101 câu hỏi trắc nghiệm điện xoay chiều hay và khó

Bạn đang xem:
101 câu hỏi trắc nghiệm điện xoay chiều hay và khó
tại thcsttphuxuyen.edu.vn

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

110 CÂU HỎI

Thầy: ĐẶNG VIỆT HƯNG

Câu hỏi 1: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có R = 50 Ω; L = 159 mH, C = 31,8 Fµ. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 120cos100πt(V). Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R trong 1 phút là:
A.1000 JB4320 JC432 J. D.200 J .

Câu 2: Một đèn ống huỳnh quang được đặt dưới hiệu điện thế có giá trị cực đại là 127 V và tần số 50 Hz. Biết rằng đèn chỉ sáng khi có hiệu điện thế tức thời đặt vào đèn |u| ≥ 90 V. Thời gian trung bình đèn sáng trong một phút là bao lâu?
A.30 giây B.40 giây C.20 giây D.1 giây

Câu 3: Cho đoạn mạch RCL mắc nối tiếp theo thứ tự R, C, L, trong đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được; R = 100Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều có tần số f = 50 Hz. Sự thay đổi trong L người ta thấy khi L = LĐầu tiên và khi L = L2 = LỖIĐầu tiên/2 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch như nhau nhưng cường độ dòng điện tức thời vuông pha. Giá trị của LĐầu tiên được
CÁI NHÌNĐầu tiên =1/π (H). B. LỖIĐầu tiên = 2/π (H). C. LỖIĐầu tiên = 4/π (H). D. LỖIĐầu tiên = 1/2π (H).

Câu 4: Mạch RLC GIÁ RẺ2 = L/C và tần số thay đổi. Khi f = fĐầu tiên hoặc f = f2 mạch có cùng hệ số công suất. biết f2 = 4fĐầu tiên. Tính hệ số công suất của đoạn mạch khi đó.
A. √13/4 B. √2/13 C. 2/√13 D. √6/3

Xem thêm: Lời chào mừng học sinh vào lớp 1 hay và ý nghĩa nhất (7 mẫu)

Câu 5: Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở r. Đặt một điện áp xoay chiều lên AB . Hệ số công suất của đoạn mạch là
A. 3/2 B. 2/2 C. 3/5 D. 4/5

Câu 6: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch MB có điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C, tụ điện có điện dung gấp 3 lần điện trở R. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB khi cuộn cảm có giá trị LĐầu tiên và THƯ GIÃN2 tương ứng với UĐầu tiên và bạn2. Biết 101 câu hỏi trắc nghiệm điện xoay chiều hay và khó - 101 câu hỏi trắc nghiệm điện xoay chiều 2. Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi L = LĐầu tiên được
A. 5/√194 B. 5/√97 C. 2/25 D. 10/√97

Câu 7: Người ta dùng một vôn kế (có điện trở rất lớn) và một điện trở R = 100 Ω đã biết để xác định điện dung C của tụ điện, điện trở r và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Lần thứ nhất mắc tụ điện nối tiếp với cuộn dây vào hiệu điện thế xoay chiều f = 50 Hz thì đo được hiệu điện thế U = 200 V ở hai đầu đoạn mạch là Uđ = 80√5 V hai đầu cuộn dây, U= 200 V ở hai đầu tụ điện. Lần thứ hai, mắc thêm một điện trở R nối tiếp với tụ điện và cuộn dây trong mạch rồi đo hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện 101 câu hỏi trắc nghiệm điện xoay chiều hay và khó - 101 câu trắc nghiệm 3 chuyển động quay
a) Tính r, L, C
A.200Ω; 0,318H; 12,7 µF B.200 Ω; 0,626H; 12,7 độ F
C.100Ω; 0,626H; 12,7 µF D.100 Ω; 0,318H; 12,7 độ F

Xem thêm: 58 công thức hóa học nhanh – Giải nhanh hóa học cực hay

b) Tính điện năng tiêu thụ trong mỗi trường hợp trên
A. 28 W; 53 W B.128 W; 53W C.280W; 530 W D.12 W; 5 W

Tải về tài liệu để biết chi tiết.

