Bài tập định luật bảo toàn Electron – Tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 12

Bạn đang xem:
Bài tập định luật bảo toàn Electron – Tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 12
tại hoami.edu.vn

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

3

Áp dụng công thức 2 ta có: tôi

muối

= m

kim lôHở?

+ m

ion tạo muối

= 20 + 71.0,5=55,5 gam

Chọn đáp án A.

Ví dụ 4. hòa tan 9,14g phù hợp cây kim Cu, Mg, Al bình đẳng một lượng vừa phải đủ công suất dịch bệnh HCl sưu tầm nhận được 7,84 lít khí X (dktc)

và 2,54 gam chất rắn Y và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được m(g) muối, m có giá trị là

A. 31,45 gam.

B. 33,25 gam. C. 3,99 gam. D. 35,58 gam.

Áp dụng công thức 2 ta có: tôi

muối

= m

kim lôHở?

+ m

ion tạo muối

= (9,1 .)4-2,54)+ 71,7,84/22,4 =31,45 gam

Chọn đáp án A

Ví dụgò đất 5: Hòa tan hkhông bán đượct 7,74 gam hnhợ hơipbot Mg, Al bHở?Dung tích 500mlphânchnhợ hơip HCl 1M và họ

2

VÌ THẾ

4

doanh thu 0,28 triệu

được rồisử dụngphânch X và 8,736 lit khí H O

2

(Đ.ktc). Cô cĐúngkhông được dùngphânch X mùa thu được rồicluhmuốntôi khan là:

A. 38,93 gam B. 25,95 gam C. 103,85 gam D.77,86 gam

Giải: Tổng số mol của H

+

là: 0,5.(1+2.0,28)=0,78 mol

mol H

2

là: 8,736:22,4 = 0,39 mol

2h

+

+ 2e

→ BẠN BÈ

2

0,78 0,39

Lượng H2O

+

tham gia phản ứngđủ rồi.

Áp dụng công thức 2 để tính khối lượng muối:

tôi

muối

= m

2 kim loại

+

2

4

VÌ THẾ

Cl

tôitôi

= 7,74 + 1,0≤5,35,5 + 0,28.0,5,96 =38,3 g

Chọn đáp án A.

Ví dụgò đất 6: Cho 24,6 gam hnhợ hơip Mg, Al, Fe phcô ấyN ứ đọngngàykhông bán đượctiviHở?tôi dùng nóphânaxit hydrochloric được rồic 84,95 gam mutôi khan. Quần quèHở?

tích lũy H2O

2

(Đ.ktc) doanh thu được rồicbHở?ng:

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 6: Đoạn văn trình bày suy nghĩ về vấn đề Mỗi người cần có cái riêng

A. 18,06 lít

B. 19,04 lít C. 14,02 lít D. 17,22 lít

Lời giải: Từ biểu thức tính khối lượng muối:

tôi

muTôi

= m

kim tôioĐúngTôi

+ 71.

2

h

N

84,95 = 24,6 + 71.

4,22

2

h

VẼ TRANH

2

h

VẼ TRANH

= 22,4.(

71

6.2495,84

) = 19,04 lít

Chọn đáp án B

Ví dụgò đất 7: Chia sẻnhợ hơip hai kim loĐúngtôi A, B có hóa trịphân Không đổtôi trở thành hai phútHở?nbHở?nhau. ĐẦYHở?n 1 tan hkhông bán đượct

trong nội dungphânch HCl, thbạn được rồic 1,792 lít khí H

2

(Đ.ktc). ĐẦYHở?n 2 nung trong oxi được rồic 2,84 gamsáng giờnhợ hơip các

oxit. PHÒNG BẾPIluhngàynhợ hơip hai kim loĐúngtôi ở hnhợ hơiP Đầu tiênbạn là:

A. 1,56 gam

B. 3,12 gam C. 2,2 gam D. 1,8 gam

Lời giải: Đặt công thức chung của hai kim thuộc loại A, B là M, có hóa trịăn.

