên Chữ H là 2n.

VẼ TRANHvâng tổng cộng liên hệ mẫu đăng kýcon ong phân chết ànken là (3n–2).

Câu 4: TỶthay vì vậy (theo TÔIbạnPAC) của (CHỈ

Xem thêm: Toán lớp 5: Luyện tập chung (Tiếp theo) trang 144

3

)

3

C-CHỈ

2

-CH(CHỈ

3

)

2

Được

MỘT. 2,2,4,4-tenhững đứa trẻMộtTôitylbutan. b. 2,4,4,4-tenhững đứa trẻametylbutan.

C. 2,2,4-cắtetylpentan. Đ. 2,4,4-cắtetylpentan.

hướng dẫn trả lời

Tên tquá tốt (theo TÔIUPAC) của (CHỈ

3

)

3

C-CHỈ

2

-CH(CHỈ

3

)

2

là 2,2,4 lầntylpentan.

Câu 5: TỶrcon ong trước . phân tửmở c số liên kếtt Xích tôiMột () Được

MỘT. 7. b. 6. C. 9. Đ. số 8.

hướng dẫn trả lời

phân tử prmở nhân công thức giấc kết cấu tạo nên Được CHỈ MỘT

3

–CH=CHỈ

2

. Sự thất bại rMột : 2 liên hệ kết luận

giờHở C, 6 liên hệ kết luận

giờHởvà H, tức là có số 8 liên hệ Kế tiếpt

những đứa trẻTRÊNg phân tử.

Câu 6: Đưa cho

7

h

16

làm sử dụng với đóng cửa clòng hiếu thảo Sipunculusng dựa theo tỷ tỷ lệ mol Đầu tiên : Đầu tiên, sưu tầm Đồng ý Trộn phù hợp bao gồm 3 đe xuất khẩu

monoclo. Snợ công Dạng cấu trúc của C

7

h

16

c có thể có

MỘT. 4. b. 5. C. 2. Đ. 3.

hướng dẫn trả lời

7

h

16

c 9 đồng phân:

(Đầu tiên)

5/5 – (322 phiếu)

xem thêm thông tin chi tiết về
Bài tập lý thuyết Hóa học hữu cơ (có đáp án)

Bài tập lý thuyết Hóa học hữu cơ (có đáp án)

Hình Ảnh về:
Bài tập lý thuyết Hóa học hữu cơ (có đáp án)

Video về:
Bài tập lý thuyết Hóa học hữu cơ (có đáp án)

Wiki về
Bài tập lý thuyết Hóa học hữu cơ (có đáp án)


Bài tập lý thuyết Hóa học hữu cơ (có đáp án) -

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

Bài tập lý thuyết hóa hữu cơ (có đáp án) - bg1 105

biên giớilà: anh NgưYên Sáng Tuấnn – Con trượtg TỶHPT chuyênn Hồngy tá - Phú Mạng sống; Điện thoại: 0936 079 282 hoặc 01223 367 990

Trang 1/110 – Mã bài thi 132

HỆ THỐNG CÂU HỎI ĐỨA BÉ NGÀNH CÔNG NGHIỆPHoa Kỳ VẼ TRANHĐúng

TRƯỜNG CAO ĐẲNGGIA ĐÌNHCƠ CHẾ VÀ HIDROCACBTRÊN

Câu Đầu tiên: Hidraquần quèồ 2 xin chàohydrocacbon (khí) ở điều kiện thườngnhững đứa trẻTRÊNg thọc cù létng một dãy đồng đẳng), chỉ tạo ra 2 sản phẩm

Các sản phẩm Đ.Đúngbạn có khôngkhả năng hiệu quả với Na (theo tỉ lệ nốt ruồi 1:1). công tyngựchân nhân của hai hydrocarbon Có lẽ

MỘT.

2

h

2

và C

3

h

4

. b.

3

h

4

và C

4

h

số 8

. C.

3

h

4

và C

4

h

6

. Đ.

2

h

4

và C

4

h

số 8

.

hướng dẫn trả lời

ngậm nước hóa chấtMột 2 CHÀOhiđrocacbon (vấn đề khí ga sống điều kiện thường, những đứa trẻcon ong cùng nhau một hoang dãy đồng đêmng), cthổi chuông hưo rMột 2 sản phẩm

Các sản phẩm thậm chí ckhcô ấy quyền lực làm sử dụng với Na (tcon lợn tphụ thuộc vào tỷ lệ mol 1:1). Sự thất bại đi ra ngoài 2 hiđrocacbon Được anken ngược lại với xứng đáng, hAi sản phẩm

Các sản phẩm là mộtncol. VẼ TRANHHở? hai là hiđrocacbonAh

2

h

4

và C

4

h

số 8

.