5/5 – (778 phiếu bầu)

xem thêm thông tin chi tiết về
101 câu hỏi trắc nghiệm điện xoay chiều hay và khó

101 câu hỏi trắc nghiệm điện xoay chiều hay và khó

Hình Ảnh về:
101 câu hỏi trắc nghiệm điện xoay chiều hay và khó

Video về:
101 câu hỏi trắc nghiệm điện xoay chiều hay và khó

Wiki về
101 câu hỏi trắc nghiệm điện xoay chiều hay và khó


101 câu hỏi trắc nghiệm điện xoay chiều hay và khó -

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

1 tháng trước

110 CÂU HỎI

Thầy: ĐẶNG VIỆT HƯNG

Câu hỏi 1: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có R = 50 Ω; L = 159 mH, C = 31,8 Fµ. Điện áp ở hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 120cos100πt(V). Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R trong 1 phút là:
A.1000 JB4320 JC432 J. D.200 J .

Câu 2: Một đèn ống huỳnh quang được đặt dưới hiệu điện thế có giá trị cực đại là 127 V và tần số 50 Hz. Biết rằng đèn chỉ sáng khi có hiệu điện thế tức thời đặt vào đèn |u| ≥ 90 V. Thời gian trung bình đèn sáng trong một phút là bao lâu?
A.30 giây B.40 giây C.20 giây D.1 giây

Câu 3: Cho đoạn mạch RCL mắc nối tiếp theo thứ tự R, C, L, trong đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được; R = 100Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều có tần số f = 50 Hz. Sự thay đổi trong L người ta thấy khi L = LĐầu tiên và khi L = L2 = LỖIĐầu tiên/2 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch như nhau nhưng cường độ dòng điện tức thời vuông pha. Giá trị của LĐầu tiên được
CÁI NHÌNĐầu tiên =1/π (H). B. LỖIĐầu tiên = 2/π (H). C. LỖIĐầu tiên = 4/π (H). D. LỖIĐầu tiên = 1/2π (H).

Câu 4: Mạch RLC GIÁ RẺ2 = L/C và tần số thay đổi. Khi f = fĐầu tiên hoặc f = f2 mạch có cùng hệ số công suất. biết f2 = 4fĐầu tiên. Tính hệ số công suất của đoạn mạch khi đó.
A. √13/4 B. √2/13 C. 2/√13 D. √6/3

Xem thêm: Lời chào mừng học sinh vào lớp 1 hay và ý nghĩa nhất (7 mẫu)

Câu 5: Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB gồm cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở r. Đặt một điện áp xoay chiều lên AB 101 câu trắc nghiệm điện xoay chiều hay và khó - 101 câu trắc nghiệm điện xoay chiều 1. Hệ số công suất của đoạn mạch là
A. 3/2 B. 2/2 C. 3/5 D. 4/5

Câu 6: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch MB có điện trở R mắc nối tiếp với tụ điện C, tụ điện có điện dung gấp 3 lần điện trở R. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB khi cuộn cảm có giá trị LĐầu tiên và THƯ GIÃN2 tương ứng với UĐầu tiên và bạn2. Biết 101 câu hỏi trắc nghiệm điện xoay chiều hay và khó - 101 câu hỏi trắc nghiệm điện xoay chiều 2. Hệ số công suất của đoạn mạch AB khi L = LĐầu tiên được
A. 5/√194 B. 5/√97 C. 2/25 D. 10/√97

Câu 7: Người ta dùng một vôn kế (có điện trở rất lớn) và một điện trở R = 100 Ω đã biết để xác định điện dung C của tụ điện, điện trở r và hệ số tự cảm L của cuộn dây. Lần thứ nhất mắc tụ điện nối tiếp với cuộn dây vào hiệu điện thế xoay chiều f = 50 Hz thì đo được hiệu điện thế U = 200 V ở hai đầu đoạn mạch là Uđ = 80√5 V hai đầu cuộn dây, U= 200 V ở hai đầu tụ điện. Lần thứ hai, mắc thêm một điện trở R nối tiếp với tụ điện và cuộn dây trong mạch rồi đo hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện 101 câu hỏi trắc nghiệm điện xoay chiều hay và khó - 101 câu trắc nghiệm 3 chuyển động quay
a) Tính r, L, C
A.200Ω; 0,318H; 12,7 µF B.200 Ω; 0,626H; 12,7 độ F
C.100Ω; 0,626H; 12,7 µF D.100 Ω; 0,318H; 12,7 độ F

Xem thêm: 58 công thức hóa học nhanh - Giải nhanh hóa học cực hay

b) Tính điện năng tiêu thụ trong mỗi trường hợp trên
A. 28 W; 53 W B.128 W; 53W C.280W; 530 W D.12 W; 5 W

Tải về tài liệu để biết chi tiết.