Phần 1:

2

222 NHoa KỳNHoa Kỳ

N

e ( M nhuhng) =

e (họ

+

nhHởN)

Phần 2:

N

ÔHoa KỳKHÔNGHoa Kỳ

22

2

e ( M nhuhng) =

e (Ô

2

nhHởN)

e (họ

+

nhHởn) =

e (Ô

2

nhHởN)

2

22 heh

0,16

4,22

792,Đầu tiên

2

2

24 ÔeÔ

Một

4a

4a = 0,16

a = 0,04 mol O

2

.

Gọi m là khối lượng M tmỗi phần.

Chúng ta có:

m + 0,04.32 = 2,84

m = 1,56 gam

5/5 – (563 bình chọn)

xem thêm thông tin chi tiết về
Bài tập định luật bảo toàn Electron – Tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 12

Bài tập định luật bảo toàn Electron – Tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 12

Hình Ảnh về:
Bài tập định luật bảo toàn Electron – Tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 12

Video về:
Bài tập định luật bảo toàn Electron – Tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 12

Wiki về
Bài tập định luật bảo toàn Electron – Tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 12


Bài tập định luật bảo toàn Electron – Tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 12 -

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

5 tháng trước

Bài tập định luật bảo toàn electron - Tài liệu ôn tập hóa học lớp 12 - bg3 55

3

Áp dụng công thức 2 ta có: tôi

muối

= m

kim lôHở?

+ m

ion tạo muối

= 20 + 71.0,5=55,5 gam

Chọn đáp án A.

Ví dụ 4. hòa tan 9,14g phù hợp cây kim Cu, Mg, Al bình đẳng một lượng vừa phải đủ công suất dịch bệnh HCl sưu tầm nhận được 7,84 lít khí X (dktc)

và 2,54 gam chất rắn Y và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được m(g) muối, m có giá trị là

A. 31,45 gam.

B. 33,25 gam. C. 3,99 gam. D. 35,58 gam.

Áp dụng công thức 2 ta có: tôi

muối

= m

kim lôHở?

+ m

ion tạo muối

= (9,1 .)4-2,54)+ 71,7,84/22,4 =31,45 gam

Chọn đáp án A

Ví dụgò đất 5: Hòa tan hkhông bán đượct 7,74 gam hnhợ hơipbot Mg, Al bHở?Dung tích 500mlphânchnhợ hơip HCl 1M và họ

2

VÌ THẾ

4

doanh thu 0,28 triệu

được rồisử dụngphânch X và 8,736 lit khí H O

2

(Đ.ktc). Cô cĐúngkhông được dùngphânch X mùa thu được rồicluhmuốntôi khan là:

A. 38,93 gam B. 25,95 gam C. 103,85 gam D.77,86 gam

Giải: Tổng số mol của H

+

là: 0,5.(1+2.0,28)=0,78 mol

mol H

2

là: 8,736:22,4 = 0,39 mol

2h

+

+ 2e

→ BẠN BÈ

2

0,78 0,39

Lượng H2O

+

tham gia phản ứngđủ rồi.

Áp dụng công thức 2 để tính khối lượng muối:

tôi

muối

= m

2 kim loại

+

2

4

VÌ THẾ

Cl

tôitôi

= 7,74 + 1,0≤5,35,5 + 0,28.0,5,96 =38,3 g

Chọn đáp án A.

Ví dụgò đất 6: Cho 24,6 gam hnhợ hơip Mg, Al, Fe phcô ấyN ứ đọngngàykhông bán đượctiviHở?tôi dùng nóphânaxit hydrochloric được rồic 84,95 gam mutôi khan. Quần quèHở?

tích lũy H2O

2

(Đ.ktc) doanh thu được rồicbHở?ng:

Xem thêm: Bài văn mẫu lớp 6: Đoạn văn trình bày suy nghĩ về vấn đề Mỗi người cần có cái riêng

A. 18,06 lít

B. 19,04 lít C. 14,02 lít D. 17,22 lít

Lời giải: Từ biểu thức tính khối lượng muối:

tôi

muTôi

= m

kim tôioĐúngTôi

+ 71.

2

h

N

84,95 = 24,6 + 71.