Sơ đồ phản xạ ứng dụng:

2

2

h Ô, h

Na

2 4 2 5 2 5 2

h Ô, h

Na

3 6 3 7 3 7 2

h h h ONa h

h h h ONa h

 

 

Câu 2: ho các vấn đề : but-1-en, but-1-in, -Đầu tiên,3-điêzen, vinylaxetilen, TôiSobutilen. cái túi bao nhiêu vấn đề TRONG S

Bức thưĐúng bên trên khisự phản ứng lạiAhan toàn với khí h

2

dư (xúc tác Ni, đun sôig nóng) tạo ra butan?

Xem thêm: Giáo án ví dụ Học phần Sinh học THCS 2

MỘT. 3. b. 4. C. 6. Đ. 5.

hướng dẫn trả lời

Vật liệu xây dựngphản ứngChào

2

chuông hưÔ thứbutan là: but-1-inbut-1-vi-1,3-điêzennhựa vinylcây rìutim lặng.

Phương hướng nộp Pphản ứng :

o

o

o

o

t Ni

2 3 2 3 2 2 3

t Ni

t nữ giớiTôi

t Ni

2 2 3 2 2 3

CHỈ MỘT CHỈ MỘT CHỈ MỘT 2h CHỈ MỘT CHỈ MỘT CHỈ MỘT CHỈ MỘT

CHỈ MỘT CHỈ MỘT CHỈ MỘT CHỈ MỘT h CHỈ MỘT CHỈ MỘT h h

CHỈ MỘT CHỈ MỘT CHỈ MỘT CHỈ MỘT 2 gia đình CHỈ MỘT CHỈ MỘT CHỈ MỘT CHỈ MỘT

CHỈ MỘT CHỈ MỘT CHỈ MỘT 3 GIỜ CHỈ MỘT CHỈ MỘT CHỈ MỘT CHỈ MỘT









isobutylene có một chuỗi nhỏánh sáng khiphản ứng với HỌ

2

Ssẽ chuông hưÔ thứisobutan.

Câu 3: Tổng số liên kết mẫu đăng kýophần mộphân tử t aNken (công thức chung C

N

h

2n

) Được :

MỘT. 4n. b. 3n +1. C. 3n-2. Đ. 3n.

hướng dẫn trả lời

TRONG Phanzinken n C . nguyên tử sau đó côi (n - 1) liên kết Kế tiếpt giữa C và C, những đứa trẻcon ongmột liên hệ Kế tiếptôi cóỒ,

vẫn đó là lýliên kếtN. tôi đoán số lượng liên kếtgiờHở và C là (n – 2). khuôn mặtKHÔNGđộc ác, con số liên kết đơn giữa C và h

bình đẳng số nguyên Chữ H là 2n.

VẼ TRANHvâng tổng cộng liên hệ mẫu đăng kýcon ong phân chết ànken là (3n–2).

Câu 4: TỶthay vì vậy (theo TÔIbạnPAC) của (CHỈ

Xem thêm: Toán lớp 5: Luyện tập chung (Tiếp theo) trang 144

3

)

3

C-CHỈ

2

-CH(CHỈ

3

)

2

Được

MỘT. 2,2,4,4-tenhững đứa trẻMộtTôitylbutan. b. 2,4,4,4-tenhững đứa trẻametylbutan.

C. 2,2,4-cắtetylpentan. Đ. 2,4,4-cắtetylpentan.

hướng dẫn trả lời

Tên tquá tốt (theo TÔIUPAC) của (CHỈ

3

)

3

C-CHỈ

2

-CH(CHỈ

3

)

2

là 2,2,4 lầntylpentan.

Câu 5: TỶrcon ong trước . phân tửmở c số liên kếtt Xích tôiMột () Được

MỘT. 7. b. 6. C. 9. Đ. số 8.

hướng dẫn trả lời

phân tử prmở nhân công thức giấc kết cấu tạo nên Được CHỈ MỘT

3

–CH=CHỈ

2

. Sự thất bại rMột : 2 liên hệ kết luận

giờHở C, 6 liên hệ kết luận

giờHởvà H, tức là có số 8 liên hệ Kế tiếpt

những đứa trẻTRÊNg phân tử.