5/5 - (778 phiếu bầu)

[rule_{ruleNumber}]

#câu #hỏi #trắc #nghiệm #điện #xoay #chiều #hay #và #khó

[rule_3_plain]

#câu #hỏi #trắc #nghiệm #điện #xoay #chiều #hay #và #khó

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

110 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐIỆN XOAY CHIỀU HAY VÀ KHÓRelated posts:

110 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐIỆN XOAY CHIỀU HAY VÀ KHÓ
Giáo viên: ĐẶNG VIỆT HÙNG
Câu 1: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có R = 50 Ω; L = 159 mH, C = 31,8 F µ. Điện áp hai ñầu ñoạn mạch có biểu thức u = 120cos100πt(V). Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R trong 1 phút là:A.1000 J. B.4320 J. C.432 J. D.200 J.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 2: Một đèn ống huỳnh quang được đặt dưới hiệu điện thế có giá trị cực đại 127 V và tần số 50 Hz. Biết đèn chỉ sáng khi hiệu điện thế tức thời đặt vào đèn |u| ≥ 90 V. Tinh thời gian trung bình ñèn sáng trong mỗi phút?A.30 s B.40 s C.20 s D.1 s
Câu 3: Cho mạch điện RCL mắc nối tiếp theo thứ tự R, C, L, trong đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được; R = 100 Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều tần số f = 50 Hz. Thay đổi L người ta thấy khi L = L1 và khi L = L2 = L1/2 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch như nhau nhưng cường độ dòng điện tức thời vuông pha nhau. Giá trị của L1 làA. L1 =1/π (H). B. L1 = 2/π (H). C. L1 = 4/π (H). D. L1 = 1/2π (H).
Câu 4: Mạch RLC có R2 = L/C và tần số thay đổi ñược. Khi f = f1 hoặc f = f2 thì mạch có cùng hệ số công suất. Biết f2 = 4f1. Tính hệ số công suất của mạch khi đó.A. √13/4 B. √2/13 C. 2/√13 D. √6/3

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u1cfe4868e125f2bb0d1e5102ada2d62b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u1cfe4868e125f2bb0d1e5102ada2d62b:active, .u1cfe4868e125f2bb0d1e5102ada2d62b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u1cfe4868e125f2bb0d1e5102ada2d62b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u1cfe4868e125f2bb0d1e5102ada2d62b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u1cfe4868e125f2bb0d1e5102ada2d62b .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u1cfe4868e125f2bb0d1e5102ada2d62b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Lời dẫn đón học sinh vào lớp 1 hay và ý nghĩa nhất (7 mẫu)Câu 5: Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB có cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở r. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều . Hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị làA. √3/2 B. √2/2 C. 3/5 D. 4/5
Câu 6: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch, AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch MB có điện trở R mắc nối tiếp với tụ C, tụ điện có dung kháng gấp 3 lần điện trở R. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB khi cuộn cảm có giá trị L1 và L2 tương ứng là U1 và U2. Biết . Hệ số công suất của mạch AB khi L = L1 làA. 5/√194 B. 5/√97 C. 2/25 D. 10/√97
Câu 7: Người ta dùng một vôn kết (có điện trở rất lớn) và một điện trở đã biết R = 100 Ω để xác định điện dung C của một tụ, điện trở r cùng hệ số tự cảm L của một cuộn dây. Lần đầu mắc tụ nối tiếp với cuộn dây vào một hiệu điện thế xoay chiều f = 50 Hz, và đo được các hiệu điện thế U = 200 V hai đầu đoạn mạch, Ud = 80√5 V hai đầu cuộn dây, UC = 200 V ở hai đầu tụ. Lần hai mắc thêm điện trở R nối tiếp với tụ và cuộn dây vào mạch ñiện rồi đo hiệu điện thế hai đầu tụ được a) Hãy tính r, L, CA.200 Ω; 0,318 H; 12,7 µF B.200 Ω; 0,626 H; 12,7 µFC.100 Ω; 0,626 H; 12,7 µF D.100 Ω; 0,318 H; 12,7 µF

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u5b440b5a8e0b7d2d1fdffc09da25e796 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u5b440b5a8e0b7d2d1fdffc09da25e796:active, .u5b440b5a8e0b7d2d1fdffc09da25e796:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u5b440b5a8e0b7d2d1fdffc09da25e796 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u5b440b5a8e0b7d2d1fdffc09da25e796 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u5b440b5a8e0b7d2d1fdffc09da25e796 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u5b440b5a8e0b7d2d1fdffc09da25e796:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  58 công thức giải nhanh hóa học – Công thức giải nhanh bài tập Hóa cực hayb)Tính công suất tiêu thụ trong mỗi trường hợp ở trênA. 28 W; 53 W B.128 W; 53 W C.280 W; 530 W D.12 W; 5 W
Download tài liệu để xem chi tiết.