4,22

2

h

VẼ TRANH

2

h

VẼ TRANH

= 22,4.(

71

6.2495,84

) = 19,04 lít

Chọn đáp án B

Ví dụgò đất 7: Chia sẻnhợ hơip hai kim loĐúngtôi A, B có hóa trịphân Không đổtôi trở thành hai phútHở?nbHở?nhau. ĐẦYHở?n 1 tan hkhông bán đượct

trong nội dungphânch HCl, thbạn được rồic 1,792 lít khí H

2

(Đ.ktc). ĐẦYHở?n 2 nung trong oxi được rồic 2,84 gamsáng giờnhợ hơip các

oxit. PHÒNG BẾPIluhngàynhợ hơip hai kim loĐúngtôi ở hnhợ hơiP Đầu tiênbạn là:

A. 1,56 gam

B. 3,12 gam C. 2,2 gam D. 1,8 gam

Lời giải: Đặt công thức chung của hai kim thuộc loại A, B là M, có hóa trịăn.

Phần 1:

2

222 NHoa KỳNHoa Kỳ

N

e ( M nhuhng) =

e (họ

+

nhHởN)

Phần 2:

N

ÔHoa KỳKHÔNGHoa Kỳ

22

2

e ( M nhuhng) =

e (Ô

2

nhHởN)

e (họ

+

nhHởn) =

e (Ô

2

nhHởN)

2

22 heh

0,16

4,22

792,Đầu tiên

2

2

24 ÔeÔ

Một

4a

4a = 0,16

a = 0,04 mol O

2

.

Gọi m là khối lượng M tmỗi phần.

Chúng ta có:

m + 0,04.32 = 2,84

m = 1,56 gam

5/5 - (563 bình chọn)

[rule_{ruleNumber}]

#Bài #tập #định #luật #bảo #toàn #Electron #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Hóa #học #lớp

[rule_3_plain]

#Bài #tập #định #luật #bảo #toàn #Electron #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Hóa #học #lớp

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

2 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

5 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

5 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

5 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

5 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

5 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

Related posts:

3

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Áp dụng công thức 2 ta có: m
muối
= m

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

kim loại
+ m
ion tạo muối

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

= 20 + 71.0,5=55.5g
Chọn đáp án A.
Ví dụ 4. Hòa tan 9,14g hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí X (đktc)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

và 2,54g chất rắn Y và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được m(g) muối, m có giá trị là
A. 31,45g.
B. 33,25g. C. 3,99g. D. 35,58g.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Áp dụng công thức 2 ta có: m
muối
= m

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

kim loại
+ m
ion tạo muối

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

= (9,14-2,54)+ 71.7,84/22,4 =31,45 g
Chọn đáp án A
Ví dụ 5: Hòa tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
SO
4

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

0,28M thu
được dung dịch X và 8,736 lít khí H
2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

(đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là:
A. 38,93 g B. 25,95 g C. 103,85 g D.77,86 g
Giải: Tổng số mol H

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+
là: 0,5.(1+2.0,28)=0,78 mol
Số mol H

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
là: 8,736:22,4 = 0,39 mol
2H

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+
+ 2e
→ H

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
0,78 0,39
 Lượng H

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+
tham gia phản ứng vừa đủ.
Áp dụng công thức 2 tính khối lượng muối:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

m
muối
= m

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2 kim loại
+


googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });


2
4

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

SO
Cl
mm

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

= 7,74 + 1.0,5.35,5 + 0,28.0,5.96 =38,3 g
Chọn đáp án A.
Ví dụ 6: Cho 24,6 gam hỗn hợp Mg, Al, Fe phản ứng hết với dung dịch HCl thu được 84,95 gam muối khan. Thể

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

tích H
2
(đktc) thu được bằng:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u42c975cdec894283ddb4b8bb45891448 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u42c975cdec894283ddb4b8bb45891448:active, .u42c975cdec894283ddb4b8bb45891448:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u42c975cdec894283ddb4b8bb45891448 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u42c975cdec894283ddb4b8bb45891448 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u42c975cdec894283ddb4b8bb45891448 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u42c975cdec894283ddb4b8bb45891448:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Đoạn văn trình bày suy nghĩ về vấn đề Mỗi người cần có cái riêng của mình A. 18,06 lít
B. 19,04 lít C. 14,02 lít D. 17,22 lít
Giải: Từ biểu thức tính khối lượng muối:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

m
muối
= m

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

kim loại
+ 71.
2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

H
n

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

84,95 = 24,6 + 71.
4,22
2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

H
V

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
H
V

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

= 22,4.(
71
6.2495,84 

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

) = 19,04 lít
Chọn đáp án B.
Ví dụ 7: Chia hỗn hợp hai kim loại A, B có hóa trị không đổi thành hai phần bằng nhau. Phần 1 hòa tan hết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

trong dung dịch HCl, thu được 1,792 lít khí H
2
(đktc). Phần 2 nung trong oxy thu được 2,84 gam hỗn hợp các