Câu 6: Đưa cho

7

h

16

làm sử dụng với đóng cửa clòng hiếu thảo Sipunculusng dựa theo tỷ tỷ lệ mol Đầu tiên : Đầu tiên, sưu tầm Đồng ý Trộn phù hợp bao gồm 3 đe xuất khẩu

monoclo. Snợ công Dạng cấu trúc của C

7

h

16

c có thể có

MỘT. 4. b. 5. C. 2. Đ. 3.

hướng dẫn trả lời

7

h

16

c 9 đồng phân:

(Đầu tiên)

5/5 - (322 phiếu)

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #tập #lý #thuyết #Hóa #học #hữu #cơ #có #đáp #án

[rule_3_plain]

#Bài #tập #lý #thuyết #Hóa #học #hữu #cơ #có #đáp #án

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

2 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

5 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

5 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

5 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

5 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

5 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

Biên soạn : Thầy Nguyễn Minh Tuấn – Trường THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ; ĐT : 0936 079 282 hoặc 01223 367 990

Trang 1/110 – Mã đề thi 132
HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ
ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ VÀ HIĐROCACBON
Câu 1: Hiđrat hóa 2 hiđrocacbon (chất khí ở điều kiện thường, trong cùng một dãy đồng đẳng), chỉ tạo ra 2 sản

phẩm đều có khả năng tác dụng với Na (theo tỉ lệ mol 1:1). Công thức phân tử của hai hiđrocacbon có thể là
A. C
2
H
2
và C
3
H

4
. B. C
3
H
4
và C
4
H
8
. C. C
3
H
4
và C
4
H
6
. D. C
2
H
4
và C
4
H
8
.
Hướng dẫn trả lời
Hiđrat hóa 2 hiđrocacbon (chất khí ở điều kiện thường, trong cùng một dãy đồng đẳng), chỉ tạo ra 2 sản
phẩm đều có khả năng tác dụng với Na (theo tỉ lệ mol 1:1). Suy ra 2 hiđrocacbon là anken đối xứng, hai sản
phẩm là ancol. Vậy hai hiđrocacbon là C
2
H
4
và C
4
H
8
.
Sơ đồ phản ứng :
2
2
H O, H
Na
2 4 2 5 2 5 2
H O, H
Na
3 6 3 7 3 7 2
C H C H OH C H ONa H
C H C H OH C H ONa H

   

   

Câu 2: Cho các chất : but-1-en, but-1-in, buta-1,3-đien, vinylaxetilen, isobutilen. Có bao nhiêu chất trong số
các chất trên khi phản ứng hoàn toàn với khí H
2
dư (xúc tác Ni, đung nóng) tạo ra butan ?
.u94b4615bd520f2fb0ebbadf63a810d84 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u94b4615bd520f2fb0ebbadf63a810d84:active, .u94b4615bd520f2fb0ebbadf63a810d84:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u94b4615bd520f2fb0ebbadf63a810d84 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u94b4615bd520f2fb0ebbadf63a810d84 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u94b4615bd520f2fb0ebbadf63a810d84 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u94b4615bd520f2fb0ebbadf63a810d84:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Mẫu bài dạy minh họa môn Sinh học THCS Mô đun 2A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.
Hướng dẫn trả lời
Các chất phản ứng với H
2
tạo thành butan là : but-1-in, but-1-en, buta-1,3-đien, vinylaxetilen.
Phương trình phản ứng :
o
o
o
o
t , Ni
2 3 2 3 2 2 3
t , Ni
t , Ni
t , Ni
2 2 3 2 2 3
CH C CH CH 2H CH CH CH CH

CH CH CH CH H CH CH CH CH

CH CH CH CH 2H CH CH CH CH

CH CH C CH 3H CH CH CH CH
       
       
       
       
Isobutilen có mạch nhánh nên khi phản ứng với H
2
sẽ tạo thành isobutan.
Câu 3: Tổng số liên kết đơn trong một phân tử anken (công thức chung C
n
H
2n
) là :
A. 4n. B. 3n +1. C. 3n – 2. D. 3n.
Hướng dẫn trả lời
Trong phân tử anken có n nguyên tử C thì có (n – 1) mối liên kết giữa C và C, trong đó có một liên kết đôi,
còn lại là các liên kết đơn. Suy ra số liên kết đơn giữa C và C là (n – 2). Mặt khác, số liên kết đơn giữa C và H
bằng số nguyên tử H là 2n.
Vậy tổng số liên kết đơn trong phân tử anken là (3n – 2).
Câu 4: Tên thay thế (theo IUPAC) của (CH
.u973b7047dec2d28ac4b5fc6ad0149bc3 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u973b7047dec2d28ac4b5fc6ad0149bc3:active, .u973b7047dec2d28ac4b5fc6ad0149bc3:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u973b7047dec2d28ac4b5fc6ad0149bc3 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u973b7047dec2d28ac4b5fc6ad0149bc3 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u973b7047dec2d28ac4b5fc6ad0149bc3 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u973b7047dec2d28ac4b5fc6ad0149bc3:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Toán lớp 5: Luyện tập chung (Tiếp) trang 1443
)
3
C-CH
2
-CH(CH
3
)
2