5/5 – (778 bình chọn)

Related posts:160 câu hỏi trắc nghiệm dòng điện xoay chiều
110 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết phần Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn và liên kết hóa học
121 bài tập trắc nghiệm câu hỏi thực tế, có hướng dẫn giải và đáp án
260 câu trắc nghiệm điện xoay chiều – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Vật lý

#câu #hỏi #trắc #nghiệm #điện #xoay #chiều #hay #và #khó

[rule_2_plain]

#câu #hỏi #trắc #nghiệm #điện #xoay #chiều #hay #và #khó

[rule_2_plain]

#câu #hỏi #trắc #nghiệm #điện #xoay #chiều #hay #và #khó

[rule_3_plain]

#câu #hỏi #trắc #nghiệm #điện #xoay #chiều #hay #và #khó

Rượu tỏi mật ong – thần dược rẻ tiền ít người biết

1 tháng ago

Bật mí công thức nha đam mật ong và rượu vừa trị bệnh vừa làm đẹp

1 tháng ago

Cách làm chanh muối mật ong siêu đơn giản tại nhà

1 tháng ago

Tỏi hấp mật ong – bài thuốc chữa ho vô cùng hiệu quả

1 tháng ago

Nha đam và mật ong – Thần dược cho sức khỏe và sắc đẹp

1 tháng ago

Tiết lộ 3 cách làm mặt nạ mật ong khoai tây giúp da trắng mịn

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình nền máy tính chill 2022

1 tháng ago

Tổng hợp 50 hình ảnh Liên Quân Mobile làm hình nền đẹp nhất 

1 tháng ago

Tổng hợp 50 background hình nền màu hồng pastel 2022

1 tháng ago

Tác dụng của nhung hươu ngâm mật ong và cách dùng

1 tháng ago

Trà gừng mật ong vừa khỏe mạnh vừa giảm cân nhanh chóng

1 tháng ago

Mặt nạ nghệ và mật ong giúp đánh bay mụn dưỡng da trắng hồng

1 tháng ago

Danh mục bài viết

110 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐIỆN XOAY CHIỀU HAY VÀ KHÓRelated posts:

110 CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐIỆN XOAY CHIỀU HAY VÀ KHÓ
Giáo viên: ĐẶNG VIỆT HÙNG
Câu 1: Cho đoạn mạch RLC nối tiếp có R = 50 Ω; L = 159 mH, C = 31,8 F µ. Điện áp hai ñầu ñoạn mạch có biểu thức u = 120cos100πt(V). Nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở R trong 1 phút là:A.1000 J. B.4320 J. C.432 J. D.200 J.

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

Câu 2: Một đèn ống huỳnh quang được đặt dưới hiệu điện thế có giá trị cực đại 127 V và tần số 50 Hz. Biết đèn chỉ sáng khi hiệu điện thế tức thời đặt vào đèn |u| ≥ 90 V. Tinh thời gian trung bình ñèn sáng trong mỗi phút?A.30 s B.40 s C.20 s D.1 s
Câu 3: Cho mạch điện RCL mắc nối tiếp theo thứ tự R, C, L, trong đó cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được; R = 100 Ω. Đặt vào hai đầu đoạn mạch hiệu điện thế xoay chiều tần số f = 50 Hz. Thay đổi L người ta thấy khi L = L1 và khi L = L2 = L1/2 thì công suất tiêu thụ trên đoạn mạch như nhau nhưng cường độ dòng điện tức thời vuông pha nhau. Giá trị của L1 làA. L1 =1/π (H). B. L1 = 2/π (H). C. L1 = 4/π (H). D. L1 = 1/2π (H).
Câu 4: Mạch RLC có R2 = L/C và tần số thay đổi ñược. Khi f = f1 hoặc f = f2 thì mạch có cùng hệ số công suất. Biết f2 = 4f1. Tính hệ số công suất của mạch khi đó.A. √13/4 B. √2/13 C. 2/√13 D. √6/3