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

oxit. Khối lượng hỗn hợp hai kim loại trong hỗn hợp đầu là:
A. 1,56 gam
B. 3,12 gam C. 2,2 gam D. 1,8 gam

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Giải: Đặt công thức chung của hai kim loại A, B là M, có hóa trị n.
Phần 1:


googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });


2
222 nHMnHM

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

n

e (M nhường) =

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });


e (H
+

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

nhận)
Phần 2:
n

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

OMnOM
22
2 

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });


e (M nhường) =

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

e (O
2
nhận)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });e (H

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+
nhận) =

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

e (O
2
nhận)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
22 HeH 

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

0,16

4,22

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

792,1



googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
2
24 OeO

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a

4a

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });


4a = 0,16

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a = 0,04 mol O
2
.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Gọi m là khối lượng của M trong mỗi phần.
Ta có:
m + 0,04.32 = 2,84

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });


m = 1,56 gam

5/5 – (563 bình chọn)

Related posts:Các dạng bài tập về kim loại kiềm thổ – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học
Tài liệu ôn thi môn Sinh học lớp 12 – Bài tập trắc nghiệm lớp 12 môn Sinh học
Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm số phức – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12
Các dạng bài tập về Nitơ – Photpho – Tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 11
.ub759f2bf4eb35c498c85fe750f23d45f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub759f2bf4eb35c498c85fe750f23d45f:active, .ub759f2bf4eb35c498c85fe750f23d45f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub759f2bf4eb35c498c85fe750f23d45f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub759f2bf4eb35c498c85fe750f23d45f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub759f2bf4eb35c498c85fe750f23d45f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub759f2bf4eb35c498c85fe750f23d45f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Tóm tắt truyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng (8 mẫu)

#Bài #tập #định #luật #bảo #toàn #Electron #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Hóa #học #lớp

[rule_2_plain]

#Bài #tập #định #luật #bảo #toàn #Electron #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Hóa #học #lớp

[rule_2_plain]

#Bài #tập #định #luật #bảo #toàn #Electron #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Hóa #học #lớp

[rule_3_plain]

#Bài #tập #định #luật #bảo #toàn #Electron #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Hóa #học #lớp

Sùi mào gà – mụn cóc sinh dục: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Nổi mề đay: Nguyên nhân, biểu hiện và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

Dị ứng: nguyên nhân, biểu hiện, chuẩn đoán và cách chữa hiệu quả

2 tháng ago

5 bí quyết chọn và bảo quản thắt lưng da cho chàng – chị em nên biết

2 tháng ago

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

5 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

5 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

5 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

5 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

5 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2023

5 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

5 tháng ago

Danh mục bài viết

Related posts:

3

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Áp dụng công thức 2 ta có: m
muối
= m

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

kim loại
+ m
ion tạo muối

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

= 20 + 71.0,5=55.5g
Chọn đáp án A.
Ví dụ 4. Hòa tan 9,14g hợp kim Cu, Mg, Al bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl thu được 7,84 lít khí X (đktc)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

và 2,54g chất rắn Y và dung dịch Z. Cô cạn dung dịch Z thu được m(g) muối, m có giá trị là
A. 31,45g.
B. 33,25g. C. 3,99g. D. 35,58g.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Áp dụng công thức 2 ta có: m
muối
= m

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

kim loại
+ m
ion tạo muối

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

= (9,14-2,54)+ 71.7,84/22,4 =31,45 g
Chọn đáp án A
Ví dụ 5: Hòa tan hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
SO
4

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

0,28M thu
được dung dịch X và 8,736 lít khí H
2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

(đktc). Cô cạn dung dịch X thu được lượng muối khan là:
A. 38,93 g B. 25,95 g C. 103,85 g D.77,86 g
Giải: Tổng số mol H