A. 2,2,4,4-tetrametylbutan. B. 2,4,4,4-tetrametylbutan.
C. 2,2,4-trimetylpentan. D. 2,4,4-trimetylpentan.
Hướng dẫn trả lời
Tên thay thế (theo IUPAC) của (CH
3
)
3
C-CH
2
-CH(CH
3
)
2
là 2,2,4-trimetylpentan.
Câu 5: Trong phân tử propen có số liên kết xich ma () là
A. 7. B. 6. C. 9. D. 8.
Hướng dẫn trả lời
Phân tử propen có công thức cấu tạo là CH
3
–CH=CH
2
. Suy ra : Có 2 liên kết
giữa C và C, có 6 liên kết
giữa C và H, tức là có 8 liên kết
trong phân tử.
Câu 6: Cho C
7
H
16
tác dụng với clo có chiếu sáng theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được hỗn hợp gồm 3 dẫn xuất
monoclo. Số công thức cấu tạo của C
7
H
16
có thể có là
A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.
Hướng dẫn trả lời
C
7
H
16
có 9 đồng phân :
C C C
C
C C
C
(1)
C C C
C
C C
C

5/5 – (322 bình chọn)

Related posts:Bài tập lý thuyết Hóa học vô cơ (có đáp án)
Lý thuyết và bài tập Pharsal Verbs – Có đáp án
Bài tập về mệnh đề trong tiếng Anh – Lý thuyết và bài tập mệnh đề quan hệ có đáp án
Tứ giác: Lý thuyết và bài tập (có đáp án)

#Bài #tập #lý #thuyết #Hóa #học #hữu #cơ #có #đáp #án

[rule_2_plain]

#Bài #tập #lý #thuyết #Hóa #học #hữu #cơ #có #đáp #án

[rule_2_plain]

#Bài #tập #lý #thuyết #Hóa #học #hữu #cơ #có #đáp #án

[rule_3_plain]

#Bài #tập #lý #thuyết #Hóa #học #hữu #cơ #có #đáp #án

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

2 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

5 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

5 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

5 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

5 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

5 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Related posts:

Biên soạn : Thầy Nguyễn Minh Tuấn – Trường THPT chuyên Hùng Vương – Phú Thọ; ĐT : 0936 079 282 hoặc 01223 367 990

Trang 1/110 – Mã đề thi 132
HỆ THỐNG CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VỀ
ĐẠI CƯƠNG HÓA HỮU CƠ VÀ HIĐROCACBON
Câu 1: Hiđrat hóa 2 hiđrocacbon (chất khí ở điều kiện thường, trong cùng một dãy đồng đẳng), chỉ tạo ra 2 sản

phẩm đều có khả năng tác dụng với Na (theo tỉ lệ mol 1:1). Công thức phân tử của hai hiđrocacbon có thể là
A. C
2
H
2
và C
3
H

4
. B. C
3
H
4
và C
4
H
8
. C. C
3
H
4
và C
4
H
6
. D. C
2
H
4
và C
4
H
8
.
Hướng dẫn trả lời
Hiđrat hóa 2 hiđrocacbon (chất khí ở điều kiện thường, trong cùng một dãy đồng đẳng), chỉ tạo ra 2 sản
phẩm đều có khả năng tác dụng với Na (theo tỉ lệ mol 1:1). Suy ra 2 hiđrocacbon là anken đối xứng, hai sản
phẩm là ancol. Vậy hai hiđrocacbon là C
2
H
4
và C
4
H
8
.
Sơ đồ phản ứng :
2
2
H O, H
Na
2 4 2 5 2 5 2
H O, H
Na
3 6 3 7 3 7 2
C H C H OH C H ONa H
C H C H OH C H ONa H

   

   