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u1cfe4868e125f2bb0d1e5102ada2d62b { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u1cfe4868e125f2bb0d1e5102ada2d62b:active, .u1cfe4868e125f2bb0d1e5102ada2d62b:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u1cfe4868e125f2bb0d1e5102ada2d62b { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u1cfe4868e125f2bb0d1e5102ada2d62b .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u1cfe4868e125f2bb0d1e5102ada2d62b .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u1cfe4868e125f2bb0d1e5102ada2d62b:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  Lời dẫn đón học sinh vào lớp 1 hay và ý nghĩa nhất (7 mẫu)Câu 5: Cho đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM nối tiếp MB. Đoạn mạch AM gồm điện trở R nối tiếp với tụ điện có điện dung C, đoạn mạch MB có cuộn cảm có độ tự cảm L và điện trở r. Đặt vào AB một điện áp xoay chiều . Hệ số công suất của đoạn mạch có giá trị làA. √3/2 B. √2/2 C. 3/5 D. 4/5
Câu 6: Một đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch, AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn mạch MB có điện trở R mắc nối tiếp với tụ C, tụ điện có dung kháng gấp 3 lần điện trở R. Gọi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch MB khi cuộn cảm có giá trị L1 và L2 tương ứng là U1 và U2. Biết . Hệ số công suất của mạch AB khi L = L1 làA. 5/√194 B. 5/√97 C. 2/25 D. 10/√97
Câu 7: Người ta dùng một vôn kết (có điện trở rất lớn) và một điện trở đã biết R = 100 Ω để xác định điện dung C của một tụ, điện trở r cùng hệ số tự cảm L của một cuộn dây. Lần đầu mắc tụ nối tiếp với cuộn dây vào một hiệu điện thế xoay chiều f = 50 Hz, và đo được các hiệu điện thế U = 200 V hai đầu đoạn mạch, Ud = 80√5 V hai đầu cuộn dây, UC = 200 V ở hai đầu tụ. Lần hai mắc thêm điện trở R nối tiếp với tụ và cuộn dây vào mạch ñiện rồi đo hiệu điện thế hai đầu tụ được a) Hãy tính r, L, CA.200 Ω; 0,318 H; 12,7 µF B.200 Ω; 0,626 H; 12,7 µFC.100 Ω; 0,626 H; 12,7 µF D.100 Ω; 0,318 H; 12,7 µF

googletag.cmd.push(function() { googletag.display(‘div-gpt-ad-1667816054534-0’); });

.u5b440b5a8e0b7d2d1fdffc09da25e796 { padding:0px; margin: 0; padding-top:1em!important; padding-bottom:1em!important; width:100%; display: block; font-weight:bold; background-color:inherit; border:0!important; border-left:4px solid inherit!important; box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -moz-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -o-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); -webkit-box-shadow: 0 1px 2px rgba(0, 0, 0, 0.17); text-decoration:none; } .u5b440b5a8e0b7d2d1fdffc09da25e796:active, .u5b440b5a8e0b7d2d1fdffc09da25e796:hover { opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; text-decoration:none; } .u5b440b5a8e0b7d2d1fdffc09da25e796 { transition: background-color 250ms; webkit-transition: background-color 250ms; opacity: 1; transition: opacity 250ms; webkit-transition: opacity 250ms; } .u5b440b5a8e0b7d2d1fdffc09da25e796 .ctaText { font-weight:bold; color:inherit; text-decoration:none; font-size: 16px; } .u5b440b5a8e0b7d2d1fdffc09da25e796 .postTitle { color:inherit; text-decoration: underline!important; font-size: 16px; } .u5b440b5a8e0b7d2d1fdffc09da25e796:hover .postTitle { text-decoration: underline!important; } Xem Thêm:  58 công thức giải nhanh hóa học – Công thức giải nhanh bài tập Hóa cực hayb)Tính công suất tiêu thụ trong mỗi trường hợp ở trênA. 28 W; 53 W B.128 W; 53 W C.280 W; 530 W D.12 W; 5 W
Download tài liệu để xem chi tiết.

5/5 – (778 bình chọn)

Related posts:160 câu hỏi trắc nghiệm dòng điện xoay chiều
110 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết phần Cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn và liên kết hóa học
121 bài tập trắc nghiệm câu hỏi thực tế, có hướng dẫn giải và đáp án
260 câu trắc nghiệm điện xoay chiều – Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Vật lý

Chuyên mục: Giáo dục
#câu #hỏi #trắc #nghiệm #điện #xoay #chiều #hay #và #khó

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button