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+
là: 0,5.(1+2.0,28)=0,78 mol
Số mol H

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
là: 8,736:22,4 = 0,39 mol
2H

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+
+ 2e
→ H

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
0,78 0,39
 Lượng H

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+
tham gia phản ứng vừa đủ.
Áp dụng công thức 2 tính khối lượng muối:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

m
muối
= m

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2 kim loại
+


googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });


2
4

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

SO
Cl
mm

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

= 7,74 + 1.0,5.35,5 + 0,28.0,5.96 =38,3 g
Chọn đáp án A.
Ví dụ 6: Cho 24,6 gam hỗn hợp Mg, Al, Fe phản ứng hết với dung dịch HCl thu được 84,95 gam muối khan. Thể

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

tích H
2
(đktc) thu được bằng:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u42c975cdec894283ddb4b8bb45891448 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u42c975cdec894283ddb4b8bb45891448:active, .u42c975cdec894283ddb4b8bb45891448:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u42c975cdec894283ddb4b8bb45891448 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u42c975cdec894283ddb4b8bb45891448 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u42c975cdec894283ddb4b8bb45891448 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u42c975cdec894283ddb4b8bb45891448:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Đoạn văn trình bày suy nghĩ về vấn đề Mỗi người cần có cái riêng của mình A. 18,06 lít
B. 19,04 lít C. 14,02 lít D. 17,22 lít
Giải: Từ biểu thức tính khối lượng muối:

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

m
muối
= m

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

kim loại
+ 71.
2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

H
n

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

84,95 = 24,6 + 71.
4,22
2

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

H
V

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
H
V

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

= 22,4.(
71
6.2495,84 

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

) = 19,04 lít
Chọn đáp án B.
Ví dụ 7: Chia hỗn hợp hai kim loại A, B có hóa trị không đổi thành hai phần bằng nhau. Phần 1 hòa tan hết

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

trong dung dịch HCl, thu được 1,792 lít khí H
2
(đktc). Phần 2 nung trong oxy thu được 2,84 gam hỗn hợp các

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

oxit. Khối lượng hỗn hợp hai kim loại trong hỗn hợp đầu là:
A. 1,56 gam
B. 3,12 gam C. 2,2 gam D. 1,8 gam

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Giải: Đặt công thức chung của hai kim loại A, B là M, có hóa trị n.
Phần 1:


googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });


2
222 nHMnHM

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

n

e (M nhường) =

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });


e (H
+

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

nhận)
Phần 2:
n

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

OMnOM
22
2 

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });


e (M nhường) =

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

e (O
2
nhận)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });e (H

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

+
nhận) =

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

e (O
2
nhận)

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
22 HeH 

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

0,16

4,22

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

792,1



googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

2
2
24 OeO

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a

4a

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });


4a = 0,16

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

a = 0,04 mol O
2
.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Gọi m là khối lượng của M trong mỗi phần.
Ta có:
m + 0,04.32 = 2,84

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });


m = 1,56 gam

5/5 – (563 bình chọn)

Related posts:Các dạng bài tập về kim loại kiềm thổ – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học
Tài liệu ôn thi môn Sinh học lớp 12 – Bài tập trắc nghiệm lớp 12 môn Sinh học
Lý thuyết và bài tập trắc nghiệm số phức – Tài liệu ôn tập môn Toán lớp 12
Các dạng bài tập về Nitơ – Photpho – Tài liệu ôn tập môn Hóa học lớp 11
.ub759f2bf4eb35c498c85fe750f23d45f { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .ub759f2bf4eb35c498c85fe750f23d45f:active, .ub759f2bf4eb35c498c85fe750f23d45f:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .ub759f2bf4eb35c498c85fe750f23d45f { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .ub759f2bf4eb35c498c85fe750f23d45f .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .ub759f2bf4eb35c498c85fe750f23d45f .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .ub759f2bf4eb35c498c85fe750f23d45f:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Văn mẫu lớp 6: Tóm tắt truyện Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng (8 mẫu)

Chuyên mục: Giáo dục
#Bài #tập #định #luật #bảo #toàn #Electron #Tài #liệu #ôn #tập #môn #Hóa #học #lớp

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button