Câu 2: Cho các chất : but-1-en, but-1-in, buta-1,3-đien, vinylaxetilen, isobutilen. Có bao nhiêu chất trong số
các chất trên khi phản ứng hoàn toàn với khí H
2
dư (xúc tác Ni, đung nóng) tạo ra butan ?
.u94b4615bd520f2fb0ebbadf63a810d84 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u94b4615bd520f2fb0ebbadf63a810d84:active, .u94b4615bd520f2fb0ebbadf63a810d84:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u94b4615bd520f2fb0ebbadf63a810d84 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u94b4615bd520f2fb0ebbadf63a810d84 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u94b4615bd520f2fb0ebbadf63a810d84 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u94b4615bd520f2fb0ebbadf63a810d84:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Mẫu bài dạy minh họa môn Sinh học THCS Mô đun 2A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.
Hướng dẫn trả lời
Các chất phản ứng với H
2
tạo thành butan là : but-1-in, but-1-en, buta-1,3-đien, vinylaxetilen.
Phương trình phản ứng :
o
o
o
o
t , Ni
2 3 2 3 2 2 3
t , Ni
t , Ni
t , Ni
2 2 3 2 2 3
CH C CH CH 2H CH CH CH CH

CH CH CH CH H CH CH CH CH

CH CH CH CH 2H CH CH CH CH

CH CH C CH 3H CH CH CH CH
       
       
       
       
Isobutilen có mạch nhánh nên khi phản ứng với H
2
sẽ tạo thành isobutan.
Câu 3: Tổng số liên kết đơn trong một phân tử anken (công thức chung C
n
H
2n
) là :
A. 4n. B. 3n +1. C. 3n – 2. D. 3n.
Hướng dẫn trả lời
Trong phân tử anken có n nguyên tử C thì có (n – 1) mối liên kết giữa C và C, trong đó có một liên kết đôi,
còn lại là các liên kết đơn. Suy ra số liên kết đơn giữa C và C là (n – 2). Mặt khác, số liên kết đơn giữa C và H
bằng số nguyên tử H là 2n.
Vậy tổng số liên kết đơn trong phân tử anken là (3n – 2).
Câu 4: Tên thay thế (theo IUPAC) của (CH
.u973b7047dec2d28ac4b5fc6ad0149bc3 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u973b7047dec2d28ac4b5fc6ad0149bc3:active, .u973b7047dec2d28ac4b5fc6ad0149bc3:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u973b7047dec2d28ac4b5fc6ad0149bc3 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u973b7047dec2d28ac4b5fc6ad0149bc3 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u973b7047dec2d28ac4b5fc6ad0149bc3 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u973b7047dec2d28ac4b5fc6ad0149bc3:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Toán lớp 5: Luyện tập chung (Tiếp) trang 1443
)
3
C-CH
2
-CH(CH
3
)
2

A. 2,2,4,4-tetrametylbutan. B. 2,4,4,4-tetrametylbutan.
C. 2,2,4-trimetylpentan. D. 2,4,4-trimetylpentan.
Hướng dẫn trả lời
Tên thay thế (theo IUPAC) của (CH
3
)
3
C-CH
2
-CH(CH
3
)
2
là 2,2,4-trimetylpentan.
Câu 5: Trong phân tử propen có số liên kết xich ma () là
A. 7. B. 6. C. 9. D. 8.
Hướng dẫn trả lời
Phân tử propen có công thức cấu tạo là CH
3
–CH=CH
2
. Suy ra : Có 2 liên kết
giữa C và C, có 6 liên kết
giữa C và H, tức là có 8 liên kết
trong phân tử.
Câu 6: Cho C
7
H
16
tác dụng với clo có chiếu sáng theo tỉ lệ mol 1 : 1, thu được hỗn hợp gồm 3 dẫn xuất
monoclo. Số công thức cấu tạo của C
7
H
16
có thể có là
A. 4. B. 5. C. 2. D. 3.
Hướng dẫn trả lời
C
7
H
16
có 9 đồng phân :
C C C
C
C C
C
(1)
C C C
C
C C
C

5/5 – (322 bình chọn)

Related posts:Bài tập lý thuyết Hóa học vô cơ (có đáp án)
Lý thuyết và bài tập Pharsal Verbs – Có đáp án
Bài tập về mệnh đề trong tiếng Anh – Lý thuyết và bài tập mệnh đề quan hệ có đáp án
Tứ giác: Lý thuyết và bài tập (có đáp án)

Chuyên mục: Giáo dục
#Bài #tập #lý #thuyết #Hóa #học #hữu #cơ #có #đáp #án

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button